Liity verkostomme!

Rajat ylittävä turvallisuus

Oikeusasiamies vaatii Frontexin käsittelemään valituksia perusoikeuksien rikkomuksia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Emily-OReilly-oikeusasiamies 390x285Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly (Kuvassa), on kehottanut Frontexia luomaan mekanismin, joka käsittelee sen työstä johtuvia perusoikeusloukkauksia koskevia valituksia. Frontex koordinoi jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajaturvallisuuden ja laittoman maahanmuuton alalla. Oikeusasiamies suoritti tutkimuksen, julkinen kuuleminen mukaan lukien, siitä, miten Frontex noudattaa ihmisoikeusnormeja. Frontex noudatti suurinta osaa oikeusasiamiehen suosituksista, mutta kieltäytyi perustamasta valitusjärjestelmää. Tämän vuoksi oikeusasiamies toimitti asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille.

O'Reilly sanoi: "Lampedusan tragedian ja muiden viimeaikaisten humanitaaristen katastrofien taustalla EU: n rajoilla on elintärkeää, että Frontex käsittelee suoraan maahanmuuttajien ja muiden henkilöiden valituksia. En hyväksy Frontexin näkemystä, jonka mukaan ihmisoikeusloukkaukset ovat yksinomaan asianomaisten jäsenvaltioiden vastuulla. "

Tutkinta Frontexin perusoikeuksien täytäntöönpanosta

Mainos

2009: ssä perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova Varsovassa sijaitsevalle Frontexille. Sittemmin useat kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja Parlamentaarinen yleiskokous Euroopan neuvoston ovat kysyneet, tekeeko Frontex tarpeeksi peruskirjan noudattamista. Yksi esimerkki oli EU: n rajavartijoiden lähettäminen Kreikkaan, jossa siirtolaisia ​​pidätettiin pidätyskeskuksissa, joita ei voida hyväksyä.

Euroopan parlamentti ja EU: n neuvosto hyväksyivät kokouksessa 2011 Asetus asettamalla erityiset perusoikeuksia koskevat lisävelvoitteet Frontexille. Asiakirjassa 2012 oikeusasiamies kysyi Frontexilta useita kysymyksiä siitä, miten se noudattaa näitä velvoitteita, ja käynnisti julkisen kuulemisen, joka maksut kansalaisilta, ihmisoikeusjärjestöiltä ja muilta organisaatioilta.

Frontex vastasi, että se oli toteuttanut useita toimenpiteitä, muun muassa luonut perusoikeusstrategian, perusoikeusvastaavan ja toimintaohjeet käytännesäännöille.

Mainos

Oikeusasiamies totesi, että yleensä Frontex on edistynyt kohtuullisesti perusoikeuskysymysten käsittelyssä. Hän suositteli kuitenkin, että Frontex perustaa valitusmekanismin.

Frontex hylkäsi tämän suositus väitteellä, että yksittäiset tapaukset ovat kunkin jäsenvaltion vastuulla. Emily O'Reilly oli eri mieltä ja toimitti erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, jossa se pyysi tukea Frontexin suostuttelemiseksi tarkistamaan toimintatapaansa.

Erityiskertomus on täältä.

Tausta

Euroopan oikeusasiamies tutkii hallinnollisia epäkohtia EU: n toimielinten ja elinten. Jokainen EU: n kansalainen, asuu tai yritys tai yhdistys jäsenvaltiossa, voivat kannella oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies tarjoaa nopean, joustavan ja vapaa keinona ratkaista ongelmia EU: n hallinnon. Lisätietoja, Klikkaa tästä.

liiketoiminta

EU voi olla 2 biljoonaa euroa parempi vuoteen 2030 mennessä, jos rajat ylittävät tiedonsiirrot varmistetaan

Julkaistu

on

DigitalEurope, johtava digitaalisesti muuttuvia teollisuudenaloja edustava ammattiliitto Euroopassa, jolla on pitkä luettelo yritysjäsenistä, mukaan lukien Facebook, vaativat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) uudistamista. Aulan tilaama uusi tutkimus osoittaa, että kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevilla poliittisilla päätöksillä on nyt merkittäviä vaikutuksia kasvuun ja työpaikkoihin koko Euroopan taloudessa vuoteen 2030 mennessä, mikä vaikuttaa Euroopan digitaalisen vuosikymmenen tavoitteisiin.

Kaiken kaikkiaan Euroopalla voisi olla 2 biljoonan euron parempi tilanne digitaalisen vuosikymmenen loppuun mennessä, jos käännämme nykyiset suuntaukset ja hyödynnämme kansainvälisen tiedonsiirron voimaa. Tämä on suunnilleen koko Italian talouden koko kulloinkin. Suurin osa negatiivisen skenaarion kivusta olisi itse aiheuttama (noin 60%). EU: n oman tiedonsiirtopolitiikan vaikutukset GDPR: n mukaisesti ja osana tietostrategiaa ovat suuremmat kuin tärkeimpien kauppakumppaneidemme toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vaikutukset. Kaikki talouden alat ja koot vaikuttavat kaikkiin jäsenvaltioihin. Tietoihin perustuvat sektorit muodostavat noin puolet EU: n BKT: sta. Viennin osalta tietojenkierron rajoitukset vaikuttavat todennäköisesti eniten teollisuuteen. Tämä on ala, jossa pk-yritykset muodostavat neljänneksen kaikesta viennistä. "Eurooppa on tienhaarassa. Se voi joko asettaa oikean kehyksen digitaaliselle vuosikymmenelle nyt ja helpottaa kansainvälisiä tietovirtoja, jotka ovat välttämättömiä sen taloudelliselle menestykselle, tai se voi hitaasti seurata nykyistä suuntaustaan ​​ja siirtyä kohti tietosuojaa. Tutkimuksemme osoittaa että voimme menettää noin 2 biljoonan euron kasvun vuoteen 2030 mennessä, mikä on yhtä suuri kuin Italian talous.Digitaalisen talouden kasvu ja eurooppalaisten yritysten menestys riippuvat kyvystä siirtää tietoja. kun huomataan, että jo vuonna 2024 85 prosentin maailman BKT: n kasvusta odotetaan tulevan EU: n ulkopuolelta. Kehotamme päättäjiä käyttämään GDPR-tiedonsiirtomekanismeja sellaisina kuin ne oli tarkoitettu, nimittäin helpottamaan - ei estämään - kansainvälisiä tietoja ja pyrkiä pääsemään sääntöihin perustuvaan sopimukseen tietovirroista WTO: ssa. " Cecilia Bonefeld-Dahl
DIGITALEUROPEn pääjohtaja
Lue koko raportti täältä Poliittiset suositukset
EU: n tulisi Paranna GDPR: n siirtomekanismien elinkelpoisuutta, esimerkiksi: vakiosopimuslausekkeet, riittävyyspäätökset Turvaa kansainvälinen tiedonsiirto tietostrategiassa Prioriteetti on varmistaa tietovirtoja koskeva sopimus osana WTO: n verkkokauppaneuvotteluja
Avainlöydökset
Negatiivisessa tilanteessamme, joka heijastaa nykyistä polkua, Eurooppa voi menettää: 1.3 biljoonan euron lisäkasvu vuoteen 2030 mennessä, joka vastaa Espanjan talouden kokoa; 116 miljardin euron vienti vuosittain, vastaa Ruotsin tai EU: n kymmenen pienimmän maan vientiä EU: n ulkopuolelle; ja 3 miljoonaa työpaikkaa. Optimistisessa skenaariossa EU hyötyy: 720 miljardin euron lisäkasvu vuoteen 2030 mennessä tai 0.6 prosenttia BKT: sta vuodessa; Vienti 60 miljardia euroa vuodessa, yli puolet tuotannosta; ja 700,000 työpaikat, joista monet ovat erittäin ammattitaitoisia. Näiden kahden skenaarion ero on € 2 biljoonaa EU: n talouden bruttokansantuotteena digitaalisen vuosikymmenen loppuun mennessä. Eniten häviävä ala on teollisuus, kärsii menetys 60 miljardia euroa vientiä. Suhteellisesti media, kulttuuri, rahoitus, ICT ja useimmat yrityspalvelut, kuten konsultointi, menettävät eniten - noin 10 prosenttia viennistä. Kuitenkin, nämä samat alat voittavat eniten Pitäisikö meidän onnistua muuttamaan nykyistä suuntaamme. A suurin osa (noin 60 prosenttia) EU: n vientitappioista negatiivisessa skenaariossa sen omien rajoitusten lisääntyminen kolmansien maiden toimien sijaan. Tietojen lokalisointivaatimukset voivat vahingoittaa myös aloja, jotka eivät osallistu vahvasti kansainväliseen kauppaan, kuten terveydenhuolto. Jopa neljännes terveydenhuollon panostuksista koostuu tietoihin perustuvista tuotteista ja palveluista. Tärkeimmillä kärsineillä aloilla pk-yritysten osuus liikevaihdosta on noin kolmasosa (teollisuus) ja kaksi kolmasosaa (palvelut, kuten rahoitus tai kulttuuri). ETietopohjaisten pk-yritysten viennin arvo EU: ssa on noin 280 miljardia euroa. Negatiivisessa skenaariossa EU: n pk-yritysten vienti vähenisi 14 miljardilla eurolla, kun taas kasviskenaariossa se kasvaisi 8 euroa Tiedonsiirron arvo on vähintään 3 biljoonaa euroa EU: n talouteen vuoteen 2030 mennessä. Tämä on konservatiivinen arvio, koska mallin painopiste on kansainvälisessä kaupassa. Sisäisten tietovirtojen rajoitukset, esimerkiksi kansainvälisesti saman yrityksen sisällä, tarkoittavat, että tämä luku on todennäköisesti paljon suurempi.
Lisätietoja tutkimuksesta
Tutkimuksessa tarkastellaan kahta realistista skenaariota tiiviisti nykyisten poliittisten keskustelujen kanssa. Ensimmäisessä, negatiivisessa skenaariossa (jota kutsutaan koko tutkimuksessa haasteskenaarioksi) otetaan huomioon nykyiset rajoittavat tulkinnat Schrems II EU: n tuomioistuimen tuomio, jossa GDPR: n mukaiset tiedonsiirtomekanismit tehdään suurelta osin käyttökelvottomiksi. Siinä otetaan huomioon myös EU: n tietostrategia, joka asettaa rajoituksia muiden kuin henkilötietojen siirtämiselle ulkomaille. Ulkopuolella se harkitsee tilannetta, jossa suuret kauppakumppanit kiristävät rajoituksia tiedonkululle, myös tietojen lokalisoinnin avulla. Tutkimuksessa yksilöidään EU: n alat, jotka luottavat voimakkaasti tietoihin, ja lasketaan rajat ylittävien siirtojen rajoitusten vaikutus EU: n talouteen vuoteen 2030 mennessä. Nämä digitalisointialat eri toimialoilla ja kokoisilla yrityksillä, mukaan lukien suuri osa Pk-yritykset muodostavat puolet EU: n BKT: sta.
Lue koko raportti täältä

Continue Reading

Rajat ylittävä turvallisuus

56. #MunichSecurityConference: #Tokayev käsittelee #Afghan-ongelmaa.

Julkaistu

on

Helmikuun 14. ja 16. päivän välisenä aikana yli 500 korkean tason kansainvälistä päätöksentekijää kokoontuu Münchenin 56. turvallisuuskonferenssiin, jota johtaa suurlähettiläs Wolfgang Ischinger. Politiikan, liiketalouden, tieteen ja kansalaisyhteiskunnan edustajat keskustelevat Münchenin nykyisistä kriiseistä ja tulevista turvallisuushaasteista.

Konferenssiin odotetaan yhteensä yli 35 valtion- ja hallitusten päämiestä sekä yli 100 ulko- ja puolustusministeriä. Löydät päivitetyn alustavan luettelon korkean tason osallistujista

Keskeistä näistä on Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokayev, joka puhui konferenssissa Afganistanin ongelman ratkaisemisesta.

"Kazakstan tukee tehokkaita yhteistyömuotoja osallistumalla Afganistaniin, mukaan lukien sellaiset arvovaltaiset foorumit kuin CICA, SCO, Istanbul Process, CAREC ja RECCA foorumit ja muut ohjelmat (TIFA, SPECA)." Kazakstanin presidentti Kassym-Jomart Tokajev kertoi konferenssille.

”Maamme jatkaa myös 50 miljoonan dollarin koulutusohjelman toteuttamista yli tuhannelle afganistanilaiselle opiskelijalle.

Kaikkien näiden kysymysten viestinnän parantamiseksi nimitetään pian Kazakstanin tasavallan erityisedustaja Afganistaniin.

Seuraamme tiiviisti kotimaan sovinnon prosesseja Afganistanissa ja toivomme Yhdysvaltain vastuullista vetäytymistä tästä maasta ilman valta tyhjiötä. Afganistanin kestävää kehitystä vahvistetaan vahvistamalla taloussuhteita Keski-Aasiaan tavalla, jolla alue voisi ”viedä vakautta” tähän maahan. Toinen esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä ja panosta alueelliseen ja globaaliin turvallisuuteen oli operaatio Zhusan, jossa Kazakstan toi Yhdysvaltojen logistisella tuella yli 500 kansalaistaan, pääasiassa naisia ​​ja lapsia, Syyriasta.

Nyt meillä on monimutkaisempi ja pitkäaikaisempi tehtävä näiden kansalaisten kuntouttamiseksi. Teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen ja globaalin yhteisön kanssa tähän suuntaan. Kazakstanin jäsenyyden aikana YK: n turvallisuusneuvostossa vuosina 2017-2018 maamme puolusti Keski-Aasian yhteisiä etuja edistämällä asioita, joilla on erityistä merkitystä alueemme onnistuneelle ja turvalliselle kehitykselle. Heidän joukossaan ovat terrorismin ja ääriliikkeiden torjunta, huumekauppa ja järjestäytynyt rikollisuus, laiton maahanmuutto sekä rajaturvallisuuden varmistaminen ja ydinaseista vapaan Keski-Aasian alueen edistäminen. "

Continue Reading

Rajat ylittävä turvallisuus

#BiometricID-merkinnät merkitsevät vähemmän varastettuja identiteettejä

Julkaistu

on

Viimeisten kuuden vuoden aikana 40,000-tunnuksia on paljastettu petollisiksi ja tuhannet lapset ovat kadonneet. Nämä luvut voivat laskea merkittävästi, koska EU: n yhteiset henkilötodistuksia ja oleskelulupaa koskevat vaatimukset sallivat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan äänestyksen.

EPP-ryhmän edustaja Carlos Coelho, EU: n uusista säännöistä, sanoi: ”EPP-ryhmä on taistellut lisää henkilöllisyystodistusten turvallisuutta. Euroopassa on enemmän kuin 80-tyyppisiä henkilökortteja ja yli 180-oleskeluluvan tyyppejä. Nämä asiakirjat ovat yleisimmin väärennettyjä, sekä rajalla että alueella. 13 28in EU-maista ei sisällä biometrisiä tietoja niiden haltijoista. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes puolessa EU: n jäsenvaltioista annetut varastetut henkilöt voivat helposti käyttää terroristeja tai rikollisia pääsemään EU: hun. Yhdenmukaistamalla turvallisuusstandardeja, nimittäin sirujen ja kasvojen kuvantamisen ja sormenjälkien sisällyttämisen, voimme vähentää merkittävästi identiteettivarkauksien mahdollisuutta. "

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa henkilötodistuksia yli 6-vuotiaille lapsille, joilla on biometrisiä tietoja. Carlos Coelho selitti: ”Jotta löydettäisiin kadonneita lapsia tai estettäisiin ihmiskauppiaita, jotka ylittävät rajat kadonneen lapsen kanssa, meidän on tiedettävä heidän henkilöllisyytensä. Näistä turvallisuussyistä EPP-ryhmä on varmistanut, että biometriset tiedot voidaan kerätä lapsilta kuuden vuoden ikäisiltä. ”

Uusien sääntöjen tavoitteena on myös varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät henkilöllisyystodistuksen muista EU-maista. ”Kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa käymämme neuvottelu ei vaikuta myönteisesti EU: n turvallisuuteen, vaan myös helpottaa ihmisten elämää. Biometristen tunnisteiden avulla Euroopan kansalaiset, jotka nauttivat oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, lakkaavat kohtaamasta ongelmia, jotka osoittavat henkilöllisyytensä tai pääsevät julkisiin palveluihin. Me velvoitamme jäsenvaltiot tunnustamaan nämä asiakirjat ”, Coelho totesi.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa