Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Köyhyyden torjunta: Annual Convention kehottaa jäsenvaltioita asettamaan etusijalle sosiaalisten investointien

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

P0013350005Kolmannen Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin vuosikokous järjestetään Brysselissä 26. – 27. marraskuuta 2013. Painopiste on sosiaalisten investointien paketin (SIP) täytäntöönpanossa, jossa jäsenvaltioita kehotettiin asettamaan etusijalle sosiaaliset investoinnit, ja toimintasitoumuksiin EU: n, kansallisella ja alueellisella tasolla jatkamaan sosiaalipoliittiset uudistukset tähän suuntaan.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso puhuvat avajaisissa. Euroopan parlamentin puheenjohtaja Martin Schulz avaa toisen päivän. Mukana ovat myös työllisyys-, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komission jäsen László Andor sekä sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier.

"Euroopassa on kasvavia eroja ja epätasa-arvoja. Talouskriisi on kohdannut erityisesti heikoimpia kansalaisia, nuorimpia sukupolvia sekä köyhimpiä alueita ja kaupunkeja. Köyhyysriskissä olevien ihmisten määrä on kasvanut yli 7 miljoonalla kahden viime vuoden aikana. Sosiaalisten investointien paketissa kehotetaan jäsenvaltioita päivittämään aktiivisen osallisuutensa strategioita ja jatkamaan investointeja tehokkaampaan ja tehokkaampaan sosiaaliseen suojeluun. Meidän on nyt sitouduttava konkreettisiin toimiin Euroopan sosiaalisen mallin turvaamiseksi ", komissaari Andor sanoi.

Mainos

Vuoden 2013 yleissopimuksessa käsitellään toimenpiteitä, jotka on toteutettu ja jotka on toteutettava komission helmikuussa 2013 esittämän sosiaalisten investointien paketin täytäntöönpanemiseksi (ks. IP / 13 / 125, MEMO / 13 / 117 että MEMO / 13 / 118). Sosiaaliset investoinnit auttavat ihmisiä sopeutumaan muuttuviin työmarkkinoihin ja välttämään vaikeuksia, kuten köyhyyteen joutumista tai kodin menettämistä. Esimerkkejä ovat varhaiskasvatus, varhaiskasvatus, koulunkäynnin keskeyttämisen estäminen, elinikäinen oppiminen, koulutus ja työnhakutuki, asumistuki, esteettömät terveyspalvelut ja itsenäisen elämän helpottaminen vanhuudessa.

Komissio tukee tällä hetkellä erityisesti jäsenvaltioiden pyrkimyksiä

  1. Tehdään sosiaaliturvajärjestelmät tehokkaammiksi esimerkiksi yksinkertaistamalla etuuksien hallintoa ja perustamalla yhden luukun palveluja.
  2. antaa pääsyn sosiaalipolitiikan parhaisiin käytäntöihin rakentamalla tietopankki, joka auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita jakamaan kokemuksia ja levittämään tietoa; ja
  3. varmistaa riittävä tulotuki investoimalla viitebudjetteihin ja tarjoamalla teknistä tukea vähimmäistulojärjestelmien kannustamiseksi Kreikan kaltaisissa maissa.

Työpajojen ja keskustelujen avulla valmistelukunta keskustelee siitä, kuinka vastata nykyisiin suuriin haasteisiin, kuten terveydenhuollon saatavuus, varhaiskasvatus ja hoiva, epäedullisessa asemassa olevat nuoret, kodittomuuden vähentäminen ja romanien osallisuus. Myös paikallisen tason toimintamahdollisuuksia korostetaan korostamalla kaupunkien ja kuntien roolia sekä tarvetta tukea niitä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnassa.

Mainos

Lisäksi valmistelukunta näyttää myös mahdollisuudet käyttää Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) ja uutta työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin ohjelmaa (EaSI) uudella rahoituskaudella, joka alkaa vuonna 2014.

Näiden keskustelujen tulokset muodostavat yhteisen sitoumuksen Euroopan, kansallisella ja paikallisella tasolla eteenpäin, jota tarkastellaan seuraavassa valmistelukunnassa vuonna 2014.

Tausta

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi on kasvua ja työllisyyttä edistävän Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, jonka tarkoituksena on auttaa saavuttamaan köyhyyden vähentämistä koskeva tavoite vähintään 2010 miljoonalla ihmisellä vuoteen 20 mennessä. Valmistelukunta arvioi vuosittain edistyminen tämän tavoitteen saavuttamisessa ja keskittyy saavutettaviin sosiaalipolitiikan rakenteellisiin uudistuksiin.

Nykyinen talouskriisi on lisännyt köyhyyden tasoa. Vuonna 2012 EU: ssa asuneita 125.3 miljoonaa ihmistä uhkaa köyhyys tai sosiaalinen syrjäytyminen, mikä on yli 7 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2010.

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. EU: n toiminta tukee ja täydentää kuitenkin kansallisella tasolla tehtävää.

Helmikuussa hyväksytty sosiaalipoliittinen paketti antaa jäsenvaltioille ohjeita tehokkaammasta ja vaikuttavammasta sosiaalipolitiikasta vastauksena nykyisiin merkittäviin haasteisiin. Siinä keskitytään erityisesti:

  1. Varmistetaan, että sosiaalisen suojelun järjestelmät vastaavat ihmisten tarpeisiin kriittisinä hetkinä koko elämänsä ajan.
  2. Yksinkertaistettu ja kohdennetumpi sosiaalipolitiikka riittävän ja kestävän sosiaaliturvajärjestelmän tarjoamiseksi optimoimalla sosiaalipolitiikan menojen tehokkuus.
  3. Aktiivisen osallisuuden strategioiden päivittäminen jäsenvaltioissa sellaisilla politiikan aloilla kuin kohtuuhintainen lastenhoito ja koulutus, koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäiseminen, koulutus ja työnhakuapu, asumistuki ja saatavilla oleva terveydenhoito ovat kaikki politiikan aloja, joilla on vahva sosiaalinen investointi.

- viimeisimmät Eurostatin luvut osoittavat, että vuosien 2008 ja 2009 välisen nousun jälkeen sosiaaliturvamenot 28 jäsenvaltiossa laskivat hieman 29.7 prosentista suhteessa BKT: hen vuonna 2009 29.4 prosenttiin vuonna 2010 ja 29.1 prosenttiin vuonna 2011.

Lisätietoja

Lisätietoa Sosiaaliset investoinnit

Lisätietoja Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi

Lisätietoja Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaisen foorumin vuosikokous

Seurata yleissopimusta Twitterissä: # poor2020

László Andorin verkkosivusto

Seuraa László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission ilmainen sähköposti uutiskirjettä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuus

koronavirusantigeenin

Komissio antaa Ranskalle 3 miljardin euron tukiohjelman koronaviruksen aiheuttamien yritysten tukemiseksi lainojen ja osakesijoitusten kautta

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Ranskan suunnitelmat perustaa 3 miljardin euron rahasto, joka sijoittaa velkainstrumenttien sekä osake- ja hybridi -instrumenttien välityksellä pandemian kohteena oleviin yrityksiin. Toimenpide hyväksyttiin tilapäisen valtiontuen puitteissa. Järjestelmä pannaan täytäntöön rahastolla, jonka otsikko on ”Siirtymärahasto COVID-19-pandemiasta kärsineille yrityksille” ja jonka budjetti on 3 miljardia euroa.

Tässä järjestelmässä tukea myönnetään i) pääomalainoina tai osallistuvina lainoina; ja ii) pääomapohjan vahvistamistoimenpiteet, erityisesti hybridipääomainstrumentit ja äänioikeutetut etuoikeutetut osakkeet. Toimenpide on avoin Ranskaan sijoittautuneille ja kaikilla aloilla (paitsi rahoitusalalla) toimiville yrityksille, jotka olivat elinkelpoisia ennen koronaviruspandemiaa ja jotka ovat osoittaneet taloudellisen mallinsa pitkän aikavälin elinkelpoisuuden. Tästä järjestelmästä odotetaan hyötyvän 50–100 yritystä. Komissio katsoi, että toimenpiteet täyttivät väliaikaisissa puitteissa asetetut ehdot.

Komissio päätteli, että toimenpide oli tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen korjaamaan vakava häiriö Ranskan taloudessa SEUT -sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja tilapäisen valvonnan edellytysten mukaisesti. Tämän perusteella komissio hyväksyi nämä järjestelmät EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti.

Mainos

Varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager (kuvassa) ”Tämä 3 miljardin euron pääomapohjan vahvistamisjärjestelmä antaa Ranskalle mahdollisuuden tukea koronaviruspandemiasta kärsineitä yrityksiä helpottamalla niiden rahoitusta näinä vaikeina aikoina. Jatkamme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa löytääksemme käytännön ratkaisuja koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten lieventämiseksi samalla kun noudatamme EU: n sääntöjä. ”

Mainos
Continue Reading

Afganistan

EU sanoo, ettei sillä ole muuta vaihtoehtoa kuin keskustella Talebanin kanssa

Julkaistu

on

By

Euroopan unionilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskustella Afganistanin uusien Taleban -hallitsijoiden kanssa ja Bryssel yrittää koordinoida jäsenvaltioidensa kanssa diplomaattisen läsnäolon järjestämistä Kabulissa, EU: n huippudiplomaatti sanoi tiistaina (14. syyskuuta), kirjoittaa Robin Emmott, Reuters.

"Afganistanin kriisi ei ole ohi", sanoi EU: n ulkopoliittinen johtaja Josep Borrell (kuvassa) kertoi Euroopan parlamentille Strasbourgissa. "Jotta meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa tapahtumiin, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla tekemisissä Talebanin kanssa."

EU: n ulkoministerit ovat asettaneet edellytykset humanitaarisen avun ja diplomaattisten suhteiden palauttamiselle Talebanille, joka otti Afganistanin haltuunsa 15. elokuuta, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja erityisesti naisten oikeuksien kunnioittaminen.

Mainos

"Ehkä puhuminen ihmisoikeuksista on puhdasta oksymoronia, mutta tätä meidän on kysyttävä heiltä", hän sanoi.

Borrell kertoi EU: n lainsäätäjille, että blokin olisi oltava valmis näkemään afganistanilaisten yrittävän päästä Eurooppaan, jos Taleban sallii ihmisten lähteä, vaikka hän sanoi, ettei hän odottanut Syyrian sisällissodan aiheuttaman muuttoliikkeen olevan niin suurta kuin vuonna 2015.

Euroopan komissio aikoo hankkia rahoitusta EU: n hallituksilta ja 300 miljoonan euron (355 miljoonan dollarin) yhteisestä talousarviosta sekä tänä vuonna että seuraavana vuonna, jotta voidaan tasoittaa tietä noin 30,000 XNUMX afgaanin uudelleensijoittamiselle.

Mainos

($ 1 = 0.85 €)

Continue Reading

Euroopan komissio

Presidentti von der Leyenin unionin tila Puhe: Euroopan sielun vahvistaminen

Julkaistu

on

Presidentti Ursula von der Leyen piti tänään (15. syyskuuta) toisen puheensa unionin tilasta Euroopan parlamentissa.

Puheenjohtaja keskittyi puheessaan Euroopan toipumiseen koronaviruskriisistä ja siihen, mitä Euroopan unionin on tehtävä kestävän toipumisen saavuttamiseksi ja joka hyödyttää kaikkia - terveysvalmiudesta sosiaaliseen ulottuvuuteen, teknologiseen johtajuuteen ja puolustusunioniin.

Presidentti von der Leyen kuvaili, kuinka Eurooppa voi taata kestävän elpymisen valmistautumalla tulevien terveyskriisien hoitoon HERA -viranomaisen ansiosta, auttamalla maailmaa rokotuksissa ja varmistamalla, että talouden elpyminen jatkuu ja hyödyttää kaikkia.

Mainos

Presidentti korosti myös, että on tärkeää pysyä uskollisena arvoillemme, ja korosti Euroopan velvollisuutta huolehtia heikoimmasta asemasta, puolustaa tiedotusvälineiden vapautta, vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta unionissamme ja antaa voimaa nuorisollemme. Siksi hän ehdotti, että vuodesta 2022 tulisi Euroopan nuorten vuosi.

Eurooppa jatkaa toimintaansa maailmassa yhteisen edun mukaisesti. Siksi presidentti von der Leyen sitoutunut jatkamaan työtä kannustaakseen globaaleja kumppaneita toimimaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lisäksi presidentti ilmoitti Afganistanin viimeaikaisten tapahtumien vuoksi lisäävänsä humanitaarista apua afgaaneille ja korostanut, että Euroopalle on tärkeää rakentaa oma puolustuskyky.

Puhe on saatavilla kaikilla kielillä tätä.

Mainos

Julkaisu von der Leyen Komissio viimeisen vuoden aikana on käytettävissä tätä

Lisätietoja tästä omistuksesta verkkosivusto.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa