Liity verkostomme!

Maatalous

GMO: komissio pyytää neuvostoa sopimaan ehdotusta myöntää jäsenvaltioille lisää toissijaisuutta viljelyä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

0 ,, 17053629_303,00Euroopan unionin yleinen tuomioistuin antoi 26-syyskuussa 2013 tuomion, jonka mukaan komissio ei ollut ottanut kantaa 12 vuotta sitten 2001: ssä esitettyyn muuntogeenisten organismien viljelypyyntöön.

Tämän päätöksen mukaisesti komissio toimi marraskuussa 6 lähettämällä viljelypyynnön ministerineuvostolle. Ministerien on nyt omaksuttava kanta määräenemmistöllä tästä pyynnöstä. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto oli jo antanut myönteisen lausunnon pyynnöstä kaikissa kuudessa myönteisessä lausunnossa asiakirjoissa 2005, 2006, 2008, 2011 ja 2012.

Tämä vuoden 2001 pyyntö kuuluu "vanhan" Lissabonin strategiaa edeltäneen komiteamenettelyn piiriin, mikä tarkoittaa, että jos neuvosto ei pysty kokoamaan määräenemmistöä joko luvan puolesta tai vastaan, komissio on lain mukaan velvollinen antamaan luvan.

Mainos

Samanaikaisesti komissio on pyytänyt uutta keskustelua ministerineuvostossa niin kutsutusta viljelyehdotuksestaan, josta Euroopan parlamentti on jo antanut lausuntonsa, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat rajoittaa tai kieltää GMO: ien viljelyn alueellaan muista syistä kuin terveydelle ja ympäristölle aiheutuviin riskeihin.

Terveysvaltuutettu Tonio Borg sanoi: "Komissio on velvollinen noudattamaan tuomioistuimen päätöstä, ja se on tänään päättänyt lähettää luonnoksen päätökseksi maissin 1507 maissin hyväksymisestä: tulevina kuukausina ministereitä kutsutaan ottamaan vastaan kanta tähän valtuutuspyyntöön ".

Komissaari Borg jatkoi: "Tuomioistuimen päätös maissista 1507 vahvistaa kiireellisen yhdenmukaistaa tiukat ja ennakoitavat eurooppalaiset GMO-viljelylupia koskevat säännöt ottaen asianmukaisesti huomioon kansalliset olosuhteet. Komissio esitti kolme vuotta sitten ehdotuksen, jota sekä parlamentti että parlamentti tukivat laajasti. neuvostoa tarjoamaan ratkaisun nykyiseen umpikujaan lupamenettelyssä. Kehotan siksi jäsenvaltioita sitoutumaan ja tukemaan komission ehdotusta, jotta puheenjohtajavaltio ja neuvosto voivat muodostaa kompromissin, joka mahdollistaa viljelyehdotuksen etenemisen. "

Mainos

Seuraavat vaiheet

Komissio on pyytänyt keskustelua jäsenvaltioiden kanssa ympäristöneuvostossa, joka kokoontuu 13 joulukuun 2013.

Tausta

Geneettisesti muunnettu maissi 1507 (Bt-maissi) kehitettiin antamaan vastustuskykyä tietyille maissin haitallisille koiran toukkille, kuten eurooppalaiselle maissinporaajalle. Sille on tällä hetkellä myönnetty lupa EU: n elintarvikkeisiin ja rehuihin, mutta ei viljelyyn. 2001-yhtiössä Pioneer jätti maissin 1507 viljelyä koskevan lupahakemuksen GMO: ien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun direktiivin (2001 / 18 / EY) nojalla.

Vuonna 2007 Pioneer aloitti ensimmäisen kanteen laiminlyönnistä Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa komissiota vastaan, koska se ei ollut esittänyt päätöstä kyseisen maissin hyväksymisestä äänestettäväksi sääntelykomitealle. Tilintarkastustuomioistuin lopetti tämän toiminnan sen jälkeen, kun komissio ehdotti sääntelykomitealle helmikuussa 2009 luonnosta hyväksymispäätökseksi. Komitea ei kuitenkaan antanut lausuntoa. Vuonna 2010 Pioneer aloitti toisen laiminlyönnin (asia T-164/10) komissiota vastaan, koska se ei toimittanut sääntelykomitean lausunnon puuttuessa neuvostolle ehdotusta lupapäätökseksi linjassa tuolloin sovellettavan komiteamenettelyn mukaisesti1.

Unionin yleinen tuomioistuin antoi 26-syyskuussa 2013 asiassa T-164 / 10 annetun tuomion, jonka mukaan komissio ei toiminut direktiivin 2001 / 18 / EY nojalla, koska se ei ollut jättänyt neuvostolle komiteamenettelyn 5 (4) artiklan mukaista ehdotusta. Päätös 1999 / 468 / EC.

Siksi komissio tekee SEUT-sopimuksen 266 artiklan ja tuomioistuimen päätöksen mukaisesti neuvostolle ehdotuksen maissia 1507 koskevasta lupapäätöksestä. Terveyden ja ympäristön korkean suojelun tason varmistamiseksi lupapäätöstä on muutettu hieman, jotta siihen sisältyisi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) vuosina 2011 ja 2012 antamia suosituksia lupaehdoista ja ympäristön seurannasta. maissi 1507.

Viljelyehdotus

Vastauksena useiden jäsenvaltioiden pitkäaikaiseen pyyntöön komissio julkaisi heinäkuussa 2010 ehdotuksen asetukseksi, jolla tarkistetaan direktiiviä 2001 / 18 / EY, jotta jäsenvaltioille voidaan antaa oikeusperusta päättääkseen muuntogeenisten organismien viljelystä muista syistä kuin ne, jotka perustuvat terveys- ja ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin Euroopan tasolla. Tämän muutoksen ansiosta jäsenvaltiot voivat rajoittaa tai kieltää muuntogeenisten organismien viljelyn alueellaan tai koko alueellaan turvautumatta suojalausekkeisiin, joita EFSA ei tähän mennessä ole tukenut.

Euroopan parlamentti antoi ehdotuksesta ensimmäisen käsittelyn lausunnon heinäkuussa 2011. Neuvostossa, huolimatta peräkkäisten puheenjohtajavaltioiden ja etenkin Tanskan puheenjohtajakauden 2012-kokouksen ponnisteluista, yhteisymmärrykseen ei päästy, koska vähemmistö jäsenvaltioista on estänyt aseman. Komissio on jatkanut pyrkimyksiään puuttua näiden estävien jäsenvaltioiden huolenaiheisiin ja saanut samalla suurimman osan jäsenvaltioiden tuesta ehdotusta.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Maatalous

Maatalous: Komissio hyväksyy uuden maantieteellisen merkinnän Unkarista

Julkaistu

on

Komissio on hyväksynytSzegedi tükörponty ' Unkarista suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (SMM). 'Szegedi tükörponty' on karppilajien kala, joka on tuotettu Szegedin alueella lähellä Unkarin etelärajaa, jossa luotiin kalalammijärjestelmä. Lammien emäksinen vesi antaa kaloille erityisen elinvoimaa ja kimmoisuutta. Näissä lampissa kasvatettujen kalojen hilseilevä, punertava ja maukas liha ja sen raikas tuoksu ilman sivumakuja voidaan katsoa johtuvan suoraan kyseisestä suolaisesta maasta.

Kalan laatuun ja makuun vaikuttavat suoraan suolaiseen maaperään muodostuneiden kalalammien järvipohjan hyvä hapensaanti. Szegedi tükörpontyn liha on proteiinipitoista, vähärasvaista ja erittäin maukasta. Uusi nimitys lisätään luetteloon 1563 tuotteesta, jotka on jo suojattu eAmbrosia tietokanta. Lisätietoja verkossa laadukkaita tuotteita.

Mainos

Continue Reading

Maatalous

Vahvistavatko parlamentin jäsenet maatilalta haarukalle -strategiaa?

Julkaistu

on

Tänä torstaina ja perjantaina (9.-10. Syyskuuta) Euroopan parlamentin AGRI- ja ENVI-valiokunnat äänestävät reaktiostaan ​​EU: n maatila-haarukka -strategiaan. Euroopan parlamentin maatalous- (AGRI) ja ympäristö- (ENVI) valiokunnat äänestävät yhteisestä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstään maatilalta haarukalle -strategiassa, jossa esitetään, miten EU pyrkii tekemään elintarvikejärjestelmästä oikeudenmukaisen, terveellisen ja ympäristöystävällisen. . Mietinnön tarkistuksista äänestetään torstaina.

Tämän jälkeen molempien valiokuntien jäsenten odotetaan hyväksyvän yhteisen Farm to Fork -strategiaraporttinsa perjantaina ja lähettävän sen täysistuntoon lokakuun alussa pidettävää lopullista äänestystä varten. Tieteelliset todisteet osoittavat, että EU: n elintarvikejärjestelmä ei ole tällä hetkellä kestävä ja että tarvitaan suuria muutoksia ruoan tuottamisessa, kaupassa ja kulutuksessa, jos haluamme kunnioittaa kansainvälisiä sitoumuksiamme ja planeettamme rajoja. Euroopan komission vuonna 2020 esittämä Farm to Fork -strategia keskeisenä osana Euroopan vihreää sopimusta on potentiaalinen muutos tällä alalla. Tämä johtuu siitä, että se murtautuu siilojen läpi ja kokoaa yhteen useita poliittisia aloitteita, joiden tavoitteena on tehdä elintarvikejärjestelmästä kestävämpi.

Maatalouden sidosryhmät ja maatalouden ministerit ovat kuitenkin ottaneet Farm to Fork -strategian vastaan ​​haalean vastaanoton. Tämä johtuu siitä, että ne tukevat synteettisten torjunta -aineiden, lannoitteiden ja antibioottien jatkuvaa käyttöä EU: n maataloudessa - niiden aiheuttamista ympäristöhaitoista huolimatta - ja strategia kyseenalaistaa näiden maatalouskemikaalien laajan käytön. Nyt on Euroopan parlamentin tehtävä vahvistaa oma kantansa strategiaan, joka lähettää vahvan poliittisen signaalin Euroopan komissiolle. Tämä on erityisen ajankohtaista, kun kahden viikon kuluttua järjestettävä YK: n elintarvikejärjestelmien huippukokous ja lokakuussa järjestettävä Farm to Fork -konferenssin toinen painos.

Mainos

"Euroopan parlamentin jäsenet eivät voi hukata tätä kultaista tilaisuutta vahvistaa maatilalta haarukalle -strategiaa ja asettaa se keskeiseksi tavoitteeksi saavuttaa EU: n ilmasto-, biologinen monimuotoisuus- ja kestävän kehityksen tavoitteet vuodeksi 2030", sanoi Jabier Ruiz, elintarvike- ja maatalouspolitiikan virkamies WWF: n Euroopan poliittisesta toimistosta. ”Strategialla on paljon mahdollisuuksia tehdä ruokajärjestelmistämme kestävämpiä, jos ne toteutetaan tarvittavassa mittakaavassa. Parlamentti voi nyt antaa olennaisen sysäyksen tähän. ”

Kaiken kaikkiaan Euroopan parlamentin mietinnössä on tuettava Farm to Fork -strategian kunnianhimoa ja kehotettava Euroopan komissiota kehittämään ja laajentamaan täysin strategian kattamia poliittisia aloitteita. Tarkemmin sanottuna WWF pitää erityisen tärkeänä, että Euroopan parlamentin jäsenet tukevat kompromissitarkistuksia, joissa pyydetään:

Perusta kestävää ruokajärjestelmää koskeva EU: n tuleva lainsäädäntö uusimpaan tieteelliseen tietoon ja ota sidosryhmät mukaan eri näkökulmista laillisen ja osallistavan prosessin varmistamiseksi. Ota käyttöön vankat merenelävien jäljitettävyysmekanismit, jotka antavat täsmällistä tietoa siitä, missä, milloin, miten ja mitä kalaa on pyydetty tai viljelty kaikkien merenelävituotteiden osalta riippumatta siitä, onko kala EU: sta pyydetty vai tuotu, tuore tai jalostettu.

On tunnustettava, että kulutustottumuksia on muutettava koko väestön laajuisesti, mukaan lukien lihan ja erittäin jalostettujen tuotteiden liiallinen kulutus, ja esitettävä proteiinien siirtymisstrategia, joka kattaa sekä kysynnän että tarjonnan ja vähentää ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

Mainos

Kannustetaan toimia alkutuotantotasolla ja toimitusketjun alkuvaiheessa esiintyvän ruokahävikin, mukaan lukien korjaamaton ruoka, hillitsemiseksi ja asetetaan sitovia tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi kaikissa toimitusketjun vaiheissa. Otetaan käyttöön pakollinen due diligence -menettely toimitusketjuille sen varmistamiseksi, että EU: n tuontiin ei liity ainoastaan ​​metsien hävittämistä, vaan myös kaikenlaista ekosysteemin muuttumista ja huonontumista - eikä se aiheuta haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksiin.

Torstaina pidetyn äänestyksen jälkeen AGRI-parlamentin jäsenet kumileimasivat myös kesäkuussa saavutetun poliittisen sopimuksen yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tämä on vakiomenettely EU: n päätöksenteossa, eikä odoteta yllätyksiä.

Continue Reading

Maatalous

Maatalous: Komissio toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään maanviljelijöiden kassavirtaa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt toimenpiteen, jonka avulla viljelijät voivat saada enemmän yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tukia. Tällä toimenpiteellä tuetaan ja lisätään kassavirtaa viljelijöille, jotka kärsivät COVID-19-kriisistä ja epäsuotuisten sääolosuhteiden vaikutuksista kaikkialla EU: ssa. Esimerkiksi jotkut alueet ovat kärsineet syvästi tulvista.

Toimenpiteen avulla jäsenvaltiot voivat maksaa tulotukea ja tiettyjä maaseudun kehittämisohjelmia viljelijöille, joilla on korkeampi ennakkomaksu, enintään 70 prosenttia (50 prosentista) suorista tuista ja 85 prosenttia (75 prosenttia) maaseudun kehittämistuista. EU: n talousarvion suojaamista koskevat suojatoimet ovat voimassa, joten maksut voidaan maksaa kerran valvontaa ja tarkastuksia on saatu päätökseen ja 16. lokakuuta 2021 alkaen suorien tukien osalta. Euroopan komissio on antanut tukea elintarvikealalle koko COVID-19-kriisin ajan lisäämällä joustavuutta ja erityisiä markkinatoimenpiteitä. Lisää tietoa tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa