Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Mobilisointi innovaatio kasvupotentiaali: Komissaari Hahn kehottaa EU: n alueita toimimaan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Hahn_EPAluepolitiikasta vastaava komission jäsen Johannes Hahn korosti 8. marraskuuta EU: n alueiden kilpailukyvyn parantamista EU: n investointien ja kohdennetun suunnittelun avulla (Kuvassa). Puhuessaan Brysselissä pidetyssä konferenssissa "Alueet uuden kasvun moottoreina älykkään erikoistumisen kautta" Brysselissä komissaari Hahn kehotti alueita tunnistamaan tärkeimmät voimavaransa ja keskittämään niihin resurssit kilpailuedun parantamiseksi. Komission alue- ja kaupunkipolitiikan sekä Flanderin alueen pääosaston järjestämässä korkean tason tapahtumassa arvioidaan, miten nämä ns. Älykkään erikoistumisen strategiat edistyvät Euroopan maissa ja alueilla. Ne ovat keskeinen osa uutta EU: n koheesiopolitiikkaa sekä ennakkoehto Euroopan aluekehitysrahaston investointien käytölle.

Puhuessaan ennen kokousta komission jäsen Hahn sanoi: "Euroopan alueiden on kiireesti siirryttävä ylöspäin innovaatiotikkaalla. Alueellisten vahvuuksien tunnistaminen, rakentaminen ja hyödyntäminen on välttämätöntä älykkäämpiä ja kohdennetumpia investointeja varten, joilla on enemmän lisäarvoa ja enemmän vaikutuksia. Tämä antaa meille mahdollisuuden tehdä enemmän vähemmällä ja aktivoida innovaatiopotentiaalia kaikilla Euroopan alueilla. "

Hän lisäsi: "Älykkään erikoistumisen strategioita tulisi kehittää yksityisen sektorin, tutkijoiden ja innovaatioyhteisön rinnalla. Vasta sitten voimme vastata reaalitalouden, sitä ajavien yritysten ja ihmisten tarpeisiin. Olemassa olevat strategiat, kuten keskittyminen sininen kasvu Kanariansaarilla, terveydenhuollon innovaatiostrategia Flanderissa tai Italian kenkäteollisuuden nykyaikaistaminen Marchen alueella Italiassa ovat onnistuneita esimerkkejä alueiden yhdistämisestä eri sidosryhmien kanssa yhteisten kasvu- ja innovaatiotavoitteiden saavuttamiseksi. "

Mainos

Flanderin hallituksen ministeri-presidentti Kris Peeters totesi: "Yhteistyöllä ja täydentävien varojemme älykkäällä käytöllä meidän on maksimoitava teollisuuden kasvumahdollisuudet. Kaikkien alueiden poliittisten johtajien on jaettava tavoite pyrkiä säilyttämään ja ylläpitämään Siksi uskon vakaasti '' Vanguard-aloitteen kasvulle älykkään erikoistumisen avulla '', jonka tänään käynnisti kymmenen johtavaa Euroopan teollisuusaluetta. Tämän aloitteen avulla korostamme, että alueiden on otettava vastuun muotoilussa ja vahvistamisessa. "

Keskustelu käydään ratkaisevassa ajassa, koska ehdotukset uudeksi koheesiopolitiikaksi vuosiksi 2014–2020 ovat loppuvaiheessa. Uuden uudistetun politiikan avain on sellaisten ehtojen asettaminen, jotka on täytettävä ennen varojen käyttöä. Yksi niistä on selkeän ja huolellisesti suunnitellun "älykkään erikoistumisen strategian" kehittäminen tutkimusta ja innovointia varten. Tämän pitäisi ohjata investointien käyttöä seuraavan seitsemän vuoden aikana ja varmistaa, että selkeät tavoitteet saavutetaan kentällä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy pitää pääpuheen tapahtumassa. Komissaari Hahnin rinnalla Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Danuta Hübner (Kuvassa) ja Kris Peeters puhuvat myös konferenssissa. Kohderyhmä on suunnattu lähinnä päätöksentekijöille, tutkijoille ja teollisuudelle tutkimuksen, innovoinnin ja aluekehityksen aloilla. Kokouksen tarkoituksena on tutkia rajat ylittävää yhteistyötä ja synergioita olemassa olevien strategioiden välillä.

Mainos

Komissio korostaa myös koheesiopolitiikan ja EU: n tutkimusrahoituksen täydentävyyttä alueiden innovaatioiden lisäämisessä. Uusi tutkimus- ja innovaatioohjelma, Horisontti 2020, tukee uusien ja edistyneiden instituutioiden ystävyyskuntatoimintaa, yhteistyötä luomalla osaamiskeskuksia, henkilöstövaihtoa ja asiantuntijaneuvoja ja -apua sekä uusia ERA-tuoleja houkutellakseen erinomaisia ​​tutkijoita.

Tausta

Älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteena on auttaa alueita hyödyntämään innovaatiopotentiaalinsa täysin keskittämällä resurssit rajalliseen määrään älykkään kasvun prioriteetteja, joilla on kilpailuetuja. Velvollisuus kehittää älykkään erikoistumisen strategiaa ilmoitettiin vuonna 2010 osana Eurooppa 2020 -strategian kasvustrategian lippulaivahanketta Innovaatiounioni. Komissio perusti Älykäs erikoistumisalusta vuonna 2011 antaa tukea jäsenvaltioille ja alueille, jotka kehittävät älykkään erikoistumisen strategiaansa (RIS3). Tällä hetkellä sillä on 140 rekisteröityä aluetta 13 jäsenvaltiosta.

Älykkään erikoistumisstrategian pääkohdat:

 1. kehitetty "yrittäjyyden löytöprosessin" kautta, johon osallistuu aktiivisesti yritystoiminta, tutkimus, koulutus, innovaatioyhteisö ja asiaankuuluvat julkiset toimijat jäsenneltynä
 2. hyödyntää EU: n, kansallisia, alueellisia ja paikallisia julkisia varoja ja yksityisen sektorin investointeja
 3. mahdollistaa kaikkien alueiden sijoittumisen globaaliin osaamistalouteen
 4. on ulospäin suuntautuva ja kannustaa kansainvälistymiseen
 5. rakentaa synergiaa eri politiikkojen ja rahoitusvälineiden välillä, etenkin. Horisontti 2020

Videoiden esimerkkejä älykkään erikoistumisen strategioista:

 1. Flaris - innovatiivisten lentokoneiden luominen Puolan Ala-Sleesiassa
 2. Terveydenhuollon innovaatiot Flanderin alueella Belgiassa
 3. Edistyneen valmistuksen käyttö Italian kenkäteollisuuden nykyaikaistamiseen Marchen alueella Italiassa
 4. Plocan - keskittyminen siniseen kasvuun Kanariansaarilla

Lisätietoja

Konferenssiohjelma

Älykäs erikoistumisalusta

Videoiden esimerkkejä älykkään erikoistumisen strategioista

koronavirusantigeenin

Yhdysvaltain ja EU: n asialista maailmanlaajuisen pandemian voittamiseksi: Maailman rokottaminen, ihmishenkien pelastaminen ja paremman terveysturvan rakentaminen

Julkaistu

on

Rokotus on tehokkain vastaus COVID -pandemiaan. Yhdysvallat ja EU ovat kehittyneiden rokotealustojen teknologisia johtajia, kun otetaan huomioon vuosikymmenten investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen.

On elintärkeää, että jatkamme aggressiivisesti asialistaa maailman rokottamiseksi. Yhdysvaltojen ja EU: n koordinoitu johtajuus auttaa laajentamaan tarjontaa, toimittamaan koordinoidummin ja tehokkaammin ja hallitsemaan toimitusketjujen rajoituksia. Tämä osoittaa transatlanttisen kumppanuuden voiman maailmanlaajuisten rokotusten helpottamisessa ja mahdollistaa monenvälisten ja alueellisten aloitteiden edistymisen.

Toukokuussa 2021 järjestettävän G20-maailmanlaajuisen terveyshuippukokouksen, G7-maiden ja Yhdysvaltojen ja EU: n kesäkuussa pidettävien huippukokousten sekä tulevan G20-huippukokouksen tulosten pohjalta Yhdysvallat ja EU laajentavat yhteistyötä maailmanlaajuisten toimien toteuttamiseksi maailman rokotuksen ja ihmishenkien pelastamisen puolesta, ja rakentaa parempaa terveysturvaa.  

Mainos

Pilari I: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen rokotteiden jakamista koskeva sitoumus: Yhdysvallat ja EU jakavat annoksia maailmanlaajuisesti rokotusten lisäämiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on COVAXin kautta tapahtuva jakaminen ja rokotusten määrän parantaminen pikaisesti alhaisen ja keskitulotason maissa. Yhdysvallat lahjoittaa yli 1.1 miljardia annosta ja EU lahjoittaa yli 500 miljoonaa annosta. Tämä on COVAXin kautta rahoittamiemme annosten lisäksi.

Kehotamme maita, jotka kykenevät rokottamaan väestönsä, kaksinkertaistamaan annoksen jakamista koskevat sitoumuksensa tai antamaan merkityksellisen panoksen rokotevalmiuteen. Ne arvostavat ennustettavaa ja tehokasta annosten jakamista maksimoidakseen kestävyyden ja minimoidakseen jätteen määrän.

Pilari II: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen sitoumus rokotusvalmiuteen: Yhdysvallat ja EU tukevat ja koordinoivat rokotteiden toimittamista, kylmäketjua, logistiikkaa ja rokotusohjelmia koskevien asiaankuuluvien organisaatioiden kanssa ja koordinoivat niiden kanssa, jotta injektiopulloissa olevat annokset muutetaan aseiksi. He jakavat kokemuksia annosten jakamisesta, mukaan lukien COVAXin kautta tapahtuva jakelu, ja edistävät rokotteiden tasapuolista jakelua.

Mainos

Pilari III: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen kumppanuus maailmanlaajuisen rokotetarjonnan ja lääkkeiden vahvistamiseksi: EU ja Yhdysvallat hyödyntävät äskettäin perustettua yhteistä COVID-19-valmistus- ja toimitusketjutyöryhmää rokotteiden ja lääkkeiden valmistuksen ja jakelun tukemiseksi ja toimitusketjun haasteiden ratkaisemiseksi. Seuraavassa kuvatut yhteistyötoimet sisältävät maailmanlaajuisten toimitusketjujen seurannan, maailmanlaajuisen kysynnän arvioinnin ainesosien ja tuotantomateriaalien tarjontaan nähden sekä maailmanlaajuisten rokotteiden ja lääkkeiden tuotannon pullonkaulojen ja muiden häiritsevien tekijöiden tunnistamisen ja korjaamisen reaaliajassa sekä mahdollisten ratkaisujen koordinoinnin. ja aloitteet rokotteiden, kriittisten panosten ja lisävarusteiden maailmanlaajuisen tuotannon lisäämiseksi.

Pilari IV: EU: n ja Yhdysvaltojen yhteinen ehdotus maailmanlaajuisen terveysturvan saavuttamiseksi. Yhdysvallat ja EU tukevat rahoituksen välittäjärahaston (FIF) perustamista vuoden 2021 loppuun mennessä ja tukevat sen kestävää pääomittamista. EU ja Yhdysvallat tukevat myös maailmanlaajuista pandemian seurantaa, mukaan lukien maailmanlaajuisen pandemiatutkan käsite. EU ja Yhdysvallat tekevät HERAn ja Yhdysvaltojen terveys- ja humanitaaristen palvelujen osaston Biomedical Advanced Research and Development Authorityn kautta yhteistyötä G7 -sitoumuksemme mukaisesti nopeuttaa uusien rokotteiden kehittämistä ja antaa suosituksia maailman kapasiteetin parantamiseksi. antaa nämä rokotteet reaaliajassa. 

Kehotamme kumppaneita liittymään FIF: n perustamiseen ja rahoittamiseen, jotta ne voivat tukea maita valmistautumaan COVID-19-tautiin ja tuleviin biologisiin uhkiin.

Pilari V: EU: n ja Yhdysvaltojen/kumppanien yhteinen etenemissuunnitelma alueelliseen rokotetuotantoon. EU ja Yhdysvallat koordinoivat investointeja alueelliseen tuotantokapasiteettiin matalan ja keskitulotason maiden kanssa sekä kohdennettuja toimia, joilla parannetaan lääketieteellisten vastatoimien kapasiteettia Build Back and Better World -infrastruktuurin ja vasta perustetun Global Gateway -kumppanuuden puitteissa. EU ja Yhdysvallat yhdistävät pyrkimyksensä vahvistaa paikallista rokotteiden valmistuskapasiteettia Afrikassa ja jatkavat keskusteluja COVID-19-rokotteiden ja -hoitojen tuotannon laajentamisesta ja varmistavat niiden tasapuolisen saatavuuden.

Kehotamme kumppaneita tukemaan koordinoituja investointeja maailmanlaajuisen ja alueellisen valmistuksen laajentamiseksi, mukaan lukien mRNA-, virusvektori- ja/tai proteiini-alayksikön COVID-19-rokotteet.

Lisätietoja

Yhteinen julkilausuma yhteisen COVID-19-valmistus- ja toimitusketjutyöryhmän käynnistämisestä

Continue Reading

Euroopan komissio

EU: n vakuutussääntöjen tarkistaminen: Vakuutuksenantajien kannustaminen investoimaan Euroopan tulevaisuuteen

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt kattavan katsauksen EU: n vakuutussäännöistä (Solvenssi II), jotta vakuutusyhtiöt voivat lisätä pitkän aikavälin investointeja Euroopan toipumiseen COVID-19-pandemiasta.

Tämän päivän katsauksella pyritään myös tekemään vakuutus- ja jälleenvakuutussektorista (eli vakuutusyhtiöiden vakuutuksesta) kestävämpää, jotta se voi selviytyä tulevista kriiseistä ja suojella paremmin vakuutuksenottajia. Lisäksi tietyille pienemmille vakuutusyhtiöille otetaan käyttöön yksinkertaistettuja ja oikeasuhteisempia sääntöjä.

Vakuutukset ovat välttämättömiä monille eurooppalaisille ja Euroopan yrityksille. Ne suojaavat ihmisiä taloudellisilta menetyksiltä odottamattomien tapahtumien varalta. Vakuutusyhtiöillä on myös tärkeä rooli taloudessamme, koska ne ohjaavat säästöjä rahoitusmarkkinoille ja reaalitalouteen ja tarjoavat siten eurooppalaisille yrityksille pitkäaikaista rahoitusta.

Mainos

Tämän päivän katsaus koostuu seuraavista osista:

 • Lainsäädäntöehdotus Solvenssi II -direktiivin muuttamiseksi (direktiivi 2009/138/EY);
 • tiedonanto Solvenssi II -direktiivin tarkistamisesta ja
 • lainsäädäntöehdotus uudesta vakuutusten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivistä.

Solvenssi II: n kattava katsaus

Tämän päivän tarkastelun tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten vakuutuksenantajien panosta elpymisen rahoittamiseen, edistyä pääomamarkkinaunionissa ja varojen ohjaamisessa kohti eurooppalaista vihreää sopimusta. Lyhyellä aikavälillä EU: ssa voidaan vapauttaa jopa arviolta 90 miljardin euron pääomaa. Tämä merkittävä pääoman vapautuminen auttaa (jälleen) vakuutuksenantajia lisäämään panostaan ​​yksityisinä sijoittajina Euroopan toipumiseen COVID-19-taudista.

Mainos

Solvenssi II -direktiivin muutoksia täydennetään myöhemmin delegoiduilla säädöksillä. Tämänpäiväisessä tiedonannossa esitetään komission aikomukset tältä osin. 

Muutamia keskeisiä kohtia tämän päivän paketista:

 • Tämän päivän muutokset suojaavat paremmin kuluttajia ja varmistavat, että vakuutusyhtiöt pysyvät vakaina myös vaikeina taloudellisina aikoina;
 • kuluttajat (”vakuutuksenottajat”) saavat paremmin tietoa vakuutuksenantajansa taloudellisesta tilanteesta;
 • kuluttajat ovat paremmin suojattuja ostaessaan vakuutustuotteita muista jäsenvaltioista valvontaviranomaisten paremman yhteistyön ansiosta;
 • vakuutusyhtiöitä kannustetaan investoimaan enemmän talouden pitkän aikavälin pääomaan;
 • vakuutuksenantajien taloudellinen vahvuus ottaa paremmin huomioon tietyt riskit, mukaan lukien ilmastoon liittyvät riskit, ja on vähemmän herkkä lyhyen aikavälin markkinoiden heilahteluille; ja
 • koko alaa tarkastellaan paremmin, jotta sen vakaus ei vaarannu.

Ehdotettu vakuutusten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi

Vakuutusten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin tavoitteena on varmistaa, että vakuutuksenantajat ja asiaankuuluvat viranomaiset EU: ssa ovat paremmin valmistautuneet merkittäviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Se ottaa käyttöön uuden järjestetyn kriisinratkaisuprosessin, joka suojaa paremmin vakuutuksenottajia sekä reaalitaloutta, rahoitusjärjestelmää ja lopulta veronmaksajia. Kansallisilla viranomaisilla on paremmat valmiudet, jos vakuutusyhtiö tulee maksukyvyttömäksi.

Perustamalla kriisinratkaisukollegioita asiaankuuluvat valvontaviranomaiset ja kriisinratkaisuviranomaiset voivat ryhtyä koordinoituihin, oikea-aikaisiin ja päättäväisiin toimiin ratkaistakseen rajatylittävien (jälleen) vakuutusryhmien sisällä ilmeneviä ongelmia varmistaen parhaan mahdollisen lopputuloksen vakuutuksenottajille ja laajemmalle taloudelle.

Tämän päivän ehdotukset perustuvat laajasti EIOPAn (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) antamaan tekniseen neuvontaan. Ne ovat myös sopusoinnussa aiheesta kansainvälisellä tasolla tehdyn työn kanssa ottaen huomioon eurooppalaiset erityispiirteet.

Talous, joka toimii ihmisille Varapresidentti Valdis Dombrovskis sanoi: "Eurooppa tarvitsee vahvan ja elinvoimaisen vakuutussektorin investoidakseen talouteemme ja auttaaksemme meitä hallitsemaan riskejä, joita kohtaamme. Vakuutussektori voi edistää vihreää sopimusta ja pääomaa Markets Union, koska sillä on kaksi roolia suojelijana ja sijoittajana. Tämän päivän ehdotuksilla varmistetaan, että sääntömme pysyvät tarkoituksenmukaisina tekemällä niistä suhteellisempia. "

Rahoituspalveluista, rahoitusvakaudesta ja pääomamarkkinaunionista vastaava komissaari Mairead McGuinness sanoi: ”Tämän päivän ehdotus auttaa vakuutusalaa vahvistumaan ja täyttämään osansa EU: n taloudessa. Mahdollistamme investoinnit elpymiseen ja sen jälkeen. Edistämme myös vakuutusyhtiöiden osallistumista EU: n pääomamarkkinoille tarjoamalla pitkän aikavälin investointeja, jotka ovat elintärkeitä kestävän tulevaisuuden kannalta. Kasvava pääomamarkkinaunionimme on olennainen vihreän ja digitaalisen tulevaisuutemme kannalta. Kiinnitämme myös huomiota kuluttajien näkökulmaan; Vakuutuksenottajat voivat olla vakuuttuneita siitä, että heidät suojataan paremmin tulevaisuudessa, jos heidän vakuutuksenantajansa joutuu vaikeuksiin. ”

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentti ja neuvosto keskustelevat nyt lainsäädäntöpaketista.

Tausta

Vakuutussuoja on välttämätön monille kotitalouksille, yrityksille ja rahoitusmarkkinoiden toimijoille. Vakuutussektori tarjoaa myös ratkaisuja eläketuloihin ja auttaa säästämään säästöjä rahoitusmarkkinoille ja reaalitalouteen.

Solvenssi II -direktiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2016. Komissio seurasi direktiivin soveltamista ja kuuli laajasti sidosryhmiä mahdollisista tarkistettavista aloista.

Komissio pyysi 11. helmikuuta 2019 virallisesti vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselta teknistä neuvontaa valmistautuakseen Solvenssi II -direktiivin tarkistamiseen. EIOPAn tekniset neuvot julkaistiin 17. joulukuuta 2020.

Direktiivissä mainitun vähimmäistarkastelun lisäksi ja sidosryhmiä kuultuaan komissio yksilöi Solvenssi II -kehyksen muita aloja, joita olisi tarkasteltava uudelleen, kuten alan panosta Euroopan unionin poliittisiin painopisteisiin (esim. Kauppa ja pääomamarkkinaunioni), rajatylittävän vakuutustoiminnan valvonta ja vakavaraisuussuhteiden, mukaan lukien raportointi, suhteellisuuden parantaminen.

Lisätietoja

Lainsäädäntöehdotus muutoksiksi direktiiviin 2009/138/EY (Solvenssi II -direktiivi)

Lainsäädäntöehdotus (jälleen) vakuutusyritysten elvyttämiseksi ja kriisinratkaisuksi

Tiedonanto Solvenssi II -direktiivin tarkistamisesta

Kysymys ja vastaukset

Continue Reading

Euroopan komissio

Komissio julkaisee Kreikkaa koskevan tehostetun seurantakertomuksen

Julkaistu

on

Komissio on julkaissut Kreikan yhdestoista tehostetun valvonnan raportti. Kertomus laaditaan tehostetun valvontakehyksen yhteydessä, jonka tarkoituksena on varmistaa jatkuva tuki Kreikan uudistussitoumusten toteuttamiselle sen jälkeen, kun rahoitusapuohjelma on saatettu onnistuneesti päätökseen vuonna 2018. Raportissa todetaan, että Kreikka on toteuttanut tarvittavat toimet erityisistä sitoumuksista huolimatta pandemian aiheuttamista haastavista olosuhteista.

Kreikan viranomaiset ovat tehneet erityisiä sitoumuksia eri aloilla, mukaan lukien yksityistäminen, liiketoimintaympäristön ja verohallinnon parantaminen, samalla kun edistyttiin laajemmissa rakenneuudistuksissa, myös kouluopetuksen ja julkishallinnon alalla. EU: n toimielimet ovat tyytyväisiä tiiviiseen ja rakentavaan sitoutumiseen kaikilla aloilla ja kannustavat Kreikan viranomaisia ​​jatkamaan vauhtia ja tarvittaessa lisäämään pyrkimyksiä korjata osittain pandemian aiheuttamat viivästykset.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa