Liity verkostomme!

Kulttuuri

Puhe - Luova Eurooppa: Investoiminen ideoiden ja uudistumishalun tasavaltaan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

androulla-vasiliouKoulutus-, kulttuuri-, monikielisyys- ja nuorisokomissaari Androulla Vassiliou (kuvassa).

Herra presidentti,

Ministeri Birutis,

Mainos

Hyvät naiset ja herrat,

Rakkaat ystävät,

Olen iloinen voidessani toivottaa teidät tervetulleeksi Euroopan kulttuurifoorumiin. Kahden vuoden välein järjestettävä tapaamisemme on kasvanut ja siitä on tullut kiinteä osa Brysselin kulttuuriagendaa.

Mainos

Kiitos, että olet täällä niin paljon! Se on rohkaiseva merkki.

Kun puhuin ensimmäisen kerran Euroopan kulttuurifoorumille kaksi vuotta sitten, muistan, että jotkut kyseenalaistivat, kuinka kulttuuri löytäisi paikkansa Eurooppa 2020 -strategialla. Nykyään kulttuurilla ja sen edustamilla aloilla on paikkansa asialistallamme, ja niiden kasvu- ja työllisyyspotentiaali tunnustetaan.

Viime vuosina olemme työskennelleet yhdessä määrittääkseen strategisen vision, varmistaaksemme riittävän rahoituksen ja jatkaaksemme luovuutta ja innovaatioita suosivan sääntely-ympäristön kehittämistä.

Vuoropuhelumme ja yhteistyömme ovat tuottaneet hedelmää. Ensimmäistä kertaa meillä on kattava strategia kulttuuri- ja luoville aloille viime vuonna antamamme tiedonannon kanssa.

Ensi vuonna meillä on käytössään Luova Eurooppa, uusi kulttuuri- ja luovien alojen ohjelma seuraaville seitsemälle vuodelle, jota vahvistetaan uudella kulttuuri- ja luovien toimijoiden lainatakausjärjestelyllä ja kokonaisbudjetilla.

En sano, että olemme siellä, missä meidän pitäisi olla. Tehtävää on vielä paljon ja haasteita on paljon. Toivon kuitenkin, että olemme siirtymässä oikeaan suuntaan.

Presidentti Barroso tarttui erittäin hyvin eri tasoihin, joilla kulttuuri on keskeinen osa eurooppalaista hanketta, nyt enemmän kuin koskaan. [Kiitos lämpimistä sanoista ja läsnäolostasi tänään, herra presidentti.]

Voin puolestaan ​​käyttää muutaman minuutin korostamaan nykyisiä haasteita ja sitä, mitä näen tulevaisuuden painopisteinä.

Haluan aloittaa haasteista. Finanssikriisi on edelleen vakava hinta Euroopan talouksille ja kansalaisille. Se on vaikuttanut myös kulttuuri- ja luoviin aloihin. Näemme huolestuttavan kehityksen budjettivallan käyttäjissä, jotka katsovat taidetta ja kulttuuria ylellisyydeksi ja kustannuksiksi eikä sijoitukseksi. Presidentti Barrosona väitän, että kulttuuri on välttämätöntä, ja kehotan kaikkia työskentelemään yhdessä vahvistamaan kulttuurin ja luovuuden merkitys taloudellemme ja yhteiskunnallemme.

Kulttuuri- ja luovien alojen tuen on nyt oltava strategista enemmän kuin koskaan. Jos haluamme vapauttaa kulttuuri- ja luovien alojen kasvu- ja työllisyyspotentiaalin, meidän on edistyttävä eri rintamilla taitojen mukauttamisesta rahoituksen saantiin.

Tukemme pitäisi olla jäsentävä vaikutus.

Uusi Luova Eurooppa -ohjelma on rakennettu juuri tämän saavuttamiseksi. Luova Eurooppa avaa kansainvälisiä mahdollisuuksia ja yleisöä alan taiteilijoille ja ammattilaisille luomalla kestäviä verkostoja, tukemalla uusia kykyjä ja helpottamalla rahoituksen saatavuutta.

Kulttuurituen on oltava osa integroituja kehitysstrategioita kaikilla tasoilla: paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Rakennerahastot tukevat älykkäitä investointeja. On ensiarvoisen tärkeää, että tätä mahdollisuutta ei menetetä kulttuurille. Omistani osoitin viime toukokuussa kirjeen rakennerahastoista vastaaville EU: n ministereille, jossa korostin kulttuuri- ja luovien alojen kasvupotentiaalia ja toivoin, että tämä potentiaali otetaan asianmukaisesti huomioon kauden toimenpideohjelmissa. 2014--2020. Käytän tätä tilaisuutta ja kehotan teitä kaikkia herättämään paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset älykkäiden ja järkevien investointien tekemiseen kulttuuriin. Nyt on aika toimia!

"Kaikki, mikä voidaan laskea, ei ole tärkeä asia, eikä kaikki, mikä voidaan laskea", Einstein sanoi. Tiedämme sen hyvin. On kuitenkin totta, että varsinkin taloudellisen säästöajan aikana poliittisten ehdotusten on oltava perusteltuja. Kulttuuri ei ole poikkeus - ja tämä ei millään tavoin heikennä sen sisäistä arvoa yleishyödykkeenä.

Jotta kulttuuri olisi vakuuttava, meidän on esitettävä järjestelmällistä, kattavaa ja vakuuttavaa näyttöä sen vaikutuksesta talouteen ja yhteiskuntaan. Sinulla on mahdollisuus keskustella näistä asioista perusteellisemmin myöhemmin tänään. Ristori kuulee myös uudesta aloitteesta, jolla käynnistetään prosessi, johon osallistuvat päätöksentekijät, kulttuuri- ja luovien alojen edustajat ja tutkijat, jotta voidaan tunnistaa tieteellinen tuki, jota tarvitaan näiden alojen kasvupotentiaalin täysimääräiseen hyödyntämiseen. työpaikkoja. Tuen täysin tätä aloitetta ja odotan konkreettisia tuloksia, jotka saattavat kehittää ylitöitä.

Tämä on elintärkeää työtä eikä koske vain tietoja ja tilastoja. Se koskee myös yleisöä ja kulttuuriin osallistumista. Kulttuurilaitosten on tutkittava yleisön tarpeet asianmukaisesti ja rakennettava seuraajayhteisö.

Ja se on kiireellinen asia. Kriisin vaikutukset ulottuvat yhteiskunnissamme syvälle ja laajalle. Julkaisemme tänään Eurobarometri-tutkimuksen, jonka tulokset paljastavat suoran korrelaation kulttuuriin osallistumisen ja kansallisen taloudellisen tilanteen välillä. Kulttuurialan osallistuminen vähenee kaikkialla Euroopassa, ja vaikutus on voimakkain niissä maissa, joita kriisi on kärsinyt eniten.

Kaikki häviävät, jos tällainen hälyttävä suuntaus jatkuu, kun taas kaikki hyötyvät kukoistavasta luovasta ekosysteemistä.

Kulttuuri tekee meistä "ideoiden tasavallan kansalaisia" - lainata kreikkalaisen runoilijan Konstantine Kavafiksen sanoja.

Kulttuuri on yhteisten arvojemme, menneisyyden perintömme ja vastuumme tulevaisuutta varten. Kulttuuri voi varmasti ravita 'uuden kertomuksen Euroopalle'. Yhdyn presidentti Barroson kanssa ja kutsun kulttuurin ihmisiä kehittämään myönteistä keskustelua ja auttamaan torjumaan ääri-ilmiöitä ja muukalaisvihaa, joita esiintyy tänään eri puolilla Eurooppaa.

Rakkaat ystävät,

Koska se on pohjimmiltaan viimeinen foorumi, johon osallistun kulttuuriasioista vastaavana komission jäsenenä, anna minun lopettaa julkilausumani ajatuksilla erityishuomion kohteista tulevina kuukausina.

Kulttuuriperintö on yksi Euroopan vahvimmista voimavaroista. Tätä kasvun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varaa ei tutkita optimaalisella tavalla. Meidän on tarkasteltava tätä potentiaalia huolellisesti ja vastattava haasteisiin, joita kulttuuriperintömme kohtaavat ympäristöriskien, osaamisen sopeutumisen ja digitaalisen vallankumouksen suhteen.

Kulttuuri ja ulkosuhteet: olemme edistyneet, mutta olemmeko siellä missä meidän pitäisi olla? EU: n toimielimet, jäsenvaltiot ja kansalaisyhteiskunta ovat toistuvasti vaatineet strategisempaa lähestymistapaa kulttuurin rooliin suhteissamme kolmansiin maihin. Meidän on rakennettava kasvavaan tietoisuuteen siitä, että kulttuuri on paras voimavara positiivisen ja monipuolisen kuvan saamiseksi EU: sta ulkomailla.

Kulttuurialan yhteistyöstä kulttuuridiplomatiaan ja pehmeään diplomatiaan meidän on tartuttava potentiaaliin. Synergioiden luominen, resurssien yhdistäminen, yhteisten strategioiden suunnittelu strategisille kumppaneille ovat joitain tapoja tutkia.

Varmistetaan suotuisa ympäristö eurooppalaisille taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille, jossa he voivat laillisesti luoda ja työskennellä. Sääntelykehyksen parantaminen edellyttää tietysti horisontaalista toimintaa EU: n tasolla ja yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä pätee erityisesti tekijänoikeuksien alalla. Toivon, että jatkamme asianmukaisten ehtojen asettamista, jotta Euroopan kulttuuriteollisuus ja sisällöntuottajat voivat tarjota laadukasta sisältöä ja kehittää uusia palveluja, erityisesti digitaalisessa yhteydessä.

Rakkaat ystävät,

Kuten Eugene Ionesco kerran sanoi: "Taiteen ja ajatuksen historiassa kulttuurin jokaisella elävällä hetkellä on aina ollut" uusiutumishalu ".

Toivon, että tämän vuoden kulttuurifoorumi osoittautuu uudeksi tilaisuudeksi testata tätä "uudistumishalua" kartoittamalla edistymistä ja edessä olevia haasteita.

Olemme pyrkineet samaan päämäärään viimeisten neljän vuoden aikana: vahvistamaan kulttuurin ja luovuuden asemaa Euroopan asialistalla ja varmistamaan, että kaikki Euroopan unionissa asuvat voivat nauttia ja osallistua kulttuuriin. Kiitän teitä yhteistyöstä ja omistautumisesta ja toivotan teille piristäviä keskusteluja seuraavien kahden päivän aikana ja jatkuvaa "uudistumishalua".

Kiitos.

Kulttuuri

Komissio julkaisee Luova Eurooppa -kutsut kulttuurin ja luovien alojen tukemiseksi

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt jäljellä olevat kulttuuri - ja luovien alojen ehdotuspyynnöt Creative Europe -ohjelma, jolloin käytettävissä on yhteensä 88 miljoonaa euroa. Tämä budjetti kattaa eurooppalaiset yhteistyöhankkeet kulttuurin, eurooppalaisten kirjallisten teosten levityksen ja lisääntyneen monimuotoisuuden alalla ja tarjoaa koulutus- ja esiintymismahdollisuuksia nuorille muusikoille.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: "Kulttuuri ja luominen ovat eläviä aloja, jotka ovat kärsineet pahasta pandemiasta. Nyt kun rajoituksia poistetaan, on aika keskittyä kulttuuritoimintojen ja tapahtumapaikkojen kestävään elpymiseen. Luovan Euroopan budjetti seuraavien seitsemän vuoden ajan on kasvanut huomattavasti, ja tänä vuonna 88 miljoonaa euroa on jo käytettävissä tukemaan taiteilijoita, kirjailijoita ja esiintyjiä, jotka ovat yhteydessä Euroopan yleisöön. Kutsun kaikkia osapuolia tarkistamaan puheluiden ehdot ja käyttämään tätä mahdollisuutta. "

Ehdotuspyynnöt keskittyvät muun muassa eurooppalaiseen taiteelliseen yhteistyöhön ja innovaatioihin esimerkiksi yleisön sitoutumisen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden digitalisoinnin ja panoksen Euroopan vihreä sopimus. Eurooppalaisille foorumeille omistettu kutsu lisää erityisesti uusien taiteilijoiden näkyvyyttä, ohjelmointia ja mainostamista. Kiinnostuneet organisaatiot voivat nyt jättää hakemuksia, joiden määräajat vaihtelevat elokuun lopusta syyskuun loppuun hakemusten mukaan. Lisätietoja ja neuvoja eri puheluista on saatavilla osoitteessa tämä verkkosivu.

Mainos

Continue Reading

Kulttuuri

Luova Eurooppa: Yli 2 miljardia euroa kulttuuri- ja luovien alojen elpymisen, sietokyvyn ja monimuotoisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt uudet toimet kulttuuri- ja luovien alojen tukemiseksi Euroopassa ja muualla ensimmäisen hyväksymisen jälkeen vuotuinen työohjelma Luova Eurooppa 2021--2027. Vuonna 2021 Luova Eurooppa myöntää ennennäkemättömän noin 300 miljoonan euron budjetin kulttuurialan ammattilaisten ja taiteilijoiden auttamiseksi yhteistyössä tieteenalojen ja rajojen yli uusien mahdollisuuksien löytämiseksi ja uusien yleisöjen tavoittamiseksi.

Hyväksyminen luo perustan uuden ohjelman ensimmäisille ehdotuspyynnöille. Nämä ehdotuspyynnöt ovat avoinna kaikille kulttuuri- ja luovilla aloilla toimiville organisaatioille. Seitsemän vuoden kokonaisbudjetti, 2.4 miljardia euroa, on kasvanut 63% edelliseen verrattuna. Luova Eurooppa pyrkii myös lisäämään kulttuurialan kilpailukykyä tukemalla samalla heidän pyrkimyksiään tulla vihreämmiksi, digitaalisemmiksi ja osallistavammiksi. Erityistä huomiota kiinnitetään kulttuuri- ja luovien alojen sietokyvyn ja elpymisen vahvistamiseen pandemian valossa.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: "Yli 8 miljoonaa ihmistä eri puolilla EU: ta työskentelee kulttuuritoiminnassa. Kulttuuri ei tunne rajoja eikä kansallisuuksia. Taide edustaa ikkunaa maailmaan ja auttaa rakentamaan siltoja meille kaikille. Aikana, jolloin museot, elokuvateatterit, kulttuuriperintökohteet, teatterit alkavat avata uudelleen, haluan toistaa komission tuen kulttuuri- ja luoville aloille. Lisääntyneen budjetin avulla Luova Eurooppa pyrkii vahvistamaan alojen elpymistä ja edistämään samalla niiden tarjoamaa valtavaa monimuotoisuutta ja luovuutta. "

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Taiteellinen ja luova ilmaisu on kulttuuri- ja luovien alojen sekä eurooppalaisen identiteettimme ytimessä. Uudistettu Luova Eurooppa -ohjelma antaa vauhtia maailmanlaajuisesti resonoiville eurooppalaisille tarinoille ja kasvattaa Euroopan luojia, tuottajia , jakelijoita ja näytteilleasettajia, joita pandemia on kärsinyt niin pahasti. Tukemalla yhteistyötä arvoketjun ja kielirajojen yli sekä uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja, MEDIA tukee elävää ja kulttuurisesti monimuotoista audiovisuaalista ekosysteemiä. median moniarvoisuuden kasvavien uhkien aikana Luova Eurooppa tukee myös terveellistä ja kestävää uutismediasektoria kaikkialla unionissa. "

A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Continue Reading

Kulttuuri

EU lisää kulttuuria

Julkaistu

on

Parlamentin jäsenet ovat hyväksyneet kaikkien aikojen suurimman budjetin EU: n kulttuuri- ja luoville aloille - 2.5 miljardia euroa vuosiksi 2021--2027. yhteiskunta 

Luova Eurooppa on ainoa EU: n ohjelma, joka tukee yksinomaan kulttuuri- ja audiovisuaalialoja. COVID-19-pandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi taiteilijoille ja koko sektorille karkean jakson jälkeen parlamentti ja neuvosto sopivat 2.5 miljardin euron budjetista vuosille 2021--2027 joulukuussa 2020. hyväksyi sopimuksen toukokuussa 2021 pidetyssä täysistunnossa.

Parempi vastaus eri aloihin ja niiden tarpeisiin

Mainos

Luova Eurooppa on jaettu kolmeen eri osaan, jotta voidaan kunnioittaa eri alojen erityisluonteita ja vastata paremmin niiden tarpeisiin:

Kulttuuri keskittyy verkostoitumiseen, valtioiden väliseen ja monialaiseen yhteistyöhön kulttuuri- ja luovilla aloilla sekä vahvemman eurooppalaisen identiteetin ja arvojen edistämiseen kiinnittäen erityistä huomiota musiikkialaan, kuten parlamentin jäsenet neuvottelevat.

Media on omistettu edistämään rajat ylittävää yhteistyötä, liikkuvuutta ja innovaatioita; lisätään eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten näkyvyyttä uudessa ympäristössä ja tehdä siitä houkutteleva erilaisille yleisöille, erityisesti nuorille.

Mainos

Alojen välinen Tavoitteena on kannustaa innovaatioihin, tukea monialaisia ​​hankkeita, parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja vastata yhteisiin haasteisiin. Luova Eurooppa tukee myös: 

  • Euroopan kulttuuriperintötunnus 
  • Euroopan rakennusperintöpäivät 
  • Eurooppalaiset palkinnot musiikista, kirjallisuudesta, perinnöstä ja arkkitehtuurista  
  • Euroopan kulttuuripääkaupungit  
Tuki toiminnalle, jolla on EU: n lisäarvoa

Luova Eurooppa tukee toimia, jotka edistävät EU: n yhteisiä juuria, kulttuurista monimuotoisuutta ja rajat ylittävää yhteistyötä.

Osallisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen

Parlamentin jäsenet varmistivat, että keskitytään osallisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon, edistetään vammaisten, vähemmistöjen ja epäedullisessa asemassa olevien ihmisten osallistumista sekä tuetaan naislahjakkuuksia.

Luova Eurooppa 

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa