Liity verkostomme!

Rikollisuus

Kansainvälinen päivä Nollatoleranssi vastaan ​​sukupuolielinten silpomisen: Vain yksi uhri on liikaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

leikattu logo-zNaisten sukuelinten silpomisen (FGM) kansainvälisen nollatoleranssin päivänä (6. helmikuuta) Euroopan komissio vahvisti sitoutuvansa hävittämään kelpaamattomat käytännöt. Naisten sukupuolielinten silpomisen, jonka kansainvälisesti tunnustetaan rikkoneen naisten ihmisoikeuksia ja lasten hyväksikäytön muotoa, uskotaan vaikuttaneen 500,000 125 uhriin pelkästään EU: ssa ja yli XNUMX miljoonaan maailmanlaajuisesti.

Viime vuoden marraskuussa komissio ilmoitti uudesta toiminnasta naisten sukupuolielinten silpomisen torjumiseksi Euroopan unionissa ja muualla (IP / 13 / 1153), jossa on joukko toimia, joilla pyritään poistamaan sukupuolielinten silpominen.

"EU taistelee naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi - ei pelkästään kansainvälisenä nollatoleranssin päivänä, vaan kaikkina vuoden 365 päivinä", sanoi varapuheenjohtaja Viviane Reding, EU: n oikeusasioista vastaava komissaari. "Emme voi tehdä sitä yksin. Meidän on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden, YK: n, kansalaisjärjestöjen ja asianomaisten yhteisöjen kanssa. Olen tänään tyytyväinen Euroopan parlamentin voimakkaaseen äänestykseen naisten sukupuolielinten silpomisen torjumiseksi EU: n laajuisesti. Toivon, että EU: n kansalliset hallitukset neuvostossa liittyvät nyt parlamenttiin tukemaan komission aloitetta ja työskentelemään yhdessä tämän epäinhimillisen käytännön poistamiseksi. Lähdetään yhdessä lähettämään naisten sukuelinten silpominen historiaan. "

Mainos

Viime marraskuussa komission julkaisemassa strategia-asiakirjassa esitetään joukko toimia naisten sukuelinten silpomisen poistamiseksi, mukaan lukien:

 • Ilmiön parempi ymmärtäminen: indikaattoreiden kehittäminen (Euroopan tasa-arvoinstituutin ja kansallisen tason välityksellä), jotta ymmärretään paremmin naisten ja tyttöjen lukumäärä, jotka ovat kärsineet ja uhkaavat silpomista;
 • naisten sukupuolielinten silpomisen ja uhrituen ehkäisy: EU: n rahoituksen (kuten EU: n Daphne-ohjelman, elinikäisen oppimisen ja nuorisotoimintaohjelman sekä tulevan turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston) hyödyntäminen naispuolisen sukuelinten silpomisen ehkäisemiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi ongelmasta, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen maahanmuuttajanaisia ​​ja tyttöjä sekä kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisia ​​ja uhrien kanssa työskenteleviä. Vuoden 2013 aikana komissio jakoi 2.3 miljoonaa euroa erityisesti sukupuolielinten silpomisen vastaisiin hankkeisiin (katso esimerkit liitteessä 1).
 • tehokkaampi syytteeseenpano jäsenvaltioissa: tuetaan nykyisten sukupuolielinten silpomista kieltävien kansallisten lakien täytäntöönpanoa analysoimalla tähän mennessä vireillä olevia rikoslainsäädäntöjä ja tuomioistuinkäsittelyjä, levittämällä oikeusalan ammattilaisille koulutusmateriaalia ja noudattamalla uhrien oikeuksia erityistukeen EU: n lainsäädännön mukaisesti;
 • EU: n alueella vaarassa olevien naisten suojelu: EU: n turvapaikkasääntöjen (erityisesti tarkistetun pätevyysdirektiivin ja turvapaikkamenettelydirektiivin) asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen vaarallisten naisten suojelun takaamiseksi, turvapaikka-alan ammattilaisten tietoisuuden lisääminen ja jäsenvaltioiden kannustaminen muuttamaan lapsia ja naisille, jotka ovat vaarassa tarjoamalla tukea Euroopan pakolaisrahaston ja tulevan turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston kautta;
 • pyritään poistamaan sukupuolielinten silpominen maailmanlaajuisesti: puuttuvat sukupuolielinten silpominen kahdenvälisissä vuoropuheluissa asianomaisten kumppanimaiden kanssa, yhteistyössä Afrikan unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa edistämään sukupuolielinten silpomisen vastaisia ​​maailmanlaajuisia aloitteita, jotka tukevat kansallisen lainsäädännön parantamista ja kansalaisyhteiskunnan aloitteiden tukemista asianomaisissa maissa, koulutusta EU: n valtuuskuntien henkilöstölle suunnattuja sukupuolielinten silpomista koskevia \ t

Sen varmistamiseksi, että erilaisia ​​toimia seurataan ja että ne pysyvät jatkuvasti poliittisella asialistalla, komissio on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan edistymistä vuosittain 6. helmikuuta: naisten sukupuolielinten silpomisen kansainvälisen nollatoleranssin päivä.

Komissio lisää kaikki tietoisuutta naisten sukuelinten silpomisesta sen kautta 'Nollatoleranssi' -kampanja, käynnistettiin viime vuonna. Liity kampanjaan lähettämällä valokuvasi osoitteeseen [sähköposti suojattu] tai twiitti hashtagilla #ZeroFGM.

Mainos

Tausta

Naisten sukupuolielinten silpominen (FGM) käsittää kaikki menettelyt, jotka sisältävät naisten ulkoisen sukuelinten osittaisen tai täydellisen poistamisen tai muun sukupuolielinten vamman muissa kuin lääketieteellisissä syissä, kuten Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee.

Sukuelinten silpominen tapahtuu nuorille tytöille lapsuuden ja 15-iän välillä kulttuuristen, uskonnollisten ja / tai sosiaalisten syiden vuoksi. Naisten sukupuolielinten silpominen on eräänlainen lasten hyväksikäyttö ja naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta; sillä on vakavia lyhyen aikavälin fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia.

Niissä EU-maissa, joissa naisia ​​uhkaavat naiset tai naiset, joilla on sukupuolielinten silpominen, elää pääasiassa lähtömaassa oleskelun aikana, mutta on myös viitteitä FGM: n esiintymisestä EU: n alueella.

A viime raportti Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) totesi, että sukupuolielinten silpomisen uhreja tai mahdollisia uhreja on ainakin 13-EU-maissa: Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Suomessa, Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Portugali, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta. Siinä korostettiin kuitenkin, että ongelman ratkaisemiseksi on perustettava tiukat tiedot.

Euroopan komissio hyväksyi 2010in syyskuun 2015in naisten ja miesten tasa-arvoa koskevan strategian 21-2010, jossa esitetään joukko sukupuolten tasa-arvoa koskevia painopisteitä, mukaan lukien sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen. Strategiaan sisältyi erityinen viittaus naisten sukupuolielinten silpomisen torjuntaan. 6in helmikuussa 2013, joka on naisten sukupuolielinten silpomisen vastainen kansainvälinen päivä, Euroopan komissio vahvisti vahvan sitoumuksensa poistaa tämä erittäin haitallinen käytäntö (MEMO / 13 / 67).

6in maaliskuussa 2013, varapuheenjohtaja Reding ja komission jäsen Cecilia Malmström liittyivät ihmisoikeusalan toimijoihin vaatiakseen nollatoleranssia naisten sukupuolielinten silpomisessa korkean tason pyöreän pöydän tapahtumassa keskustelemaan siitä, miten Euroopan unioni voi auttaa jäsenvaltioita poistamaan käytännön (IP / 13 / 189). Komissio ilmoitti 3.7 miljoonan euron rahoituksesta, jolla tuetaan jäsenvaltioiden toimia naisiin kohdistuvasta väkivallasta tiedottamiseksi ja lisäksi 11.4 miljoonaa euroa kansalaisjärjestöille ja muille uhrien kanssa työskenteleville. Se käynnisti myös julkisen kuulemisen naisten sukupuolielinten silpomisen torjunnasta, jonka tulokset ovat auttaneet valmistelemaan tämänpäiväistä politiikkaa.

Komissio hyväksyi 25. marraskuuta 2013 strategia-asiakirjan (tiedonanto), jossa ilmoitettiin uudesta pyrkimyksestä torjua naisten sukuelinten silpomista Euroopan unionissa ja muualla (IP / 13 / 1153).

Sukupuolielinten silpomisen poistaminen edellyttää useita toimia, jotka keskittyvät tietojen keräämiseen, ennaltaehkäisyyn, vaarojen uhrien suojeluun, rikoksentekijöiden syytteeseenpanoon ja uhreille tarjottavien palvelujen tarjoamiseen. Sukupuolielinten silpomisen uhrit voivat luottaa EU: n uhrien oikeuksia koskevan direktiivin, joka hyväksyttiin 4-lokakuussa 2012, suojaan, jossa nimenomaisesti viitataan naisten sukupuolielinten silpomiseen sukupuoleen perustuvan väkivallan muodossa.IP / 12 / 1066).

Mutta vaikka kaikilla jäsenvaltioilla on käytössään oikeudellisia säännöksiä, joilla voidaan nostaa syytteitä sukupuolielinten silpomisesta, joko yleisten tai erityisten rikoslainsäädäntöjen nojalla, syytteeseenpano on hyvin harvinaista. Tämä johtuu tapausten havaitsemisesta, riittävien todisteiden keräämisestä, haluttomuudesta ilmoittaa rikoksesta ja ennen kaikkea naisten sukupuolielinten silpomisen tuntemuksen puutteesta.

EIGEn erillisessä raportissa tunnistettiin sarja hyvien käytäntöjen yhdeksästä jäsenvaltiosta sukupuolielinten silpomisen torjunnassa, kuten:

 • Hollantilainen hanke sukupuolielinten silpomisen ehkäisemiseksi yhdistämällä terveydenhuollon ammattilaisia, poliisia, kouluja, lastensuojelupalveluja ja maahanmuuttajajärjestöjä;
 • ranskalainen organisaatio, joka keskittyy syytteeseenpanoon naisten sukupuolielinten silpomisen tapauksissa toimimalla "siviilipuolueena" oikeudenkäynneissä;
 • erikoistunut terveyspalvelu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa on 15 klinikkaa, jotka vastaavat naisten sukupuolielinten silpomisesta kärsivien naisten erityistarpeisiin.
 • Lisätietoja

Sukupuoliväkivalta

Euroopan tasa-arvoinstituutin raportti - naisten sukuelinten silpominen EU: ssa ja Kroatiassa

Euroopan tasa-arvoinstituutin kansalliset tietolomakkeet - naisten sukuelinten silpominen EU: ssa ja Kroatiassa

Video-suosittelut naispuolisten sukuelinten silpomisen uhreista

Facebook: Lähetä nollatoleranssivalokuvat: [sähköposti suojattu]

Twitter Hashtag: #zeroFGM

Kotisivu johtaja Viviane Reding

Seuraa Varapuheenjohtaja Twitterissä: @ VivianeRedingEU

Seuraa EU: n oikeus- Twitterissä: @EU_Justice

Liite 1: Esimerkkejä Euroopan komission rahoittamista hankkeista, joilla tuetaan jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita lisäämään tietoisuutta naisten sukuelinten silpomisesta

 • Ranskan naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon hallinto luo kampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta äskettäin käyttöönotetuista toimenpiteistä naisten sukupuolielinten silpomisen torjumiseksi. Esite suunnitellaan ja jaetaan laajasti. (258,000 euroa).
 • Ison-Britannian sisäministeriö kehittää hankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta naisten sukuelinten silpomisesta lastensuojeluasiana ja torjua käytäntöä. Siihen sisältyy kohdennettu viestintäkampanja, joka osoittaa kansallisen lasten julmuuden ehkäisemisen yhdistyksen (NSPCC) naisten sukuelinten silpomisen neuvontapalvelun, naisten sukuelinten silpomista koskevan koulutusohjelman kehittämisen ja menettelyt, joita on noudatettava ammattilaisille, joiden vastuulla on suojella ja suojella lapsia, ja järjestää eurooppalainen naispuolinen sukuelinten silpominen. Taidonvaihtotyöpaja. (340,000 XNUMX €)
 • Maltan miesten ja naisten tasa-arvon edistämistä käsittelevä kansallinen toimikunta lisää tietoisuutta naispuolisesta sukupuolielinten silpomisesta ja tarjoaa siitä tietoa, myös ammattilaisten keskuudessa, jotka työskentelevät uhrien tai tekijöiden kanssa. Toimintaan kuuluu tutkimus naisten sukuelinten silpomisesta Maltalla, esitteet terveydenhuollon ammattilaisille ja maahanmuuttajanaisille naisten sukupuolielinten silpomisesta sekä koulutus asianomaisille ammattilaisille ja oikeudellisille asiantuntijoille, jotka kohtaavat työssään uhreja tai tekijöitä. (300,000 XNUMX €)
 • FORWARDin (Iso-Britannia) toteuttaman CREATE YouthNet -hankkeen tarkoituksena on suojella nuoria haitallisilta käytänteiltä, ​​erityisesti naisten sukuelinten silpomiselta ja pakkoavioliitolta antamalla heille mahdollisuus olla luottavaisia ​​muutosten puolustajina ja vertais mentoreina yhteisöissään. Hanke koostuu nuorten kouluttamisesta ja mentoroinnista, tärkeimpien virastojen työn kartoittamisesta nuorten kanssa, eurooppalaisen nuorisoa puolustavien verkostojen ja kansallisten nuorisoverkostojen luomisesta sekä nuorille sopivien materiaalien ja luovien kampanjoiden kehittämisestä kouluille, nuorille ja yhteisön sidosryhmille. (317,000 €)
 • Terre des Femmesin (Saksa) vetämän projektin "Muutos: Käyttäytymismuutoksen edistäminen kohti naisten sukupuolielinten silpomisen hävittämistä" tarkoituksena on antaa harjoittaville yhteisöille kaikkialla EU: ssa mahdollisuus puolustaa naisten sukuelinten silpomista vastustamalla vaikutusvaltaisia ​​jäseniä näissä yhteisöissä. Hanke sisältää erikoiskoulutusta avainammattilaisille ja edistää vuoropuhelua yhteisöissä. Hankkeessa kehitetään Euroopan laajuinen koulutusopas jäsenvaltioille, kansalaisjärjestöille ja laajemmille sidosryhmille. Euronet-FGM: n järjestämä kansainvälinen konferenssi - yli 35 jäsenorganisaation verkosto 15 Euroopan maasta, joka käsittelee naisten sukuelinten silpomista - takaa projektin tulosten ja koulutusoppaan laajan levityksen. (380,000 €)
 • Coventryn yliopisto kehittää hanketta, johon kuuluu yhteistyö alkuperäisten somali- ja sudanilaisten yhteisöjen kanssa Daphne-ohjelmasta vuosina 2010--11 rahoitetusta REPLACE-hankkeesta. Siinä otettiin huomioon terveyden käyttäytymisen muutostapa yhdessä osallistavan toiminnan tutkimusmenetelmien kanssa yksilöimään erityisiä käyttäytymismalleja ja asenteita. Naisten sukupuolielinten silpominen EU: ssa. Se soveltaa havaintoja ja REPLACE-lähestymistapaa ja suunnittelee uusia strategioita muutokseen näissä yhteisöissä. Toimintoihin kuuluu REPLACE-lähestymistavan ja työkalupaketin soveltaminen naisten sukuelinten silpomista harjoittaviin yhteisöihin muissa EU-maissa yhteisöpohjaisten työpajojen avulla muutosten edistäjien ja esteiden tunnistamiseksi. (535,000 EUR)

Liite 2: Arvioitu naispuolisten uhrien, potentiaalisten uhrien ja tyttöjen riski joutua naispuolisen sukupuolielinten silpomiseen (jos tutkimuksia on saatavilla)

Maa Sukuelinten silpomista koskevat rikosoikeudelliset säännökset Arvioitu nro naisilla, joilla on naispuolinen lonkatulehdus (tutkimuspäivä) Arvioitu nro tyttöjen, jotka ovat vaarassa saada sukupuolitaudit Arvioitu nro naisista naisten sukuelinten silpomiseen vaikuttavilta alueilta, jotka asuvat EU: ssa (josta ei ole saatavilla naisten sukuelinten silpomiseen liittyviä tietoja)
Belgia Erityinen 6,260 (2011) 1,975
Bulgaria general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Tšekin tasavalta general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Tanska Erityinen Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla 15,116
Saksa general 19,000 (2007) 4,000
Viro general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Irlanti Erityinen 3,170 (2011) Ei tietoa saatavilla
Kreikka general 1,239 (2006) Ei tietoa saatavilla
Espanja Erityinen Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla 30,439
Ranska general 61,000 (2007) Ei tietoa saatavilla
Italia Erityinen 35,000 (2009) 1,000
Kypros Erityinen Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla 1,500
Latvia general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Liettua general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Luxemburg general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Unkari general 170-350 (2012) Ei tietoa saatavilla
Malta general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Alankomaat general 29,210 (2013) 40-50 vuodessa
Itävalta Erityinen 8,000 (2000) Ei tietoa saatavilla
Puola general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Portugali general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla 9,263
Romania general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Slovenia general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Slovakia general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla
Suomi general Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla 4,400
Ruotsi Erityinen Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla 91,420
UK general 65,790 (2007) 30,000
Kroatia Erityinen Ei tietoa saatavilla Ei tietoa saatavilla

Lähde: EIGE: Naisten sukuelinten silpominen Euroopan unionissa ja Kroatiassa, lukuun ottamatta Alankomaita: Marja Exterkate - naisten sukuelinten silpominen Alankomaissa. Levinneisyys, esiintyvyys ja determinantit (2013).

Europolin

Yli 60 syytetty Balkanin kartellin tukahduttamisesta kokaiiniputken takana Eurooppaan

Julkaistu

on

Ennennäkemätön kansainvälinen lainvalvontaoperaatio, johon osallistuu 8 maata, on johtanut rikosilmoituksiin 61 epäillylle, jotka kuuluvat Balkanin huumekartelliin, joka tulvii Euroopan kokaiinilla. 

Viime vuonna on toteutettu useita toimia Espanjan, Kroatian, Serbian, Saksan, Slovenian, Bosnia ja Hertsegovinan, Yhdysvaltojen ja Kolumbian välisen operatiivisen työryhmän puitteissa. Europolin vakavaa järjestäytynyttä rikollisuutta johtavat koordinointitoimet Keskusta. 

Tällä erittäin liikkuvalla rikollisjärjestöllä oli sivuliikkeitä useissa Euroopan maissa, ja se koostui pääasiassa Serbian, Kroatian, Montenegron ja Slovenian rikollisista.

Mainos

Europol perusti heinäkuussa 2020 operatiivisen työryhmän, joka kokoaa kaikki asianomaiset maat yhteen koordinoimaan yhteisen strategian koko verkoston tuhoamiseksi. Siitä lähtien Europol on tarjonnut jatkuvaa tiedustelutietojen kehittämistä ja analysointia kenttätutkijoiden tukemiseksi. 

Operatiivisen työryhmän Balkanin kartellin tulokset 

 • 61 jäsentä on syytetty, joista 23 on pidätetty (13 Espanjassa ja 10 Sloveniassa)
 • Takavarikoitu 2,6 tonnia kokaiinia
 • Takavarikoitu 324 kiloa marihuanaa
 • Takavarikointi 612 000 euroa käteisenä
 • Takavarikoitiin 9 ylellisyyttä ajoneuvoa ja 5 moottoripyörää

Koordinoitu lakko 

Kansainvälisten kollegojensa kanssa suoritetun tiedustelutoiminnan yhteydessä espanjalaiset tutkijat kehittivät luotettavaa tietoa siitä, että tämä kartelli valmisteli suurta kokaiinin tuontia Etelä -Amerikasta Eurooppaan tämän vuoden keväällä. 

Mainos

Erityisiä valvontatoimenpiteitä otettiin käyttöön, kun rikolliset liikkuivat edestakaisin Espanjan ja Etelä -Amerikan välillä viimeistelemään kokaiinin tuonnin yksityiskohdat, yhteensä yli 1,25 tonnia. 

Tutkimus kiihtyi tämän vuoden maaliskuussa, kun kartellin johtajat matkusivat Espanjaan valmistautumaan kokaiinilähetyksen saapumiseen. Nämä kaksi henkilöä-joita Europol piti arvokkaina kohteina-olivat välttyneet siihen asti osallistumasta henkilökohtaisesti kokouksiin lainvalvonnan välttämiseksi. 

Tämä oli liian hyvä tilaisuus lainvalvontaviranomaisille, sillä 10. maaliskuuta 2021 aamuyöllä Espanjan kansallisen poliisin (Policia Nacional) virkamiehet tekivät samanaikaisia ​​hyökkäyksiä Tarragonan, Barcelonan, Geronan ja Valencian kaupunkeihin, pidättäen XNUMX henkilöitä, mukaan lukien kaksi kuningastappia ja poliisi, joka teki yhteistyötä rikollisjärjestön kanssa. 
Espanjan tutkijat purkivat myös kartellin vaihtoehtoisia tulovirtoja, kuten marihuanan tuotantoa ja kauppaa sekä ylellisten ajoneuvojen myyntiä. 
 
Toukokuussa 2021 seurannassa noin 48 muuta järjestäytyneen rikollisryhmän jäsentä syytti Sloveniassa kansallisen poliisin (Policija) osallistumisesta kokaiinin ja marihuanan jakeluun kaikkialla Euroopassa. Yhteensä 10 näistä epäiltyistä on nyt pidätetty.  

Seuraavat lainvalvontaviranomaiset osallistuivat tähän tukahduttamiseen: 

 • Espanja: Kansallinen poliisi (Policia Nacional)
 • Kroatia:  Korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kansallinen poliisivirasto (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
 • Serbia: Serbian rikostutkintavirasto (Uprava kirminalisticke policije)
 • Saksa: Liittovaltion rikospoliisi (Bundeskriminalamt), Poliisin päämaja Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
 • Slovenia: Kansallinen tutkintatoimisto 
 • Bosnia ja Hertsegovina: Sarajevon liittovaltion poliisi
 • Yhdysvallat: Yhdysvaltain huumausaineiden valvontaviranomainen 
 • Kolumbia: Kansallinen poliisi (Policia Nacional)

Tämä operatiivinen työryhmä oli osa Europolin strategiaa Länsi -Balkanilta peräisin olevan vakavan järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. 

Katso video

Continue Reading

EU: n talousarvio

EU: n petostentorjuntavirasto havaitsee 20% vähemmän petoksia vuonna 2020 kuin vuonna 2019

Julkaistu

on

EU: n talousarvioon kohdistuvien petosten taloudelliset vaikutukset heikkenivät edelleen vuonna 2020, Euroopan komission tänään (20. syyskuuta) hyväksymän vuosikertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (PIF -raportti) mukaan. Vuonna 1,056 ilmoitetuilla 2020 petollisella sääntöjenvastaisuudella oli yhteensä 371 miljoonan euron taloudellinen vaikutus, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja jatkanut tasaista laskua viimeisten viiden vuoden aikana. Raportin mukaan muiden kuin petollisten sääntöjenvastaisuuksien määrä pysyi vakaana, mutta niiden arvo laski 6%.

Budjetti- ja hallintokomissaari Johannes Hahn sanoi: ”EU: n ennennäkemätön vastaus pandemiaan antaa yli 2 biljoonaa euroa käytettävissä auttaakseen jäsenvaltioita toipumaan koronaviruksen vaikutuksista. Yhteistyö EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla näiden varojen suojaamiseksi petoksilta ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Käsikädessä kaikki EU: n petostentorjuntarakenteen eri osat tarjoavat puolustuksemme petoksia vastaan: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkinta- ja analyyttinen työ, Euroopan syyttäjänviraston syyttäjävalta (EPPO), Eurojustin koordinoiva rooli, Europolin operatiivinen kapasiteetti ja tiivis yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa ja niiden välillä. ”

Tämän päivän positiivinen uutinen tulee Brysselissä sijaitsevan EU: n tarkkailijan raportin mukaan, että Euroopan komissio on estänyt Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käyttämästä talousarviotaan rahoituksen ja tietotekniikan alalla tarvitsemansa erikoishenkilöstön palkkaamiseen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Monica Hohlmeier (EPP, DE) näyttää vahvistavan nimettömät väitteet.

Mainos

Vuonna 2020 ja vuoden 2021 alkupuoliskolla saavutettua edistystä ovat seuraavat:

• Euroopan syyttäjänviraston toiminnan aloittaminen

• OLAFia koskeva tarkistettu asetus, jolla varmistetaan tehokas yhteistyö EPPOn kanssa ja vahvistetaan tutkintavaltuuksia

Mainos

• Tiukemmat säännöt EU: n talousarviomäärärahojen ehdollisuudesta tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa EU: n taloudellisten etujen suojaan

• Hyvää edistystä komission petostentorjuntastrategian täytäntöönpanossa: kaksi kolmasosaa suunnitelluista toimista on toteutettu ja kolmasosa käynnissä

PIF-raportti tarjoaa myös pohdinnan uusista riskeistä ja haasteista EU: n taloudellisille eduille, jotka nousevat esiin COVID-19-kriisistä, ja keinoista niiden torjumiseksi. Raportin päätelmien mukaan komission ja jäsenvaltioiden ei pitäisi alentaa varautumistaan ​​näiltä riskeiltä ja jatkaa edelleen kovaa työtä sekä petosten ehkäisemisen että havaitsemisen parantamiseksi.

Tänään julkaistu 32. vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta on saatavilla OLAFin verkkosivustolta.

EPPO on jo rekisteröinyt 1,700 300 rikosilmoitusta ja käynnistänyt 4.5 tutkimusta, ja EU: n talousarvion menetykset ovat lähes XNUMX miljardia euroa.

Taustaa:

EU ja jäsenvaltiot jakavat vastuun EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petosten torjunnasta. Jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat noin kolme neljäsosaa EU: n menoista ja keräävät EU: n perinteiset omat varat. Komissio valvoo molempia aloja, asettaa standardeja ja varmistaa niiden noudattamisen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (325 artiklan 5 kohta) mukaan komission on laadittava vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta (tunnetaan nimellä PIF -raportti), jossa esitetään yksityiskohtaisesti Euroopan ja Euroopan unionin kansallisella tasolla EU: n talousarvioon vaikuttavien petosten torjumiseksi. Kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, mukaan lukien havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja petosten tiedot. Näiden tietojen analysoinnin avulla voidaan arvioida, mitkä alueet ovat eniten vaarassa, ja siten kohdentaa toimet paremmin sekä EU: n että kansallisella tasolla.

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

Continue Reading

Rikollisuus

Euroopan kokaiinimarkkinat: Kilpailukykyisempi ja väkivaltaisempi

Julkaistu

on

Väkivaltaisempi, monipuolisempi ja kilpailukykyisempi: nämä ovat Euroopan kokaiinikaupan pääpiirteitä. Uusi Cocaine Insights -raporttiTänään (8. syyskuuta) käynnistämät Europolin ja UNODC: n hahmotelmat hahmottavat kokaiinimarkkinoiden uuden dynamiikan, mikä on selvä uhka Euroopan ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Raportti julkaistiin osana työohjelmaa CRIMJUST-Vahvistetaan rikosoikeudellista yhteistyötä huumausaineiden salakuljetusreiteillä Euroopan unionin maailmanlaajuisen laittomien virtojen ohjelman puitteissa.

Rikollisen ympäristön pirstoutuminen lähdemaissa on luonut uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille rikollisverkostoille saada suoraa kokaiinitarjontaa, mikä estää välittäjät. Tämä uusi kilpailu markkinoilla on johtanut kokaiinin tarjonnan lisääntymiseen ja siten väkivallan lisääntymiseen Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhka -arvio 2021. Aiemmin hallitsevat monopolit kokaiinin tukkumyynnissä Euroopan markkinoille ovat asettaneet haasteita uusille ihmiskauppaverkostoille. Esimerkiksi Länsi -Balkanin rikollisverkostot ovat luoneet suoria yhteyksiä tuottajiin ja varmistaneet näkyvän paikan kokaiinin tukkumyynnissä. 

Raportissa korostetaan intervention merkitystä lähteellä, koska nämä markkinat ovat suuresti toimitusketjun ohjaamia. Yhteistyön vahvistaminen ja tietojenvaihdon lisääminen lainvalvontaviranomaisten välillä tehostavat tutkimuksia ja lähetysten havaitsemista. Raportissa korostetaan rahanpesututkimusten merkitystä laittomien voittojen jäljittämisessä ja rikolliseen toimintaan liittyvien avustusten takavarikointia. Nämä taloudelliset tutkimukset ovat kokaiinin salakuljetuksen torjunnan ytimessä ja varmistavat, että rikolliset toimet eivät kannata.

Mainos

Julia Viedma, Europolin operatiivisen ja analyysikeskuksen osastonjohtaja, sanoi: ”Kokaiinin salakuljetus on yksi tärkeimmistä turvallisuusongelmista, joita kohtaamme tällä hetkellä EU: ssa. Lähes 40 prosenttia Euroopassa toimivista rikollisryhmistä on mukana huumekaupassa, ja kokaiinikauppa tuottaa miljardeja euroja rikollista voittoa. Se, että ymmärrämme kohtaamamme haasteet paremmin, auttaa meitä torjumaan tehokkaammin kokaiinin salakuljetusverkostojen väkivaltaista uhkaa yhteisöillemme. ”  

Chloé Carpentier, UNODC: n huumausainetutkimusosaston päällikkö, korosti, kuinka ”kokaiinin toimituskanavien, rikollisten toimijoiden ja menettelytapojen monipuolistumisen ja leviämisen nykyinen dynamiikka todennäköisesti jatkuu, jos sitä ei valvota”.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa