Liity verkostomme!

EU

Sukupuolten palkkaero: Naiset Euroopassa työskentelevät edelleen 59 päivää "ilmaiseksi", komission raportissa todetaan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

arton4702-8fe0716.2%: se on sukupuolten palkkaeron koko tai naisten ja miesten keskimääräisen tuntipalkkaeron koko EU: ssa Euroopan komission viimeisimpien tänään (9. joulukuuta) julkaisemien lukujen mukaan. Luku ei ole liikkunut tuumikaan vuoden kuluessa. Euroopan komission tänään julkaiseman raportin mukaan naisten ja miesten välinen palkkaero on edelleen todellisuutta kaikissa EU-maissa. Ne vaihtelevat Viron 27.3 prosentista Slovenian 2.3 prosenttiin. Kokonaisluvut vahvistavat viime vuosien heikon laskusuuntauksen, joka on laskenut 1.1 prosenttia vuosina 2008–2011. Tämän päivän raportti osoittaa, että suurin ongelma EU: n palkkaeron torjunnassa on samapalkkaisuussääntöjen käytännön soveltaminen ja oikeusjuttujen puute naiset kansallisille tuomioistuimille.

"Laki takaa saman palkan samasta työstä, tasa-arvon työpaikalla ja vähimmäisoikeudet äitiyslomaan, sukupuolten tasa-arvo on eurooppalainen saavutus. Mutta on kuitenkin tapa edetä täysimääräiseen sukupuolten tasa-arvoon. Palkkaero on edelleen suuri ja se on Tilanteen pahentamiseksi: Suuri osa muutoksesta johtui miesten ansioiden laskusta pikemminkin kuin naisten kasvusta ", sanoi oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding." Samapalkkaisuuden periaate on kirjoitettu EU: n sopimukset vuodesta 1957. On korkea aika, että siitä tulee totta myös työpaikoilla. "

Tänään julkaistussa raportissa arvioidaan samapalkkaisuutta koskevien säännösten soveltamista käytännössä EU-maissa ja ennustetaan, että tulevaisuuden kannalta kaikkien jäsenvaltioiden suurin haaste on jäsenvaltioiden vahvistamien sääntöjen oikea soveltaminen ja täytäntöönpano. Vuoden 2006 tasa-arvodirektiivi.

Mainos

Komissio perussopimusten vartijana on varmistanut, että jäsenvaltiot ovat saattaneet EU: n yhdenvertaisen kohtelun säännöt asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja aloittanut rikkomusmenettelyt 23 jäsenvaltiota vastaan ​​siitä, miten nämä jäsenvaltiot ovat saattaneet osaksi kansallista lainsäädäntöään useita EU: n tasa-arvolakeja. Kaikki paitsi yksi näistä tapauksista on saatu päätökseen.

Tämänpäiväinen raportti vahvistaa kuitenkin, että samapalkkaisuusperiaatteen tehokasta soveltamista haittaa palkkajärjestelmien avoimuuden puute, palkkatasoa koskevien selkeiden vertailuarvojen puute ja epätasa-arvosta kärsivien työntekijöiden selkeän tiedon puute. Lisääntynyt palkkojen avoimuus voisi parantaa palkkasyrjinnän uhrien tilannetta, joka pystyy vertailemaan itseään helpommin toisen sukupuolen työntekijöihin.

Seuraavat vaiheet

Mainos

Todellisuudessa vain kaksi jäsenvaltiota (Ranska ja Alankomaat) ovat saattaneet vuoden 2006 tasa-arvodirektiivin riittävästi ja selkeästi osaksi kansallista lainsäädäntöä siten, että niistä ei vaadita lisätietoja. Komissio seuraa jäljellä olevien 26 jäsenvaltion kanssa ja pyrkii varmistamaan EU: n lainsäädännössä vahvistettujen oikeuksien täysimääräisen soveltamisen ja täytäntöönpanon, tarvittaessa jatkamalla rikkomusmenettelyjä.

Tausta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Samapalkkaisuuden periaate on kirjattu perussopimuksiin vuodesta 1957 lähtien, ja se on sisällytetty myös direktiiviin 2006/54 / EY naisten ja miesten tasa-arvoisesta kohtelusta työssä ja ammatissa.

Euroopan komission tuki jäsenvaltioiden velvollisuudelle torjua sukupuolten palkkaeroja on tärkeä sitoumus ja prioriteetti, joka on kirjattu sopimukseen Euroopan komission strategia naisten ja miesten tasa-arvosta (2010--2015).

Tämänpäiväiseen raporttiin liittyy kattava katsaus samapalkkaisuutta koskevaan kansalliseen ja EU: n oikeuskäytäntöön sekä yleiskatsaus komission toimiin sen torjumiseksi ja esimerkkejä kansallisista parhaista käytännöistä.

Esimerkkejä komission toimista sukupuolten palkkaerojen poistamiseksi ovat Tasa Pays Off Initiative; vuosittain Maakohtaiset suositukset varoittaa jäsenvaltioita puuttumaan palkkaeroihin; eurooppalainen Samapalkkaisuus Days; parhaiden käytäntöjen vaihto ja jäsenvaltioiden aloitteiden rahoittaminen rakennerahastojen kautta.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä samapalkkaisuudesta kansallisella tasolla:

  • Belgian parlamentti hyväksyi lain 2012 jossa yrityksiä tekemään vertaileva analyysi niiden palkkarakenteen kahden vuoden välein. Belgia oli myös ensimmäinen EU-maa järjestää samapalkkaisuuspäivän (in 2005).
  • Ranskan tasavertaisen vuoden 2006 laki yhdenvertaisesta palkasta edellyttää, että yritykset ilmoittavat palkoista ja suunnitelmistaan ​​poistaa sukupuolten välinen palkkaero. Lain mukaan työnantajia vaaditaan myös laatimaan kirjallinen vuosiraportti sukupuolten tasa-arvosta ja toimittamaan se työntekijöiden edustajille.
  • Itävallan yhdenvertaista kohtelua koskeva laki velvoittaa yritykset laatimaan samapalkkaisuusraportit. Sääntöjen asteittainen käyttöönotto on vähitellen pakollista yrityksille, joissa on yli 250, 500 ja 1000 työntekijää. Yli 150 työntekijän yritysten on laadittava raportti vuodesta 2014.

Lisätietoja

Euroopan komissio - Sukupuolten välinen palkkaero

Kotisivu johtaja Viviane Reding

Seuraa Varapuheenjohtaja Twitterissä: @ VivianeRedingEU

Seuraa EU: n oikeus- Twitterissä: @EU_Justice

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

EU

Viikko edessä: Varoitus on esivarressa

Julkaistu

on

Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission toisen vuosittaisen strategisen ennakointiraportin keskiviikkona (8. syyskuuta). Raportti tulee viikkoa ennen komission puheenjohtajan vuosittaista ”EU: n tila” -puhetta. Aloite on osa pyrkimystä varmistaa, että EU on kestävä haasteiden edessä, mutta kykenee myös valmistautumaan sisällyttämällä ennakoinnin kaikkiin päätöksenteon osa -alueisiin. Vuoden 2021 raportissa tarkastellaan rakenteellisia globaaleja megatrendejä kohti vuotta 2050, jotka vaikuttavat EU: hun, ja yksilöidään alueita, joilla EU voisi vahvistaa maailmanlaajuista johtajuuttaan. 

Tiistaina (7. syyskuuta) komissaari Hahn pitää lehdistötilaisuuden vihreiden joukkovelkakirjojen puitteiden hyväksymisestä. EUGBS (eurooppalainen vihreiden joukkovelkakirjojen standardi) pyrkii olemaan "vahva työkalu osoittamaan rahoittavansa laillisia vihreitä hankkeita, jotka EU: n taksonomia ”.

Eduskunta

Mainos

Eurooppa sopii digitaaliaikaan Johtaja ja kilpailukomissaari Margrethe Vestager tapaa (6. syyskuuta) parlamentissa viiden valiokunnan (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) puheenjohtajia vaihtaakseen näkemyksiä digitaalisesta agendasta. 

Naisten oikeuskomitea ja suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta kokoontuvat keskustelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksien tilanteesta.

Syövän voittamisesta vastaava erityiskomitea kokoontuu torstaina (9. syyskuuta) keskustelemaan terveystietojen vaihdosta ja syövän ehkäisyn ja hoidon digitalisoinnista sekä päivityksestä EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian täytäntöönpanosta syövän ehkäisystä.

Mainos

Turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunta keskustelee Afganistanin tilanteesta sekä tutkimuksesta '' EU: n valmius ja vastaukset kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinaseisiin (CBRN) liittyviin uhkiin '' ja Sven Mikser, Euroopan parlamentin jäsen (S&D, EE), mietintöluonnos Haasteet ja tulevaisuudennäkymät monenvälisille joukkotuhoaseiden aseiden valvonta- ja aseriisuntajärjestelmille ''. 

Tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin antaa lausuntonsa 2.7 miljardin euron takaisinperimisestä Yhdistyneeltä kuningaskunnalta, koska se ei ole ottanut käyttöön riskipohjaista lähestymistapaa tullivalvontaan, vaikka OLAF, EU: n riippumaton petostentorjuntavirasto, on toistuvasti varoittanut. Tämän ongelman ratkaisematta jättäminen merkitsi myös sitä, että EU: n valmistajien oli kilpailtava EU: n kautta EU: hun tulevien aliarvostettujen tavaroiden kanssa. OLAFin luku kattaa vuodet 2011–2017. Muita tärkeitä tuomioita odotetaan turvapaikka-asioista (C-18/20, C-768/19).

neuvosto

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat epävirallisesti 5-7. Talous- ja valtiovarainministereillä on epävirallinen kokous videokonferenssilla 6. syyskuuta ja toinen epävirallinen kokous 10.-11. Kuten tavallista, euroryhmä kokoontuu ennen osallistavaa kokousta 10. 

EKP: n

Euroopan keskuspankki pitää säännöllisen kuukausikokouksensa torstaina, ja inflaatio ylittää nyt 2%: n tavoitteen. Kaikki katseet kiinnitetään siihen, mitä EKP tekee seuraavaksi.

Tunisia

EU: n korkea edustaja Josep Borrell vierailee Tunisiassa perjantaina (10. syyskuuta). Heinäkuussa Tunisian presidentti Kais Saied erotti pääministerin ja epäili parlamentin vetoavan hätävaltuuksiin mielenosoituksissa taloudellisista vaikeuksista ja Covid-19-tapausten lisääntymisestä. EU on kehottanut Tunisiaa kunnioittamaan perustuslakiaan ja oikeusvaltioperiaatettaan . 

Continue Reading

EU

Takaisin kouluun, EU -reportterin katse ensi viikkoon

Julkaistu

on

Niille teistä, jotka onnistuivat pääsemään palauttavalle kesälomalle, hyvin tehty, tarvitset sitä. Seuraava kausi on (toinen) kiireinen. 

Paljon lainsäädäntöä on aloittanut lainsäädäntömatkansa EU: n monimutkaisen päätöksentekokoneen läpi, ja paljon erittäin lihaisia ​​ehdotuksia on viipaloitu, kuutioitu ja maustettu ja lopulta heitetty sovittelukomitean paistinpannuun. sokeasilmäinen poliitikko vaikeasti saavutetuksi puheenjohtajakauden voitoksi. Biggiesin joukossa ovat Digital- ja Fit for 55 -ilmasuositukset. Ilmastosehdotukset lupaavat olevan erityisen mustelmia, kun otetaan huomioon, että hiilidioksidipäästöjä koskevat ilmastosäännökset on jo sovittu. Lopullisen tasapainon löytäminen ehdotusten välillä edellyttää toistaiseksi tuntemattoman hevoskauppaa.

Brysselin hihnat kulki elokuussa varsin lepotilassa, kunnes Afganistanin katastrofaaliset tapahtumat toivat 20 vuoden länsimaisen väliintulon vähemmän kuin voittoisaan paniikkitäyteiseen ja häikäilemättömään poistumiseen. "Länsi" on särkyneessä sotkussa, luottamus kaikkien aikojen alhaisimmalla tasolla. Von der Leyenin komissio esitti itsensä "geopoliittiseksi", Bidenin hallinto julisti "Amerikan takaisin!" - ja silti täällä ollaan. Yksi asia, jonka olen oppinut, on se, että asiat eivät ole koskaan niin huonoja, etteivät ne voisi muuttua pahemmiksi. Talebanien voitto ja julma muistutus siitä, että ISIS ei ole kadonnut, auttaa niitä, jotka tukevat heidän ihanteitaan muualla. Se ei ole kaunis kuva, mutta Euroopalla ja laajemmalla "länsimailla" on oltava rohkeutta paremmasta itsestään, joka puolustaa oikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota ja vaurautta sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Mainos

Ensi viikolla ulko- ja puolustusministerit kokoontuvat epävirallisiin neuvostoihin keskustelemaan viimeaikaisten tapahtumien seurauksista. Vakava epävakaus lähellä kotia Pohjois -Afrikassa, Libanonissa ja Valko -Venäjällä - muun muassa - ja tietysti Afganistanissa.

Puolustusministerit kokoontuvat keskustelemaan EU: n strategisesta kompassista. Tavoitteena on saada täydellinen asiakirja marraskuuhun mennessä. viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että EU: n on otettava enemmän vastuuta ja yhteistoimintaa turvallisuuden ja puolustuksen alalla.

Tiistaina (31. ottaa vastaan ​​miljoonia pakolaisia, jotka tarvitsevat enemmän taloudellista tukea.

Mainos

Lain sääntö

On vaikea olla majakka oikeusvaltioperiaatteelle ulkomailla, jos omat ainesosat repivät iloisesti normeja, mikä vie minut Puolaan ja Unkariin, jossa pysähtyneisyys on säilynyt kesän aikana.

Von der Leyen torjui Euroopan parlamentin jäsenet ja oikeudelliset asiantuntijat viiden sivun kirjeessä, jossa luetellaan, kuinka Unkari on rikkonut kuutta kahdeksasta oikeusvaltioperiaatteesta, jotka liittyvät EU: n talousarvion käyttämiseen, ja sen vuoksi sen pitäisi käynnistää äskettäin lyöty oikeusvaltion ehto mekanismi varojen väärinkäytön estämiseksi. Von der Leyen kirjoitti, että parlamentin jäsenet eivät olleet esittäneet riittävästi todisteita rikkomuksista ja että komissiota "ei ole asianmukaisesti kehotettu toimimaan".

Puolan laskupäivä 16. elokuuta ei ollut tapahtuma, ja komission päämaja varoitti edelleen. Ei voi olla ajattelematta, että komission oikeudellisessa yksikössä on joku, jonka seinään on kehystetty Douglas Adamsin lainaus: ”Rakastan määräaikoja. Rakastan sitä mölyävää melua, jota he aiheuttavat kulkiessaan ohi. ”

Komissio potkaisi tölkin tielle, kun he "lukivat ja analysoivat" Puolan vastausta. Varapresidentti Jourova vierailee Puolassa maanantaina (30. elokuuta). Oikeusministeri Zbigniew Ziobron äänet eivät ole rohkaisevia, ja he twiittasivat äskettäin, että EU on käynnissä "hybridisodassa" EU: ta vastaan. 

Sillä välin Slovenia pysähtyy edelleen asettamaan syyttäjiä Euroopan syyttäjänvirastoon, ja Slovenian pääministeri Jansa estää ehdokkaat.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa