Liity verkostomme!

Digitaalinen talous

Tietosuoja ja tietosuoja voivat palauttaa kuluttajien luottamuksen digitaaliseen yhteiskuntaan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

article_linking_lgEuroopan komission ehdotus sähköisten viestintäpalvelujen yhdenmukaistamiseksi koko EU: ssa rajoittaa kohtuuttomasti Internetin vapautta, sanoo Euroopan tietosuojavaltuutettu. Lausunnossaan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen verkkoneutraaliuden periaatteen - puolueettoman tiedonsiirron Internetiin - sisällyttämiseen tekstiin, mutta totesi myös, että sillä ei ole sisältöä johtuen palveluntarjoajien lähes rajattomasta oikeudesta hallinnoida Internet-liikennettä .

Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx sanoi: "Käyttäjien Internet-toiminnan seuranta ja rajoittaminen olisi tehtävä vain kohdennetun, tarkan ja laillisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä ehdotuksessa olevien käyttäjien Internet-viestinnän laajamittainen seuranta ja rajoittaminen on vastoin EU: n tietosuojalainsäädäntö ja EU: n perusoikeuskirja. Tällainen puuttuminen henkilötietojen suojaan, viestinnän luottamuksellisuuteen ja yksityisyyden suojaan ei juurikaan palauta kuluttajien luottamusta sähköisen viestinnän markkinoihin Euroopassa. "

Ehdotuksella edistetään liikenteen hallintatoimenpiteitä, jotka mahdollistavat käyttäjien Internet-viestinnän, mukaan lukien lähetetyt tai vastaanotetut sähköpostit, vieraillut verkkosivustot ja ladatut tiedostot, seurannan laittomien palvelujen tai sisällön suodattamiseksi, hidastamiseksi tai rajoittamiseksi.

Mainos

Tietosuojavaltuutettu varoitti näiden yksityisyyttä loukkaavien toimenpiteiden käytöstä rikollisuuden estämisen laajassa puitteissa tai kansallisen tai EU: n lainsäädännön nojalla laittoman sisällön suodattamiseksi, koska se ei ole avoimen Internetin periaatteen mukaista.

Luottamus digitaaliseen ympäristöömme tulevina vuosina riippuu kyvystämme tarjota laillisia ja teknisiä infrastruktuureja, jotka voivat luoda ja säilyttää luottamuksen digitaaliseen yhteiskuntaan. Tätä luottamusta ovat jo viime aikoina vakavasti heikentäneet useat valvontaskandaalit.

Kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi sähköisen viestinnän markkinoihin EU: ssa käyttäjien on oltava varmoja siitä, että heidän oikeuksiaan yksityisyyteen, viestinnän luottamuksellisuuteen ja henkilökohtaisten tietojen suojaan kunnioitetaan. Tietosuojavaltuutettu kehottaa komissiota määrittelemään tarkemmat syyt, joiden vuoksi liikenteen hallintaa koskevia toimenpiteitä voidaan soveltaa. Kaikista heidän oikeuksiinsa kohdistuvista loukkauksista on ilmoitettava selkeästi käyttäjille, jotta he voivat siirtyä sellaisten palveluntarjoajien luo, jotka käyttävät palveluissaan vähemmän yksityisyyttä loukkaavia liikenteenhallintatekniikoita.

Mainos

Lisäksi tietosuojavaltuutettu toteaa, että palveluntarjoajien harjoittaman liikenteenhallintatoimenpiteiden valvonnan olisi sisällettävä kansallisille tietosuojaviranomaisille entistä suurempi rooli sen varmistamiseksi, että käyttäjien yksityisyyttä ja tietosuojaa kunnioitetaan täysimääräisesti.

Taustatieto

Euroopan komissio hyväksyi 11. syyskuuta 2013 ehdotuksen asetukseksi sähköisen viestinnän Euroopan sisämarkkinoita koskevista toimenpiteistä ja yhdistetyn maanosan luomiseksi. Ehdotus muun muassa helpottaa vaatimuksia, jotka koskevat viestinnän tarjoajia tarjoamaan palveluja kaikkialla EU: ssa, standardoi tuotteiden ominaisuudet, jotka mahdollistavat virtuaalisen pääsyn kiinteisiin verkkoihin, ja yhdenmukaistaa loppukäyttäjien, kuten avoimeen Internetiin liittyvien, oikeudet. sopimusta ja sopimusta edeltäviä tietoja. Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa keskitytään pääasiassa ehdotuksen vaikutuksiin loppukäyttäjien oikeuksiin yksityisyyden ja tietosuojan näkökulmasta.

Yksityisyys ja tietosuoja ovat perusoikeuksia EU: ssa. Tietosuoja on perusoikeus, suojataan Eurooppa-oikeuden ja artiklassa vahvistetun 8 on Euroopan unionin perusoikeuskirja.

Tarkemmin sanottuna EU: n tietosuojasäännöt - samoin kuin Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävät - vahvistetaan Asetus (EY) N: o 45/2001. Yksi tietosuojavaltuutetun tehtävistä on neuvoa Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja neuvostoa ehdotuksissa uudeksi lainsäädännöksi ja moniin muihin kysymyksiin, jotka vaikuttavat tietosuojaan. Lisäksi tietosuojavaltuutettu tarkastaa etukäteen EU: n toimielimet ja elimet, jotka käsittelevät henkilötietoja, jotka aiheuttavat erityisiä riskejä yksilöiden oikeuksille ja vapauksille ('rekisteröidyt').

Henkilötiedot: Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen (elävään) henkilöön liittyvät tiedot. Esimerkkejä ovat nimet, syntymäajat, valokuvat, videomateriaali, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Henkilötietoina pidetään myös muita yksityiskohtia, kuten IP-osoitteita ja viestintäsisältöä - jotka liittyvät viestintäpalvelujen loppukäyttäjiin tai jotka ne tarjoavat.

Privacy: oikea yksilön jätetään yksin ja hallita tietoa hänen tai itseään. Oikeutta yksityisyyteen tai yksityiselämään on yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen (Article 12), Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (artikla 8) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan (Article 7). Perusoikeuskirja sisältää myös nimenomaisesti oikeus henkilötietojen suojaan (artikla 8).

Verkon neutraalisuus: Verkon neutraalisuudella tarkoitetaan periaatetta, jonka mukaan Internet-palveluntarjoajien tai hallitusten ei tulisi rajoittaa tai häiritä käyttäjien pääsyä Internetiin. Sen sijaan niiden tulisi mahdollistaa pääsy kaikkeen sisältöön ja sovelluksiin lähteestä, käyttäjästä, sisällöstä, sivustosta, alustasta, sovelluksesta, liitettyjen laitteiden tyypistä ja viestintätavoista riippumatta.

Internet- / online-liikenne: Internet-liikenne on tiedonkulkua Internetin kautta, toisin sanoen Internetin käyttö milloin tahansa, kuten pääsy verkkosivulle.

Internet-liikenteen hallinta: Internet-palveluntarjoajat voivat estää tai suodattaa liikennettä esimerkiksi rajoittaakseen työntekijöitä pääsemästä sisältöön, jota ei pidetä työn tarkoituksenmukaisena, rajoittamaan pääsyä kielteiseen sisältöön tai palveluihin, alentamaan pääsyä ruuhkien varalta, ja estää turvallisuushyökkäykset tai reagoida niihin.

Eurooppalainen tietosuojavaltuutettu (tietosuojavaltuutettu) on riippumaton valvontaviranomainen omistettu henkilötietojen suojaa ja yksityisyyttä ja edistää hyviä käytäntöjä EU: n toimielimissä ja elimissä. Hän tekee sen:

 • Seurata EU: n hallinnon henkilötietojen käsittelyä;
 • neuvoja politiikan ja lainsäädännön, jotka vaikuttavat yksityisyyteen, ja;
 • yhteistoiminnassa vastaavien viranomaisten varmistaa yhdenmukainen tietosuojan.

- Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto.

Digitaalinen talous

Komissio ehdottaa tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, jotta EU: n digitaalinen muutos saadaan aikaan vuoteen 2030 mennessä

Julkaistu

on

Komissio ehdotti 15. syyskuuta tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, konkreettista suunnitelmaa yhteiskuntamme ja talouden digitaalisen muutoksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ehdotettu polku digitaaliseen vuosikymmeneen EU: n digitaaliset tavoitteet vuoteen 2030 konkreettiseksi toimitusmekanismiksi. Se perustaa hallintokehyksen, joka perustuu vuotuiseen yhteistyömekanismiin jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2030 mennessä Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet unionin tasolla digitaalisten taitojen, digitaalisten infrastruktuurien, yritysten digitalisoinnin ja julkisten palvelujen aloilla. Sen tavoitteena on myös tunnistaa ja toteuttaa laajamittaisia ​​digitaalisia hankkeita, joissa on mukana komissio ja jäsenvaltiot. Pandemia korosti digitaalitekniikan keskeistä roolia kestävän ja vauraan tulevaisuuden rakentamisessa. Erityisesti kriisi paljasti kuilun digitaalisesti kykenevien yritysten ja niiden, jotka eivät vielä ole omaksuneet digitaalisia ratkaisuja, välillä ja korosti kuilua hyvin yhdistettyjen kaupunki-, maaseutu- ja syrjäseutujen välillä. Digitalisaatio tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia Euroopan markkinoilla, joilla yli 500,000 2020 avointa kyberturvallisuus- ja data -asiantuntijapaikkaa jäi täyttämättä vuonna XNUMX. Eurooppalaisten arvojen mukaisesti polun digitaaliseen vuosikymmeneen pitäisi vahvistaa digitaalista johtajuuttamme ja edistää inhimillistä ja kestävää digitaalista politiikkaa kansalaisten ja yritysten voimaannuttaminen. Lisätietoja on saatavilla tästä lehdistötiedote, Q & A että tietosivu. Presidentti von der Leyenin puhe unionin tilasta on myös saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Digitaalinen talous

Digitaalinen euro: Komissio on tyytyväinen digitaalisen euro-hankkeen käynnistämiseen EKP: ssä

Julkaistu

on

Komissio on tyytyväinen Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätökseen käynnistää digitaalinen euro -hanke ja aloittaa sen tutkintavaihe. Tässä vaiheessa tarkastellaan erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja, käyttäjien vaatimuksia ja sitä, kuinka rahoituksen välittäjät voisivat tarjota palveluja digitaalisen euron pohjalta. Digitaalinen euro, keskuspankkirahan digitaalinen muoto, tarjoaisi enemmän valinnanvaraa kuluttajille ja yrityksille tilanteissa, joissa fyysistä käteistä ei voida käyttää. Se tukisi hyvin integroitua maksualaa vastaamaan uusiin maksutarpeisiin Euroopassa.

Kun otetaan huomioon digitalisaatio, nopeat muutokset maksukehyksessä ja salausvarojen syntyminen, digitaalinen euro täydentäisi käteistä, jonka pitäisi edelleen olla laajalti saatavilla ja käytettävissä. Se tukisi useita komission laajemmin määriteltyjä poliittisia tavoitteita digitaalinen rahoitus ja vähittäismaksustrategiat, mukaan lukien Euroopan talouden digitalisaatio, lisäävät euron kansainvälistä asemaa ja tukevat EU: n avointa strategista autonomiaa. Tammikuussa aloitetun teknisen yhteistyön perusteella EKP: n kanssa komissio jatkaa tiivistä yhteistyötä EKP: n ja EU: n toimielinten kanssa koko tutkintavaiheen ajan analysoiden ja testaamalla erilaisia ​​suunnitteluvaihtoehtoja poliittisten tavoitteiden kannalta.

Mainos

Continue Reading

Digitaalinen talous

Uusi digitaalinen resurssi käynnistettiin terveyden, sosiaalihoidon ja teollisuuden innovaatioiden tukemiseksi

Julkaistu

on

Innovaation saavuttaminen on uusi resurssi, jonka Life Sciences Hub Wales on kehittänyt tiedottamaan ja ohjaamaan teollisuuden, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon innovaatioita. Siinä esitetään yhteenveto avaintutkimuksista, annetaan kriittisiä oivalluksia ja tuodaan uusia näkökulmia monialaisilta ajatusjohtajilta.

Tämä uusi digitaalinen resurssi tarkastelee terveyden- ja sosiaalihuollon innovaatioista saatavan runsaan tiedon tarjoamista tarvitseville tärkeimmillä ja tärkeimmillä tiedoilla. Life Sciences Hub Wales on tehnyt tiivistä yhteistyötä terveyden, teollisuuden, korkeakoulujen ja sosiaalihuollon avustajien kanssa.

Monet sidosryhmät pitävät innovaatioita välttämättöminä koko järjestelmän laajuisen muutoksen katalysoimiseksi ja potilaiden ja ihmisten muutokseksi. Life Sciences Hub Walesin Beaufort Researchille teettämässä äskettäisessä tutkimuksessa todettiin, että 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä 91%: lla teollisuudesta.

Mainos

Esteet voivat kuitenkin vaikeuttaa innovaatiota, mukaan lukien yhteisen kielen, resurssien ja sektorien välisen sitoutumisen puute. Life Sciences Hub Wales on luonut Achieving Innovation -resurssin auttaakseen vastaamaan näihin haasteisiin tunnistamalla näyttöön perustuvia ratkaisuja ja vastauksia innovaatioekosysteemissä liikkumisen helpottamiseksi ja terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmien tulevaisuuden kannalta.

Resurssi on asetettu päivitettäväksi säännöllisesti uudella materiaalilla, ja se käynnistetään seuraavalla tavalla:

Cari-Anne Quinn, Life Sciences Hub Walesin toimitusjohtaja, sanoi: ”Tällä uudella resurssilla voi olla keskeinen rooli kaikkien taustojen sidosryhmien auttamisessa siirtymään terveys- ja sosiaalihuollon ekosysteemeihin Walesissa ja muualla. Innovaattoreilla on avain terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin laajamittaiseen muutokseen Walesissa, ja tämä resurssi tukee heitä tämän saavuttamisessa. "

Mainos

Terveys- ja sosiaaliministeri Eluned Morgan sanoi: ”Innovaatiolla on ratkaiseva rooli tukemalla terveydenhuolto- ja sosiaalialaamme Walesissa uusien ideoiden ja tekniikoiden toimittamiseksi yhteistyössä teollisuuden kanssa. Suhtaudun myönteisesti Life Sciences Hub Walesin uuteen '' Achieving Innovation '' -resurssiin keskeisenä työkaluna innovaattoreille, jotka pyrkivät voittamaan todelliset haasteet ja tarttumaan mielenkiintoisiin uusiin mahdollisuuksiin. Kun perustimme ja rahoitimme Life Science Hub Walesin, innovaatio oli sen eetoksen ytimessä - tällä eetoksella on ollut keskeinen rooli toipumisessamme ja vastauksessamme COVID-19: n vaikutuksiin. "

Betsi Cadwaladrin yliopiston terveyskeskuksen akuutti, hengitysteiden ja kriittisen hoidon lääketieteellinen konsultti tohtori Chris Subbe ja Bangorin yliopiston vanhempi kliininen lehtori sanoivat: ”Minulla oli ilo osallistua Achieving Innovation -resurssiin tutkimalla, kuinka tärkeää on tehdä innovaatioista jokapäiväinen tapa.

Tällä hetkellä, kun kykymme tarjota laadukasta hoitoa on poikkeuksellisia paineita, meidän on löydettävä tapoja kehittää kykyjä ja ideoita mistä tahansa. Tämän uuden resurssin on annettava teollisuuden ja terveydenhuollon taustalla oleville monialaisille innovaattoreille tarvittavat tiedot, asiayhteys ja kieli. "

NHS: n Walesin valaliiton johtaja Darren Hughes sanoi: "Olemme tyytyväisiä Life Sciences Hub Walesin uuteen Achieving Innovation -resurssiin, koska olemme nähneet innovaatioiden ja palvelumuutosten vaikutukset Covid-19-pandemiaan. Resurssi tukee syvempää ymmärrystä innovaatioista ja täydentää Swansean yliopiston laatimaa usean viraston raporttia, NHS Walesin COVID-19-innovaatio- ja muutostutkimusraportti, joka perustuu laajaan NHS Walesin henkilöstökokemusten näyttöön, jossa tutkitaan miksi ja miten he tekivät innovaatioita ja tarkastelivat käytännön suosituksia tämän asialistan edistämiseksi.

"Kun aloitamme elpymisen, on välttämätöntä, että hyödynnämme mahdollisuuden parantaa palvelujen tuottamista, tehokkuutta, potilastuloksia, henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa oppimiskulttuuriin ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen organisaation rajojen yli."

Resurssi on jännittävä innovaatioiden aika Walesissa. Intensiivisen oppimisen akatemiat perustettiin aiemmin vuonna 2021. Ensimmäiset laatuaan maailmassa nämä maailman johtavat akatemiat tarjoavat innovaatiokeskeisiä opetettuja kursseja, tutkimusta ja räätälöityä konsultointia palvelut, ja Life Sciences Hub Wales tukee asiaankuuluvia kumppaneita.

Jos haluat tutustua Achieving Innovation -resurssiin, Klikkaa tästä

Tietoja Life Sciences Hub Walesista

Life Sciences Hub Walesin tavoitteena on tehdä Walesista valinta terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin innovaatioille. Autamme edistämään innovaatioita ja luomaan mielekästä yhteistyötä teollisuuden, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, hallituksen ja tutkimusorganisaatioiden välillä.

Haluamme auttaa muuttamaan kansakunnan terveyttä ja taloudellista hyvinvointia:

 • - nopeutetaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka tukevat Walesin terveys- ja sosiaalihuollon tarpeita, ja
 • kumppanuus teollisuuden kanssa taloudellisen kehityksen edistämiseksi koko biotieteiden alalla ja liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi Walesissa.

Teemme tämän tekemällä tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kollegoiden kanssa ymmärtääksemme organisaation kohtaamat haasteet ja paineet. Kun se on tunnistettu, teemme yhteistyötä teollisuuden kanssa auttaaksemme hankkimaan ja tukemaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä vastaamaan näihin haasteisiin ketteryydellä.

Tiimimme tarjoaa räätälöityjä neuvoja, opasteita ja tukea kaikkien innovaatiomatkojen vauhdittamiseen riippumatta siitä, tukevatko he kirkkaan idean omaavaa kliinikkoa tai monikansallista biotieteiden organisaatiota.

Life Sciences Hub Wales auttaa katalysoimaan järjestelmän laajuista muutosta kutsumalla yhteen ja organisoimalla monialaisen innovaatioekosysteemin. Näiden yhteyksien avulla voimme luoda arvokkaita verkostoitumis- ja matchmaking-mahdollisuuksia.

Lisätietoja, Klikkaa tästä.

Tietoja innovaatioresurssin saavuttamisesta

Resurssi käynnistyy:

 • Kahdeksan oivallusta innovaation saavuttamiseksi- artikkeli kerää tärkeimmät oivallukset ja teemat koko resurssista.
 • hakemisto yhteenveto Walesissa saatavasta tuesta ja organisaatioista.
 • A kerronta-arvostelu innovaatiotodistuksia ja kirjallisuutta.
 • A käytännön tarkistus Walesin hallituksen lähestymistavasta innovaatioihin.
 • blogit kirjoittaneet innovaatioihin keskittyvät terveys-, teollisuus- ja sosiaalihuollon johtajat.
 • Podcastit, joissa ajattelijat keskustelevat innovaation haasteista ja mahdollisuuksista.

Tutkimuksen viite:

"Äskettäin Life Sciences Hub Walesin teettämän Beaufort Researchin tilaaman tutkimuksen mukaan 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä, 91% teollisuuden rinnalla. "

Life Sciences Hub Wales tilasi Beaufort Research -tutkimuksen anonyymiksi tutkimukseksi monialaisista sidosryhmien käsityksistä organisaatiossa ja laajemmassa biotieteiden sektorissa vuoden 2021 alussa. Tämän tarkoituksena oli auttaa tiedottamaan Life Sciences Hub Walesin tulevasta strategisesta suunnasta.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa