Liity verkostomme!

EU

Komissio esittelee etenemissuunnitelman valmiiksi yhtenäismarkkinat pakettijakelujen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

page12_DHLJoulukausi on aika, jolloin tavallista enemmän ihmisiä lähettää paketteja, ja toimitusmarkkinat ovat koetuksessa. Komissio antoi tänään tiedonannon pakettien jakelun yhtenäismarkkinoiden toteuttamisesta sähköisen kaupankäynnin lisäämiseksi EU: ssa ja sen varmistamiseksi, että verkkokaupoilla ja kuluttajilla on mahdollisuus kohtuuhintaisiin ja korkealaatuisiin pakettien toimituspalveluihin.

Tiedonanto on jatkoa viime vuoden vihreälle kirjalle yhdennetyistä pakettien toimitusmarkkinoista (IP / 12 / 1289). Se perustuu vihreää kirjaa koskevan kuulemisen tuloksiin sekä komission ja sidosryhmien tähän mennessä tekemiin töihin, ja siinä esitetään lisätoimenpiteitä toimitusongelmien ja haasteiden ratkaisemiseksi EU: n kuluttajien ja verkkokauppojen kohdalla.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier sanoi: "Verkkokaupan ohjaamille pakettien toimitusmarkkinoille on ominaista nopea kasvu ja innovaatiot, mutta myös merkkejä joistakin markkinoiden toimintapuutteista, erityisesti rajat ylittävän toimituksen alalla. Lisätoimia tarvitaan tarjota sähköisille vähittäiskauppiaille ja kuluttajille korkealaatuisia, helposti saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia ​​pakettien toimituspalveluita ottaen asianmukaisesti huomioon pk-yritysten ja vähemmän kehittyneiden tai esteettömien alueiden tarpeet. Teollisuus johtaa ponnisteluja, mutta odotamme tuloksia pian ja seuraamme niin, että sitoumukset täytetään. "

Mainos

Tiekartan pääelementit

Tiedonannossa tuodaan esille kysymykset, jotka koskevat (epätäydellisiä) rajat ylittävän paketin jakelun markkinoita, sekä kuluttajan, verkkokaupan ja jakeluyrityksen haasteet. Siinä hahmotellaan kolme päätavoitetta, jotka komissio pyrkii saavuttamaan tällä alalla, ja siinä asetetaan erityiset tehtävät ja roolit eri sidosryhmille näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • Parempi läpinäkyvyys ja tiedotus: (i) kutsumalla omistettuja alustoja (verkkoportaaleja) ja verkkovertailutyökaluja; ii) edistämällä vapaaehtoisia käytännesääntöjä tai hyvien toimintatapojen sääntöjä; iii) pyytämällä keräämään asiaankuuluvia markkinatietoja kotimaan ja rajat ylittävistä pakettivirroista.
  • Jakeluratkaisujen parempi saatavuus, laatu ja kohtuuhintaisuus: tutkimalla ja kehittämällä ratkaisuja tietojärjestelmien ja avoimien rajapintojen parempaan yhteenliittämiseen tietojen vaihdon mahdollistamiseksi, seurannan ja jäljittämisen ja merkitsemisen helpottamiseksi ja tehokkaan palautuksen aikaansaamiseksi.
  • Tehostetut valitusten käsittely- ja korvausmekanismit kuluttajille: toimitusoperaattoreiden, verkkokauppiaiden ja kuluttajajärjestöjen olisi yhdessä varmistettava parempi yhteistyö valitusten käsittely- ja kuluttajansuojajärjestelmissä.

Komissio helpottaa tätä yhteistyöprosessia erityisillä foorumeilla ja työpajoilla ja seuraa tiiviisti edistymistä. Se arvioi 18 kuukauden kuluttua arvioidakseen, tarvitaanko lisätoimenpiteitä.

Mainos

Tausta

Tämä etenemissuunnitelma on osa komission käynnissä olevaa työtä sähköisen kaupankäynnin kehittämiseksi. Verkkokauppa on yksi vauraamman ja kilpailukykyisemmän Euroopan tärkeimmistä moottoreista, ja sillä on merkittävä potentiaali edistää talouskasvua ja työllisyyttä.

Euroopan komission tiedonanto sähköisestä kaupasta (ks IP / 12 / 10) yhdessä muiden EU: n aloitteiden kanssa yksilöivät verkossa tilattujen tavaroiden fyysisen toimittamisen yhdeksi avainasemasta sähköisen kaupankäynnin kasvussa. Verkkokauppiaiden tarjoamat toimituspalvelut ovat yksi perustekijöistä, jotka vaikuttavat kuluttajan päätökseen tehdä ostoksia heidän kanssaan. Tällä hetkellä toimitusongelmat ja tuotepalautukset ovat sekä verkkokaupan että verkkokaupan tärkeimpiä huolenaiheita EU: ssa. Marraskuussa 2012 annetun vihreän kirjan "Yhdistetyt pakettien toimitusmarkkinat verkkokaupan kasvulle EU: ssa" hyväksymisen jälkeen kaikkien osapuolten välillä on saavutettu laaja yksimielisyys sekä tunnistetuista kysymyksistä ja haasteista että kiireellinen tarve puuttua niihin.

Toimitusoperaattorit, verkkokauppiaat ja kuluttajajärjestöt ovat osallistuneet rakentaviin keskusteluihin erilaisissa erityisissä konferensseissa ja muilla foorumeilla. Monet operaattorit ovat alkaneet kehittää ratkaisuja, jotka saattavat paremmin vastata asiakkaiden odotuksiin. Tällä etenemissuunnitelmalla komissio pyrkii varmistamaan, että konkreettisia parannuksia tehdään mahdollisimman nopeasti. Joustava ja hyvin toimiva EU: n laajuinen toimitusjärjestelmä myötävaikuttaa suoraan sähköisen kaupankäynnin valtavaan potentiaaliin kasvun vauhdittamisessa ja työpaikkojen luomisessa.

Katso myös MEMO / 13 / 1151.

Lisätietoja

Linkki etenemissuunnitelmaan

Linkki vihreään kirjaan ja siihen liittyviä tietoja

Lisätietoja postipalveluista

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa