Liity verkostomme!

Reunukset

EUROSUR: Uudet välineet maahanmuuttajien hengen pelastamiseksi ja rikollisuuden estämiseksi EU: n rajoilla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

$ RX9SB9KEuroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR) alkaa toimia 2. joulukuuta 2013. EUROSUR antaa merkittävän panoksen niiden ihmisten henkien pelastamiseen, jotka ovat vaarassa päästä Euroopan rannoille. Se tarjoaa myös EU: lle ja sen jäsenvaltioille paremmat välineet rajat ylittävien rikosten, kuten ihmiskaupan tai huumekaupan, ehkäisemiseksi, ja samalla havaitsee ja tarjoaa apua hädässä oleville pienille maahanmuuttajaveneille täysin noudattaen eurooppalaiset ja kansainväliset velvoitteet, mukaan lukien palauttamiskiellon periaate.

"Olen tyytyväinen EUROSURin käynnistämiseen. Se on todellakin eurooppalainen vastaus liikaa asutuilla ja merikelvottomilla aluksilla matkustavien maahanmuuttajien hengen pelastamiseksi, Välimeren uusien tragedioiden välttämiseksi ja myös huumeita kuljettavien pikaveneiden lopettamiseksi. Kaikki nämä aloitteet ovat erittäin riippuvaisia oikea-aikainen tietojenvaihto ja koordinoidut toimet kansallisten ja eurooppalaisten virastojen välillä. EUROSUR tarjoaa tämän kehyksen noudattaen täysin kansainvälisiä velvoitteita ", sanoi sisäasiain komissaari Cecilia Malmström.

EUROSUR perustetaan asteittain 2. joulukuuta 2013 alkaen eteläisen ja itäisen ulkorajan 18 jäsenvaltion ja Schengen-assosioituneen maan Norjan kanssa. Loput 11 EU: n jäsenvaltiota ja Schengeniin assosioituneet maat liittyvät EUROSURiin 1. joulukuuta 2014 alkaen. EUROSURin eri osia päivitetään jatkuvasti tulevina vuosina.

Mainos

Virastojen välinen yhteistyö, tiedonvaihto ja yhteinen toiminta

EUROSURin selkärangan muodostavat "kansalliset koordinointikeskukset", joiden kautta kaikkia rajavalvonnasta vastaavia kansallisia viranomaisia ​​(esim. Rajavartiolaitos, poliisi, rannikkovartiosto, laivasto) vaaditaan tekemään yhteistyötä ja koordinoimaan toimintaansa. Tiedot kansallisilla maa- ja merirajoilla tapahtuneista tapahtumista, partioiden asemasta ja asemasta sekä analyyttiset raportit ja tiedustelutiedot jaetaan kansallisten tilannekuvien välityksellä näiden kansallisten viranomaisten kesken.

Tämän yhteistyön ja tietojenvaihdon avulla asianomainen jäsenvaltio voi reagoida paljon nopeammin laittomaan maahanmuuttoon ja rajat ylittävään rikollisuuteen tai maahanmuuttajien henkiin kohdistuvaan riskiin.

Mainos

EU: n rajavirastolla Frontexilla on tärkeä rooli koottaessa ja analysoitaessa jäsenvaltioiden keräämää "eurooppalaista tilannekuvaa" tietoa ja havaita siten rikollisverkostojen vaihtuvat reitit tai uudet menetelmät. Tämä eurooppalainen tilannekuva sisältää myös tietoja, jotka on kerätty Frontexin yhteisten operaatioiden aikana ja rajaa edeltävältä alueelta. Lisäksi Frontex tukee jäsenvaltioita pienten alusten havaitsemisessa tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden EU: n virastojen, kuten Euroopan meriturvallisuusviraston ja EU: n satelliittikeskuksen, kanssa.

EUROSUR antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden reagoida nopeammin yksittäisten tapahtumien lisäksi myös ulkorajoilla esiintyviin kriittisiin tilanteisiin. Tätä tarkoitusta varten ulkoiset maa- ja merirajat on jaettu ”rajaosuuksiin”, ja kullekin niistä määritetään matala, keskitasoinen tai korkea ”vaikutustaso” liikennevalon tapaan. Tämän lähestymistavan avulla voidaan tunnistaa hotspotit ulkorajoilla standardoidulla tavalla kansallisella ja tarvittaessa Euroopan tasolla.

Erityistä huomiota on kiinnitetty kansainvälisen oikeuden mukaisten perusoikeuksien ja -velvoitteiden noudattamisen varmistamiseen. Esimerkiksi etusijalle on asetettava heikossa asemassa olevat henkilöt, kuten lapset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset tai kiireellistä lääketieteellistä apua tarvitsevat henkilöt. EUROSUR-asetus säädetään selvästi, että jäsenvaltioiden ja Frontexin on noudatettava täysin palauttamiskiellon ja ihmisarvon periaatteita käsitellessään kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä. Koska tietojenvaihto EUROSURissa on rajoitettu operatiivisiin tietoihin, kuten tapahtumien ja partioiden sijaintiin, mahdollisuus vaihtaa henkilötietoja on hyvin rajallinen.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO / 13 / 1070

Kuvaajat EUROSURissa

Audiovisuaalinen materiaali EUROSUR-sivustossa:

Linkki videoon

Linkki valokuviin

Cecilia Malmströmin verkkosivusto

Seuraa Komissaari Malmström Twitter

DG sisäasioiden verkkosivusto

Seuraa DG sisäasioiden valiokunnalle Twitter

Ilmailu / lentoyhtiöt

Euroopan #airline-matkustajat kohtaavat suuria viiveitä tänä kesänä

Julkaistu

on

Tuhansia lentoja oli hiljattain viivästynyt, koska EU: n rajatarkastuksissa on huomattavasti alikäyttöisiä tiukennettuja maahanmuuttotarkastuksia. Jotkut matkustajat ovat jopa menettäneet lennot. Tämän kiireisen kesäkauden aikana lentoyhtiön matkustajat ovat joutuneet kärsimään sen suhteellisen suuren vaikutuksen vaikutuksesta, joka uuden EU-asetuksen täytäntöönpanolla Liikennettä Euroopan lentoasemilla. Asetus koskee tarkastusten tehostamista ulkoisiin tietokantoihin rajoja.

"Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tällaisten häiriöiden estämiseksi ja käytettävä riittävästi henkilöstöä ja resursseja vaadittujen tarkastusten suorittamiseksi. A4E on korostanut suhteettomia odotusaikoja ja häirinnyt liikennevirtoja ulkorajoilla Euroopan komission kanssa ja vaatinut nopeaa ratkaisua eurooppalaisten matkustajien ja lentoyhtiöiden puolesta ", sanoi A4E: n toimitusjohtaja Thomas Reynaert.

"Erityisesti vuoden huippukauden aikana matkustajat kohtaavat pitkiä linjoja ja eivät pääse lentoihinsa. Enimmillään neljä tuntia kestävä jono on ollut huippuvuosi näinä päivinä. lentokenttien kuten Madrid, Palma de Mallorca, Lissabon, Lyon, Paris-Orly, Milanossa tai Brysselissä tuottavat häpeällistä kuvia tuhosi matkustajien edessä maahanmuuton kopeissa, linjat venyttely satoja metrejä. Joillakin lentoasemilla lentojen viivästykset ovat kasvaneet 300% verrattuna viime vuoteen - jäsenvaltioiden on otettava vastuu tästä ", lisäsi Reynaert.

Mainos

Asetusta ei ole pantu kokonaisuudessaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, mikä voi aiheuttaa jopa enemmän häiriöitä tulevien viikkojen aikana. Asetuksen täytäntöönpanoa koskeva kuuden kuukauden määräaika päättyy 7-lokakuuhun 2017. A4E tukee täysin EU: n pyrkimyksiä vahvistaa ulkorajojen valvonnan säilyttämiseksi Schengenin n vapaan liikkuvuuden alueelle, mutta jäsenmaat eivät kykene tarjoamaan tehokkaita resursseja suoraan vaikuttavat eurooppalaisten lentoyhtiöiden toiminnan Euroopan lentokentillä.

Viime viikkoina, lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet A4E on suhteeton vaikutus, että asetuksen (EU) 2017 / 458 annetun asetuksen (EU) 2016 / 399 osalta vahvistaminen tarkastusten asianmukaisiin tietokantoihin ulkorajoille 15 maaliskuussa 2017 on ottaa Euroopan lentoasemien liikenteestä.

Tietoja A4E: stä

Mainos

Lentoyhtiöt Euroopassa (A4E) on Euroopan suurin lentoyhtiöiden yhdistys, joka sijaitsee Brysselissä. Käynnistettiin tammikuussa 2016, yhdistys koostuu Egeanmeren airBaltic, Air France KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, International Airlines Group (IAG), Jet2.com, Lufthansa Group, Norja, Ryanair, TAP Portugal Matkapalvelu ja Volotea Ja aikoo kasvaa edelleen. Yli 550 miljoonaa matkustajaa vuosittain, A4E jäsenet vastaavat yli 70% mantereen matkoista, jotka toimivat yli 2,700 lentokoneiden ja tuottaa reilut 100 miljardin vuotuinen liikevaihto.

Continue Reading

Reunukset

Parlamentti pyytää komissiota kiirehtimään koko Yhdysvaltojen ja EU #visa vastavuoroisuutta

Julkaistu

on

viisumivapaa 1024x298EU: n komissiolla on laillisesti velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jotka koskevat väliaikaisesti Yhdysvaltojen kansalaisten viisumipakettia uudelleen, kun otetaan huomioon, että Washington ei vieläkään myönnä viisumivapaa pääsyä viidelle EU-maan kansalaiselle. Torstaina (2-maaliskuussa) hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentin jäsenet kehottavat komissiota hyväksymään tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet "kahden kuukauden kuluessa". 

Tekstissä laatima kansalaisvapauksien valiokunta hyväksyi kättä.

Bulgarian, Kroatian, Kyproksen, Puolan ja Romanian kansalaiset eivät vieläkään pääse Yhdysvaltain alueelle ilman viisumia, kun taas Yhdysvaltain kansalaiset voivat matkustaa kaikkiin EU-maihin viisumivapaasti.

Viisumien vastavuoroisuusmekanismin mukaan, jos kolmas maa ei poista viisumivaatimuksiaan 24 kuukauden kuluessa vastavuoroisuuden puuttumisesta ilmoittamisesta, EU: n komission on annettava delegoitu säädös viisumin keskeyttämisestä - jota sekä parlamentti että neuvosto voivat vastustaa. kansalaisuudestaan ​​12 kuukauden ajaksi.

Mainos

12: n huhtikuun 2014 ilmoituksen vastavuoroisuusilmoituksen johdosta komission olisi pitänyt toimia ennen 12-huhtikuuhun 2016, mutta se ei ole vielä ryhtynyt minkäänlaisiin oikeudellisiin toimenpiteisiin. Kanada asettaa myös Bulgarian ja Romanian kansalaisille viisumivaatimukset, mutta se on ilmoittanut siitä ne nostetaan 1 Joulukuu 2017.

Huhtikuussa 2014, Euroopan komissio sai tiedon, että viisi maata eivät täyttämään velvoitteensa EU osalta vastavuoroisuuden viisumivapauden: Australia, Brunei, Kanada, Japani ja USA.

Australia, Brunei ja Japani ovat sittemmin poistivat viisumivaatimuksen kaikkien EU-kansalaisten ja Kanadan tekevät niin tämän vuoden joulukuussa.

Mainos

Continue Reading

Reunukset

Mepit ja neuvoston neuvottelijoiden suostuvat luopumaan EU viisumipakko #Ukrainians

Julkaistu

on

pasport111Ukrainalaiset kansalaiset voivat matkustaa EU: hun viisumivapaasti parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden epävirallisen sopimuksen perusteella (28 helmikuu). Kun muutos tulee voimaan, ja edellyttäen, että sillä on biometrisiä passeja, he voivat päästä EU: hun enintään 90-päiväksi milloin tahansa 180-päivän aikana liike-, matkailu- tai perhekäyttöön. 

Kaupalla on nyt tarkoitus hyväksyä kansalaisvapauksien valiokunnan ja koko parlamentin, ennen kuin se virallisesti hyväksynyt ministerineuvosto.

Parliament's esittelijä Mariya Gabriel (EPP, BG) sanoi "Ukrainan kansalaisten viisumivapauden myöntäminen on tärkeä askel kohti Ukrainan yhteiskunnan uudistamista tuomalla yhteen ihmisiä ja rakentamalla siltoja yli rajojen. Me Euroopan parlamentissa olemme vakuuttuneita siitä, että Ukrainan kansalaiset ansaitsevat nyt oikeuden matkustaa vapaasti EU: hun. On tullut aika, että neuvosto antaa tuloksia. "

Mainos

Ennen tämän viisumivapauden myöntämistä EU: n jäsenvaltiot tarkistivat viisumivapauden keskeyttämismekanismia, jotta viisumit voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön poikkeustilanteissa helpommin. Tämä tarkistus oli maanantaina hyväksytyn neuvoston. Parlamentin puhemies Antonio Tajani ja neuvoston puheenjohtajavaltio Maltan edustajat allekirjoittavat lainsäädännön keskiviikkona 1. maaliskuuta, ja se tulee voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu EU: n virallisessa lehdessä.

EU ja Kiovan alkoi viisumivapautta neuvottelut 2008. Lopussa 2015, Euroopan komissio totesi, että Ukraina oli tehnyt tarvittavaa edistystä ja oli täyttänyt kaikki kriteerit, vaikka poikkeuksellinen sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin se kohtasi viime vuosina, ja esitti myöntää kansalaisilleen viisumivapaa pääsy EU huhtikuusta 2016.

Viisumivapautta sovelletaan kaikissa EU-maissa paitsi Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se ei anna oikeutta työskennellä EU: ssa.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa