Liity verkostomme!

Euroopan oikeusasiamies

Oikeusasiamies kiittää komissiota tutkimuksen aloittamisesta Espanjan jalkapalloseurojen rahoitusta varten

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly on tyytyväinen Euroopan komission päätökseen aloittaa tutkimus Madridin Real Madrid CF: lle, Barcelona CF: lle, Athletic Club Bilbaolle ja Atlético Osasunalle myönnetyistä epäoikeudenmukaisista veroetuista. Tämä seuraa hänen kehotustaan ​​komissiota lopettamaan viivästyminen muiden eurooppalaisten jalkapalloseurojen sijoittajien tekemästä asiasta tehdystä valituksesta.

O'Reilly sanoi: "Olen iloinen siitä, että komissio on vihdoin toiminut tässä asiassa yli neljän vuoden viivästymisen jälkeen. On tärkeää, että Euroopan yleisö näkee, että komissio käsittelee nopeasti valtiontukisääntöjen rikkomiseen liittyviä huolenaiheita Minun tehtäväni ei ole tutkia väitteiden perusteltavuutta, mutta olen tyytyväinen siihen, että komissio tutkii nyt tosiasioita ja hälventää siten kaikki eturistiriidat. "

Veroetuja on useita miljardeja euroja

Mainos

Vuonna 2009 kantelija kääntyi komission puoleen väittäen, että Espanja rikkoo EU: n valtiontukisääntöjä myöntämällä epäoikeudenmukaisia ​​veroetuja neljälle espanjalaiselle jalkapalloseuralle. Kantelijan mukaan nämä edut ovat useita miljardeja euroja. Hän totesi myös, että Espanja myöntää nämä veroedut, vaikka se vaatii satoja miljardeja euroja euroalueen veronmaksajilta.

Komissiolla on yleensä 12 kuukautta aikaa päättää rikkomusmenettelyn aloittamisesta. Tässä tapauksessa yli neljä vuotta kului ilman päätöstä. Tänään (19. joulukuuta) komissio ilmoitti virallisesti tutkimuksen aloittamisesta.

Oikeusasiamiehen yhteenveto hänen suosituksestaan ​​on täältä.

Mainos

Euroopan oikeusasiamies tutkii hallinnollisia epäkohtia EU: n toimielinten ja elinten. Jokainen EU: n kansalainen, asuu tai yritys tai yhdistys jäsenvaltiossa, voivat kannella oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies tarjoaa nopean, joustavan ja vapaa keinona ratkaista ongelmia EU: n hallinnon. Lisätietoja, Klikkaa tästä.

Continue Reading
Mainos

EU

Oikeusasiamies tekee ehdotuksia Frontexin työn vastuullisuuden parantamiseksi

Julkaistu

on

Oikeusasiamies on antanut useita ehdotuksia Frontexille sen toiminnan vastuullisuuden parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ihmiset tietävät, että on olemassa valitusmekanismi, jota he voivat käyttää, jos heidän perusoikeuksiaan on loukattu.

Ehdotukset seuraavat kuuden kuukauden oma-aloitteista tutkimusta, jossa arvioidaan, kuinka Frontex on pannut täytäntöön uudet - marraskuusta 2019 lähtien voimassa olleet - säännöt valitusmekanismistaan ​​ja perusoikeusvaltuutetusta.

Tutkimus osoitti, että valitusmekanismissa käsiteltiin hyvin vähän valituksia (22 hyväksyttävää valitusta tammikuuhun 2021 mennessä), koska se perustettiin vuonna 2016, eikä yksikään niistä koskenut Frontexin henkilöstön toimintaa.

Mainos

Oikeusasiamies katsoi, että kantelujen vähäinen määrä johtui tekijöistä, kuten tietoisuuden puutteesta, kielteisten seurausten pelosta tai lähetettyjen Frontexin virkamiesten puutteellisesta osallistumisesta, sillä heillä voisi olla aktiivisempi rooli kantelujen välittämisessä.

Tutkimus dokumentoi myös viivästykset vuonna 2019 tapahtuvien muutosten toteuttamisessa, mukaan lukien 40 perusoikeusvalvojan nimittäminen sekä heikko yhteistyö perusoikeusvaltuutetun ja kansallisten viranomaisten välillä. 

Oikeusasiamies totesi, että vakavien tapausten raportoinnissa (niissä on erillinen monimutkaisempi menettely) perusoikeusvaltuutetun rooli on vähemmän merkittävä kuin silloin, kun se käsittelee kantelumekanismiin jätettyjä valituksia.

Mainos

Oikeusasiamies katsoi, että pääjohtajan olisi toimittava perusoikeusvaltuutetun suositusten perusteella, ja totesi, että pääjohtajan päätökset perusoikeusvaltuutetun toimittamista valituksista voidaan hakea muutosta Euroopan oikeusasiamiehelle.

Vastuullisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi oikeusasiamies ehdotti, että Frontex teki virkamiehilleen selväksi, että heidän olisi hyväksyttävä ja toimitettava kaikki saamansa valitukset ja että Frontexin tiedotusmateriaalien mukaan kantelijoille ei anneta rangaistuksia kantelun lähettämisestä.

Oikeusasiamies pyysi myös Frontexia harkitsemaan nimettömien kantelujen hyväksymistä ja tarkistamaan sääntöjään asettamaan selkeät ja yksiselitteiset vaiheet voimankäyttöä koskevien sääntöjen rikkomista koskevien valitusten käsittelemiseksi.

Frontexia on myös pyydetty parantamaan yleisön saataville asettamia tietoja, mukaan lukien julkaisemaan kaikki perusoikeusvaltuutetun vuosikertomukset, joihin tulevaisuudessa tulisi sisältyä osa Frontexin ja jäsenvaltioiden konkreettisista toimista perustuslain suositusten perusteella Oikeuksien valvoja.

Continue Reading

EU

Uudet säännöt, joiden avulla EU: n oikeusasiamies voi palvella eurooppalaisia ​​paremmin

Julkaistu

on

Parlamentti päivittää Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa koskevia sääntöjä (Kuvassa) pyrkii tarjoamaan laajemman toimeksiannon huonoa hallintoa koskeville tutkimuksille EU: n tasolla, EU-asiat.

Parlamentin jäsenten odotetaan hyväksyvän uudistetun ohjesäännön, joka vahvistaa Euroopan oikeusasiamiehen virkaa täysistunnossa 23. – 24. Kesäkuuta. Parlamentin neuvottelijat pääsivät sopimukseen neuvoston ja komission kanssa toukokuussa 2021 muutaman vuoden poliittisen umpikujan jälkeen.

Vahvistettu oikeudellinen kehys

Mainos

Euroopan oikeusasiamiehen tavoitteena on suojella ihmisten etuja ja tutkia tapauksia, joissa EU: n toimielin tai elin on väitetysti toiminut lain tai hyvän hallintotavan vastaisesti. Tapaukset voivat koskea hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia, syrjintää, vallan väärinkäyttöä tai toimimattomuutta.

Päivitetty ohjesääntö vahvistaa oikeusasiamiehen oikeuden toimia paitsi kantelujen lisäksi myös suorittaa tutkimuksia omasta aloitteestaan, erityisesti järjestelmällisissä tai vakavissa tapauksissa, joissa EU: n elinten hallinto on huono.

Säännöt antavat oikeusasiamiehelle oikeuden vaatia pääsyä turvaluokiteltuihin EU-tietoihin tutkinnan aikana. Myös jäsenvaltioiden viranomaisia ​​voidaan pyytää jakamaan tietoja.

Mainos

Euroopan parlamentti valitsee Euroopan oikeusasiamiehen jokaisen vaalikauden alkaessa. Tulevaisuudessa ehdokkaat eivät saa olla edellisen kahden vuoden aikana olleet Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission tai kansallisen hallituksen jäseniä. Tämän vaatimuksen tarkoituksena on turvata oikeusasiamiehen riippumattomuus.

"Vapaa toimia haluamallaan tavalla"

In täysistuntokeskustelu uusista säännöistä 9. kesäkuuta nykyisen Euroopan oikeusasiamiehen, Portugalin EPP: n jäsenen, Emily O'Reillyn läsnä ollessa Paulo Rangel, joka on ollut vastuussa uusien sääntöjen ohjaamisesta parlamentin välityksellä, totesi, että oikeusasiamiehen olisi oltava "riippumaton elin, joka voi toimia vapaaksi katsomallaan tavalla".

Hän sanoi, että parlamenttia, samoin kuin muita EU: n toimielimiä, voidaan ja pitäisi tutkia: "Sanomme periaatteessa: haluamme olla valvonnan kohteena. Haluamme, että menettelytapojamme tarkastellaan. "

O'Reilly sanoi: "Parlamentilla ja oikeusasiamiehellä on aina ollut hyvin läheinen ja rakentava suhde. Tämä uusi perussääntö vahvistaa tätä siteitä ... Se osoittaa parlamentin jatkuvan päättäväisyyden tehdä unionista kansalaisystävällisempi ja pitää EU: n hallinto edelleen vastuussa korkeimpien standardien mukaisesti. "

Lissabonin sopimuksessa määrätään erityisestä menettelystä Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntöä koskeville päätöksille: säännöt laatii Euroopan parlamentti, jonka on saatava komission lausunto ja neuvoston suostumus ennen parlamentin jäsenten lopullista äänestystä.

Sääntöjä ei ole päivitetty Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen vuonna 2009. Parlamentti esitti ehdotuksen helmikuussa 2019, mutta neuvosto ei päässyt yhteisymmärrykseen. Neuvottelut johtivat toimielinten väliseen epäviralliseen sopimukseen toukokuussa 2021 ja XNUMX Parlamentti ehdotti 10. kesäkuuta kompromissin mukainen teksti. Viimeisen täysistunnon äänestyksen odotetaan olevan 23. kesäkuuta.

Lisää Euroopan oikeusasiamiehestä ja uusista säännöistä 

Continue Reading

EU

Uusi ohjesääntö: Oikeusasiamies on tyytyväinen toimistonsa oikeudelliseen vahvistamiseen

Julkaistu

on

Oikeusasiamies Emily O'Reilly (Kuvassa) panee tyytyväisenä merkille parlamentin hyväksynnän (602 ääntä 692 annetusta) toimistonsa vahvistetulle oikeudelliselle kehykselle. Tarkistetut ohjesäännöt vahvistavat oikeusasiamiehen oikeusperustaa ja ottavat käyttöön uusia takeita sen riippumattomuuden takaamiseksi, mukaan lukien riittävä budjetti viraston toiminnan tukemiseksi.

"Vahva, hyvin resursseilla varustettu ja riippumaton oikeusasiamies on välttämätön, jotta EU: n hallinnossa noudatetaan korkeita etiikka- ja vastuuvelvollisuustasoja. Kiitän kaikkia mukana olleita heidän työstään uuden lainsäädännön parissa ja olen tyytyväinen sopimukseen puolueiden ja EU: n toimielinten välillä.

"Pidän uutta perussääntöä toimistomme viime vuosina tekemän työn vahvistuksena valitusten käsittelyssä, ennakoivissa tutkimuksissa ja EU: n toimielinten pitämisessä erinomaisen julkishallinnon eturintamassa. Tämä tarkistus kodifioi monet viraston nykyiset toimintatavat ”, sanoi oikeusasiamies Emily O'Reilly.

Mainos

"Lisäksi uusi kahden vuoden harkinta-aika kaikille poliitikoille, jotka haluavat tulla oikeusasiamieheksi tulevaisuudessa, on tärkeä, jotta varmistetaan, että toimisto säilyttää riippumattomuutensa."

Uusi ohjesääntö vahvistaa oikeusasiamiehen valtuudet käynnistää ennakoivia tutkimuksia. Perussäännön 3 artiklassa todetaan: "Oikeusasiamies voi suorittaa oma-aloitteisia tutkimuksia aina, kun hän löytää syyt, ja erityisesti toistuvissa, järjestelmällisissä tai erityisen vakavissa epäkohdissa, jotta kyseiset tapaukset voidaan käsitellä yleisen edun mukaisina kysymyksinä".

Uusi harkinta-aika tarkoittaa, että oikeusasiamieheksi pyrkivän henkilön ei olisi pitänyt olla Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston, Euroopan komission tai kansallisen hallituksen jäsen kahden edellisen vuoden aikana. Seuraavat vaalit seuraavat Euroopan parlamentin vaaleja vuonna 2024. Tausta Oikeusasiamiehen toimisto perustettiin Maastrichtin sopimuksella vuonna 1992 ja ensimmäinen oikeusasiamies aloitti tehtävänsä vuonna 1995. Perusoikeuskirjassa, josta tuli oikeudellisesti sitova vuonna 2009, tunnustettiin oikeus hyvään. hallinto on Euroopan kansalaisten perusoikeus.

Mainos

Toimistolla on 73 virkaa, jotka on jaettu Brysselin ja Strasbourgin kesken. Vuodesta 1995 lähtien on ollut kolme Euroopan oikeusasiamiestä. Viimeinen oikeudellinen askel on parlamentin äänestys ohjesäännöstä, joka pidetään Brysselissä 23. – 24. Kesäkuuta pidettävässä täysistunnossa neuvoston suostumuksella. Uusi perussääntö tulee voimaan sen julkaisemisen jälkeen EU: n virallisessa lehdessä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa