Liity verkostomme!

Euroopan komissio

EU: n ja Yhdysvaltojen järjestää toinen kauppaneuvottelukierros Brysselissä 11-15 marraskuu

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

iStock_000009920511Small-612x3364. marraskuuta EU ja Yhdysvallat ilmoittivat pitävänsä transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (TTIP) neuvottelujen toisen kierroksen Brysselissä 11. – 15. Marraskuuta 2013. Viikkoa kestävä neuvottelukierros korvaa alun perin suunnitellut neuvottelut. 7.-11. Lokakuuta, joita lykättiin Yhdysvaltojen hallituksen sulkemisen takia. Tämä neuvottelukierros asettaa nyt TTIP-keskusteluprosessin täysin takaisin raiteille suunnitellun neuvottelujen aikataulun suhteen.

Neuvotteluryhmien odotetaan keskustelevan Atlantin molemmin puolin palveluista, investoinneista, energiasta ja raaka-aineista sekä sääntelykysymyksistä. Julkisia hankintoja koskeva neuvotteluistunto oli tapahtunut ennen sulkemista.

Brysselissä käytäviä neuvotteluja seuraa kolmas neuvottelukierros Washington DC: ssä viikolla 16. joulukuuta.

Mainos

Tietoa sidosryhmille

Euroopan komissio järjestää sidosryhmille tiedotustilaisuuden neuvottelujen toisella kierroksella perjantaina 15. marraskuuta. Kansalaisjärjestöillä, kuluttajaryhmillä, ammattiliitoilla, ammatillisilla järjestöillä, liike-elämän ja muilla kansalaisyhteiskunnan järjestöillä on mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä molempien osapuolten pääneuvottelijoiden kanssa. Osallistujat voivat ilmoittautua tätä.

Tiedotusvälineille

Mainos

Perjantaina 15. marraskuuta klo 15 pääneuvottelijat Ignacio Garcia Bercero ja Dan Mullaney kertovat tiedotusvälineille ennätyksestä Euroopan komission lehdistötilaisuudessa. Lehdistötilaisuus lähetetään lähetystoiminnan harjoittajille Euroopassa satelliitin kautta (EbS), ja sitä voidaan seurata suorana a web stream.

Tausta

Toinen neuvottelukierros seuraa onnistuneita neuvotteluja 8. – 12. Heinäkuuta (IP / 13 / 691).

Transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden tavoitteena on vapauttaa EU: n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa ja investoinnit. Sen odotetaan lisäävän työpaikkoja ja kasvua ja auttavan Eurooppaa pitkän aikavälin toipumisessa talouskriisistä.

EU: n ja Yhdysvaltojen osuus maailman taloudellisesta tuotoksesta on 40 prosenttia, ja niiden kahdenväliset taloudelliset suhteet ovat jo maailman suurimmat. Lontoon talouspoliittisen tutkimuskeskuksen riippumattomassa tutkimuksessa ennustetaan, että kunnianhimoisen ja kattavan sopimuksen avulla EU voisi saada 119 miljardia euroa vuodessa, kun se pannaan täysimääräisesti täytäntöön. EU: n vienti Yhdysvaltoihin voi nousta 28%, mikä ansaitsee tavaroiden ja palvelujen viejille ylimääräisiä 187 miljardia euroa vuodessa. Kuluttajat hyötyvät myös siitä, että EU: ssa asuva keskimääräinen neljän hengen perhe on 545 euroa paremmin joka vuosi (MEMO / 13 / 211).

Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on katseet muuhun kuin vain tariffien poistamiseen. Niiden väliset tullit ovat jo matalat (keskimäärin vain 4%), joten tärkeimmät kaupan esteet ovat "rajan takana" asetuksissa, tullien ulkopuolisissa esteissä ja byrokratiassa. Arviot osoittavat, että 80% kaupan mahdollisista varallisuuden voitoista tulee byrokratian ja sääntelyn aiheuttamien kustannusten leikkaamisesta sekä palvelukaupan ja julkisten hankintojen vapauttamisesta.

Sääntely-yhteistyön parantamisella pyritään luomaan samanlaiset säädökset Atlantin molemmin puolin sen sijaan, että jouduttaisiin yrittämään mukauttaa niitä myöhemmin. Tavoitteena on rakentaa yhdentyneemmät transatlanttiset markkinat kunnioittaen kummankin osapuolen oikeutta säännellä tavalla, joka varmistaa terveyden, turvallisuuden ja ympäristön suojelun sopivaksi katsomallaan tasolla. Molemmat osapuolet toivovat, että yhdenmukaistamalla kotimaiset standardinsa ne pystyvät asettamaan vertailukohdan maailmanlaajuisten sääntöjen kehittämiselle. Tällainen siirto olisi selvästi hyödyllistä sekä EU: n että Yhdysvaltojen viejille, mutta se vahvistaisi myös monenvälistä kauppajärjestelmää.

Lisätietoja

Kaikki asiakirjat transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden neuvotteluista.

TTIP - sääntelyosa

'' Regulatory Puzzle -ratkaisun ratkaiseminen '' - EU: n kauppakomissaari Karel De Guchtin puhe 10. lokakuuta 2013

Riippumaton tutkimus EU: n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksen eduista

Lisätietoja EU: n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteista.

Euroopan komissio

Uusi eurooppalainen Bauhaus: Uusia toimia ja rahoitusta kestävyyden yhdistämiseksi tyyliin ja osallisuuteen

Julkaistu

on

logo

Komissio on antanut tiedonannon, jossa esitetään uuden eurooppalaisen Bauhausin käsite. Tämä sisältää useita poliittisia toimia ja rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa eri talouden alojen, kuten rakentamisen ja tekstiilien, muutosta, jotta kaikki kansalaiset voivat saada kiertotuotteita ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus tuo kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden Euroopan vihreään sopimukseen, ja sen tarkoituksena on osoittaa, kuinka kestävä innovaatio tarjoaa konkreettisia, myönteisiä kokemuksia jokapäiväisessä elämässämme.

Rahoitukseen on varattu noin 85 miljoonaa euroa EU: n ohjelmien uusille eurooppalaisille Bauhaus -hankkeille vuosina 2021–2022. Moniin muihin EU: n ohjelmiin sisällytetään uusi eurooppalainen Bauhaus osana asiayhteyttä tai prioriteettia ilman ennalta määrättyä budjettia.

Mainos

Rahoitus tulee eri EU -ohjelmista, mukaan lukien Horizon Europe tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma (erityisesti Horisontti Eurooppa -operaatiot), LIFE-ohjelma ympäristön ja ilmastotoimien sekä Euroopan aluekehitysrahasto. Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita käyttämään uusia eurooppalaisia ​​Bauhaus-perusarvoja alueellisen ja sosioekonomisen kehityksen strategioissaan ja hyödyntämään niiden elvytys- ja selviytymissuunnitelmien sekä koheesiopolitiikan ohjelmien asiaankuuluvia osia. rakentaa parempi tulevaisuus kaikille.

Komissio perustaa Uusi eurooppalainen Bauhaus Lab: "ajattele ja tee" -työryhmä uusien työkalujen, ratkaisujen ja poliittisten suositusten luomiseen, prototyyppien luomiseen ja testaamiseen. Lab jatkaa liikkeen yhteistyöhenkeä, joka kokoaa yhteen eri elämänaloja ja tavoittaa yhteiskunnan, teollisuuden ja politiikan yhdistämään ihmiset ja löytämään uusia tapoja luoda yhdessä.

Tiedonanto on saanut inspiraationsa yhteisestä suunnitteluvaiheesta tammikuusta heinäkuuhun saadusta palautteesta, jossa komissio sai yli 2000 vastausta kaikkialta Euroopasta ja sen ulkopuolelta.

Mainos

Kasvavan liikkeen edistäminen

Tammikuussa 2021 käynnistettiin New European Bauhaus -suunnitteluvaihe, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja ajatella esteettisiä, kestäviä ja osallistavia ratkaisuja asuintiloihimme ja auttaa toteuttamaan eurooppalainen vihreä sopimus. Kehityksen ensimmäisessä osassa kehotettiin kaikkia liittymään keskusteluun miettimään yhdessä tapaamme elää yhdessä. Nämä keskustelut sisältyivät tänään hyväksyttyyn uuden eurooppalaisen Bauhaus -tiedonantoon.

Yhteisluominen on edelleen välttämätöntä, ja se kehittyy ensimmäisten konkreettisten tulosten valossa arvioiden ja arviointien avulla. Siksi komissio syventää edelleen työtä kasvavan uuden eurooppalaisen Bauhaus -yhteisön kanssa, johon kuuluu sitoutuneita yksilöitä, järjestöjä ja viranomaisia. 

Liike saa inspiraatiota myös olemassa olevista kauniista, kestävistä ja osallistavista paikoista ja hankkeista Euroopassa. Ensimmäiset uudet eurooppalaiset Bauhaus -palkinnot juhlivat näitä saavutuksia ja jakoivat palkintoja kymmenessä kategoriassa tuotteista ja elämäntavoista aina uudelleen keksittyihin tapaamis- ja jakamispaikkoihin. "Uusi eurooppalainen Bauhaus Rising Stars" -ryhmä, joka on avoinna yksinomaan alle 30-vuotiaille, tukee ja kannustaa nuorempaa sukupolvea jatkamaan uusien ideoiden ja jännittävien konseptien kehittämistä. Voittajat saavat palkintonsa palkintojenjakotilaisuudessa 16. syyskuuta.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Uusi eurooppalainen Bauhaus yhdistää suuren vihreän Euroopan vihreän näkemyksen konkreettiseen muutokseen paikan päällä. Muutos, joka parantaa jokapäiväistä elämäämme ja jonka ihmiset voivat koskettaa ja tuntea - rakennuksissa, julkisissa tiloissa, mutta myös muodissa tai huonekaluissa. Uuden eurooppalaisen Bauhausin tavoitteena on luoda uusi elämäntapa, joka vastaa kestävyyttä ja hyvää muotoilua, vaatii vähemmän hiiltä ja on osallistava ja edullinen kaikille. ”

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: ”Yhdistämällä tieteen ja innovoinnin taiteen ja kulttuurin kanssa ja omaksumalla kokonaisvaltaisen lähestymistavan, New European Bauhaus luo ratkaisuja, jotka eivät ole vain kestäviä ja innovatiivisia vaan myös helppokäyttöisiä, edullinen ja elämää parantava meille kaikille. ”

Koheesiosta ja uudistuksista vastaava komissaari Elisa Ferreira sanoi: ”Poikkitieteellisellä ja osallistavalla lähestymistavallaan uusi eurooppalainen Bauhaus vahvistaa paikallisten ja alueellisten yhteisöjen, teollisuudenalojen, innovaattoreiden ja luovien ihmisten roolia, jotka työskentelevät yhdessä parantaaksemme elämänlaatua. Koheesiopolitiikka muuttaa uudet ideat paikallisella tasolla toteutettaviksi. ”

Lisätietoja

Tiedonanto uudesta eurooppalaisesta Bauhausista

Liite 1-Selvitys yhteissuunnitteluvaiheesta

Liite 2 - EU -ohjelmien mobilisointi

Liite 3 - Uusi eurooppalainen Bauhaus -politiikan ekosysteemi

Q & A

Uusi eurooppalainen Bauhaus -sivusto

Korkean tason pyöreä pöytä

Presidentti von der Leyenin puhe unionin tilasta

Continue Reading

Euroopan komissio

EU: n tilanne: Taistelu COVID-19-tautia vastaan, elvytys, ilmasto ja ulkopolitiikka

Julkaistu

on

Vuosittaisessa Euroopan unionin tilannetta koskevassa keskustelussa Euroopan parlamentin jäsenet kysyivät komission puheenjohtajalta von der Leyeniltä EU: n välittömistä haasteista, Täysistunto  AFCO.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen aloitti toisen puheensa Euroopan unionin tilasta korostaen, että vuosisadan suurimmassa maailmanlaajuisessa terveyskriisissä, syvimmässä maailmanlaajuisessa talouskriisissä vuosikymmeniin ja kaikkien aikojen vakavimmassa planeettakriisissä ”päätimme jatkaa sitä. yhdessä. Yhtenä Euroopana. Ja voimme olla siitä ylpeitä. " Hän korosti, että Eurooppa on yksi maailman johtavista rokotusten määrästä ja jakaa puolet rokotetuotannostaan ​​muun maailman kanssa. Nyt ensisijaisena tavoitteena on nopeuttaa maailmanlaajuista rokotusta, jatkaa ponnisteluja Euroopassa ja valmistautua hyvin tuleviin pandemioihin.

Tulevaisuudessa hän totesi, että "digitaalisuus on" tee tai katkaise ongelma ", ja julkisti uuden eurooppalaisen sirulain, joka kokoaa yhteen Euroopan maailmanluokan tutkimus-, suunnittelu- ja testauskapasiteetin ja koordinoi puolijohteita koskevia EU: n ja kansallisia investointeja. Ilmastonmuutoksen osalta von der Leyen teki selväksi, että ”koska se on ihmisen tekemää, voimme tehdä asialle jotain”. Hän korosti, että vihreän sopimuksen myötä EU oli ensimmäinen suuri talous, joka esitteli kattavan lainsäädännön tällä alalla, ja lupasi tukea kehitysmaita kaksinkertaistamalla biologisen monimuotoisuuden rahoituksen ja lupaamalla 4 miljardin euron lisärahoituksen ilmastorahoitukseen vuoteen 2027 mennessä siirtyminen.

Mainos

Puhuessaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta hän vaati eurooppalaista kyberpuolustuspolitiikkaa ja uutta eurooppalaista kyberresilienssilakia ja ilmoitti, että Ranskan puheenjohtajakaudella pidetään huippukokous Euroopan puolustuksesta.

Manfred WEBER (EPP, DE) viittasi COVID-19-kriisin sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin ja totesi, että Euroopan on pikaisesti luotava uusia työpaikkoja myös terveydenhuollon alalla, jolla EU on johtava COVID-19-rokotteiden kanssa. Hän pyysi EU: n ja Yhdysvaltojen kauppaa koskevaa hätäohjelmaa liikenne-, liikkuvuus- ja digitaalialoille sekä suunnitelmaa byrokratian vähentämiseksi. Euroopan puolustusta olisi vahvistettava nopean toiminnan joukkoilla, ja Europolista tulisi eurooppalainen FBI, hän totesi.

Iratxe GARCÍA (S&D, ES) arvioi EU: n taistelua pandemiaa ja sen seurauksia vastaan ​​myönteisesti: ”70% väestöstä on rokotettu, vapaa liikkuvuus on jälleen todellisuutta ja NextGenerationEU: n varoja jaetaan jo”. Siirtyminen vihreään talouteen on myös hyvässä vauhdissa, hän lisäsi, mutta "emme ole tehneet tarpeeksi varmistaaksemme kansalaisten hyvinvoinnin" ja huomautti, että kriisi on pahentanut eriarvoisuutta ja iskenyt kaikkein haavoittuvimpiin.

Mainos

Dacian CIOLOŞ (Renew, RO) valitti, että komissio on liian usein harjoittanut diplomatiaa neuvoston kanssa sen sijaan, että se olisi tehnyt päätöksentekoa parlamentin kanssa. Hän korosti, että eurooppalaiset arvot ovat unionin perustamme, ja hän kehotti komissiota käyttämään ehdollisuusmekanismia, joka on perustettu suojelemaan EU: n talousarviota oikeusvaltioperiaatteen loukkauksilta lähes vuoden ajan, mutta ei koskaan sovellettu, rahoituksen lopettamiseksi. illiberaaleja liikkeitä monissa osissa Eurooppaa, joissa oikeuslaitoksen riippumattomuus on heikentynyt, toimittajia murhattu ja vähemmistöjä syrjitty.

Philippe LAMBERTS (vihreät/EFA, BE) vaati enemmän ilmastotavoitteita: "nopeampi, korkeampi, vahvempi: on korkea aika soveltaa olympiatavoitteita pyrkimyksissämme pelastaa planeetta". Hän pyysi myös muutoksia finanssi- ja sosiaalijärjestelmiin ihmisarvoisen elämän takaamiseksi kaikille. Ulkopolitiikasta Lamberts totesi, että EU: sta voi tulla "raskaansarjan" maailmankaikkeudella vain jakamalla itsemääräämisoikeus, ja teki selväksi, että "" Euroopan linnoituksesta "ei koskaan tule arvostettua geopoliittista toimijaa". Lopuksi hän pahoitteli, että EU -maat Suurin huolenaihe Afganistanissa on välttää sitä, että afganistanilaiset asettavat jalkansa Euroopan alueelle.

EU: n kansalaiset eivät tarvitse "kukkaisia ​​puheita", he vain "haluavat jäädä yksin", sanoi Jörg MEUTHEN (ID, DE). Hän arvosteli komission suunnitelmia "valtavista kuluista" - vihreän sopimuksen, elvytysrahaston, "sovi 55: lle" -hankkeen osalta, joista kansalaiset joutuvat lopulta maksamaan. Hän varoitti kasvavasta byrokratiasta ja pahoitteli siirtymistä vihreään energiaan ja pyysi lisää ydinvoimaa.

Raffaele FITTO (ECR, IT) varoitti, että ”NextGenerationEU: n resurssit eivät yksin riitä”, ja vaati vakaussopimuksen uudistamista. Hän kehotti myös muuttamaan valtiontukisääntöjä ja itsenäisempää kauppapolitiikkaa. "Ympäristömuutokseen ei voida puuttua ottamatta huomioon sitä, mitä maailmassa tapahtuu ja erityisesti sen vaikutuksia tuotantojärjestelmäämme", hän lisäsi. Oikeusvaltioperiaatteen ja Puolan osalta Fitto tuomitsi ”enemmistön poliittisen painostuksen, joka ei kunnioita yksittäisten valtioiden toimivaltaa”.

Mukaan Martin SCHIRDEWAN (Vasemmisto, Saksa), Von der Leyen on ylistänyt itseään, mutta ei ole vastannut tämän päivän ongelmiin. Hän vaati rokotteiden patenttisuojan poistamista ja pahoitteli, että Euroopan kymmenen rikkainta miljardööriä ovat lisänneet omaisuuksiaan pandemian aikana, kun taas joka viides lapsi EU: ssa kasvaa köyhyydessä tai on vaarassa.

kaiuttimet

Ursula VON DER LEYEN, Euroopan komission puheenjohtaja

Manfred Weber (EPP, DE)

Iratxe GARCÍA PÉREZ (S&D, ES)

Dacian CIOLOŞ (Uusi, RO)

Philippe LAMBERTS (Verts / ALE, BE)

Jörg MEUTHEN (ID, DE)

Raffaele FITTO (ECR, IT)

Martin SCHIRDEWAN (Vasemmisto, Saksa)

Lisätietoja 

Continue Reading

Digitaalinen talous

Komissio ehdottaa tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, jotta EU: n digitaalinen muutos saadaan aikaan vuoteen 2030 mennessä

Julkaistu

on

Komissio ehdotti 15. syyskuuta tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, konkreettista suunnitelmaa yhteiskuntamme ja talouden digitaalisen muutoksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ehdotettu polku digitaaliseen vuosikymmeneen EU: n digitaaliset tavoitteet vuoteen 2030 konkreettiseksi toimitusmekanismiksi. Se perustaa hallintokehyksen, joka perustuu vuotuiseen yhteistyömekanismiin jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2030 mennessä Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet unionin tasolla digitaalisten taitojen, digitaalisten infrastruktuurien, yritysten digitalisoinnin ja julkisten palvelujen aloilla. Sen tavoitteena on myös tunnistaa ja toteuttaa laajamittaisia ​​digitaalisia hankkeita, joissa on mukana komissio ja jäsenvaltiot. Pandemia korosti digitaalitekniikan keskeistä roolia kestävän ja vauraan tulevaisuuden rakentamisessa. Erityisesti kriisi paljasti kuilun digitaalisesti kykenevien yritysten ja niiden, jotka eivät vielä ole omaksuneet digitaalisia ratkaisuja, välillä ja korosti kuilua hyvin yhdistettyjen kaupunki-, maaseutu- ja syrjäseutujen välillä. Digitalisaatio tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia Euroopan markkinoilla, joilla yli 500,000 2020 avointa kyberturvallisuus- ja data -asiantuntijapaikkaa jäi täyttämättä vuonna XNUMX. Eurooppalaisten arvojen mukaisesti polun digitaaliseen vuosikymmeneen pitäisi vahvistaa digitaalista johtajuuttamme ja edistää inhimillistä ja kestävää digitaalista politiikkaa kansalaisten ja yritysten voimaannuttaminen. Lisätietoja on saatavilla tästä lehdistötiedote, Q & A että tietosivu. Presidentti von der Leyenin puhe unionin tilasta on myös saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa