Liity verkostomme!

Ministerineuvosto

Kroatia: komissio ryhtyy toimenpiteisiin nojalla liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

e7e929905e60c02ce12ffbf2197eb2e6b71dae7eMitä päätöksiä komissio on tehnyt tänään (10 joulukuu) osalta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn?

Tänään komissio antaa lausunnon, jossa ehdotetaan, että ministerineuvostoa päättää, että liiallinen alijäämä Kroatiassa.

Komissio antaa myös neuvostolle suosituksen päättää ehdotetusta sopeutuspolusta ja julkisen talouden tavoitteista, jotta Kroatia korjaa liiallisen alijäämän ja varmistaa, että maan alijäämä ja velka saatetaan vastaamaan EU: n perustamissopimuksen vaatimuksia.

Mainos

Tämänpäiväinen lausunto perustuu komission kertomukseen, joka julkaistiin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 126 artiklan 3 kohdan mukaisesti 15. marraskuuta ja josta käy ilmi, että perustamissopimuksen alijäämä- tai velkaperuste ei täyty. Näiden rikkomusten tunnistamisen jälkeen komissio katsoo, että Kroatialle olisi aloitettava liiallisia alijäämiä koskeva menettely.

Miksi komissio suosittaa, että neuvosto aloittaa EDP Kroatian?

Ilmoitettujen tietojen mukaan Kroatian julkisen talouden alijäämä oli 5 prosenttia suhteessa BKT: hen vuonna 2012, ja julkisen talouden kokonaisvelka oli 55.5 prosenttia suhteessa BKT: hen. Kroatian hallitus arvioi 2014. joulukuuta hyväksymässään vuoden 4 talousarvioesityksessä, että alijäämä pysyy yli 3 prosentin suhteessa BKT: hen koko kauden 2013--2016. Komission syksyn talousennusteen päivityksessä, joka sisältää tiedot, jotka ovat tulleet saataville sen julkaisemisen jälkeen, ja muodostaa perusskenaarion komission suositukselle liiallisen alijäämän korjaamiseksi, nykyisen politiikan alijäämä kasvaa 5.4 prosenttiin suhteessa BKT: hen vuonna 2013 ja 6.4 % suhteessa BKT: hen vuonna 2014.

Mainos

Julkisyhteisöjen velkakehityksen osalta valtion odotusten mukaan velka suhteessa BKT: hen kasvaa 62 prosenttiin vuonna 2014 ja nousee edelleen vuosina 2015 ja 2016. Komission syksyn talousennusteen päivitetyssä muodossa velkasuhde nousee jo nyt ylittää 60 prosentin kynnysarvon suhteessa BKT: hen vuonna 2013, kasvaa edelleen vuosina 2014 ja 2015. Tämän perusteella komissio suosittelee, että neuvosto päättää liiallisen alijäämän olemassaolosta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 126 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Milloin Kroatia liiallisen alijäämän korjaamiseksi?

Komissio suosittelee lopettamaan nykyisen liiallisen alijäämän tilanteen vuoteen 2016 ja määritellään väli talouden tavoitteet saavuttaa tämän. Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että ministerineuvosto käsittelee neuvoston suosituksen Kroatiaan artiklan mukaisesti 126 (7) EU-sopimuksen, ja seuraava sopeutusura ehdotettu. Erityisesti Kroatian olisi saavuttaa alijäämän tavoitteeksi 4.6% bruttokansantuotteesta 2014, 3.5% bruttokansantuotteesta 2015 ja 2.7% vuonna 2016, joka on sopusoinnussa vuosittain parantamaan rakenteellista rahoitusasemaa (alijäämä oikaistu syklin ja kertaluonteisten toimien) on 0.5% vuonna 2014, 0.9% vuonna 2015 ja 0.7% vuonna 2016. Sopeutusuraan auttaisi tuomaan alijäämä alle 3% viitearvon mukaan 2016 kun taas samalla varmistaen, että velkasuhde lähestyy 60% -of-viitearvon riittävän nopeasti.

Miksi komissio ehdottaa, että Kroatia korjaa liiallisen alijäämänsä 2016?

Asetuksen 1467 / 971, Korjaamisen liiallinen alijäämä olisi saatettava päätökseen vuoden kuluessa sen toteamisesta (mikä tarkoittaa 2015 tässä tapauksessa, koska neuvoston odotetaan asiaankuuluvat päätökset tammikuussa 2014), ellei ole olemassa erityisiä olosuhteita.

Pidemmät määräajat voidaan asettaa, kun kyseessä on EDP perustuu velkaperustetta, kun julkisen talouden alijäämä pyydetään noudattamaan velkaperuste on huomattavasti pienempi kuin 3% bruttokansantuotteesta. Jotta liiallisen alijäämän korjaamiseksi vuoteen 2015, ja varmistaa yhteinen noudattaminen velan vähentämistä vertailuarvo, vaadittu rakenteellisten ja olisi erittäin suuri. Sopeutussuunnitelma suosittelema komissio pyrkii tasapainottamaan tarve ottaa huomioon heikko taloudellinen tilanne ja kiireellisyys julkisen talouden sopeuttamisen juurruttaa uskottavuus vakauttamistoimet. EDP ​​skenaario merkitsee asianmukainen liiallisen alijäämän suhteen sekä alijäämän ja velan kriteerit 2016. Tämä pidempi sopeutusuraa mahdollistaa Kroatiaa jatkamaan kaivattuja rakenneuudistuksia rinnakkain julkisen talouden vakauttamista, käsitellään heikko kasvu.

Mitkä ovat seuraavat vaiheet?

EU: n valtiovarainministerit keskustelevat todennäköisesti tämänpäiväisistä suosituksista Ecofin-neuvoston kokouksessa 28. tammikuuta 2014 neuvoston suosituksen antamiseksi liiallisen alijäämän korjaamiseksi ja velkaantumisen saattamiseksi tarvittavien vaatimusten mukaiseksi. Komissio suosittelee, että neuvosto asettaa Kroatialle määräajan 30. huhtikuuta 2014, jotta se voi toteuttaa tehokkaita toimia (eli julkisesti ilmoittaa tai toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat riittäviä varmistamaan riittävä edistyminen liiallisen alijäämän korjaamisessa) ja raportoimaan yksityiskohtaisesti vakauttamisesta. strategian, jonka se aikoo saavuttaa vastaavien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/croatia_en.htm

Katso "johdetun oikeuden" toisen luetelmakohdan seuraava linkki: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/legal_texts/index_en.htm

Ministerineuvosto

Siirtolaisten, pakolaisten ja turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen oikeuksien suojeleminen

Julkaistu

on

YK: n vuoden 52 kansainvälisen maahanmuuttoraportin mukaan vuonna 2017 Eurooppaan saapuneista maahanmuuttajista 2017 prosenttia oli naisia. Yhdessä lasten kanssa naiset ja tytöt ovat kaikkein haavoittuvimmat ryhmät, joille kaiken tyyppiset väärinkäytöt, mukaan lukien kauppa, pakkoliitto avioliitto tai seksuaalinen hyväksikäyttö, ovat suurimmassa vaarassa. Heistä jopa 94% käytettiin seksuaaliseen hyväksikäyttöön vuonna 2016.

Näistä syistä naiset tarvitsevat erityistä suojelua, joka olisi varmistettava sukupuolinäkökohtaisella lähestymistavalla maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa, jossa otetaan huomioon naisten mahdolliset erityiset haitat tai vainot.

- Euroopan neuvosto on kehittänyt useita oikeudellisia välineitä siirtolaisnaisten suojelemiseksi. Merkittävin on'Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus)'. Sen merkitys on siinä, että sopimusvaltioiden on tutkittava sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevat väitteet ja syytettävä syyllistyneistä. Kaikista voimassa olevista säännöksistä huolimatta valvontaelimet pitävät kuitenkin GREVIO - naisten ja perheväkivallan vastainen asiantuntijaryhmä raportoi, että moniin viime vuosina muuttaneisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuu erityyppisiä väkivaltaisuuksia majoitus-, vastaanotto- ja pidätyskeskuksissa, jotka kärsivät saniteettitilojen, sukupuolen mukaan erotettujen tilojen, turvallisten tilojen tai erityisneuvontapalvelujen puutteesta.

Mainos

Julkaisu Siirtolaisten, pakolaisten ja turvapaikkaa hakevien naisten ja tyttöjen oikeuksien suojeleminen kerrotaan yksityiskohtaisesti Eurooppaan ja sen sisällä matkustavien naisten suojeluun kohdistuvista uhista ja puutteista, ja tuodaan esiin haasteita ja mahdollisuuksia integroitua näihin naisiin ja todetaan, että he ovat suurin ylipätevä ja alityöllistetty ryhmä Euroopassa. Asiakirjassa analysoidaan edelleen sukupuolistereotypioita ja korostetaan, että maahanmuuttajanaiset kohtaavat usein kaksinkertaisen syrjinnän: heidän yhteisöjensä kulttuurisäännösten sekä vastaanottavien maiden stereotypioiden ja institutionaalisten esteiden vuoksi.

Tämän julkaisun paperikopioita, jotka ovat saatavana englanniksi ja ranskaksi, voi tilata kautta [sähköposti suojattu]

 

Mainos

Continue Reading

Ministerineuvosto

Lopeta uudistusten estäminen ja avaa oikeudelliset kanavat #migranttien ja #refugeesin puolesta

Julkaistu

on

Euroopan parlamentin S&D- ja Vihreät / EFA-ryhmät ovat lähettäneet yhteisen avoimen kirjeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille sekä valtioiden ja hallitusten päämiehille ennen 22. ja 23. kesäkuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta ja pyytäneet välittömiä toimia uudistaa Dublin-järjestelmä ja avata lailliset kanavat maahanmuuttajille ja pakolaisille.

Kirjaimen koko teksti löytyy tätä.

Mainos

Ska KellerVerts / ALE-ryhmän puheenjohtaja, kommentoi:

"Kehotamme valtioiden ja hallitusten päämiehiä voittamaan Euroopan solidaarisuuskriisi. On syvä pettymys, että neuvosto ei voi sopia pienintäkään edistystä turvapaikanhakijoiden vastuun oikeudenmukaisemmassa jakamisessa jäsenvaltioiden kesken. Dublin-järjestelmän umpikujaan, he jatkavat yksin Italiaa ja Kreikkaa vastauksena valtavaan määrään Eurooppaan saapuvia turvapaikanhakijoita.

”Kehotamme valtioiden ja hallitusten päämiehiä vapauttamaan kiireellisesti Dublin-järjestelmän uudistamisen. Heidän on sovittava pysyvästä ja sitovasta mekanismista turvapaikanhakijoiden jakamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden kesken oikeudenmukaisen jaon perusteella. Jäsenvaltioiden on myös tehostettava pyrkimyksiään siirtää pakolaisia ​​Kreikasta ja Italiasta ja jatkaa tätä yhteisvastuullisuutta koskevaa toimenpidettä, kunnes 160,000-siirtojen tavoite on saavutettu. 

Mainos

"Olemme syvästi tyytymättömiä siihen, että neuvosto voi jälleen kerran sopia vain pakolaisten ovien sulkemisesta ja vastuun siirtämisestä EU: n ulkopuolisille maille. Kehotamme jäsenvaltioita hyväksymään kunnianhimoisen EU: n uudelleensijoittamisohjelman ja yhteisen lähestymistavan humanitaarisiin viisumeihin, joilla varmistetaan pakolaisten turvallinen siirtyminen Eurooppaan. Euroopan parlamentti on jatkuvasti pyrkinyt solidaarisuuteen sekä EU: n sisällä että kansainvälisesti. Nyt on neuvoston tehtävä. "

Sosialistien ja demokraattien presidentti, Gianni Pittella, kommentit:

"On häpeällistä, että EU: n komission ehdotus Dublin-järjestelmän uudistamisesta kerää pölyä neuvoston pöydälle. Tämä hätätila on kestänyt jo vuosia, ja joudumme omantuntoomme niiden satojen maahanmuuttajien kuolemaan, jotka ovat hukkui Välimerelle. Neuvosto ei kuitenkaan vain noudata sovitun siirtojärjestelmän mukaisia ​​sitoumuksiaan, mutta myös estää häpeällisesti kaikki mahdolliset Dublin-järjestelmän uudistukset. järjestelmä on täysin vanhentunut ja sitä on uudistettava, esittämällä uuden automaattisen, pysyvän ja keskitetyn mekanismin pakolaisten siirtämiseen.

"Lisäksi kehotamme neuvostoa sopimaan laillisten kanavien avaamisesta maahanmuuttajille. Tämä on ainoa tie eteenpäin laillisen ja turvallisen virtauksen takaamiseksi ja uusien vältettävissä olevien syy-yhteyksien estämiseksi. Haluamme kunnianhimoisemman ja tehokkaamman sinisen kortin järjestelmän ja järjestelmän vähän koulutetuille työntekijöille.

"Kaikki nämä toimenpiteet voivat olla pitkällä aikavälillä lievittäviä, ellei Eurooppa lopulta sitoutuisi luomaan pitkän aikavälin Afrikkaan perustuvaa strategiaa, joka perustuu investointeihin, koulutukseen ja kestävään kehitykseen. Mitä nopeammin Eurooppa investoi vankkaan näkökulmaan Afrikkaa varten perimmäisten syiden poistamiseksi pakkomuuton takia, nopeammin taataan menestyvä tulevaisuus tuleville eurooppalaisille sukupolville. "

Continue Reading

Maatalous

#Farming: Euroopan komissio aktivoi poikkeuksellisia toimenpiteitä edelleen tukea eurooppalaisia ​​viljelijöitä kriisi

Julkaistu

on

Maatalouden Sadon

"Tämä on toimenpidepaketti, jolla voi olla olennainen ja positiivinen vaikutus Euroopan maatalousmarkkinoihin, ja sille pitäisi nyt antaa mahdollisuus menestyä."

Euroopan komissio ilmoitti 14 maaliskuuta lisäpaketin poikkeuksellisia toimenpiteitä käyttäen kaikkia välineitä saatavilla yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tuetaan EU: n viljelijät samalla turvataan EU: n sisämarkkinoilla.

Mainos

Komissio tunnustaa syvyys ja koko nykyisen maatalouden kriisi sekä huomattavia ponnisteluja jäsenvaltioiden tasolla tukea niiden viljelijöiden ja vastaamisen ja lisää merkityksellisiä toimenpidepaketti.

Komissaari Hoganin Euroopan unionin maatalousministereille esittämä toimenpidekokonaisuus täydentää viime syyskuun 500 miljoonan euron tukipakettia ja osoittaa komission päättäväisyyden toimia täydessä roolissaan eurooppalaisten maanviljelijöiden auttamisessa.

"EU: n maanviljelijöiden edun nimissä olen valmis käyttämään kaikkia välineitä, jotka lainsäätäjät ovat asettaneet käytettävissämme, sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteinä. Meidän on käytettävä asianmukaisia ​​välineitä ja toimia, jotta maanviljelijät voivat olla joustavia Tämän päivän vastaus on kattava, ja siinä otetaan huomioon niin monta ehdotusta kuin mahdollista, meitä kaikkia koskevissa oikeudellisissa ja budjettirajoitteissa. Uskon, että tämä on paketti toimenpiteistä, joilla syyskuun solidaarisuuspaketin täysimääräisen täytäntöönpanon yhteydessä voi olla olennainen ja myönteinen vaikutus Euroopan maatalousmarkkinoihin, ja sille olisi nyt annettava mahdollisuus menestyä. " Komissaari Hogan sanoi maatalousministerien neuvostossa.

Mainos

"Lukuisten kriisien ja budjettirajoitusten aikana komissio on käyttänyt yli miljardia euroa kahden vuoden aikana, mukaan lukien syyskuun 1 500 miljoonan euron tukipaketti. Kannatamme viljelijöitämme ja tarjoamme YMP: n ja YK: n päivittäisen täytäntöönpanon poikkeuksellisten toimenpiteiden, täyden tuen ja avun käyttö maatalousmallimme turvaamiseksi. "

Aktivoidut toimenpiteet ovat erittäin mukautettavissa, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla kansallisesta tilanteestaan ​​riippuen. Maito-, sianliha- sekä hedelmä- ja vihannesala ovat tämän tukipaketin pääpaino. Seuraava on yhteenveto maanantaina 14. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa tehdyistä ehdotuksista.

Sovelletaan vapaaehtoista tarjonnan hallinnan (artikkeli 222)

Komissio aktivoi rajoitetun ajan, mahdollisuudesta avulla tuottajajärjestöt, toimialakohtaiset ja osuuskunnille maitoalan perustaa vapaaehtoisia sopimuksia niiden tuotantoa ja tarjontaa. Tämä on niin sanottu artiklan 222 alkaen yhteisen markkinajärjestelyn (YMJ), joka on spesifinen maatalousalalla ja sitä voidaan soveltaa vakavien epätasapainoa markkinoilla. Komissio on päätellyt, että tiukat ehdot soveltamisen tämän artikkelin maitoalan täyttyvät nykyisessä tilanteessa. Tämä on poikkeuksellinen toimenpide, joka on myös turvata EU: n sisämarkkinoiden ja sisällytti lainsäätäjien 2013 maatalouspolitiikan uudistuksen mutta ei koskaan käytetty ennen.

Tilapäinen nousu valtiontukea

Komissio antaa täyden huomioon väliaikaiseen hyväksymistä valtiontukea, joka antaisi jäsenvaltioille antamaan enintään € 15,000 viljelijää kohden vuodessa, eikä kansallista enimmäismäärää sovellettaisiin. Tämä voidaan tehdä heti ja paljon nopeammin kuin kasvu de minimis katot.

Kaksinkertaistaminen interventio katot rasvattoman maitojauheen ja voin

Komissio lisää enimmäismääriä rasvattoman maitojauheen ja voin panna väliintuloa 109,000 tonnista ja 60,000 tonnia vastaavasti 218, 000 tonnia ja 100,000 tonniin. Näin olemme selvästi sitoutuu tukemaan kiinteään interventiohintaan.

Vahvistaminen tuottaja toimitusketjussa

Rooli ja tuottajien aseman elintarvikeketjun edelleen suuri huolenaihe. Maatalousmarkkinoilla Taskforce, käynnistettiin osana € 500 miljoonan tukipaketista syyskuusta 2015, toimittaa syksyllä päätelmiä ja lainsäädännöllisiä suosituksia tasapainon parantamiseksi ketjussa. Päätettiin tänään, että korkean tason kansallisia edustajia tapaa maatalousmarkkina- Taskforce kanssa pyritään nimenomaan tarkastella maitoalan.

Tuki sianliha

Vastauksena ehdotuksia uudeksi yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän sianlihaa, komissaari Hogan harkitsee uuden järjestelmän. Yksityiskohdat järjestelmän, mukaan lukien ajoituksesta, on vahvistettava.

Perustaminen Meat Market Observatory

kaikki jäsenvaltiot tunnustivat ja kiittivät komission työtä markkinoiden seurannassa ja arvokkaan tiedon jakamisessa trendeistä. Vuonna 2014 perustettujen maitomarkkinoiden observatorion polkujen jälkeen perustetaan lihamarkkinoiden seurantakeskus, joka kattaa naudan- ja sianlihan.

Kansainvälinen kauppa

Suhteessa neuvotteluissa TTIP ja Mercosur, komissio on hyvin tietoinen maatalouden suuntauksiin. komissaari Hogan komissaarien kollegion rinnalla on päättänyt edistää EU: n etuja ja avata uusia markkinoita EU: n tuotteille neuvotellen samalla arkaluonteisten tuotteiden eriytetystä kohtelusta. Vaikka uudet markkinat ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopan maataloudelle, niin on myös herkkien tuotteiden eriytetty kohtelu.

Edistäminen

Edistämiskampanjat ovat keskeinen väline löytää uusia markkinoita ja yli € 110 miljoonaa ovat käytettävissä 2016 vain tukea edistämistä EU maataloustuotteiden EU: ssa ja kolmansissa maissa. Yli € 30 miljoonaa osoitettu nimenomaan sianliha ja maitoaloilla, sitoumuksen viime syyskuussa. Lisämäärä on lisätty tänään kuin € 30 miljoonan heijastamaan markkinahäiriöihin kyseisillä aloilla.

Russian / SPS Kiellot

Komissio kokonaisuudessaan on hellittämättä jatkaa ponnistelujaan nostaa kasvien Venäjän kiellon. Huolimatta ponnistelumme yrittää varmistaa nopea uudelleen kaupan EU: n ja Venäjän, hyvin vähän on tapahtunut. Kuitenkin merkittävää edistystä on tapahtunut nosto perusteettomien tai suhteettoman kasvinsuojelutoimista kolmannet maat, jotka edistävät huomattavasti kauppavirtojen. Tämä sisältää myös Yhdysvalloissa, Japanin, Brasilian ja Ukrainan markkinoilla.

Rahoitusinstrumentit / Euroopan investointipankki / eurooppalaisen rahaston strategiset sijoitukset

Komissio priorisoi sen toimiin EIP, joiden tarkoituksena kehittää sopivia rahoitusvälineitä auttamaan viljelijöiden ja valmistajien investoida yrityksiä parantamaan kilpailukykyä näitä yrityksiä tai investoida tekemättä tarvittavat rakenneuudistukset.

Jäsenvaltioita kannustetaan myös hyödyntämään tarjoamia mahdollisuuksia eurooppalaisen rahaston strateginen investointi investointeihin maatalousalalla ja tutkia mahdollisuuksia perustaa oma alustoja EFSI rahoitusta.

Vientiluotto

Komissio tutkii mahdollisuutta vientiluoton järjestelmä, joka voisi täydentää jotka jäsenvaltioiden toimivat maakohtaisesti järjestelmän. Tältä osin maatalouden pääosasto on tehostanut yhteyksiä EIP: n ja asianomaisten virastojen jäsenmaissa.

Hedelmä- ja vihannesala

Komissio harkitsee jatkaminen poikkeuksellisia toimenpiteitä tuoreiden hedelmien ja vihannesten, jotka johtuvat Venäjän kielto, jonka voimassaolo päättyy 30 kesäkuussa.

Maaseudun kehittäminen

Komissio työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden nähdä, missä ja miten maaseudun kehittämisohjelmia voidaan säätää, jotta ne vastaisivat paremmin nykyistä kriisiä.

Lisätietoja:

Voit lukea koko puheessa komissaari Hogan neuvostossa

Lisää tietoa € 500 miljoonan tukipaketista syyskuusta 2015

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa