Liity verkostomme!

Etusivu

MEP Vaalit: Miksi meidän äänestää Euroopan vaaleissa 2014?

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Justina-Vitkauskaite-BernardParlamentin jäsen Justina Vitkauskaite Bernard, ALDE-ryhmän jäsen, Liettuan Darbo-puolue (Kuvassa)

Euroopan parlamentin vaalit ovat lähestymässä, edessämme on vain kuusi kuukautta ennen kuin EU: n kansalaiset äänestävät. Kahdeksan suoraa vaalia Euroopan parlamenttiin pidetään 22. – 25. Toukokuuta 2014 kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Nämä vaalit ovat ainutlaatuisia äänestyksen historiassa: ne järjestetään kasvavan euroskeptisyyden ympäristössä. aikana, jolloin voimme nähdä Euroopan vastaisten puolueiden nousun ja ennennäkemättömän vaalipessimismin, jonka aiheuttavat taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset kriisit ja taantuma EU: ssa.

Osittain näistä syistä vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalit voivat olla ratkaisevan tärkeitä EU: lle. Niistä voi tulla testi yleisön käsitykselle EU: sta. Valitettavasti yleisön käsitys EU: sta ei ole jo nyt kovin myönteinen kaikissa jäsenvaltioissa. Tyytymättömyys poliittisiin puolueisiin kasvaa. Siellä on myös julkista pessimismiä: ihmiset eivät enää usko, että äänestäminen EP-vaaleilla voi vaikuttaa myönteisesti heidän elämäänsä. Tai että äänestämättä jättämisellä on kielteisiä seurauksia heidän tulevaisuudelleen. Näistä syistä EU: n on tänään toimittava ja käytettävä tilaisuutta kertoa kansalaisilleen, miksi heidän on äänestettävä Euroopan parlamentin vaaleissa. Ja tälle on olemassa lukuisia pakottavia argumentteja.

Mainos

Ensinnäkin äänestys Euroopan parlamentin vaaleissa on erittäin tärkeä EU: n eheyden ja eurooppalaisten arvojen tueksi jäsenvaltioiden keskuudessa. Jokainen EU: n kansalainen tietää, kuinka heidän elämänsä on muuttunut sen jälkeen, kun heidän jäsenmaansa liittyivät EU: hun. Euroopan yhdentymisprosessilla ja EU: hun liittymisellä on ollut merkittävä vaikutus kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Viimeaikaiset kyselyt osoittavat, että suurin osa EU: n kansalaisista ilmaisee myönteisen mielipiteensä jäsenvaltioidensa liittymisestä EU: hun. Liettualaisten osalta 80% vastaajista ilmaisi myönteisen mielipiteen Liettuan liittymisestä EU: hun. Yleensä liittymisprosessi sekä poliittinen ja taloudellinen yhdentyminen EU: hun on parantanut kansalaisten elämää ja yhdistänyt heidät monimuotoisuuteensa. Ja eurooppalaisilla arvoilla on aina ollut tärkeä rooli tällä integraatiopolulla.

Demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien, vapauden ja yhteisvaluutan arvot ovat EU: n eheyden ydin. Näitä eurooppalaisia ​​arvoja ei pidä heikentää Euroopan kansalaisten tyytymättömyydellä EU: n nykyiseen talouskriisiin. Päinvastoin, eurooppalaisia ​​arvoja olisi tuettava, edistettävä ja levitettävä laajasti kansalaisten osallistumisella vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleihin. Vaaleista 2014 tulisi tulla mahdollisuus kansalaisten liikkeelle saamiseen ja kannustamiseen ilmaisemaan tukensa EU: lle arvot ja EU: n eheys näinä EU: n vaikeina aikoina.

Toiseksi Euroopan kansalaisten ei pidä aliarvioida Euroopan parlamentin roolia ja merkitystä. Euroopan parlamentin toimivalta on laaja ja merkittävä. Ne voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen: lainsäädäntö, budjetti ja demokraattisten prosessien valvonta. Yhteisön lainsäädännön, budjettivallan ja demokraattisten prosessien hyväksymisellä kussakin jäsenvaltiossa on suora vaikutus jokaiseen EU: n kansalaiseen.

Mainos

Kaikki ovat huolestuneita muun muassa työttömyydestä, talouskriisin ratkaisemisesta, euroalueen tulevaisuudesta, yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksista, matkapuhelin- ja internetpalvelujen hinnoista jne. Jokainen kansalainen tunnustaa positiiviset muutokset elämässään, mutta ei usein tiedä mikä valtava rooli Euroopan parlamentilla on näissä prosesseissa. Euroopan parlamentin työ on edelleen näkymätöntä monille kansalaisille, mutta sen vaikutuksista ei pidä epäillä. Kansalaisten elämän haasteista keskustellaan tässä laitoksessa päivittäin. Euroopan parlamentti ryhtyy voimakkaisiin toimiin köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen ja nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja keskustelee kasvuhakuisista toimenpiteistä. Ainoa esimerkki: näihin toimiin sisältyy esimerkiksi nuorisotakuun ja Erasmus-ohjelmien tuki sekä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on helpottaa ulkomailla työskentelyä EU: n kansalaisille.

Lisäksi Euroopan parlamentti tekee kaikkensa auttaakseen nuoria löytämään työpaikan. Ratkaisun löytämiseksi nuorisotyöttömyyteen EP kuulee asiantuntijoiden ja poliitikkojen lisäksi myös suoraan mukana olevia nuoria. Esimerkiksi marraskuussa EP järjesti korkean tason tapahtuman, ns. Agora-tapahtuman, jossa EP oli kutsunut nuoria työntekijöitä ja työnhakijoita kaikkialta EU: sta keskustelemaan siitä, miten nuorisotyöttömyyteen voitaisiin puuttua. Ja laitoksen tiloissa oli ja on lukuisia vastaavia tapahtumia.

EP: n budjettivaltuuksista: marraskuussa Euroopan parlamentti ja neuvosto sopivat osoittavansa enemmän varoja talouskasvulle ja työttömyyden torjunnalle. EP on avainasemassa monissa tällaisissa toimissa. Siksi Euroopan kansalaisten tulisi tuntea, ymmärtää ja tukea Euroopan parlamentin työtä. Heidän tietämättömyytensä EU: n toimielimistä, erityisesti EP: stä, ei saisi vaikuttaa kielteisesti heidän aktiiviseen asemaansa osallistuvassa demokratiassa. Heidän tulisi olla tietoisia siitä, että äänestyksellä Euroopan parlamentin vaaleilla voi olla todellinen vaikutus heidän huolenaiheisiinsa.

Lopuksi, kenenkään ei pidä unohtaa, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan Euroopan kansalaisilla on uusia välineitä EU: n politiikan muokkaamiseen. EU: n kansalaiset voivat käyttää Euroopan kansalaisaloitetta, joka antaa heille mahdollisuuden ehdottaa lainsäädäntöä, jolloin heidät otetaan paremmin mukaan EU: hun. Lissabonin sopimus on myös lähentänyt Euroopan parlamenttia ja heidän kansalaisiaan: näillä vaaleilla 2014 Euroopan kansalaiset voivat olla epäsuorasti mukana valitsemassa Euroopan komission puheenjohtajaa. Kansalaisten on otettava kaikki nämä myönteiset muutokset huomioon äänestettäessä vuoden 2014 Euroopan vaaleissa.

Euroopan parlamentin vaalikampanja on hiljattain alkanut. Kampanjan nimi on 'Act. Reagoi. Vaikutus.' Tämä motto viittaa parlamentin meneillään olevaan työhön ja jokaisen parlamentin jäsenen työhön. Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta laitoksen työstä ja parantaa viestintää EP: n ja sen äänestäjien välillä. Äänestämällä EP-vaaleissa Euroopan kansalaiset äänestävät EU: n tulevaisuudesta ja käyttävät valtaansa EU: n politiikan muotoilussa. Tämä on ainoa mahdollisuus kansalaisille ja heidän edustajilleen taistella yhdessä niitä yhteisiä haasteita vastaan, joita me kaikki kohtaamme nyt. Vain tuolla tavalla voimme tulla yhtenäisemmiksi. Ja vain täten päätöstemme vaikutus tulee todelliseksi. Ja vaikutus, jonka jokaisella yksittäisellä kansalaisella voi olla, on hänen äänensä Euroopan parlamentin vaaleissa. Nämä äänet voivat sitten vaikuttaa Euroopan parlamentin seuraavan vaalikauden poliittiseen asialistaan. Aktiivinen Euroopan kansalaisuusasema tulisi nähdä ja kuulla näissä vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleissa. Tällä kertaa se on erilainen meille kaikille: äänelläsi on merkitystä, ja EU: n päättäjät kuulevat sen varmasti.

Talous

Vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku vahvistaa euron kansainvälistä asemaa

Julkaistu

on

Euroryhmän ministerit keskustelivat euron kansainvälisestä roolista (15. helmikuuta) Euroopan komission 19. tammikuuta antaman tiedonannon "Euroopan talous- ja rahoitusjärjestelmä: vahvuuden ja sietokyvyn edistäminen" jälkeen.

Euroryhmän puheenjohtaja Paschal Donohoe sanoi: "Tavoitteena on vähentää riippuvuutta muista valuutoista ja vahvistaa autonomiaamme eri tilanteissa. Samalla valuuttamme lisääntynyt kansainvälinen käyttö merkitsee myös mahdollisia kompromisseja, joita jatkamme. Ministerit korostivat keskustelun aikana vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun mahdollisuutta parantaa euron käyttöä markkinoilla ja myötävaikuttaa samalla ilmastotavoitteemme saavuttamiseen.

Euroryhmä on keskustellut asiasta useita kertoja viime vuosina joulukuun 2018 eurohuippukokouksen jälkeen. Euroopan vakausmekanismin toimitusjohtaja Klaus Regling sanoi, että liiallinen riippuvuus dollarista sisälsi riskejä ja toi esimerkkeinä Latinalaisen Amerikan ja 90-luvun Aasian kriisin. Hän viittasi myös vinosti "uudempiin jaksoihin", joissa dollarin määräävä asema tarkoitti sitä, että EU: n yritykset eivät voineet jatkaa yhteistyötä Iranin kanssa Yhdysvaltain pakotteiden edessä. Regling uskoo, että kansainvälinen rahajärjestelmä on hitaasti siirtymässä kohti monipolaarista järjestelmää, jossa kolme tai neljä valuuttaa ovat tärkeitä, mukaan lukien dollari, euro ja renminbi. 

Mainos

Talouskomissaari Paolo Gentiloni oli samaa mieltä siitä, että euron roolia voitaisiin vahvistaa laskemalla liikkeeseen vihreitä joukkovelkakirjoja, mikä parantaa markkinoiden euron käyttöä ja myötävaikuttaa myös seuraavan sukupolven EU-varojen ilmastotavoitteidemme saavuttamiseen.

Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että euron kansainvälisen aseman turvaamiseksi tarvitaan laaja-alaisia ​​toimia euron kansainvälisen roolin tukemiseksi, mukaan lukien muun muassa talous- ja rahaliiton, pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin edistyminen.

Mainos

Continue Reading

EU

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tukee Saksaa Kunduzin iskutapauksessa

Julkaistu

on

By

Saksan komentaja määräsi Saksan tutkimuksen Afganistanin Kunduzin kaupungin lähellä vuonna 2009 tapahtuneesta tappavasta ilmaiskusta, jonka mukaan saksalainen komentaja noudatti elämään liittyviä oikeuksiaan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi tiistaina 16. helmikuuta päätöksen. kirjoittaa .

Strasbourgissa sijaitsevan tuomioistuimen tuomio hylkää Afganistanin kansalaisen Abdul Hananin, joka menetti kaksi poikaa hyökkäyksessä, valituksen, jonka mukaan Saksa ei täyttänyt velvollisuuttaan tutkia tapausta tehokkaasti.

Syyskuussa 2009 Naton joukkojen saksalainen komentaja Kunduzissa kutsui yhdysvaltalaisen hävittäjän iskuun iskemään kaksi polttoaineautoa lähellä kaupunkia, jonka Naton mielestä Taleban-kapinalliset olivat kaapanneet.

Afganistanin hallitus ilmoitti, että silloin surmattiin 99 ihmistä, joista 30 oli siviilejä. Riippumattomien oikeuksien ryhmät tapettiin arviolta 60-70 siviiliä.

Mainos

Kuolleiden määrä järkytti saksalaisia ​​ja pakotti puolustusministerin lopulta eroamaan syytöksistä siviiliuhrien peittämisestä Saksan vuoden 2009 vaaleja edeltävänä aikana.

Saksan liittovaltion yleinen syyttäjäviranomainen oli todennut, ettei komentajalla ollut rikosoikeudellista vastuuta lähinnä siksi, että hän oli vakuuttanut ilmaiskun määräämällä, ettei siviilejä ollut paikalla.

Jotta hän olisi vastuussa kansainvälisen oikeuden nojalla, hänen olisi pitänyt todeta toimineensa tarkoituksella aiheuttaa liiallisia siviilejä.

Mainos
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tarkasteli Saksan tutkimuksen tehokkuutta, mukaan lukien se, perustiinko se tappavan voimankäytön. Se ei ottanut huomioon lentotapahtuman laillisuutta.

Afganistanissa olevasta 9,600 Naton joukosta Saksalla on toiseksi suurin joukko Yhdysvaltojen takana.

Talebanin ja Washingtonin välinen vuoden 2020 rauhansopimus kehottaa ulkomaisia ​​joukkoja vetäytymään 1. toukokuuta mennessä, mutta Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto tarkistaa sopimusta Afganistanin turvallisuustilanteen heikkenemisen jälkeen.

Saksa valmistautuu jatkamaan Afganistanin sotilasoperaationsa toimeksiantoa 31. maaliskuuta tämän vuoden loppuun asti, jolloin joukkojen taso pysyy jopa 1,300 XNUMX: ssa, Reutersin näkemän asiakirjaluonnoksen mukaan.

Continue Reading

EU

EU: n oikeusjärjestelmien digitalisointi: Komissio käynnistää julkisen kuulemisen rajat ylittävästä oikeudellisesta yhteistyöstä

Julkaistu

on

Euroopan komissio käynnisti 16. helmikuuta a julkisen kuulemisen EU: n oikeusjärjestelmien nykyaikaistamisesta. EU pyrkii tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä mukauttaa oikeusjärjestelmiään digitaaliseen aikakauteen ja parantaa niitä EU: n rajat ylittävä oikeudellinen yhteistyö. Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders (Kuvassa) sanoi: "COVID-19-pandemia on edelleen korostanut digitalisaation merkitystä, myös oikeusalalla. Tuomarit ja asianajajat tarvitsevat digitaalisia työkaluja voidakseen toimia yhdessä nopeammin ja tehokkaammin.

Samalla kansalaiset ja yritykset tarvitsevat verkkotyökaluja oikeudenkäytön helpottamiseksi ja avoimemmaksi pienemmillä kustannuksilla. Komissio pyrkii edistämään tätä prosessia ja tukemaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä muun muassa helpottamaan yhteistyötään rajat ylittävissä oikeudellisissa menettelyissä digitaalisilla kanavilla. " Joulukuussa 2020 komissio hyväksyi viestintä hahmotellaan toimet ja aloitteet, joilla pyritään edistämään oikeusjärjestelmien digitalisointia kaikkialla EU: ssa.

Julkisessa kuulemisessa kerätään näkemyksiä EU: n rajat ylittävien siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisten menettelyjen digitalisoinnista. Julkisen kuulemisen tulokset, johon voi osallistua laaja joukko ryhmiä ja yksilöitä ja joka on käytettävissä tätä 8. toukokuuta 2021 saakka, osallistuu rajat ylittävän oikeudellisen yhteistyön digitalisointia koskevaan aloitteeseen, jonka odotetaan olevan tämän vuoden lopussa, kuten Komission työohjelma vuodelle 2021.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa