Liity verkostomme!

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Oikeusasiamies: OLAF tulisi selittää ilmiantaja miksi se kiinni tutkimus

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Emily-OReilly-oikeusasiamies 390x285Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly (Kuvassa) on pyytänyt Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) selittämään ilmiantajalle, miksi se lopetti tutkimuksen väitetyistä sääntöjenvastaisuuksista EU: n virastossa. OLAF aloitti tutkinnan, mutta päätti sitten tapauksen ja kieltäytyi kertomasta ilmiantajalle. Oikeusasiamies on pyytänyt OLAFia vastaamaan hänen suositukseensa 28. helmikuuta 2014 mennessä.

O'Reilly sanoi: "OLAFilla voi hyvät syyt tutkimuksensa päättämiseen, mutta sen tulisi selittää päätöksensä ilmiantajalle. Kaikkien EU: n toimielinten tulisi rohkaista ja tukea ihmisiä, jotka auttavat heitä tunnistamaan ja torjumaan ongelmia, jotka voivat heikentää kansalaisten luottamusta OLAFin kanta tässä tapauksessa on väärinkäyttäjä ilmiantajille. "

"OLAFin politiikka ei ole selittää tai perustella"

Mainos

Entinen perusoikeusviraston työntekijä ilmoitti OLAFille väitetyistä sääntöjenvastaisuuksista. OLAF aloitti tutkimuksen ja lopetti asian myöhemmin ja totesi kantelijalle, että "OLAFin politiikka ei ole selittää tai perustella päätöstään lopettaa tutkimus". Vuonna 2012 väärinkäytösten paljastaja teki kantelun oikeusasiamiehelle.

OLAF väitti, että se ei ollut velvollinen perustelemaan ja että se oli luottamuksellisuuden suojelemiseksi tutkimuksiaan ja riippumattomuutta sen toimielimen.

Oikeusasiamies ei hyväksynyt näitä väitteitä. Emily O'Reilly korosti, että kaikilla EU: n toimielimillä on velvollisuus tiedottaa kansalaisille päätöksistään ja että tämä on itsestään selvää demokraattisessa yhteiskunnassa. Hän lisäsi, että tämä ei tarkoita, että OLAFin olisi paljastettava luottamuksellisia tietoja. Oikeusasiamiehen oli vaikea ymmärtää, miten tutkinnan päättämisen syiden paljastaminen voisi vaarantaa OLAFin riippumattomuuden.

Mainos

Suositus on täältä.

Euroopan oikeusasiamies tutkii hallinnollisia epäkohtia EU: n toimielinten ja elinten. Jokainen EU: n kansalainen, asuu tai yritys tai yhdistys jäsenvaltiossa, voivat kannella oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies tarjoaa nopean, joustavan ja vapaa keinona ratkaista ongelmia EU: n hallinnon. Lisätietoja, Klikkaa tästä.

EU: n talousarvio

EU: n petostentorjuntavirasto havaitsee 20% vähemmän petoksia vuonna 2020 kuin vuonna 2019

Julkaistu

on

EU: n talousarvioon kohdistuvien petosten taloudelliset vaikutukset heikkenivät edelleen vuonna 2020, Euroopan komission tänään (20. syyskuuta) hyväksymän vuosikertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (PIF -raportti) mukaan. Vuonna 1,056 ilmoitetuilla 2020 petollisella sääntöjenvastaisuudella oli yhteensä 371 miljoonan euron taloudellinen vaikutus, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja jatkanut tasaista laskua viimeisten viiden vuoden aikana. Raportin mukaan muiden kuin petollisten sääntöjenvastaisuuksien määrä pysyi vakaana, mutta niiden arvo laski 6%.

Budjetti- ja hallintokomissaari Johannes Hahn sanoi: ”EU: n ennennäkemätön vastaus pandemiaan antaa yli 2 biljoonaa euroa käytettävissä auttaakseen jäsenvaltioita toipumaan koronaviruksen vaikutuksista. Yhteistyö EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla näiden varojen suojaamiseksi petoksilta ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Käsikädessä kaikki EU: n petostentorjuntarakenteen eri osat tarjoavat puolustuksemme petoksia vastaan: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkinta- ja analyyttinen työ, Euroopan syyttäjänviraston syyttäjävalta (EPPO), Eurojustin koordinoiva rooli, Europolin operatiivinen kapasiteetti ja tiivis yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa ja niiden välillä. ”

Tämän päivän positiivinen uutinen tulee Brysselissä sijaitsevan EU: n tarkkailijan raportin mukaan, että Euroopan komissio on estänyt Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käyttämästä talousarviotaan rahoituksen ja tietotekniikan alalla tarvitsemansa erikoishenkilöstön palkkaamiseen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Monica Hohlmeier (EPP, DE) näyttää vahvistavan nimettömät väitteet.

Mainos

Vuonna 2020 ja vuoden 2021 alkupuoliskolla saavutettua edistystä ovat seuraavat:

• Euroopan syyttäjänviraston toiminnan aloittaminen

• OLAFia koskeva tarkistettu asetus, jolla varmistetaan tehokas yhteistyö EPPOn kanssa ja vahvistetaan tutkintavaltuuksia

Mainos

• Tiukemmat säännöt EU: n talousarviomäärärahojen ehdollisuudesta tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa EU: n taloudellisten etujen suojaan

• Hyvää edistystä komission petostentorjuntastrategian täytäntöönpanossa: kaksi kolmasosaa suunnitelluista toimista on toteutettu ja kolmasosa käynnissä

PIF-raportti tarjoaa myös pohdinnan uusista riskeistä ja haasteista EU: n taloudellisille eduille, jotka nousevat esiin COVID-19-kriisistä, ja keinoista niiden torjumiseksi. Raportin päätelmien mukaan komission ja jäsenvaltioiden ei pitäisi alentaa varautumistaan ​​näiltä riskeiltä ja jatkaa edelleen kovaa työtä sekä petosten ehkäisemisen että havaitsemisen parantamiseksi.

Tänään julkaistu 32. vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta on saatavilla OLAFin verkkosivustolta.

EPPO on jo rekisteröinyt 1,700 300 rikosilmoitusta ja käynnistänyt 4.5 tutkimusta, ja EU: n talousarvion menetykset ovat lähes XNUMX miljardia euroa.

Taustaa:

EU ja jäsenvaltiot jakavat vastuun EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petosten torjunnasta. Jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat noin kolme neljäsosaa EU: n menoista ja keräävät EU: n perinteiset omat varat. Komissio valvoo molempia aloja, asettaa standardeja ja varmistaa niiden noudattamisen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (325 artiklan 5 kohta) mukaan komission on laadittava vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta (tunnetaan nimellä PIF -raportti), jossa esitetään yksityiskohtaisesti Euroopan ja Euroopan unionin kansallisella tasolla EU: n talousarvioon vaikuttavien petosten torjumiseksi. Kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, mukaan lukien havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja petosten tiedot. Näiden tietojen analysoinnin avulla voidaan arvioida, mitkä alueet ovat eniten vaarassa, ja siten kohdentaa toimet paremmin sekä EU: n että kansallisella tasolla.

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

Continue Reading

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Ympäristö petokset: OLAF ja Espanjan viranomaiset rikkovat laittomien F-kaasujen liikenteen

Julkaistu

on

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ja Espanjan viranomaiset purkivat rikollisjärjestön, joka käy kauppaa laittomilla kylmäaineilla, jotka ovat tunnetusti haitallisia ilmastolle. Verbena-operaatio takavarikoi 27 tonnia laittomia kylmäainekaasuja - joita kutsutaan myös F-kaasuiksi tai fluorihiilivedyiksi - ja pidätettiin viisi ihmistä.

Verbena-operaatio oli EU: n tasolla tähän mennessä suurin operaatio kylmäaineiden kaupan torjunnassa. Takavarikoitujen 27 tonnin lisäksi tutkimuksissa havaittiin 180 tonnia laitonta HFC: tä, jotka salakuljetettiin ennen Espanjan viranomaisten ja OLAFin väliintuloa. Arvioiden mukaan rikollinen ryhmä on vastuussa yli 234,000 9,000 tonnin hiilidioksidipäästöistä ympäristöön - mikä vastaa suunnilleen autoa, joka ajaa ympäri maailmaa lähes XNUMX kertaa. Verbena-operaation, joka lopetti nämä toimet, toteuttivat Espanjan poliisi ja Espanjan verovirasto OLAFin tuella.

HFC-yhdisteitä käytetään yleisesti jäähdytetyissä yksiköissä, ja vaikka niiden tuonti EU: hun on sallittua, koska niiden merkittävään hiilijalanjäljen tuontiin sovelletaan tiukkoja kiintiöitä ja määräyksiä. Tutkimusten mukaan rikollinen ryhmä salakuljetti kaasuja Espanjaan Espanjasta toimittamalla vääriä tietoja asiaa koskevissa tulliasiakirjoissa. HFC-yhdisteitä myytiin sitten yrityksille Espanjassa, Saksassa, Ranskassa, Portugalissa ja Senegalissa.

Mainos

OLAFin pääjohtaja Ville Itälä sanoi: "Kuten olemme todistaneet yhä useammin, petoksilla ja salakuljetuksella voi olla sivuvaikutuksia, kuten ympäristö tai ihmisten terveys ja turvallisuus. OLAF on työskennellyt laittomia kylmäaineita vastaan ​​muutaman vuoden ajan. Työmme keskeinen osa on yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa, joiden kanssa jaamme jatkuvasti tietoja. Olen iloinen siitä, että voisimme tukea tätä Espanjan viranomaisten onnistunutta toimintaa. Yhteistyömme heidän kanssaan on ollut, kuten aina, erinomaista ja haluaisin onnitella heitä heidän tuloksistaan. "

Lisätietoja (espanjaksi) on saatavilla Espanjan poliisin lehdistötiedote.

Videomateriaalia takavarikoinnista mediakäyttöön on myös ladattavissa.

Mainos

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

Continue Reading

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

EPPOn ja OLAFin työjärjestely: Varmistetaan, ettei tapauksia jää huomaamatta

Julkaistu

on

Euroopan petostentorjuntaviraston pääjohtaja Ville Itälä ja Euroopan syyttäjäviranomainen Laura Kӧvesi allekirjoittivat tänään Luxemburgissa työjärjestelyn, joka on perustana näiden kahden toimiston väliselle koordinoinnille ja yhteistyölle.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) suorittaa hallinnollisia tutkimuksia, kun taas Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) suorittaa rikosoikeudellisia tutkimuksia ja syyttää sen toimivaltaan kuuluvia tapauksia kansallisten tuomioistuinten edessä. Yhteisenä tavoitteena on lisätä petosten havaitsemista EU: n tasolla, välttää päällekkäisyyksiä, suojella rikostutkinnan eheyttä ja tehokkuutta sekä maksimoida vahingonkorvaus. Molemmat toimistot yhdistävät tutkinta- ja muut valmiutensa parantaakseen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamista.

Laura Kӧvesi sanoi: "Tämän työskentelyjärjestelyn avulla voimme määritellä selkeästi omat tehtävämme ja vastuumme, jotta voimme työskennellä tehokkaimmin yhdessä vain yhden tavoitteen silmällä pitäen: suojella paremmin EU: n veronmaksajien rahaa ja tuoda kaikki rikokset EU: n budjetti oikeuden eteen mahdollisimman nopeasti. "

Mainos

Ville Itälä lisäsi: "OLAFin ja EPPO: n välinen yhteistyö on tärkeä virstanpylväs tulevassa suhteessamme. Siinä esitetään konkreettisesti, miten toimimme yhdessä luottamuksen ja avoimuuden pohjalta. Keskittymällä nopeaan, tehokkaaseen ja vastavuoroiseen tietojenvaihtoon sen pitäisi varmistaa, ettei yhtään tapausta jää huomaamatta. Se on tärkeä osa sen varmistamista, että voimme yhdessä tehostaa EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten ja korruption torjuntaa. "

Toimintajärjestelyssä määritetään muun muassa, kuinka molemmat toimistot vaihtavat tietoja, raportoivat ja välittävät mahdollisia tapauksia ja tukevat toisiaan tutkimuksissaan. Siinä käsitellään myös sitä, miten OLAF suorittaa tarvittaessa täydentäviä tutkimuksia, ja varmistaa, että molemmat toimistot jakavat säännöllistä tietoa suuntauksista ja toteuttavat yhteisiä koulutusharjoituksia ja henkilöstönvaihto-ohjelmia.

Sopimuksen koko teksti löytyy tätä.

Mainos

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa