Liity verkostomme!

Rikollisuus

Euroopan komissio tehostaa laittoman kalastuksen torjunnan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

laiton-kalastusSen jälkeen virallisen varoituksen vuosi sitten (IP / 12 / 1215), Euroopan komissio tänään (26. marraskuuta) tehostaa laittoman kalastuksen torjuntaa tunnistamalla Belizen, Kambodžan ja Guinean yhteistyöhön osallistumattomiksi kolmansiksi maiksi. Huolimatta siitä, että komissio työskentelee läheisessä yhteistyössä maiden viranomaisten kanssa kalastuksenhoidon ja tehokkaiden valvontatoimenpiteiden määrittelemiseksi, nämä kolme maata eivät ole vieläkään puuttuneet rakenteellisiin ongelmiin eivätkä ole osoittaneet todellista sitoutumistaan ​​laittoman kalastuksen ongelman ratkaisemiseen. Komissio ehdottaa nyt ministerineuvostolle kauppaa koskevien toimenpiteiden hyväksymistä kolmea maata vastaan, jotta voidaan torjua näistä laittomista toimista johtuvia kaupallisia etuja. Näiden maiden alusten pyytämien kalastustuotteiden tuonti EU: hun kielletään lopulta.

Päätös on yhdenmukainen EU: n kansainvälisen sitoumuksen kanssa varmistaa kalavarojen kestävä hyödyntäminen kotimaassa ja ulkomailla. EU: n lähestymistapa laittoman kalastuksen torjuntaan heijastaa sitä, että LIS-kalastus on maailmanlaajuista rikollista toimintaa, joka on haitallista paitsi EU: n kalastajille ja markkinoille myös kehitysmaiden paikallisyhteisöille.

Fidži, Panama, Sri Lanka, Togo ja Vanuatu myös saanut muodollista varoituksia viime vuonna, mutta ne ovat kaikki tehty uskottavaa edistystä tiiviissä yhteistyössä komission kanssa. He ovat alulle uuden lainsäädännön ja paransivat seuranta-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmät ja sen seurauksena, vuoropuhelua näiden maiden on jatkettu helmikuun loppuun 2014 kanssa edistymistä voidaan arvioida ensi keväänä.

Mainos

Uusi muodollinen varoitukset

Euroopan komissio on tänään myös jakanut muodolliset varoitukset - "keltaiset kortit" - Korealle, Ghanalle ja Curaçaolle, koska ne eivät noudata kansainvälisiä velvoitteita laittoman kalastuksen torjumiseksi. Komissio on havainnut konkreettisia puutteita, kuten toimien puuttumisen kalastuksen seurannan, valvonnan ja valvonnan puutteiden korjaamiseksi, ja ehdottaa korjaavia toimia niiden korjaamiseksi.

Nämä keltaista korttia ei tässä vaiheessa, aiheudu kauppaan vaikuttavista toimenpiteistä. Sen sijaan EU, kuten oli asianlaita aikaisemmin luetelluista maista työskentelemään tiiviissä yhteistyössä maiden muodolliset vuoropuhelu ja tehostettu yhteistyö, ratkaista tunnistetut ongelmat ja toteuttamaan tarvittavat toimintasuunnitelmat.

Mainos

Meri- ja kalatalousasioista vastaava komission jäsen Maria Damanaki sanoi: "Nämä päätökset osoittavat vankan sitoutumisemme laittoman kalastuksen torjuntaan. EU: n markkinoihin, kuten paikallisiin ja EU: n kalastajiin, on kielteisiä vaikutuksia. Painostamme edelleen maita, jotka ruokkivat laittoman kalastuksen toimitusketju, olipa se sitten rannikkovaltio, lippuvaltio tai mukavuuslippu. Länsi-Afrikka tunnistettiin laittoman kalastuksen tärkeimmäksi lähteeksi, ja aikomuksenani on nyt noudattaa samaa perusteellista lähestymistapaa Tyynenmeren alueella. "

Tausta

Belizestä, Kambodžasta ja Guineasta tehty päätös antaa jäsenvaltioille lisävälineen kalastustuotteiden tuonnin todentamiseksi ja tarvittaessa kieltäytymiseksi. Komissio tukee tässä suhteessa koordinoitua lähestymistapaa. Kun neuvosto on hyväksynyt komission ehdotuksen kauppakiellosta, näiden maiden lipun alla purjehtivien alusten pyytämien kalastustuotteiden tuonti EU: hun kielletään. EU: n alusten on lopetettava kalastus näillä vesillä. Muita yhteistyömuotoja, kuten yhteisiä kalastustoimia tai kalastussopimuksia näiden maiden kanssa, ei enää voida tehdä.

Näillä toimilla EU ei ole pelkästään valvoa EU rulesbut pikemminkin varmistaa LIS hyväksymien sääntöjen YK ja FAO mukaisesti kansainvälisiä sitoumuksiaan. Kaikki tunnistetut maat ovat laiminlyöneet tehtävänsä lippu-, rannikko-, satama- tai markkinavaltioissa tyypillisesti disrespecting Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus merioikeudesta (UNCLOS) tai YK kalakantasopimus.

MEMO / 13 / 1053

Rikollisuus

Euroopan kokaiinimarkkinat: Kilpailukykyisempi ja väkivaltaisempi

Julkaistu

on

Väkivaltaisempi, monipuolisempi ja kilpailukykyisempi: nämä ovat Euroopan kokaiinikaupan pääpiirteitä. Uusi Cocaine Insights -raporttiTänään (8. syyskuuta) käynnistämät Europolin ja UNODC: n hahmotelmat hahmottavat kokaiinimarkkinoiden uuden dynamiikan, mikä on selvä uhka Euroopan ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Raportti julkaistiin osana työohjelmaa CRIMJUST-Vahvistetaan rikosoikeudellista yhteistyötä huumausaineiden salakuljetusreiteillä Euroopan unionin maailmanlaajuisen laittomien virtojen ohjelman puitteissa.

Rikollisen ympäristön pirstoutuminen lähdemaissa on luonut uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille rikollisverkostoille saada suoraa kokaiinitarjontaa, mikä estää välittäjät. Tämä uusi kilpailu markkinoilla on johtanut kokaiinin tarjonnan lisääntymiseen ja siten väkivallan lisääntymiseen Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhka -arvio 2021. Aiemmin hallitsevat monopolit kokaiinin tukkumyynnissä Euroopan markkinoille ovat asettaneet haasteita uusille ihmiskauppaverkostoille. Esimerkiksi Länsi -Balkanin rikollisverkostot ovat luoneet suoria yhteyksiä tuottajiin ja varmistaneet näkyvän paikan kokaiinin tukkumyynnissä. 

Raportissa korostetaan intervention merkitystä lähteellä, koska nämä markkinat ovat suuresti toimitusketjun ohjaamia. Yhteistyön vahvistaminen ja tietojenvaihdon lisääminen lainvalvontaviranomaisten välillä tehostavat tutkimuksia ja lähetysten havaitsemista. Raportissa korostetaan rahanpesututkimusten merkitystä laittomien voittojen jäljittämisessä ja rikolliseen toimintaan liittyvien avustusten takavarikointia. Nämä taloudelliset tutkimukset ovat kokaiinin salakuljetuksen torjunnan ytimessä ja varmistavat, että rikolliset toimet eivät kannata.

Mainos

Julia Viedma, Europolin operatiivisen ja analyysikeskuksen osastonjohtaja, sanoi: ”Kokaiinin salakuljetus on yksi tärkeimmistä turvallisuusongelmista, joita kohtaamme tällä hetkellä EU: ssa. Lähes 40 prosenttia Euroopassa toimivista rikollisryhmistä on mukana huumekaupassa, ja kokaiinikauppa tuottaa miljardeja euroja rikollista voittoa. Se, että ymmärrämme kohtaamamme haasteet paremmin, auttaa meitä torjumaan tehokkaammin kokaiinin salakuljetusverkostojen väkivaltaista uhkaa yhteisöillemme. ”  

Chloé Carpentier, UNODC: n huumausainetutkimusosaston päällikkö, korosti, kuinka ”kokaiinin toimituskanavien, rikollisten toimijoiden ja menettelytapojen monipuolistumisen ja leviämisen nykyinen dynamiikka todennäköisesti jatkuu, jos sitä ei valvota”.

Mainos
Continue Reading

koronavirusantigeenin

Paljastettu: 23 pidätetty COVID-19-yrityssähköpostin vaarantumispetoksesta

Julkaistu

on

Romanian, Alankomaiden ja Irlannin viranomaiset ovat paljastaneet kehittyneen petosjärjestelmän, jossa käytetään salattuja sähköpostiviestejä ja ennakkomaksupetoksia osana Europolin koordinoimaa toimintaa. 

10. elokuuta 23 epäiltyä pidätettiin useissa ryöstöissä Alankomaissa, Romaniassa ja Irlannissa. Yhteensä haettiin 34 paikkaa. Näiden rikollisten uskotaan pettäneen yrityksiä vähintään 20 maassa noin miljoonan euron arvosta. 

Petoksen johti järjestäytynyt rikollisryhmä, joka ennen COVID-19-pandemiaa jo tarjosi laittomasti muita kuvitteellisia tuotteita myyntiin verkossa, kuten puupellettejä. Viime vuonna rikolliset muuttivat toimintatapojaan ja alkoivat tarjota suojamateriaaleja COVID-19 -pandemian puhkeamisen jälkeen. 

Mainos

Tämä rikollinen ryhmä - joka koostuu eri Afrikan maiden kansalaisista, jotka asuvat Euroopassa - loi väärennettyjä sähköpostiosoitteita ja verkkosivuja, jotka vastaavat laillisten tukkuyhtiöiden omia. Nämä rikolliset, jotka esiintyvät näissä yrityksissä, huijaavat uhreja - pääasiassa eurooppalaisia ​​ja aasialaisia ​​yrityksiä - tekemään tilauksia heidän kanssaan ja pyytämään maksuja etukäteen tavaran lähettämiseksi. 

Tavaroiden toimitus ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, ja tuotot pestiin rikollisten valvomien Romanian pankkitilien kautta ennen kuin ne nostettiin pankkiautomaateista. 

Europol on tukenut tätä tapausta sen alkamisesta lähtien vuonna 2017: 

Mainos
 • Kokoaa yhteen kaikkien osapuolten kansalliset tutkijat, jotka ovat nähneet työskentelevän läheisessä yhteistyössä Europolin Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskuksen (EC3) kanssa valmistellessaan toimintapäivää.
 • tarjoamalla jatkuvaa älykkyyden kehittämistä ja analysointia kenttätutkijoiden tukemiseksi; ja
 • lähettämällä kaksi tietoverkkorikollisuuden asiantuntijaa Alankomaiden ratsioille tukemaan Alankomaiden viranomaisia ​​operaation aikana kerättyjen reaaliaikaisten tietojen ristitarkistuksessa ja asianmukaisen näytön hankkimisessa. 

Eurojust koordinoi oikeudellista yhteistyötä etsintöjen vuoksi ja tuki useiden oikeudellisen yhteistyön välineiden täytäntöönpanoa.

Tämä toimenpide toteutettiin Euroopan monialainen foorumi rikollisia uhkia vastaan ​​(EMPACT).

Seuraavat lainvalvontaviranomaiset olivat mukana tässä toiminnassa:

 • Romania: Kansallinen poliisi (Poliția Română)
 • Alankomaat: Kansallinen poliisi (Politie)
 • Irlanti: Kansallinen poliisi (An Garda Síochána)
 • Europol: Euroopan tietoverkkorikokeskus (EC3)
   
EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a neljän vuoden politiikkajakso varmistaa jatkuvuus vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintajaksoa kaudella 2018--2021. Sen tavoitteena on torjua järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden EU: lle aiheuttamat merkittävimmät uhat. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden, laitosten ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja järjestöjen asiaankuuluvien yksiköiden, tarvittaessa myös yksityisen sektorin, välillä. Tietoverkkorikollisuus on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Continue Reading

Rikollisuus

18 pidätettiin yli 490 siirtolaisen salakuljetuksesta Balkanin reitille

Julkaistu

on

Romanian poliisin (Poliția Română) ja rajapoliisin (Poliția de Frontieră Română) virkamiehet, Europolin tukemana, purkivat järjestäytyneen rikollisryhmän, joka osallistui siirtolaisten salakuljetukseen niin kutsutulla Balkanin reitillä.

Toimintapäivä 29. heinäkuuta 2021 johti:

 • 22 kotietsintää
 • 18 epäiltyä pidätettiin
 • Ammusten takavarikointi, viisi ajoneuvoa, matkapuhelimet ja 22 000 euroa käteistä

Lokakuusta 2020 lähtien toiminut rikollinen verkosto koostui Egyptin, Irakin, Syyrian ja Romanian kansalaisista. Rikollisella ryhmällä oli soluja Balkanin reitin eri maissa, joista alueelliset avustajat hallinnoivat Jordaniasta, Iranista, Irakista ja Syyriasta tulevien siirtolaisten rekrytointia, majoitusta ja kuljetusta. Useat Romaniassa sijaitsevat rikossolut helpottivat siirtolaisryhmien Bulgarian ja Serbian rajanylitystä ja järjestivät tilapäismajoituksen Bukarestin alueella ja Länsi -Romaniassa. Siirtolaiset salakuljetettiin Unkariin matkalla Saksaan lopulliseksi määränpääkseen. Yhteensä 26 laitonta siirtolaiskuljetusta pidätettiin ja 490 siirtolaista havaittiin yrittäessään ylittää laittomasti Romanian raja. Hyvin organisoitu rikollinen ryhmä osallistui myös muuhun rikolliseen toimintaan, kuten huumekauppaan, asiakirjapetoksiin ja omaisuusrikoksiin.

Mainos

Jopa 10,000 € / maahanmuuttaja

Maahanmuuttajat maksoivat 4,000–10,000 4,000 euroa ihmiskaupan segmentistä riippuen. Esimerkiksi Romaniasta Saksaan ylittämisen helpottamisen hinta oli 5,000–60 euroa. Maahanmuuttajat, joista osa oli lapsiperheitä, majoitettiin erittäin huonoissa olosuhteissa, usein ilman pääsyä wc: hen tai juoksevaan veteen. Turvakotien osalta epäillyt vuokrasivat asuntoja tai käyttivät ryhmän jäsenten asuntoja, jotka sijaitsevat pääasiassa Călărașin piirikunnassa, Ialomițan läänissä ja Timișoarassa. Yhdessä turvakotissa, jonka koko oli noin 2 m100, epäillyt piilottivat XNUMX ihmistä samanaikaisesti. Siirtolaiset siirrettiin riskialttiissa olosuhteissa liian täynnä oleviin kuorma -autoihin tavaroiden välillä ja pakettiautoihin, jotka oli piilotettu ilman asianmukaista ilmanvaihtoa. 

Europol helpotti tietojenvaihtoa ja tarjosi analyyttistä tukea. Toimintapäivänä Europol lähetti yhden analyytikon Romaniaan tarkistamaan operatiiviset tiedot reaaliajassa Europolin tietokantoihin ja toimittamaan johtopäätöksiä alan tutkijoille. 

Mainos

Katso video

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa