Liity verkostomme!

EU

Yhteistyö turvallisempien teiden hyväksi Euroopassa: Kymmenen kohokohtaa komission liikenneturvallisuustyössä 2010--2014

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

äiti-lapsi-merkkiLiikenneturvallisuustyöt EU: ssa ovat edistyneet huomattavasti viime vuosina. Vuosina 2001--2010 kuolonuhrien määrä EU: n teillä väheni yhteensä 43 prosenttia. Vuosina 2010--2013 sitä alennettiin vielä 17%. Jokainen tieliikennekuolema on kuitenkin liikaa - joten meidän on tehtävä enemmän. Strategisena tavoitteena on tieliikennekuolemien puolittaminen vuosien 2010 ja 2020 välillä ja myös EU: n ponnistelujen kohdistaminen vakavien tieliikennevammojen vähentämiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan määrätietoista ja yhdistettyä toimintaa monilta toimijoilta EU: n, kansallisella ja paikallisella tasolla.

EU: n tasolla viime vuosina toteutetut toimet sisältävät seuraavat kymmenen kohokohtaa:

1. Eurooppalainen ajokortti

Mainos

Tammikuussa 2013 otettiin käyttöön uusi eurooppalainen ajokortti muovisena 'luottokorttina', vakiomuotoinen eurooppalainen muoto ja tiukempi suojaus (IP 13 / 25). Uusi ajokortti sisältää useita turvaominaisuuksia, jotka tekevät siitä väärinkäytön, ja mikä tärkeintä, se vahvistaa kaikkein haavoittuvimpien tienkäyttäjien suojaa nostamalla voimakkaimpien moottoripyörien ajokorttien ikärajaa.

2. Ulkomailla tehtyjen liikennerikkomusten hillitseminen

Marraskuusta 2013 lähtien EU: n jäsenvaltioiden - Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta - on pantava täytäntöön uusi rajatylittävä täytäntöönpanodirektiivi1 (IP 14413 / 11), liikennerikkomusten seuraamiseksi rajojen yli. Direktiivin taustalla on, että ulkomailla asuvat kuljettajat vastaavat 5 prosentista tieliikenteestä EU: ssa, mutta noin 15 prosenttia ylinopeusrikkomuksista. Rajat ylittävä lainvalvontadirektiivi luo mekanismin sääntöjen täytäntöönpanon helpottamiseksi antamalla poliisivoimien vaihtaa tietoja tieliikennerikkomuksesta toisessa jäsenvaltiossa.

Mainos

3. Turvallisemmat kuorma-autot

Huhtikuussa 2013 Euroopan komissio ehdotti uusia sääntöjä, joiden avulla valmistajat voivat kehittää entistä aerodynaamisempia kuorma-autojen hyttejä, jotka parantavat haavoittuvien tienkäyttäjien turvallisuutta (IP 13 / 328). Pyöreämpi muoto vähentää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vakavien loukkaantumisten riskiä törmäyksessä pienellä nopeudella, tyypillisesti kaupunkiympäristössä. Parannettu ohjaamon muoto lisää myös kuljettajan näkökenttää. Ehdotuksesta keskustellaan parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

4. Tiukemmat ajoneuvotestaussäännöt ihmishenkien pelastamiseksi

Maaliskuussa 2014 Euroopan parlamentti hyväksyi päivitetyn määräaikaistarkastuksen, hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastukset ja ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat (Päivittäiset uutiset 12). Uuden lain tärkeimpiä osia ovat skoottereiden ja moottoripyörien pakollinen EU: n laajuinen testaus, vanhojen ajoneuvojen määräaikaistarkastusten tiheyden lisääminen, poikkeuksellisen suuren mittarilukeman henkilöautojen ja pakettiautojen testien tiheyden lisääminen ja mittarilukemiin liittyvien petosten hillitseminen.

5. eCall-järjestelmä otetaan käyttöön vuodesta 2015

Vakavien tieliikenneonnettomuuksien seurausten lieventämiseksi kaikkialla EU: ssa komissio on esittänyt ehdotuksia sen varmistamiseksi, että lokakuuhun 2015 mennessä kaikki uudet autot soittavat automaattisesti hätäpalveluihin vakavan onnettomuuden sattuessa - eCall-järjestelmä (IP 13 / 534). Ehdotuksen mukaan kaikki uudet henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen mallit varustetaan 112 eCall -palvelulla. Lisäksi luodaan tarvittava infrastruktuuri eCall-puheluiden asianmukaiseen vastaanottamiseen ja käsittelyyn hätäpuhelukeskuksissa - varmistetaan EU: n laajuisen eCall-palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus. Arviot viittaavat siihen, että eCall voisi nopeuttaa hätäapuaikoja 40% kaupunkialueilla ja 50% maaseudulla.

6. Infrastruktuurin turvallisuuden hallinta

Infrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskeva direktiivi2 tarjoaa joukon menettelyjä sen varmistamiseksi, että infrastruktuuri rakennetaan turvalliseksi ja että sitä seurataan säännöllisesti turvallisuuden säilyttämiseksi. Direktiiviä sovelletaan moottoriteihin, jotka ovat osa TEN-T-verkkoa, mutta jäsenvaltiot voivat soveltaa samoja periaatteita myös toissijaiseen tieverkkoon vapaaehtoisesti. Komissio on äskettäin aloittanut prosessin, jonka tarkoituksena on tarkistaa, voidaanko direktiiviä edelleen kehittää turvallisempien teiden edistämiseksi.

7. Strategia vakavien tieliikennevammojen vähentämiseksi

Perinteisesti liikenneturvallisuuden suorituskyky ja tavoitteet ovat olleet vain kuolonuhrien määrää. Mutta jokaiselle tieliikenteessä kuolleelle henkilölle loukkaantuu vielä kymmenestä kahteentoista, ja sillä on elämää muuttavia seurauksia ja korkeat sosioekonomiset kustannukset. Vuonna 2013 EU on ottanut suuren askeleen eteenpäin näiden vakavien vammojen torjumiseksi yksilöimällä EU: n yhteisen vammojen määritelmän luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen keräämiseksi (MUISTIO 13/232). Ensimmäisen kerran vuoden 2014 aikana kerättyjen tietojen perusteella loukkaantumisongelma voidaan analysoida ja tunnistaa tehokkaimmat vastatoimet. Vuodesta 2015 odotetaan vahvistettavan strateginen tavoite vakavien tieliikennevammojen vähentämiseksi.

8. Liikenneturvallisuusstrategiat ja toimintasuunnitelmat

Komissio on aloittanut saatujen kokemusten vaihdon jäsenvaltioiden kesken hyödyntäen kansallisten viranomaisten keräämää runsaasti kansallisia liikenneturvallisuusstrategioita ja toimintasuunnitelmia koskevia kokemuksia.

9. Euroopan liikenneturvallisuuspäivä

Komissio kokoaa säännöllisesti liikenneturvallisuusyhteisöä - asiantuntijoita, päätöksentekijöitä, kansalaisjärjestöjä, uhrien järjestöjä, teollisuutta jne. - vaihtamaan näkemyksiä ja hyödyntämään tietämystään siitä, miten parhaiten voidaan parantaa liikenneturvallisuustyötä. ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat näkökulmat. Yksi merkittävä tapahtuma, joka on myös avoin yleisölle, on vuosittainen Euroopan tieliikenneturvallisuuspäivä3. Tarjoamalla tällaisia ​​foorumeita keskusteluun avataan mahdollisuuksia löytää yhdessä ratkaisuja EU: n kiireellisimpiin liikenneturvallisuusongelmiin. Tämän vuoden Euroopan liikenneturvallisuuspäivä pidetään 9. toukokuuta Ateenassa Kreikassa. Ilmoittautuminen on avointa ja lisätietoja on saatavilla verkkosivuston kautta.

10. Eurooppalainen liikenneturvallisuusperuskirja ja tieturvallisuus

Euroopan liikenneturvallisuuden peruskirja, jota johtaa Euroopan komissio, on suurin kansalaisyhteiskunnan foorumi liikenneturvallisuuden alalla. Tähän mennessä yli 2,300 julkista ja yksityistä tahoa on sitoutunut peruskirjaan ja toteuttanut liikenneturvallisuutta koskevia toimia ja aloitteita, jotka on suunnattu jäsenilleen, työntekijöilleen ja muulle kansalaisyhteiskunnalle.

Euroopan tieliikenneturvallisuuden seurantakeskus4 ja EU CARE -tietokanta5 ovat kaksi tärkeää osaamista rakentavaa alustaa, jotka keräävät tietoja liikenneturvallisuudesta ja saattavat nämä tiedot julkisesti saataville. Lisäksi komissio tekee useita tutkimuksia ja osarahoittaa useita liikenneturvallisuutta koskevia hankkeita. Vuodesta 2010 lähtien EU: n rahoitusta varten valitut hankkeet ovat keskittyneet esimerkiksi tieliikenteen valvontaan, kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tienkäyttäjien turvallisuuteen ja vakaviin liikennevammoihin. Tulokset ovat täältä.

Lisätietoja

EU: n tieliikenneturvallisuuden käsikirja

IP / 14 / 341

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa