Liity verkostomme!

tulli

Komissio ehdottaa yhteistä lähestymistapaa EU tullioikeudessa rikkomuksia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Aiga_customsTänään (13. joulukuuta) komissio ehdotti kehystä tullirikkomusten yhdenmukaistamiseksi ja siihen liittyvien 28 kansallisen pakotekokonaisuuden yhdenmukaistamiseksi. Ehdotetussa direktiivissä säädetään toimista, joita on pidettävä unionin tullisääntöjen rikkomisina, sekä puitteet seuraamusten määräämiselle, kun niitä esiintyy. Tulliliitto on EU: n perusta. Sisämarkkinoiden alusta lähtien EU: n tullilainsäädäntö on yhdenmukaistettu kokonaan yhdellä säädöksellä. Yhteisten sääntöjen rikkomisen seuraukset vaihtelevat kuitenkin tulliliitossa. Ne riippuvat jäsenvaltioiden 28 erilaisesta oikeusjärjestyksestä ja hallinnollisista tai oikeusperinteistä. Yhteisen lähestymistavan puuttuessa vastauksia sääntöjen rikkojille on hajanaisia.

Tuloksena on yritysten oikeudellinen epävarmuus ja mahdolliset kilpailun vääristymät sisämarkkinoilla. Se tarkoittaa heikkouksia tulonkeruussa ja heikkouksia sellaisten politiikkojen täytäntöönpanossa kuin kuluttajansuoja ja maatalous tavaroiden tuonnissa ja viennissä. Se herättää myös kysymyksiä tulliliiton yhtenäisyydestä, joka on EU: n keskeinen velvollisuus WTO: n jäsenenä. Siksi tämänpäiväinen ehdotus tarjoaa entistä yhdenmukaisemman tavan, jolla EU: n tullilainsäädännön rikkomuksia kohdellaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tulliliittokomissaari Algirdas Šemeta sanoi: "Ei ole mitään järkeä vakailla, yhtenäisillä säännöillä, jos meillä ei ole myöskään yhteistä lähestymistapaa niiden rikkomiseen vastaamiseen. Meidän on varmistettava, että EU: n tullilainsäädäntöä noudatetaan samojen korkeiden standardien mukaisesti. Tämänpäiväinen ehdotus luo tasapuolisemmat toimintaedellytykset yrityksille, turvallisemmat markkinat kansalaisille ja yhtenäisemmin hoidetun tulliliiton. "

Mainos

Tällä hetkellä jäsenvaltioilla on huomattavasti erilaisia ​​määritelmiä tullirikkomuksiin, ja ne soveltavat erityyppisiä ja erilaisia ​​seuraamuksia. Esimerkiksi tietyistä rikkomuksista määrättävät seuraamukset vaihtelevat pienistä sakoista joissakin jäsenvaltioissa vankeusrangaistuksiin toisissa. Rahoituskynnys rikoksen rikoksesta päättämiseksi on välillä 266 - 50,000, sen maan mukaan, missä se esiintyy. Tullirikosten rankaisemiseen sovellettavat kansalliset määräajat vaihtelevat myös suuresti, yhdestä 30-vuoteen, kun taas joissakin jäsenvaltioissa ei ole aikaraja ollenkaan.

Elinkeinonharjoittajille nämä erot aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta ja epäoikeudenmukaisia ​​etuja niille, jotka rikkovat lakia lempeämmässä jäsenvaltiossa. Tämä voi myös johtaa vääristymiin sisämarkkinoilla, jos kauppaa ohjataan keinotekoisesti oikeudellisten aukkojen hyödyntämiseksi. Lisäksi se voi johtaa erilaiseen tulkintaan siitä, mitä ovat "vaatimustenmukaiset ja luotettavat" talouden toimijat, joille annetaan mahdollisuus hyötyä EU: n laajuisista helpotuksista ja yksinkertaistuksista.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi tämänpäiväisessä ehdotuksessa vahvistetaan yhteinen luettelo toimista, jotka rikkovat EU: n tullisääntöjä. Ne erotetaan vakavuusasteen mukaan, ja jotkut luokitellaan sen mukaan, onko kyseessä tahallisuus vai huolimattomuus. Esimerkkejä luetelluista rikkomuksista ovat tullien maksamatta jättäminen, tavaroiden ilmoittamatta jättäminen tullille, asiakirjojen väärentäminen etuuskohtelun saamiseksi, tavaroiden poistaminen tullivalvonnasta ilman lupaa tai asianmukaisten asiakirjojen esittämättä jättäminen. Rikkomiseen yllyttäminen, avunanto ja avunanto on myös rangaistavaa.

Mainos

Ehdotuksessa vahvistetaan sitten tehokkaiden, oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten laajuus rikkomuksesta riippuen. Nämä vaihtelevat sakoista, joka on 1% tavaroiden arvoista tahattomista tai hallinnollisista virheistä, 30 prosentin sakkoon tavaroiden arvosta (tai 45,000 XNUMX euroa, jos se ei liity tiettyihin tavaroihin) vakavimmista rikkomuksista. Seuraamuksia soveltaessaan jäsenvaltioiden on myös otettava huomioon rikkomuksen luonne ja olosuhteet, mukaan lukien toistuvuus ja kesto, onko mukana "luotettu kauppias", ja verojen kiertämisen määrä. Rikkomusten seuraamiselle asetetaan yhdenmukaistetut määräajat, ja hallinnolliset menettelyt on keskeytettävä, jos rikosoikeudellinen menettely aloitetaan samassa asiassa.

Ehdotus siis kattaa kuilun erilaisten oikeusjärjestelmien välillä yhteisen sääntöjärjestelmän avulla, joka perustuu unionin tullikoodeksissa vahvistettuihin velvoitteisiin. Tuloksena on EU: n tullilainsäädännön yhdenmukaisempi ja tehokkaampi soveltaminen kaikissa EU: n osissa.

Tausta

Kuuden perustajajäsenvaltion EU: n tulliliitto perustettiin vuonna 1968. EU: n tullilainsäädäntöä on yhdenmukaistettu täysin vuodesta 1992 lähtien, ja nykyisin 28 jäsenvaltion hallinto panee sen täytäntöön. Tänä vuonna sovittiin uudesta suoraan sovellettavasta asetuksesta - unionin tullikoodeksista (UCC), joka sisältää tullia koskevat säännöt ja menettelyt kaikkialla EU: ssa vuodesta 2016 alkaen. Uuden säännöstön kanssa tehtäviin parannuksiin kuuluvat toimenpiteet siirtymän loppuun saattamiseksi tullilaitos paperittomaan, täysin sähköiseen ympäristöön ja säännökset nopeiden tullimenettelyjen vahvistamiseksi luotettaville kauppiaille (valtuutetut taloudelliset toimijat). Unionin tullimenettelyssä EU: n tullimenettelyt soveltuvat paremmin nykypäivän kaupan tarpeisiin ja haasteisiin. Tämänpäiväinen ehdotus varmistaa, että näiden yhteisten sääntöjen rikkomuksista määrätään asianmukaiset ja yhdenmukaisemmat seuraamukset koko unionissa.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Continue Reading
Mainos

Pankkitoiminta

Meillä ei ole varaa veroparatiiseihin #Coronaviruksen aikakaudella

Julkaistu

on

Ison-Britannian liittokansleri Rishi Sunak, nimitetty tehtävään vähän yli kuukausi sitten, ilmoitti Yhdistyneen kuningaskunnan tärkein poliittisten toimenpiteiden sarja toisen maailmansodan jälkeen perjantaina 20. maaliskuuta.  Lakaisupaketti - mikä sisältää 30 miljardin punnan veroloma yrityksille ja hallituksen sitoumus maksaa osa kansalaisten palkoista ensimmäistä kertaa Ison-Britannian historiassa - olisi ollut mahdoton ajatella konservatiivisen hallinnon vasta viikkoja sitten. Toimenpiteiden ennennäkemättömä luonne, samoin kuin gravitas, joiden avulla Sunak ilmoitti niistä, ajoi kotiin todellisen taloudellisen tsunamin, jonka koronaviruspandemia on vapauttanut.

Globaali talous yhtenä kommentoijana huomattava, on sydämenpysähdys. Keskuspankeilla Tokiosta Zürichiin on silvottu korot - mutta tämä voi vain auttaa lievittämään kipua miljoonilta työntekijöiltä, ​​jotka jäävät kotiin, kokoonpanolinjat pysähtyvät ja osakemarkkinat ovat pudonneet.

Mainos

Melkein mahdotonta ennustaa taloudellisten vahinkojen koko laajuutta, kun suurin osa maailmasta taistelee edelleen viruksen eksponentiaalisen leviämisen hillitsemiseksi, ja vaikka niin paljon on edelleen epävarmaa. Voiko virus esimerkiksi häivyttää tiukkojen karanteenitoimenpiteiden ja lämpimämmän sää yhdistelmän ansiosta - palata vain kostoksella syksyllä, aiheuttaen tuhoisan kaksinkertaisen upotuksen taloudelliseen toimintaan?

On melkein varmaa, että Eurooppa on kääntymässä uuteen finanssikriisiin. "Satunnaiset ajat vaativat poikkeuksellisia toimenpiteitä" hyväksytty EKP: n pääjohtaja Christine Lagarde, korostaen, että "sitoumuksellemme euroon ei ole rajoja". Blokin tärkeimmät taloudet, joista osa oli flirttailu Taantuman kanssa jo ennen pandemiaa, varmasti ylitä 3 prosentin alijäämärajat. He ovat Todennäköisesti pelata nopeasti ja löysästi myös EU: n valtiontukisääntöjen kanssa, koska kovien yritysten - etenkin suurten lentoyhtiöiden, kuten Air France ja Lufthansa - on ehkä kansallistettava, jotta ne eivät taittuisi.

Poliittisten päättäjien yrittäessä pitää taloudensa liikkeellä pinnalla tämän pandemian akuutin vaiheen aikana - ja sen jälkeen - he tarvitsevat kaikki tulonromat. On siis törkeää, että noin 7 biljoonaa dollaria yksityisiä varoja on kätketty pois salassapitoalueilla, kun taas offshore-veroparatiisien välityksellä tapahtuva yritysveron välttäminen kuluttaa jopa 600 miljardia dollaria vuodessa valtion kassaan. Uusi tutkimus ilmoitettu että 40% monikansallisten yritysten voitoista ruiskutetaan ulkomaille.

Mainos

Tax Justice Network -verkosto on tunnistanut "välttämisen akselin" - Yhdistyneen kuningaskunnan, Alankomaiden, Sveitsin ja Luxemburgin -, jotka yhdessä muodostavat kokonaan puolet maailman veropetoksista. Yhdistyneellä kuningaskunnalla on erityinen vastuu siitä, ettei sen merentakaisilla alueilla tapahtuneita laajamittaisia ​​taloudellisia väärinkäytöksiä voida torjua. Vaikka NHS: n henkilöstö koronavirusepidemian etulinjassa on ilmaistuna on huolissaan siitä, että niitä kohdellaan ”tykkirehuna” keskeisellä suojalaitteiden puutteen keskellä, ja maailman kolme pahamaineisinta offshore-piilopaikkaa ovat Britannian merentakaiset alueet.

Tunnetuin on todennäköisesti Caymansaaret, joita EU sijoitettu veroparatiisin mustalle listalle aiemmin tänä vuonna. Vuosikymmenien ajan viattomia yrityksiä Enronista Lehman Brothers -yhtiöihin varastettu heidän ongelmallisen omaisuudensa idyllisillä saarilla, kun taas kaivosjättiläisen Glencoren kaltaiset yritykset väittävät rahoittaneen lahjusvaroja Britannian merentakaisten alueiden kautta.

Caymanit ovat äskettäin yrittäneet menettää tämän maineen verollisena villinä länsinä lupatensa paljastaa yritysomistajat vuoteen 2023 mennessä - muutoksen, joka saattaisi saaren kansakunnan EU: n direktiivien mukaiseksi. Sillä välin kuitenkin jatkuu tarinoita, jotka kuvaavat kuinka häikäilemättömät yritykset hyödyntävät Caymansin rentoa sääntelyä.

Vain muutama kuukausi sitten Gulf Investment Corporation (GIC) - kuuden Persianlahden maan yhdessä omistama rahasto -kysyi Sekä Caymanin että Yhdysvaltojen tuomioistuimet tutkivat "satoja miljoonia dollareita", jotka ovat ilmeisesti kadonneet Caymans-pohjaisen rahoitusvälineen Port Fund -rahastosta.

Oikeudenkäyntien mukaan satamarahaston sponsori, KGL Investment Company, on saattanut olla mukana satamarahaston varojen myynnistä Filippiineillä saatujen varojen hyödyntämisessä. GIC väittää, että satamarahasto myi filippiiniläinen infrastruktuurihankkeen noin miljardilla dollarilla - mutta julkisti vain 1 miljoonan dollarin tuotot ja maksoi vain 496 miljoonaa dollaria rahaston sijoittajille.

"Kadonnut" 700 miljoonaa dollaria ei tietysti vain haihtunut eetteriin. Vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, että ristiriita on ainakin osittain suuntautunut kohti kalliita edunvalvontaponnisteluja, jotka Satamarahasto on kiinnittänyt entisten päälliköidensä Marsha Lazarevan ja Saeed Dashtin vetämiseen Kuwaitin vankilasta, missä heidät on lukittu tuomitsemisen jälkeen. julkisten varojen väärinkäytöstä. Suurtehoinen lobbaus kampanja on hoitanut miljoonien dollarien välilehden ja köyttänyt kaikki FBI: n päällikkö Louis Freehistä vuosina 1993-2001 Cherie Blairiin, entisen Ison-Britannian pääministerin Tony Blairin vaimoon.

Sordid-saaga on täydellinen esimerkki siitä, kuinka ovelat yritykset voivat hyödyntää sääntelyvalvonnan puuttumista caymanien kaltaisissa veroparatiisissa pitääkseen käteisvaroja julkisista kassavaroistaan. Tällaisia ​​esimerkkejä on lukemattomia. Netflix kuulemma siirtää rahaa kolmen eri hollantilaisen yrityksen kautta pitääkseen maailmanlaajuisen verolaskunsa alhaisena. Vain kuukausia sitten, teknisen titaanin Google käytti hyväkseen verolajeista, jotka kutsuttiin kaksois-irlantilaiseksi, hollantilaiseksi voileipäksi, kanavoimalla valtavia summia Irlannin kautta "kummitusyrityksille" veroparatiisissa, mukaan lukien Bermuda ja Jersey, molemmat Britannian riippuvuus.

Eurooppalaisilla johtajilla ei ole enää varaa toimettomuuteen näiden taloudellisten mustien aukkojen poistamiseksi. Ibrahim Mayaki, äskettäin perustetun YK: n laittomia rahavirtoja käsittelevän paneelin puheenjohtaja huomata uudelleend että "offshore-veroparatiisissa piilotettu, raaka-aineyritysten kautta pesemä ja julkisesta kassakaapista suoraan rahat olisi käytettävä köyhyyden lopettamiseen, jokaisen lapsen kouluttamiseen ja sellaisen infrastruktuurin rakentamiseen, joka luo työpaikkoja ja lopettaa riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista".

Juuri nyt se pitäisi suunnata kriittisten hoitovuoteiden jälkiasennukseen varmistamalla, että koronaviruspotilaita hoitavilla italialaisilla lääkäreillä on käsineet, jotka voivat pelastaa heidän henkensä, ja tuettava Euroopan pienyrityksiä, jotta he eivät mene vatsaan.

Continue Reading

Pankkitoiminta

Hi-tech-yhteistyöllä #Chinan ja #EU: n välillä on valtava potentiaali

Julkaistu

on

Kiinan vyö- ja tiealoite (BRI), jota kutsutaan joskus uudeksi silkkitieksi, on yksi kunnianhimoisimmista infrastruktuurihankkeista, joita koskaan on suunniteltu. Presidentti Xi Jinpingin vuonna 2013 käynnistämä laaja kehitys- ja investointihankkeiden kokoelma ulottuisi Itä-Aasiasta Eurooppaan ja laajentaisi merkittävästi Kiinan taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa - kirjoittaa Colin Stevens.

BRI pyrkii elvyttämään muinaisia ​​Silk Road -reittejä yhdistämään Kiinan muihin Aasian, Afrikan ja Euroopan maihin rakentamalla kauppa- ja infrastruktuuriverkkoa.

Mainos

Visio sisältää laajan rautateiden, energiaputkien, moottoriteiden ja virtaviivaisten rajanylityspaikkojen luomisen sekä länteen - entisten vuoristoisten Neuvostoliiton tasavaltojen kautta - että etelään Pakistaniin, Intiaan ja muuhun Kaakkois-Aasiaan.

Kiinan valtavat infrastruktuuri-investoinnit lupaavat aloittaa kaupan ja kasvun uuden aikakauden Aasiassa ja sen ulkopuolella sijaitsevissa talouksissa.

Kiinan lisääntyvä vaikutusvalta Euroopassa on viime vuosina ollut kasvava ahdistuksen lähde Brysselissä.

Mainos

Joten mitä vaikutuksia Kiinan kasvavalla vaikutuksella globaalina toimijana on EU: lle ja sen naapureille? Kysyimme näkemyksiään joukolta asiantuntijoita.

Sir Graham Watson, entinen brittiläinen parlamentin jäsen, kuuluu niihin, jotka kannattavat jännittävää aloitetta ja varoittavat samalla, että EU: n on oltava tiiviisti mukana.

Entinen liberaalien edustaja Sir Graham sanoi: ”EU: n olisi omaksuttava aloite, jolla parannetaan kuljetusyhteyksiä Euraasian maamarkkinoiden läpi eikä sallita Kiinan omistavan sitä kokonaan. Tämän aloitteen täyden hyödyntämiseksi tämän aloitteen on oltava kaksisuuntainen.

"Sen sijaan, että annettaisiin Kiinan kansantasavallalle mahdollisuus ostaa ja hallita infrastruktuuria, kuten Piraeuksen satama, meidän pitäisi investoida siihen yhdessä. Vain tällä tavalla voimme kesyttää Kiinan ekspansiiviset tavoitteet ja sitoa sen yhteistyöhön."

Samanlaisia ​​kommentteja ilmaisee Brysselissä sijaitsevan EU: n ja Aasian keskuksen johtaja Fraser Cameron, joka sanoi, että Kiina on oppinut tärkeitä oppeja BRI: n ensimmäisestä kahdesta kolmesta vuodesta, erityisesti taloudellisesta ja ympäristön kestävyydestä.

Hän lisää: "Tämä tarkoittaa, että EU voisi omalla yhteysstrategiallaan nyt harkita kumppanuutta Kiinan, Japanin ja muiden Aasian kumppaneiden kanssa molempien mantereiden hyödyllisiksi infrastruktuurihankkeiksi."

Paul Rubig, viime aikoihin asti Itävallan EPP-veteraani-EP: n jäsen, kertoi tälle sivustolle, että "koko maailman, myös EU: n, on oltava osa" BRI: tä.

Hän lisäsi: ”Järjestelmä yhdistää ihmiset infrastruktuurin, koulutuksen ja tutkimuksen kautta ja on hyötyä suuresti eurooppalaisille

"EU: n tulisi investoida BRI: hen, koska se on voittovoitto molemmille osapuolille, EU: lle ja Kiinalle", sanoi Rubig, joka on tiiviisti mukana pk-yritysten Euroopassa.

Samanlaisia ​​kommentteja esitti Irlannissa entinen Eurooppa-ministeri, kokenut Dick Roche, joka sanoi: ”BRI ja EU: n osallistuminen siihen on täysin järkevää. Se auttaa palauttamaan historialliset yhteytemme Kiinaan. Kyllä, osapuolten välillä on joitain eroja, mutta BRI on EU: n ja Kiinan yhteisten etujen mukaista. Eurooppa voi olla aktiivinen rooli aloitteessa pitämällä vuoropuhelua Kiinan kanssa.

"Se on paras tapa edetä eikä seurata Yhdysvaltojen lähestymistapaa BRI: hen. Yhdysvaltojen kanta on taaksepäin edistyvä askel, eikä sillä saavuteta mitään."

Roche, joka on nyt Dublinissa toimiva konsultti, lisäsi: "Jos tarkastellaan sitä, mitä Kiinassa tapahtuu nyt verrattuna 50 vuotta sitten, edistyminen, mukaan lukien BRI: n tuomat edut, on uskomatonta."

BRI-sijoitus alkoi hidastua loppuvuodesta 2018. Vuoden 2019 loppuun mennessä BRI-sopimuksissa tapahtui jälleen iso nousu.

Yhdysvallat on ilmaissut vastustavansa, mutta useat maat ovat pyrkineet tasapainottamaan huolensa Kiinan tavoitteista suhteessa BRI: n mahdollisiin hyötyihin. Useat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat hyväksyneet BRI-rahoituksen, ja Länsi-Euroopan valtiot, kuten Italia Luxemburg ja Portugali, ovat allekirjoittaneet väliaikaiset sopimukset yhteistyöhön BRI-hankkeissa. Heidän johtajansa suunnittelevat yhteistyötä kutsuakseen kiinalaisia ​​investointeja ja parantamaan potentiaalisesti kilpailukykyisten rakennustarjousten laatua eurooppalaisilta ja yhdysvaltalaisilta yrityksiltä.

Moskovasta on tullut yksi BRI: n innostuneimmista kumppaneista.

Lisää pohdintaa antaa EU: n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan tiedottaja Virginie Battu-Henriksson, joka sanoi: ”Lähtökohta EU: n lähestymistavalle mihin tahansa liitettävyysaloitteeseen on se, onko se yhteensopiva oman lähestymistapamme, arvojemme ja etujemme kanssa. Tämä tarkoittaa, että liitettävyyden on kunnioitettava kestävyyden ja tasapuolisten toimintaedellytysten periaatteita.

"Kiinan vyö- ja tie-aloitteen osalta Euroopan unionin ja Kiinan tulisi olla kiinnostuneita varmistamaan, että kaikki liitäntäprojekteihin tehtävät investoinnit täyttävät nämä tavoitteet. Euroopan unioni jatkaa vuoropuhelua Kiinan kanssa kahdenvälisesti ja monenvälisillä foorumeilla löytääkseen yhteisiä piirteitä aina kun se on mahdollista ja nostamme tavoitteitamme entistä korkeammalle ilmastonmuutoskysymyksissä. Jos Kiina täyttää ilmoitetun tavoitteensa tehdä BRI: stä avoin foorumi, joka on avoin ja perustuu markkinasääntöihin ja kansainvälisiin normeihin, se täydentää EU: n työtä - kestävä yhteys kaikkien osapuolten etujen kanssa. "

Muualla EU: n ulkoasiainhallinnon vanhempi lähde totesi, että Belt and Road -aloite on "mahdollisuus Euroopalle ja maailmalle, mutta sen ei tarvitse olla vain Kiinan hyödyksi".

Lähde sanoi: "EU: n yhtenäisyys ja johdonmukaisuus ovat avainasemassa: yhteistyössä Kiinan kanssa kaikilla jäsenvaltioilla, erikseen ja osa-alueellisissa yhteistyöjärjestelmissä, on vastuu varmistaa yhdenmukaisuus EU: n lainsäädännön, sääntöjen ja politiikkojen kanssa. Nämä periaatteet koskevat myös sitoutumista Kiinan Belt and Road Initiative -ohjelmaan.

”EU: n tasolla yhteistyö Kiinan kanssa Belt and Road -aloitteessa tapahtuu sillä perusteella, että Kiina saavuttaa ilmoitetun tavoitteensa tehdä BRI: stä avoin foorumi ja noudattaa sitoutumistaan ​​avoimuuden ja markkinasääntöihin perustuvien tasapuolisten toimintaedellytysten edistämiseen. ja kansainvälisiä normeja, ja täydentää EU: n politiikkoja ja hankkeita kestävän liitettävyyden ja hyötyjen tarjoamiseksi kaikille osapuolille ja kaikille maille suunnitellulla reitillä. "

Viime vuoden Brysselissä pidetyssä EU: n ja Kiinan huippukokouksessa osapuolten johtajat keskustelivat "valtavasta" potentiaalista yhdistää Eurooppa ja Aasia edelleen kestävällä tavalla ja markkinoiden periaatteiden pohjalta ja etsivät tapoja luoda synergioita EU: n lähestymistavan välille liitettävyyteen.

Noah Barkin, berliinilainen toimittaja ja vieraileva stipendiaatti Mercator Institute for China Studies -ministeriössä, totesi, että kun Kiinan päädiplomaatti Wang Yi vieraili Brysselissä joulukuussa, hän lähetti keskeisen viestin Euroopalle.

"Olemme kumppaneita, emme kilpailijoita", hän kertoi yleisölle Euroopan politiikkakeskuksen ajatushautomossa ja kehotti EU: ta ja Pekingiä laatimaan "kunnianhimoisen suunnitelman" yhteistyölle.

Tällainen yhteistyö tapahtuu juuri nyt - kiitos BRI: n.

Äskettäin julkaistussa Business Europe -yhtiön Kiinan strategiassa EU on Kiinan tärkein kauppakumppani, kun taas Kiina on EU: n toiseksi tärkein kauppakumppani. Tavaroiden kahdenvälisten kauppojen kokonaismäärä kasvoi 604.7 miljardiin euroon vuonna 2018, kun taas palvelujen kokonaiskauppa oli lähes 80 miljardia euroa vuonna 2017.

Ja Business Europe sanoo, että "molemmille osapuolille on vielä paljon käyttämätöntä taloudellista potentiaalia".

Strategiassa todetaan, että EU on Kiinan tärkein kauppakumppani, kun taas Kiina on EU: n toiseksi tärkein kauppakumppani. Tavaroiden kahdenvälisen kaupan kokonaisvirrat kasvoivat 604.7 miljardiin euroon vuonna 2018, kun taas palvelujen kokonaiskauppa oli lähes 80 miljardia euroa vuonna 2017. Ja molemmilla osapuolilla on vielä paljon käyttämätöntä taloudellista potentiaalia.

Kiinan ja Euroopan taloudet ovat hyötyneet huomattavasti Kiinan liittymisestä WTO: hon vuonna 2001.

Siinä sanotaan: "Kiinan ja Euroopan taloudet ovat hyötyneet huomattavasti Kiinan liittymisestä WTO: hon vuonna 2001. EU: n olisi jatkettava Kiinan sitoutumista."

Belt Road -reitin varrella valmistetun uuden infrastruktuurin seurauksena on jo syntynyt monia uusia mahdollisuuksia.

Esimerkiksi Italia ja Kiina ovat työskennelleet vahvistaakseen suhteitaan ja yhteistyötään digitaalitaloudessa ”digitaalisen” silkkitien ja matkailualan kautta.

Digitaalista silkkitietä pidetään merkittävänä osana BRI: tä. Kiina, jolla on eniten Internet-käyttäjiä ja matkapuhelimien käyttäjiä maailmassa, on maailman suurimmalla sähköisen kaupan markkinoilla ja on laajalti tunnustettu isojen tietojen suurimpien toimijoiden joukossa.

Watsonin, Rubigin ja Rochen kaltaiset kokenut tarkkailijat uskovat näiden valtavien markkinoiden tavoin, että EU: n olisi nyt yritettävä hyödyntää niitä, myös BRI: n kautta.

Euroopan Aasian tutkimuksen instituutti mainitsee Budapestin ja Belgradin välisen rautatieyhteyden kunnostamisen "hienona" tapaustutkimuksena, jotta saadaan parempi käsitys BRI: stä.

Hanke on osa 17 + 1 -yhteistyötä ja vyö- ja tienaloitetta (BRI). Se julkistettiin vuonna 2013, mutta se pysähtyi Unkarin puolelle vuoteen 2019 asti EU: n tarjouskilpailusääntöjen vuoksi. Hanke on edennyt eri tavalla Unkarin puolella kuin se oli Serbian puolella EU: n ulkopuolena EU: n väliintulon takia, sanotaan EIAS: n raportissa.

”Digitaalinen silkkitie on merkittävä osa BRI: tä. Kiina, jolla on eniten Internet-käyttäjiä ja matkapuhelimien käyttäjiä maailmassa, on maailman suurimmalla sähköisen kaupan markkinoilla ja on laajalti tunnustettu isojen tietojen suurimpien toimijoiden joukossa.

Mutta on selvästi vielä tekemistä sen kaikkien potentiaalien hyödyntämiseksi.

Euroopan unionin Kiinan kauppakamari (European Chamber) laati oman tutkimuksensa "Vähemmän tie kulki: Euroopan osallistuminen Kiinan vyö- ja tiehankkeeseen" (BRI). Jäsenkyselyn ja laajojen haastattelujen perusteella raportti tuo esiin eurooppalaisen liiketoiminnan ”ääreisroolin” roolin BRI: ssä.

Siitä huolimatta Kiinan ja EU: n hi-tech-yhteistyöllä on valtavia mahdollisuuksia, ja vuoropuhelut ja keskinäinen luottamus ovat avaimia tiiviimpien digitaalisten suhteiden luomiseen osapuolten välille, Kiinan EU-yritysliiton puheenjohtaja Luigi Gambardella sanoi.

Kiina. Toisena esimerkkinä, käynnisti onnistuneesti kaksois-Beidou-3-satelliitin viime syyskuussa edistämällä Kiinan vuonna 2015 käynnistämää digitaalista silkkitietä, johon sisältyy muiden maiden auttaminen rakentamaan digitaalinen infrastruktuuri ja kehittämään Internet-tietoturvaa.

Digitaalista Silk Roadia kommentoidessaan Gambardella sanoi, että sillä on potentiaalia olla "älykäs" toimija Belt and Road Initiative -ohjelmassa, mikä tekee BRI-aloitteesta tehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän. Digitaaliset linkit yhdistävät myös Kiinan, maailman suurimmat verkkokauppamarkkinat, muihin aloitteeseen osallistuviin maihin.

Andrew Chatzky ulkosuhdeneuvostosta sanoo: "Kiinan yleinen kunnianhimo BRI: lle on huikea. Tähän mennessä yli kuusikymmentä maata - jotka edustavat kahta kolmasosaa maailman väestöstä - ovat allekirjoittaneet hankkeita tai osoittaneet kiinnostuksensa tekemällä niin. "

"Analyytikot arvioivat toistaiseksi suurimman 68 miljardin dollarin suuruisen Kiinan ja Pakistanin taloudellisen käytävän, joka on kokoelma hankkeita, jotka yhdistävät Kiinan ja Pakistanin Gwadarin satamaan Arabianmerellä. Yhteensä Kiina on jo käyttänyt arviolta 200 miljardia dollaria tällaisiin ponnisteluihin. Morgan Stanley on arvioinut, että Kiinan kokonaiskustannukset BRI: n elinkaaren aikana voivat nousta 1.2-1.3 biljoonaan dollariin vuoteen 2027 mennessä, vaikka arvio kokonaisinvestoinneista vaihtelee ", hän sanoi.

Alkuperäinen Silk Road syntyi Kiinan Han-dynastian (206 eKr. - 220 eKr.) Laajentumisen länteen suuntautuessa, joka loi kauppaverkkoja nykyisissä Keski-Aasian maissa. Nämä reitit ulottuivat yli neljätuhatta mailia Eurooppaan.

Tänään BRI lupaa jälleen asettaa Kiinan ja Keski-Aasian - ja ehkä myös EU: n - uuden globalisaation aallonpohjaan.

 

Continue Reading

Afrikka

#Marokko - Euroopan komissio kehotti jatkamaan uutta kalastussopimusta Rabatin kanssa

Julkaistu

on

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa