Liity verkostomme!

Eurobarometri

EU: n laajuinen kysely osoittaa julkista tukea vastuulliseen tutkimukseen ja innovointiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

1000000000000292000002925E6847D5Uusi Eurobarometri-kysely osoittaa, että yli kolme neljäsosaa (77%) eurooppalaisista ajattelee, että tiede ja tekniikka vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntaan. Vastaajat ovat kuitenkin huolissaan myös uusien tekniikoiden, kuten ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvistä riskeistä. He haluavat tutkimuksen ja innovoinnin toteutettavan ottaen asianmukaisesti huomioon eettiset periaatteet (76%), sukupuolten tasapainon (84%) ja julkisen vuoropuhelun (55%). Samoin kuin aiemmissa Eurobarometri-kyselyissä, yli puolet eurooppalaisista on kiinnostuneita tieteen ja tekniikan kehityksestä (53%), mutta suurin osa ei tunne tarpeeksi tietoa (58%).

Tutkimus-, innovaatio- ja tiedekomissaari Máire Geoghegan-Quinn sanoi: "Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että eurooppalaiset tukevat tieteen ja tekniikan roolia yhteiskunnassa, mutta samalla odottavat tutkijoiden ja poliitikkojen varmistavan, että heidän arvonsa ja huolensa otetaan huomioon. Seuraava EU: n tutkimus- ja innovaatioohjelma, Horisontti 2020, keskittyy tämän tasapainon saavuttamiseen. Meidän on nyt tehostettava pyrkimyksiämme aloittaa vuoropuhelu tieteen kanssa yhteiskunnan kanssa ja saada enemmän nuoria kiinnostumaan tiede- ja innovaatiourasta. ”

66% tutkimuksen vastaajista arvioi, että yliopistoissa tai julkisissa laboratorioissa työskentelevät tutkijat ovat parhaiten kykeneviä selittämään tieteen ja tekniikan kehityksen vaikutuksia yhteiskuntaan, ja tämän ryhmän nähdään todennäköisimmin (82%) yrittävän käyttäytyä vastuullisesti yhteiskuntaa kohtaan.

Mainos

Suurin osa eurooppalaisista saa tietoja näiden alueiden kehityksestä televisiosta (65%), jota seuraavat sanomalehdet (33%), verkkosivustot (32%) ja lehdet (26%). Vain puolet vastaajista (47%) on koskaan opiskellut tiedettä tai tekniikkaa joko koulussa, yliopistossa, yliopistossa tai muualla. Samaan aikaan eurooppalaisilla on myönteinen näkemys luonnontieteiden koulutuksen vaikutuksesta nuoriin, ja suurin osa vastaajista (65%) ajattelee, että niiden hallitukset eivät tee riittävästi nuorten kiinnostusta tieteeseen.

Tausta

Tämä Eurobarometri-kysely tehtiin henkilökohtaisilla haastatteluilla Euroopan unionin jäsenvaltioissa arvioidakseen Euroopan kansalaisten asenteita tieteeseen ja innovaatioihin. Kaikkiaan 27,563 26 vastaajaa erilaisista sosiaalisista ja väestöryhmistä haastateltiin 14. huhtikuuta ja 2013. toukokuuta 27 välisenä aikana. Tässä tutkimuksessa esitetyt EU: n keskiarvot edustavat EU-XNUMX: n keskiarvoja, koska Kroatia ei ollut silloin vielä jäsenvaltio. kun kenttätyötä tehtiin.

Mainos

Horisontti 2020, seuraava EU: n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, kestää vuosina 2014–2020. Se on vahvasti suuntautunut vastaamaan ihmisten elämään vaikuttaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten parempaan terveydenhuoltoon, vihreämpään liikenteeseen tai elintarvike- ja energiavarmuuteen. Horisontti 2020 -puiteohjelmalle osoitetaan erityinen budjetti "Tiede yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnalle", jossa keskitytään tieteellisen ja teknologisen toiminnan integroimiseen eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi sitä käytetään lisäämään tieteellisen ja teknologisen uran houkuttelevuutta erityisesti nuorten kannalta ja puuttumaan näillä aloilla vallitsevaan sukupuolten epätasapainoon.

Esimerkki työstä, joka on jo käynnissä ihmisten kiinnittämiseksi suoraan, on ÄÄNIT (Euroopan kansalaisten näkemykset, mielipiteet ja ideat tieteestä). Tämä on vuoden mittainen, Euroopan laajuinen kansalaisten kuuleminen, jossa tutkitaan jätteen käsitettä luonnonvaroina. Tuloksia käytetään Horizon 2020 -tutkimuksen painopisteiden määrittelemiseen yhdyskuntajätehuollon suhteen.

Lisätietoja

MEMO / 13 / 987

Raportti - yhteenveto - ja maakohtaiset selosteet ovat täältä.

Horizon 2020 -sivusto.

Eurobarometri

Eurobarometri: Optimismi EU: n tulevaisuudesta korkeimmillaan sitten vuoden 2009

Julkaistu

on

Asenteet EU: ta kohtaan ovat edelleen positiiviset ja yleisesti ottaen vakaat viimeisimmän kesä-heinäkuussa 2021 tehdyn Eurobarometrin standardin mukaan.

Optimismi EU: n tulevaisuudesta on saavuttanut korkeimman tasonsa sitten vuoden 2009 ja luottamus EU: hun on korkeimmillaan sitten vuoden 2008. Tuki eurolle on pysynyt vakaana korkeimmillaan sitten vuoden 2004. kansantalouksien tila.

Euroopan kansalaiset pitävät taloudellista tilannetta tärkeimpänä huolenaiheenaan EU: n tasolla, jota seuraavat ympäristö ja ilmastonmuutos sekä maahanmuutto. Terveys on edelleen tärkein kysymys kansallisella tasolla, hieman ennen maan taloudellista tilannetta.

Mainos

Suurin osa eurooppalaisista on tyytyväinen EU: n ja kansallisten hallitusten toimiin koronaviruspandemiaa vastaan ​​ja ajattelevat, että NextGenerationEU: n elvytyssuunnitelma on tehokas vastaamaan pandemian taloudellisiin vaikutuksiin. Lähes kaksi kolmasosaa luottaa siihen, että EU tekee tulevaisuudessa oikeita päätöksiä pandemian torjumiseksi.

1. Optimismi Euroopan unionin tulevaisuudesta

Optimismi EU: n tulevaisuudesta on lisääntynyt jyrkästi kesästä 2020 lähtien, ja kaksi kolmasosaa vastaajista on nyt positiivisesti (66%, +6 prosenttiyksikköä). Tämä on korkein taso sitten syksyn 2009. Hieman yli kolme kymmenestä vastaajasta on pessimistisiä EU: n tulevaisuuden suhteen (31%, -7) - alin taso sitten vuoden 2009.

Mainos

Selkeä enemmistö on optimistinen EU: n tulevaisuuden suhteen 26 jäsenvaltiossa, kun taas yleinen mielipide on edelleen jakautunut Kreikassa. Optimismi on lisääntynyt 22 maassa kesän 2020 jälkeen, ja se on lisääntynyt erittäin paljon Maltalla (75%, +25), Italiassa (67%, +18) ja Portugalissa (76%, +15). Näiden muutosten seurauksena optimismi on nyt enemmistön mielipide Italiassa (67%) ja Ranskassa (53%).

2. Maine ja luottamus EU: hun

Kesän 2020 ja talven 2020-2021 välisen suuren kasvun jälkeen EU: n myönteinen kuva pysyy suhteellisen korkealla tasolla (45%) ja se on enemmistön mielipide 20 EU: n jäsenvaltiossa (neutraali kuva 38%, negatiivinen kuva 16%) . Korkeimmat tulokset ovat Irlannissa (70%) ja Portugalissa (62%).

Lähes puolet eurooppalaisista luottaa Euroopan unioniin (49%). Tämä on edelleen korkein yleinen taso sitten kevään 2008.

3. Suurimmat huolenaiheet EU: n ja kansallisella tasolla

Taloudellinen tilanne on palannut etusijalle tärkeimpänä EU: n ongelmana 27 prosentilla mainituista (-8 prosenttiyksikköä verrattuna talveen 2020-2021). Ympäristö ja ilmastonmuutos ovat nousseet neljännestä paikasta yhtä suureksi toiseksi (25%, +5), jaettu maahanmuuton kanssa (25%, +7), jota seuraa neljänneksi neljänneksi jäsenvaltioiden julkinen talous ja terveys (molemmat 22%). Terveyden maininnat ovat vähentyneet merkittävästi talven 2020-2021 jälkeen (22%, -16), kun se oli ensimmäisellä sijalla.

Kansallisella tasolla terveys on edelleen tärkein asia, vaikka maininnat ovat vähentyneet huomattavasti talven 2020-2021 jälkeen (28%, -16). Taloudellinen tilanne on toisella sijalla, jonka mainitsi hieman yli neljännes vastaajista (26%, -7).

4. Nykyinen taloustilanne ja euro

Talven 2020-2021 jälkeen niiden vastaajien osuus, joiden mielestä kansantalouden tilanne on "huono", on vähentynyt huomattavasti (-11), vaikka tämä on edelleen enemmistön näkemys (58%).

40% EU: n kansalaisista on nyt sitä mieltä, että heidän kansantaloudellinen tilanne on ”hyvä”, mikä on merkittävä kasvu (+11) kolmen peräkkäisen tutkimuksen jälkeen. Tämä positiivisen arvioinnin taso on kuitenkin alle keväällä 2017 - syksyllä 2019 mitatun.

Käsitykset kansantalouden nykyisestä tilanteesta vaihtelevat suuresti jäsenvaltioittain, ja ne vaihtelevat 89 prosentista Luxemburgissa, joka pitää sitä hyvänä, ja 9 prosenttiin Kreikassa, joka ajattelee samalla tavalla.

Tuki eurolle euroalueella on pysynyt vakaana talven 2020–2021 jälkeen ja on korkeimmillaan sitten vuoden 2004 eli 79 prosenttia. Myös suuri osa vastaajista kaikkialla EU: ssa, vakaa korkeimmalla tasolla koskaan (70%), on samaa mieltä.

5. Koronaviruspandemia ja yleinen mielipide EU: ssa

Tyytyväisyys Euroopan unionin toimiin koronaviruspandemian torjumiseksi on lisääntynyt merkittävästi talven 2020-2021 jälkeen, ja yli puolet EU: n kansalaisista on nyt tyytyväisiä (51%, +8). Tyytymättömyys on vähentynyt (41%, -8), kun taas 8% kansalaisista sanoo, että he eivät tiedä (vakaa).

Kansalaisten tyytyväisyys kansallisen hallituksen toimenpiteisiin koronaviruspandemian torjumiseksi on myös noussut merkittävästi enemmistönä (53%, +10 vuodesta 2020-2021). 46% on tyytymättömiä (-10), kun taas 1% (vakaa) sanoo, ettei tiedä.

Lähes kaksi kolmasosaa eurooppalaisista luottaa siihen, että EU tekee oikeita päätöksiä pandemiasta tulevaisuudessa (65%, +6 vuodesta 2020-2021). Tämä on enemmistön näkemys kaikissa EU: n jäsenvaltioissa.

Suurin osa eurooppalaisista uskoo, että NextGenerationEU, EU: n elvytyssuunnitelma, vastaa tehokkaasti koronaviruspandemian taloudellisiin vaikutuksiin (57%, +2 vuodesta 2020-2021).

Lähes seitsemän eurooppalaista kymmenestä sanoi olevansa rokotettu jo kenttätyön aikana kesä-heinäkuussa tai haluaisi rokottua COVID-19-tautia vastaan ​​mahdollisimman pian (69%), ja 9% sanoi haluavansa tehdä se jonkin aikaa vuonna 2021 ”.

Tausta

”Kevät 2021-vakio-Eurobarometri” (EB 95) tehtiin kasvokkain ja verkkohaastatteluissa 14. kesäkuuta-12. heinäkuuta 2021 27 EU: n jäsenvaltiossa. Joitakin kysymyksiä esitettiin myös kahdessatoista muussa maassa tai alueella[1]. EU-26,544: n jäsenvaltioissa tehtiin 27 XNUMX haastattelua.

Continue Reading

Eurobarometri

Eurobarometri: Eurooppalaisten käyttö ja näkemykset sähköisestä viestinnästä EU: ssa

Julkaistu

on

Komissio on julkaissut viimeisimmät tulokset Eurobarometri-tutkimus sähköisestä viestinnästä EU: ssa. Marraskuusta joulukuuhun 2020 ja helmi-maaliskuuhun 2021 toteutettu tutkimus osoittaa, että eurooppalaiset käyttävät ja ovat tyytyväisiä sähköisiin viestintäpalveluihin, mukaan lukien Internet, kiinteä ja matkapuhelin, palvelupaketit, verkkovierailut, hätä- ja kansainvälinen viestintä EU: ssa. ja enemmän. Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla eurooppalaisilla on matkapuhelin (96% vastaajista), kun taas 53%: lla on kiinteät puhelinlinjat. Internet-yhteyksien osalta 81% kansalaisista on tyytyväisiä latausnopeuksien laatuun ja 82% latausnopeuksien laatuun. Nämä luvut ovat pienemmät maaseutukylissä, joissa 77% vastaajista on tyytyväisiä yhteyksien laatuun.

Kolmasosa (33%) vastaajista on kokenut matalamman langattoman internetyhteyden verkkovierailun aikana toisessa EU-maassa kuin kotimaassaan. Tässä Eurobarometri-numerossa kysyttiin myös kansalaisilta koronaviruspandemian vaikutuksia heidän Internet-tilauksiinsa ja todettiin, että 7% eurooppalaisista teki muutoksia Internet-tilaukseensa, kun taas 3% vaihtoi Internet-palveluntarjoajaansa. Hätäviestinnässä 74% eurooppalaisista sanoo, että kotimaassaan he soittavat 112-numeroon ja 41% valitsisivat 112 toiseen maahan. Eurobarometri on asetettu Eurojustin taustalle Euroopan sähköisen viestinnän säännöstö, joka päivitti EU: n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen vuonna 2018 laajentaakseen kuluttajien oikeuksia ja operaattoreiden kannustimia investointeihin edistyneisiin verkkoihin. Lisää tietoa tuloksista ja Eurobarometri-raportti ovat saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

EU

Eurobarometri osoittaa ennätyksellisen julkisen tuen eurolle ja laajan tuen pyöristyssääntöjen käyttöönotolle

Julkaistu

on

Julkinen tuki eurolle on noussut kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle Euroopan komission viimeisimmän Eurobarometri-tutkimuksen mukaan. Ennätykselliset 80% vastaajista uskoo euron olevan hyvä EU: lle ja 70% mielestä euron hyväksi omalle maalleen. Eurobarometri-kysely toteutettiin noin 17,700 19 vastaajan keskuudessa euroalueen 22 jäsenvaltiosta 29. – 2021. Maaliskuuta 67. Eurobarometri-kyselyn ja erillisen avoimen julkisen kuulemisen tulokset osoittavat, että yhä useampi kansalainen tukee pyöristyssääntöjä ja yhden ja kahden sentin kolikot. Eurobarometri osoittaa, että 19 prosenttia kansalaisista kannattaa yhden ja kahden euron kolikoiden poistamista pyöristämällä ostojen lopullinen summa pakollisesti (ylös tai alas) viiteen senttiin. Tätä tukee enemmistö kaikissa euroalueen 72 jäsenvaltiossa. Pyöristyssääntöjä koskevan avoimen julkisen kuulemisen yhteenveto osoittaa, että 71% vastaajista ei pidä yhden ja kahden sentin kolikoita hyödyllisinä ja 71% katsoo, että pyöristyssäännöt tulisi ottaa käyttöön lähimpään viiteen senttiin. Suurin osa vastaajista katsoo, että pyöristämissääntöjen tulisi olla pakollisia (77%) ja yhdenmukaistettuja euroalueella (17,033%). Julkinen kuuleminen sai 15 28 vastausta. Julkinen kuuleminen käytiin 2020 viikon aikana 11. syyskuuta 2021 ja XNUMX. tammikuuta XNUMX välisenä aikana. Eurobarometri-tutkimus on saatavilla tätä. Pyöristyssääntöjä koskevan julkisen kuulemisen tulokset ovat saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa