Liity verkostomme!

Liittyminen

EU-Turkki: Ensimmäinen tapaaminen ministeri Cavusoglu

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

208758Laajentumis- ja naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen Štefan Füle sekä Turkin EU-ministeri ja pääneuvottelija Mevlüt Çavuşoğlu (Kuvassa) ovat tavanneet Strasbourgissa avointa ja rakentavaa ensimmäistä kokousta varten.

Komissaari Füle ja ministeri Çavuşoğlu sopivat EU: ta ja Turkkia yhdistävistä strategisista siteistä, joiden ankkurina ovat liittymisneuvottelut: "Viime vuosi toi vauhdin näille neuvotteluille", komissaari Füle sanoi. "Juuri suhteidemme tärkeyden vuoksi keskustelimme avoimesti huolestuksistamme oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja puolueettomuudesta."

Ministeri Çavuşoğlu kertoi komission jäsenelle Fülelle viimeaikaisesta kehityksestä.

Mainos

Komissaari Füle muistutti myös aiemmasta lausunnostaan, jonka mukaan ehdokasvaltiona sitoutuessaan liittymispoliittisiin kriteereihin Euroopan komissio odottaa Turkin toteuttavan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että viimeaikaiset korruptioväitteet käsitellään syrjimättä tai etusijalla avoimesti ja puolueettomasti .

Komission jäsen Füle ilmaisi odottavansa, että oikeusjärjestelmän muutokset eivät saa asettaa kyseenalaiseksi Turkin sitoutumista Kööpenhaminan poliittisiin kriteereihin. Komissaari Füle pyysi ministeri Çavuşoglua välittämään tämän viestin Ankaralle.

Euroopan komissio tarkistaa viimeisimmän lakiluonnoksen säännökset, jotka koskevat Turkin oikeuslaitosta, ja jakaa näkemyksensä Turkin viranomaisten kanssa ennen äänestystä lakiesityksestä.

Mainos

Liittyminen

Vihreä valo #EUAccession puhuu #Albania ja #FYROM

Julkaistu

on

Euroopan komission odotetaan ilmoittavan olevansa valmis aloittamaan viimeinkin liittymisneuvottelut Albanian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa, kun se julkaisee laajentumisraporttinsa Länsi-Balkanin maista myöhemmin tällä viikolla, kirjoittaa Martin Banks.

Johtaja julkistaa keskiviikkona Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron, Serbian, Bosnian ja Hertsegovinan ja Kosovon erittäin odotetut edistymiskertomukset (18 huhtikuu).

Tämän verkkosivuston esityksessä todetaan, että Albania ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat valmiita aloittamaan viralliset liittymisneuvottelut.

Mainos

Albania haki jäsenyyttä ensimmäisen kerran huhtikuussa 2009 ja on ollut virallinen ehdokas EU-jäseneksi kesäkuusta 2014 lähtien.

Komissio on suositellut neuvottelujen aloittamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa vuosittain 2009in jälkeen, mutta edistystä on estänyt se, että maan pitkäaikainen nimikiista ei ole ratkaistu Kreikan kanssa.

Albanian osalta tyhjentävässä komission kertomuksessa todetaan, että julkishallinnon uudistus on "vakiinnutettu sen ammattimaisuuden ja depolitisoitumisen lisäämiseksi".

Mainos

Lisätoimia on toteutettu "oikeuslaitosten riippumattomuuden, tehokkuuden ja vastuullisuuden vahvistamiseksi etenkin edistämällä kattavan oikeuslaitoksen uudistuksen toteuttamista".

Albaniaa varoitetaan, että "jatkuvat, konkreettiset ja konkreettiset tulokset tuomareiden ja syyttäjien uudelleenarvioinnissa ovat ratkaisevia edistymisen kannalta".

Lokakuussa 2012 komissio suositteli, että Albanialle myönnetään EU: n jäsenehdokas edellyttäen, että keskeiset toimenpiteet oikeudenkäynnin ja julkishallinnon uudistamisen alalla sekä parlamentin työjärjestyksen tarkistaminen saatetaan päätökseen.

Albanian edistyminen EU: hun liittyvissä uudistuksissa ja "hyvä edistyminen" järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tunnustetaan, ja tämä on osoittautunut avaimeksi EU: n liittymisprosessin edistämisessä ja neuvottelujen aloittamisessa.

Samaan aikaan entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on myös parantanut EU-jäsenyystodistustaan, komissio sanoo, koska se "on suurelta osin voittanut syvän poliittisen kriisinsä". Siinä todetaan, että "poliittinen tahto eteenpäin on jälleen selvästi läsnä", ja lisätään, että "yhteiskunnassa on havaittu positiivinen muutos poliittisessa ajattelussa, jonka puuttuminen on ollut merkittävä este uudistuksille viime vuosina. "

Viime vuoden toukokuussa pidettyjen kansallisten vaalien jälkeen uuden hallituksen on täytynyt voittaa syvä poliittinen pirstaloituneisuus ja asettaa maa takaisin raiteilleen kohti EU-jäsenyysneuvotteluja.

Bryssel lisää kuitenkin, että "tarvittavat rakenneuudistukset ovat pitkä prosessi, joka kestää vuosia, eikä viime vuosien vahinkoja voida korjata yhdessä yössä".

Merkittävät haasteet sovinnon edistämisessä ja oikeusvaltion vahvistamisessa ovat edelleen edessä.

Kuusi Länsi-Balkanin maata - Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia ja Hertsegovina ja Kosovo - pyrkivät kumpikin liittymään EU: hun, ja kumpikin on eri prosessivaiheessa, komissio kertoo.

Tällä viikolla julkaistavien edistymisraporttien mukaan Montenegron, joka aiemmin katsottiin johtavaksi jäsenehdokkaaksi, on vielä tehtävä "lisätoimia luottamuksen lisäämiseksi vaalikehykseen".

Se aloitti neuvottelut vuonna 2012 ja on avannut 30 lukua 33 luvusta, jotka ehdokasmaiden on suljettava EU: n liittymissääntöjen mukaisesti. Se on saattanut päätökseen neuvottelut kolmesta avatusta 30 luvusta. Oikeusjärjestelmää kritisoidaan myös komission kanssa todeten, että "koko oikeusvaltiojärjestelmän on nyt tuotettava enemmän tuloksia" ja että "alalla ei ole edistytty sananvapaus ".

Serbian osalta komissio sanoo, että tietyillä aloilla, kuten oikeusjärjestelmässä, julkishallinnon uudistuksessa ja korruption torjunnassa, on tapahtunut jonkin verran edistystä. Se on avannut 12 lukua, mutta komissio toteaa, että "vaikka oikeusvaltioperiaatteessa on edistytty, Serbian on nyt vahvistettava ponnistelujaan ja saavutettava enemmän tuloksia".

Tämä viittaa erityisesti "suotuisan ympäristön luomiseen sananvapaudelle, oikeusjärjestelmän riippumattomuuden ja yleisen tehokkuuden vahvistamiselle sekä kestävälle edistykselle korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa".

Ehdotuksessa, jossa arvioidaan kuuden Balkanin valtion uudistusprosessia, korostetaan, että jokaisen on täytettävä eri kriteerit, kuten oikeusvaltio, korruption torjunta ja oikeuslaitoksen uudistus.

”Koska tarvittavat uudistukset ovat monimutkaisia, se on pitkäaikainen prosessi,” hän hyväksyy ja lisää, että ”on tärkeää tunnustaa, että liittymisneuvottelut eivät ole - eivätkä koskaan olleet - olleet itsessään loppu. Ne ovat osa laajempaa uudistusprosessia ja uudistuksia.

Mietinnössä sanotaan, että komissio haluaa antaa "vahvan rohkaisun viestin" koko Länsi - Balkanille ja "merkin EU: n sitoumuksista Euroopan tulevaisuuteen".

Se varoittaa, ajatellaan, että oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja hyvän hallintotavan uudistusten käsittely on edelleen "kiireellisin" kysymys kuudelle maalle.

Se jatkuu seuraavassa: ”Laajentumismaiden hallitusten on otettava tarvittavat uudistukset entistä aktiivisemmin ja todellakin osaksi niiden poliittista asialistaa, ei siksi, että EU pyytää sitä, vaan siksi, että se on kansalaistensa parhaan edun mukaista .”

Continue Reading

Liittyminen

#Moldova: EU on merkittävä voima tasa-arvon edistymiseen, mutta sanat on tultava tekoja

Julkaistu

on

101116-Roma-AmnestyIntlVaikka Brexit on hallinnut otsikoita Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen jälkeen, muut valtiot pyrkivät edelleen liittymään Euroopan unioniin ja työskentelevät parhaillaan liittymiseen. Equal Rights Trustin apulaisjohtaja Jim Fitzgerald kirjoittaa, miten EU: n sitoutuminen tasa-arvoon on ollut voimaa hyväksi EU: ssa ja sen ulkopuolella.

Yhdistyneen kuningaskunnan historiallisen kansanäänestyspäätöksen jälkeen, joka kannatti EU: n poistumista, on tehty paljon tietoa Brexitin taloudellisista vaikutuksista sekä Yhdistyneelle kuningaskunnalle että EU: lle. Tämä ylivoimainen keskittyminen Brexitiin ja sen verotukselliset vaikutukset ovat sekä väistämättömiä että ymmärrettäviä, kun otetaan huomioon odotettujen vaikutusten laajuus, mutta lopulta se voi hämärtää monia muita EU: n etuja sen jäsenvaltioille ja koko maailmalle.

Yksi tällainen etu on tasa-arvo ja syrjimättömyys. EU on ollut merkittävä voima tasa-arvon edistämisessä EU: n jäsenvaltioissa. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa otettiin käyttöön ensimmäiset lakisääteiset kiellot sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon tai vakaumukseen ja ikään perustuvasta syrjinnästä Yhdistyneessä kuningaskunnassa EU: n työelämän tasa-arvodirektiivin noudattamiseksi. Samoin Yhdistynyt kuningaskunta on myös ollut keskeisessä asemassa tasa-arvolainsäädännön laajentamisessa EU: ssa: kuten William Hague ja muut viittasivat kansanäänestyskampanjan aikana ”vammaisten syrjintää koskeva laki 1995 innoitti Euroopan unionia toteuttamaan EU: n laajuisia toimenpiteitä työelämän syrjinnän torjumiseksi vammaiset ”.

Mainos

EU on EU: n ulkopuolisten maiden ulkopuolella kiistämättä ollut suurin yksittäinen tasa-arvolainsäädännön uudistus maailmassa viime vuosikymmenellä. Tämä pätee sekä Euroopan mantereella, jossa EU on vaatinut uudistuksia neuvotteluissaan maiden kanssa, jotka pyrkivät assosioitumaan tai liittymään, että laajemmin Euroopan unionin demokratia- ja ihmisoikeusvälineestä, joka tukee tasa-arvon edistämistä ja syrjinnän torjumista koskevia hankkeita maapallon ympäri.

EU on asettanut kansallisen tasa-arvolainsäädännön yhdenmukaiseksi EU: n tasa-arvodirektiivien kanssa assosiaatio- ja jäsenyysneuvottelujen ehdoksi valtioiden kanssa, jotka pyrkivät tiiviimpiin suhteisiin siihen. 2009in ja 2013in välillä kahdeksan Euroopan mantereen valtiota - ensin Kroatia, sitten Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Albania, Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Ukraina ja lopulta Moldova - hyväksyivät kattavat (tai lähes kattavat) syrjinnän vastaiset lait. Näillä valtioilla on yhteinen tavoite liittyä tiiviimmin EU: hun. Kroatiasta tuli unionin 28th-jäsenmaa 2013issa; viisi muuta maata on ehdokasmaita; Moldova ja Ukraina ovat allekirjoittaneet assosiaatiosopimukset EU: n kanssa viime vuosina.

Kaikissa näissä maissa EU: n keskeinen rooli tasa-arvolainsäädännön uudistamisessa on selvä. Itse asiassa, 2013issa, Ukrainassa, olen nähnyt ensimmäistä kertaa läheistä suhdetta tasa-arvolainsäädännön uudistuksen ja maan EU: n kanssa käymien neuvottelujen välillä, sillä tasa-arvotoimijat pyrkivät käyttämään mahdollisuuksia painostaa tapauksiaan uusiin uudistuksiin seuraavina päivinä ns. Euro-Maidan-protestit ja presidentti Janukovychin lento.

Mainos

Organisaatiolla, jonka puolesta olen työskennellyt, Equal Rights Trust, on ollut onnea työskennellä useissa Euroopan maissa, jotka ovat viime aikoina uudistaneet tasa-arvolakejaan. Työmme Bosnia ja Hertsegovinassa, Kroatiassa, Moldovassa, Serbiassa ja Ukrainassa on keskittynyt tukemaan kansalaisyhteiskuntaa painokkaasti tarkistusten tekemiseen syrjivien lakien uudistamiseksi, syrjinnän vastaisten lakien parannusten edistämiseksi, jotka ovat riittämättömiä, ja parantaaksemme lakien täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanoa. - vaikka paperilla on vahva, se on edelleen käytännössä toteutumaton.

Moldova

Aiemmin tässä kuussa julkaistiin sanoista teoihin: syrjinnän ja eriarvoisuuden korjaaminen Moldovassa, kattava arviointi siitä, miten yhtäläistä oikeutta ja syrjimättömyyttä koskevat oikeudet ovat käytössä Euroopan maassa, joka otti käyttöön syrjinnän vastaisen lain. Tutkimuksemme paljasti kuvan, joka on samanlainen kuin Ukrainassa ja muissa maissa, joissa halua havainnollistaa EU: n standardien noudattamista on ollut keskeinen tekijä tasa-arvolainsäädännön hyväksymisessä.

Mietinnössämme on paljon kiitosta. Yhdenvertaisuuden varmistamisesta annettu laki, joka on annettu 2012issa suoraan EU: n painostukseen, on tuonut lainsäädäntökehyksen pääpiirteissään EU: n - ellei kansainvälisten - standardien mukaiseksi. Laki kieltää kaikki tunnustetut syrjinnän muodot laajalla ja avoimella luettelolla ominaisuuksista kaikilla lakisääteisillä elämänalueilla. Siinä perustetaan myös riippumaton elin, syrjinnän ehkäisemisen ja poistamisen neuvosto ja tasa-arvon varmistaminen, joka on muun muassa tarkastellut satoja syrjintätapauksia muutaman vuoden kuluessa sen perustamisesta.

Kuten raportin otsikossa todetaan, tutkimuksessamme havaittiin lukemattomia aukkoja Moldovan viimeisimmän lainsäädännön sanojen ja sekä valtion että yksityisten toimijoiden tekojen välillä. Tasa-arvon varmistamista koskevan lain hyväksymisestä huolimatta valtio ei ole toiminut sellaisten syrjivien lakisääteisten säännösten muuttamiseksi tai kumoamiseksi, jotka vaikuttavat lesbo-, homo-, biseksuaali- ja transseksuaalien (LGBT) ja vammaisten henkilöihin. Poliisi käyttää edelleen etnisiä profiileja romaneja vastaan, joka on yksi monista oireista laajalle levinneille ennakkoluuloille, joita tämä henkilöryhmä kohtaa.

Valtio harjoittaa myös järkyttävää syrjintää ja väärinkäyttöä mielenterveysvammaisia ​​vastaan, jotka ovat järjestelmällisesti kiellettyjä oikeustoimikelpoisuudesta ja institutionalisoitu usein julmista ja epäinhimillisistä olosuhteista; tutkimuksemme paljasti väärinkäytöksiä, kuten raiskauksia ja muita väärinkäytön muotoja. Viranomaiset eivät ole tehneet tehokkaita lakeja, joilla kielletään syrjivä väkivalta, erityisesti naisia ​​vastaan, eikä ole onnistunut toteuttamaan myönteisiä toimenpiteitä perheväkivallan uhrien suojelun parantamiseksi huolimatta lukuisista Moldovaa koskevista päätöksistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.

Yksityisillä alueilla työnantajat ja palveluntarjoajat syrjivät edelleen usein avoimesti oikeudellisista kielistä huolimatta rotuista sukupuoleen ja terveydentilaan ikään asti. Vaikka sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat säännöt ovat pysyviä, sukupuolistereotypiat ja lakien heikko täytäntöönpano merkitsevät sitä, että naiset ovat aliedustettuina työllisyydessä, politiikassa ja muilla elämänaloilla, kun taas Moldova ei ole vielä toteuttanut velvoitteitaan, jotka koskevat esteettömyyttä, syrjimättömyyttä ja kohtuullisuutta vammaisille.

Ratkaisevaa on, että vaikka valtio on hyväksynyt vahvan lain, se ei ole valtuuttanut tämän lain mukaista sääntelyviranomaista tai tuomioistuimia panemaan sen täytäntöön ja panemaan sen täytäntöön. Edellä mainittu neuvosto on laatinut selkeät tiedot kansainvälisten normien mukaisesta toiminnasta, mutta sillä ei ole toimivaltaa määrätä seuraamuksia ja seuraamuksia, vaan se rajoittuu vain suositusten tai viittausten tekemiseen. Sitä vastoin on ollut suhteellisen vähän tapauksia, joissa tuomioistuimet ovat kuulleet ja käsitelleet tasa-arvotapauksia kansainvälisten normien mukaisessa asiassa.

Näin ollen päätelmämme on, että Moldova - kuten monet sen lähinaapurit, jotka ovat viime vuosina tehneet tasa-arvolainsäädännön, joutuneet painostamaan EU: n normeja - on tehtävä paljon enemmän tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevien velvoitteidensa täyttämiseksi. Mietinnössämme on joukko erityisiä suosituksia, mutta siinä keskitytään tasa-arvon varmistamista koskevan lain täytäntöönpanon tarpeeseen. Vain kääntämällä tämän lain sanat teoiksi, voi Moldova tehokkaasti puuttua syrjintään.

Continue Reading

Liittyminen

#FYROM: EP arvioi uudistuspyrkimyksiä Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 2015

Julkaistu

on

Ivo VAJGL

Jos entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia voi rikkoa sen nykyinen poliittinen pattitilanne, vapaiden ja rehellisten vaalien pian ja panemaan sen uudistuksia takaisin raiteilleen, niin ei pitäisi olla mitään uusia esteitä aloittamista EU jäsenyysneuvottelut sen kanssa, sanovat parlamentin jäsenet päätöslauselmassa äänestetty torstai (10 maaliskuu). Erillisessä päätöslauselmassa, he tyytyväisiä Montenegron vakaasti kohti EU-jäsenyyttä.

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia (FYROM)

Mainos

 "Maan edessä on kriittinen aika - paitsi sitä, että sitä on odotettu liian kauan EU: n oven edessä ehdokkaana, mutta se on kohdannut myös tuhansien pakolaisten haasteen rajalla", sanoi esittelijä Ivo Vajgl (ALDE, Slovenia, kuvassa). "On tullut aika ottaa uusi askel kohti euroatlanttista integraatiota ja aloittaa EU: n jäsenyysneuvottelut, jos vaalit etenevät demokraattisten normien mukaisesti", hän lisäsi.

Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevassa päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin äänin 404 puolesta, 76 vastaan ​​ja 29 tyhjää, kehotetaan sen poliittista johtoa panemaan kesäkuun / heinäkuun 2015 sovintasopimus täytäntöön täysimääräisesti ja toteuttamaan kiireellisiä uudistuksia. Tämä auttaisi maata voittamaan poliittisen kriisinsä, valmistautumaan ennenaikaisiin vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin, jotka on nyt tarkoitus järjestää 5. kesäkuuta 2016, ja tasoittaa tietä EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamiselle, jota se on odottanut jo vuosikymmenen ajan, huomauttavat parlamentin jäsenet.

He tunnustavat myös, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia "on toiminut vastuullisena kumppanina selviytyessään valtavasta maahanmuuttaja- ja pakolaisvirrasta", joista yli 500,000 XNUMX kulki viime vuonna läpi sen. Euroopan komission olisi tarjottava enemmän tukea rajavalvonnalleen, päätöslauselmassa lisätään.

Mainos

Parlamentti ilmaisseet huolensa laajalle levinneestä korruptiosta, erityisesti valtion ja paikallishallinnon, julkiset hankinnat ja poliittisten puolueiden rahoitus, ja kehottaa hallitusta korruption ei-valikoivalla tavalla.

 Montenegro

 "Montenegro on edelleen Länsi-Balkanin hyvä uutinen, ja olen iloinen siitä, että päätöslauselmamme heijastaa sitä", sanoi esittelijä Charles Tannock (ECR, Iso-Britannia) ja lisäsi, että "vuosi 2016 on Montenegrolle erittäin tärkeä vuosi. Kymmenes vuosipäivä itsenäisyytensä jälkeen maa käy äänestämässä parlamenttivaaleissa ja on parhaillaan neuvotteluissa mahdollisesta liittymisestään Natoon. "

Parlamentin jäsenet ovat tyytyväisiä EU: n liittymisneuvottelujen tasaiseen edistymiseen Montenegron kanssa, mutta huomauttavat, että korruptio on edelleen vakava huolenaihe erityisesti julkisissa hankinnoissa, terveydenhuollossa, koulutuksessa, aluesuunnittelussa, yksityistämisessä ja rakennusalalla. He vaativat Montenegroa "asettamaan korruption torjunta yhdeksi painopisteistään" ja ovat tyytyväisiä korruptiontorjuntaviraston perustamiseen tätä tarkoitusta varten.

He kiittävät myös Montenegroa osallistumisesta EU: n johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin ja kansainvälisten rajoittavien toimenpiteiden toteuttamiseen, mukaan lukien toimet, jotka on toteutettu vastauksena Venäjän laittomaan Krimin liittämiseen ja Itä-Ukrainan tapahtumiin. Lopuksi parlamentin jäsenet "suhtautuvat myönteisesti Naton päätökseen kutsua Montenegro liittymään liittoon".

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa