Liity verkostomme!

EU

Kohti EU: n yhtenäinen lähestymistapa maailmanlaajuiseen merenkulun turvatoimia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

1213Euroopan komissio ja Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat tänään (6. maaliskuuta) antaneet yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle: "Avoimelle ja turvalliselle maailmanlaajuiselle merialueelle: Euroopan unionin osatekijät meriturvallisuusstrategia.

Tässä yhteisessä tiedonannossa esitetään visio unionin meriturvallisuuden eduista ja uhista sekä ehdotetaan alueita, joilla eri merialan toimijoiden välistä yhteistyötä voidaan tehostaa nykyisen hyvän käytännön lisäksi. Se kattaa kaikki meritoiminnot rannikkovartiostoista merivoimiin, satamaviranomaisiin ja tullivirkailijoihin, ja se vaikuttaisi EU: n vesiin sekä kaikkiin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtiviin aluksiin, ja sillä olisi maailmanlaajuinen ulottuvuus. Tämä asiakirja toimii nyt perustana työlle jäsenvaltioiden kanssa kohti EU: n täysimittaista meriturvallisuusstrategiaa.

Catherine Ashton, Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komission varapuheenjohtaja, sanoi: "Eurooppalaisten turvallisuus ja hyvinvointi riippuvat suuresti avoimista ja turvallisista meristä. Sen vuoksi EU: n on käsiteltävä Tarvitsemme yhdistetyn lähestymistavan, kuten Afrikan sarvessa osoitetaan, jossa olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia piratismin torjunnassa. Tämä tiedonanto avaa tietä kaikkien käytettävissämme olevien välineiden järjestelmällisemmälle käytölle ja antaa meille mahdollisuuden puhua yhdellä äänellä kansainvälisille kumppaneillemme. "

Mainos

Meriasioista ja kalastuksesta vastaava komission jäsen Maria Damanak sanoi: "Meriemme ja valtameriemme turvallisuuden varmistaminen on EU: n ensisijainen tavoite. Kansalaiset odottavat tehokkaita vastauksia satamien ja offshore-laitteistojen suojeluun, meritse tapahtuvan kaupan turvaamiseen, merellä tapahtuvan rikollisen toiminnan mahdolliset uhat tai merirajojen mahdolliset riidat. Otamme tänään merkittävän askeleen eteenpäin. EU on ensimmäisen kerran kehittämässä tällaista kokonaisvaltaista strategiaa, joka auttaa edistämään sinistä kasvua ja luomaan uusia työpaikkoja merenkulkualalla. "

Uuden strategian tarkoituksena on tunnistaa EU: n merialan edut, kuten konfliktien ehkäisy, elintärkeiden infrastruktuurien suojaaminen, ulkorajojen tehokas valvonta, maailmanlaajuisen kaupan tukiketjun suojaaminen ja laittoman, sääntelemättömän ja ilmoittamattoman kalastuksen ehkäisy . Siinä tuodaan esiin lukuisia riskejä ja uhkia, joita EU ja sen kansalaiset voivat kohdata: alueelliset merikiistat, merirosvous, laivoihin ja satamiin tai muuhun kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva terrorismi, järjestäytynyt meririkollisuus ja ihmiskauppa luonnonkatastrofien mahdollisiin vaikutuksiin saakka. tai äärimmäisiä tapahtumia.

Kaikkien merenkulkualan toimijoiden tehostetulla yhteistyöllä voidaan tehokkaasti puuttua riskeihin ja uhkiin paremmin kuin nykyään. Tiedonannon mukaan strategian tulisi keskittyä viiteen erityisalueeseen, joilla jo olemassa oleviin välineisiin perustuvalla koordinoidulla lähestymistavalla olisi lisäarvoa:

Mainos
 1. Ulkoinen toiminta;
 2. meritietoisuus, valvonta ja tietojen jakaminen;
 3. valmiuksien kehittäminen ja valmiuksien kehittäminen;
 4. riskienhallinta, kriittisen meri-infrastruktuurin suojaaminen ja kriisitoiminta sekä
 5. meriturvallisuutta koskeva tutkimus ja innovaatio, koulutus ja koulutus.

Tausta

Euroopan unionia ympäröivät meret ja valtameret, jotka ovat Euroopan potentiaalisen talouden vetureita. Samanaikaisesti merenkulun turvatoimintoja hoitaa laaja joukko toimijoita esimerkiksi meriliikenteessä, kalastuksen tarkastuksessa, rajavalvonnassa, lainvalvontaviranomaisissa ja muissa viranomaisissa. Ne kattavat laajan kirjon haasteita, uhkia ja riskejä, joilla pyritään varmistamaan hyvä hallintotapa merellä - ehdollinen avoin, turvallinen ja varma maailmanlaajuinen merialue.

EUNAVFOR-operaatio ATALANTA on yhdessä muiden EU: n toimenpiteiden kanssa auttanut hillitsemään piratismin läntistä Intian valtamerta. Ne osoittavat, että EU: n ulkoisella toiminnalla voi olla todellinen vaikutus, ja se voi tarjota hyödyllisiä kokemuksia jatkotoimille.

Nykyisiä ponnisteluja on virtaviivaistettava synergioiden ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi finanssikriisin aikana. Vielä enemmän, koska EU: lla on strategisia merialan etuja ympäri maailmaa ja sen on kyettävä suojelemaan näitä etuja riittävästi ja tehokkaasti.

EU: n kiinnostus meriturvallisuuteen: tosiasiat ja luvut

 1. Sen 28 jäsenvaltiosta 23 on rannikkovaltioita ja 26 lippuvaltioita.
 2. Jäsenvaltiot ovat vastuussa yli 90,000 1200 kilometrin pituisen rantaviivan valvonnasta, rajalla kahdella valtamerellä ja neljällä merellä, merentakaisten alueiden ja muiden merien kansallisten turvajärjestelmien lisäksi. Heillä on yhdessä yli 8,100 kaupallista satamaa; yli 500 4300 lipun alla purjehtivaa alusta (yli 764 GT); 3800 rekisteröityä merenkulkualan yritystä; on 80 isoa satamaa ja yli XNUMX satamalaitosta. MS on nimittänyt XNUMX rekisteröityä turvaoperaattoria.
 3. 90 prosenttia EU: n ulkomaankaupasta ja 40 prosenttia sisäkaupasta kuljetetaan meritse.
 4. Eurooppalaiset laivanvarustajat hallinnoivat 30 prosenttia maailman aluksista ja 35 prosenttia maailman meriliikenteen tonnimäärästä - muun muassa 55 prosenttia konttialuksista ja 35 prosenttia säiliöaluksista, mikä vastaa 42 prosenttia maailmanlaajuisen meriliikenteen arvosta.
 5. EU: n satamien kautta kulkee vuosittain yli 400 miljoonaa matkustajaa.
 6. Yli 20% maailman tonnistosta on rekisteröity EU: n jäsenvaltioiden lipun alla ja yli 40% maailman laivastosta on EU: n yritysten valvonnassa.
 7. Kolmansien maiden kanssa on tehty 22 kalastuskumppanuussopimusta.
 8. EU: n kalastuslaivasto vuonna 2011 - 83,014 1,696,175 alusta, joiden bruttovetoisuus on XNUMX XNUMX XNUMX, Euroopan laivasto toimii maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja

EU: n merivoimien - Atalanta-operaation
EU: n piratismin torjunta Afrikan sarvella
EU: n yhdennetty meripolitiikka
Euroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR)
EU: n meriliikenteen turvallisuus

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa