Liity verkostomme!

liiketoiminta

Komissio tekee aloitteen uudistaa julkishallintoa ja talouden kasvun

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

1000020100000376000001BBDE285AB0Tehoton julkishallinto on monissa jäsenvaltioissa edelleen yksi tärkeimmistä esteistä teollisuuden kilpailukyvylle ja talouskasvulle. Komissio on asettanut julkishallinnon uudistuksen yhdeksi viiden tärkeimmän taloudellisen painopistealueensa kahden viime vuoden aikana vuotuisen kasvuselvityksen mukaisesti.

Keskittääkseen asiaan tarkemmin komissio järjestää tänään (29. lokakuuta) Brysselissä korkean tason konferenssin keskustelun käynnistämiseksi siitä, kuinka julkishallinnoista voi tulla tehokkaampia ja avoimempia kaikkialla Euroopassa. Konferenssissa Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sekä varapuheenjohtajat Antonio Tajani ja Maroš Šefčovič keskustelivat alan johtajien, ministereiden, päätöksentekijöiden ja neuvonantajien kanssa siitä, miten hallinnosta voidaan tehdä kaikkialla Euroopassa yritysystävällisempää.

Konferenssi antoi heille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia siitä, miten tällaiset vaikeudet voidaan voittaa. Konferenssin aikana varapuheenjohtaja Tajani julkisti myös palkinnon parhaista innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen julkisista hankinnoista, ensimmäisen tällaisen palkinnon Euroopan tasolla.

Mainos

Mikä on ongelma?

Edistyäkseen yritykset tarvitsevat tehokkaan, kustannustehokkaan ja korkealaatuisen julkisen palvelun, jossa päätökset tehdään ilman aiheetonta viivytystä ja joissa on varmuutta ja vakautta lakien ja menettelyjen pituuden suhteen. Viimeisimpien tietojen mukaan julkisyhteisöjen yleinen tehokkuus on kuitenkin laskenut hieman vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Kolmetoista jäsenvaltiota joko säilytti tai paransi asemaansa vuoteen 2011 verrattuna, kun taas 15 jäsenvaltiota putosi rankingissaan. Neljä jäsenvaltiota - Italia, Kreikka, Bulgaria ja Romania - pärjää hyvin huonosti (ks. Kuva 1).

Kuva 1: Hallituksen tehokkuus
Huomaa: Maailmanlaajuiset hallintoindikaattorit tiivistävät 30 nykyisen tietolähteen tiedot kansalaisten, liikemiesten ja julkisen, yksityisen ja kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden näkemyksistä ja kokemuksista. Hallituksen tehokkuus kuvaa käsityksiä julkisen palvelun laadusta, sen riippumattomuudesta poliittisista paineista, politiikan muotoilun ja täytäntöönpanon laadusta sekä hallituksen sitoutumisesta tällaisiin politiikkoihin (asteikko 0-100, 100 = paras). lähde: Maailmanpankki - Maailmanlaajuiset hallintoindikaattorit (2011; 2012)

Jäsenvaltioiden väliset erot vaihtelevat yrityksen perustamiseen vaadittavasta ajasta ja kustannuksista veroilmoitussääntöjen noudattamiseen vaadittaviin tunteihin. Esimerkiksi:

Mainos
  1. Yritysten on kyettävä perustamaan yritys edullisesti ja nopeasti. Toukokuussa 2011 pidetyn kilpailukykyneuvoston mukaan jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että yritykset voidaan perustaa kolmessa päivässä enintään 100 euron kustannuksella. Vaikka edistystä on tapahtunut, tätä tavoitetta ei ole saavutettu. Esimerkiksi Belgiassa, Portugalissa, Alankomaissa ja Unkarissa oman yrityksen perustaminen vie alle viisi päivää. Mutta Maltalla, Puolassa, Espanjassa ja Itävallassa se kestää yli 20 päivää (ks. Kuva 2). Keskimäärin kestää vielä 5.4 päivää 372 euron hintaan.
Kuva 2: Yrityksen perustamiseen tarvittava aika ja kustannukset
Lähde: Maailmanpankki - liiketoimintaa (2013)
  1. Yritykset kohtaavat hankalia vero- ja hallintomenettelyjä, mikä tarkoittaa, että ne käyttävät pitkään veroilmoitusten laatimista. Tämä voi vaihdella 60 tunnista yli 400 tuntiin joissakin maissa. Esimerkiksi Luxemburgissa, Irlannissa, Virossa ja Suomessa veroilmoitussääntöjen noudattaminen vie alle 100 tuntia. Tšekin tasavallassa ja Bulgariassa se kestää kuitenkin yli 400 tuntia (katso kuva 3). Kaiken kaikkiaan EU: n keskimääräinen yritys käyttää 193 tuntia vuodessa verotuksen noudattamista koskeviin menettelyihin.
Kuva 3: Verotunnussääntöjen noudattamiseen tarvittavien tuntien määrä kaikkialla Euroopan unionissa
Lähteet: Komission mukauttama kaavio PwC: n tutkimuksen perusteella Verojen maksaminen 2013, The Global Picture
  1. Julkiset hankinnat voivat edistää innovaatioita ja lisätä tehokkuutta julkishallinnossa. Mutta viranomaiset ovat edelleen riskin välttäviä, ja niillä ei ole asiantuntemusta ja poliittista tukea innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen ostamiseen. Maat, joissa julkisten hankintojen innovaatiotaso on korkea, ovat Tanska (48% yrityksistä), Kypros (45%) ja Malta (40%), kun taas Unkarissa vain 6% yrityksistä myy innovatiivisia tuotteita tai palveluita julkiselle sektorille (ks. (kuva 4).
Kuva 4: Julkiset hankinnat yritysten innovaatioiden veturina
Lähteet: Euroopan julkisen sektorin innovaatioiden tulostaulu (2013), joka perustuu Innobarometer 2010: een

Ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihto

Konferenssin The Path to Growth: for Business Friendly Public Administration tavoitteena on tunnistaa teollisuuden keskeiset vaikeudet julkishallinnon kanssa, mutta myös vaihtaa ideoita ja kokemuksia siitä, miten tällaiset vaikeudet voidaan ratkaista, ja esitellä konkreettisia saavutuksia ja parhaita käytäntöjä julkishallinnossa jäsenvaltioiden kesken. Esimerkiksi:

  1. Voidakseen hyödyntää sähköisen hallinnon tarjoamia etuja Tanska ja Iso-Britannia ovat ryhtyneet toimiin "online" -palvelun asettamiseksi tiettyjen palvelujen oletuskanavaksi.
  2. Ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden tason parantamiseksi Alankomaat, Slovakia, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat ottaneet käyttöön järjestelmän, jossa kaikki uudet muutetut asetukset tulevat voimaan rajoitetusti ennalta määriteltyinä päivinä vuosittain.
  3. Yritysten uusien määräysten vähentämiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on soveltanut "yksi sisään, kaksi pois" -sääntöä tammikuusta 2013 lähtien. Jokainen uusi asetus, joka asettaa yrityksille uuden määrällisesti mitattavan taakan, on korvattava poistamalla tai nykyisen asetuksen muuttaminen säästöjen kaksinkertaistamiseksi.
  4. Vuonna 2012 Espanja käynnisti nimenomaisen lisenssijärjestelmän vähittäiskaupoille. Tämä sallii jopa 300 m2: n vähittäiskauppayritysten toiminnan aloittamisen ilman paikallista lupaa. Sen sijaan yritysten on toimitettava hallinnolle vain vakuutus, joka vahvistaa noudattavansa asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja vaatimuksia. Hallitus aikoo nyt laajentaa tämän järjestelmän koskemaan jopa 500 m2: n yrityksiä.
  5. 74% eurooppalaisista uskoo EU: n aiheuttavan liikaa byrokratiaa. Vastauksena tähän huoleen komissio on viime vuosina pyrkinyt yhteisesti lainsäädännön virtaviivaistamiseen ja sääntelytaakan keventämiseen. Esimerkiksi viimeisimmässä Tiedonanto sääntelyn toimivuudesta ja suorituskyvystä (REFIT) Komissio määrittelee konkreettisesti toimintalohkoittain toimintalohkot, ja se aikoo toteuttaa lisätoimia EU: n lainsäädännön yksinkertaistamiseksi tai peruuttamiseksi, yritysten taakan keventämiseksi ja täytäntöönpanon helpottamiseksi. Se on seurausta EU: n koko lainsäädännön seulonnasta. (IP / 13 / 891). Viime viikolla Eurooppa-neuvosto hyväksyi komission REFIT-tiedonannon, jossa komissiota kehotettiin esittämään uusia ehdotuksia ja odottamaan pääsyä jatkotoimiin tähän suuntaan.

Konferenssin tärkeimmät päätelmät auttavat komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen politiikan ohjausta julkishallinnon nykyaikaistamiseksi ja teollisuuden kilpailukyvyn lisäämiseksi kaikkialla EU: ssa, jotka ovat ensisijaisia ​​tavoitteita EU: n vuotuisessa kasvuselvityksessä.

Innovaatioiden edistäminen julkisissa palveluissa

Hyödyntääkseen julkisten hankintojen tarjoamia mahdollisuuksia (19% Euroopan BKT: sta) kohti innovatiivisia tuotteita ja palveluja varapuheenjohtaja Tajani käynnisti konferenssin aikana kilpailun Ensimmäinen innovaatioiden julkinen hankinta -palkinto ja uusi verkossa Innovaatioalustan hankinta. Uuden aloitteen tarkoituksena on edistää innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen hankintaa ja tarjota foorumi, jossa viranomaiset voivat vaihtaa ideoita ja löytää ohjeita aiheesta.

Lisätietoja

Digitaalinen talous

Komissio ehdottaa tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, jotta EU: n digitaalinen muutos saadaan aikaan vuoteen 2030 mennessä

Julkaistu

on

Komissio ehdotti 15. syyskuuta tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, konkreettista suunnitelmaa yhteiskuntamme ja talouden digitaalisen muutoksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ehdotettu polku digitaaliseen vuosikymmeneen EU: n digitaaliset tavoitteet vuoteen 2030 konkreettiseksi toimitusmekanismiksi. Se perustaa hallintokehyksen, joka perustuu vuotuiseen yhteistyömekanismiin jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2030 mennessä Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet unionin tasolla digitaalisten taitojen, digitaalisten infrastruktuurien, yritysten digitalisoinnin ja julkisten palvelujen aloilla. Sen tavoitteena on myös tunnistaa ja toteuttaa laajamittaisia ​​digitaalisia hankkeita, joissa on mukana komissio ja jäsenvaltiot. Pandemia korosti digitaalitekniikan keskeistä roolia kestävän ja vauraan tulevaisuuden rakentamisessa. Erityisesti kriisi paljasti kuilun digitaalisesti kykenevien yritysten ja niiden, jotka eivät vielä ole omaksuneet digitaalisia ratkaisuja, välillä ja korosti kuilua hyvin yhdistettyjen kaupunki-, maaseutu- ja syrjäseutujen välillä. Digitalisaatio tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia Euroopan markkinoilla, joilla yli 500,000 2020 avointa kyberturvallisuus- ja data -asiantuntijapaikkaa jäi täyttämättä vuonna XNUMX. Eurooppalaisten arvojen mukaisesti polun digitaaliseen vuosikymmeneen pitäisi vahvistaa digitaalista johtajuuttamme ja edistää inhimillistä ja kestävää digitaalista politiikkaa kansalaisten ja yritysten voimaannuttaminen. Lisätietoja on saatavilla tästä lehdistötiedote, Q & A että tietosivu. Presidentti von der Leyenin puhe unionin tilasta on myös saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Euroopan investointipankki

EIP vahvistaa globaalia kehitysyhteistyötä ja tukee 4.8 miljardin euron uutta rahoitusta energiaan, liikenteeseen, COVID -rokotteisiin ja yritysten investointeihin

Julkaistu

on

Euroopan investointipankin (EIP) hallitus on hyväksynyt suunnitelmat maailmanlaajuisen kehitysyhteistyönsä vahvistamiseksi. Se hyväksyi myös 4.8 miljardin euron uuden rahoituksen 24 hankkeelle, joilla tuetaan ilmastotoimia, COVID -rokotteita ja taloudellista selviytymiskykyä, kestävää liikennettä ja koulutusta.

”Kesäkuussa ministerineuvosto pyysi EU-pankkia tehostamaan panostaan ​​unionin kehitystyöhön käyttämällä erityisiä strategioita, vahvempaa läsnäoloa maailmanlaajuisesti ja parempaa koordinointia kumppanien kanssa aidossa Team Europe -lähestymistavassa. Vastasimme tänään neuvoston pyyntöön ehdottamalla kehitysrahoitukseen keskittyvän EIP: n sivuliikkeen perustamista, ja johtokunta hyväksyi tämän ehdotuksen. Tämän seurauksena EU: n pankki pystyy vaikuttamaan voimakkaammin Euroopan strategisen itsenäisyyden vahvistamiseen asettamalla enemmän asiantuntijoita paikalle ja olemaan tehokkaampi kumppani muille monenvälisille ja kansallisille kehityspankeille. Ja meillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa maailmanlaajuisia tavoitteitamme ilmastonmuutoksen torjunnassa ”, EIP: n puheenjohtaja Werner Hoyer sanoi.

EIP: n kehitysvaikutusten vahvistaminen

Mainos

EIP: n hallitus hyväksyi pankin ehdotuksen perustaa kehitysosasto sen toiminnan vaikutuksen lisäämiseksi Euroopan unionin ulkopuolella. Se tukee EIP: n vastausta 2021. kesäkuuta 14 hyväksyttyihin neuvoston päätelmiin Euroopan kehittyneemmän rahoitusrakenteen (2021) esittämästä toimintapyynnöstä. lisätä läsnäoloaan kentällä kehittämällä kohdennetumpia strategioita ja palveluja tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Pankki vahvistaa edustustojaan EU: n ulkopuolella ja luo useita alueellisia keskuksia tehostamalla täydentävyyttä ja yhteistyötä monenvälisten kehityspankkien, kansallisten kehitysrahoituslaitosten ja paikallisten kumppanien kanssa Team Europe -lähestymistavassa. Keskukset keskittyvät aihealueisiin, tuoteosaamiseen ja palveluihin, jotka vastaavat sen alueen tarpeita, jolla ne sijaitsevat. Ensimmäinen alueellinen keskus, joka vahvistaa EIP: n työtä Itä -Afrikassa, sijoittuu Nairobiin.

Uusi neuvoa -antava ryhmä neuvoo EIP: tä sen toiminnassa Euroopan unionin ulkopuolella. Se sisältää

Mainos

Jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon nimeämät EU: n kehityspoliittiset päättäjät.

2.2 miljardia euroa ilmastotoimiin, puhtaaseen energiaan ja energiatehokkaisiin koteihin

EIP sopi uudesta rahoituksesta tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisäämiseksi Espanjassa ja Portugalissa, kansallisten energiaverkkojen päivittämiseen Puolassa ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä lämmityslaskujen leikkaamiseen Unkarissa ja Suomessa.

Hyväksyttiin myös kohdennettuja rahoitusjärjestelmiä investointien nopeuttamiseksi pienimuotoisiin uusiutuvan energian ja ilmastotoimiin Itävallassa ja Puolassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

647 miljoonaa euroa COVID -rokotteen käyttöönottoon, terveyteen ja koulutukseen

Euroopan investointipankin tuki COVID-rokotteiden kehittämiselle ja uusien ohjelmien käyttöönotto COVID-19-rokotteiden rahoittamiseksi jakeluun Argentiinassa ja koko Etelä-Aasiassa, mukaan lukien Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka ja Malediivit, vahvistettiin.

Hallitus päätti tukea vammaisten potilaiden pitkäaikaishoidon laajentamista Alankomaissa, digitaalisen oppimistekniikan käyttöönottoa perus- ja lukioissa sekä tieteellisen tutkimuksen parantamista Kroatiassa.

752 miljoonaa euroa kestävään kaupunki-, alue-, lento- ja meriliikenteeseen

Raitiovaunumatkustajat Slovakian Košicen kaupungissa ja työmatkalaiset Puolan Gdanskin, Gdynian ja Sopotin kaupungeissa sekä kaikkialla Moldovassa hyötyvät uusista EIP: n tukemista investoinneista liikenneyhteyksien nykyaikaistamiseen ja parantamiseen.

Italian Genovan ja Savonan satamat saavat EIP: n rahoitusta parantaakseen rautatieyhteyksiä ja suojatakseen satamia paremmin tulvilta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta rakentamalla uuden aallonmurtajan.

EIP suostui myös rahoittamaan lennonjohto- ja navigointilaitteiden korvaamisen ja parantamisen, jotta Unkarin ilmatilassa säilytettäisiin turvallisuusstandardit.

500 miljoonaa euroa yksityisen sektorin investointeihin ja COVID-19-talouden kestävyyteen

EIP: n hallitus hyväksyi myös uudet rahoitusohjelmat, joita hallinnoivat paikalliset pankki- ja investointikumppanit, joilla tuetaan yritysten investointeja Espanjassa, Puolassa ja Kaakkois-Aasiassa, jotka kohtaavat COVID-19-haasteet.

Taustatiedot:

- Euroopan investointipankki (EIP) on sen jäsenvaltioiden omistama Euroopan unionin pitkäaikainen luottolaitos. Se antaa pitkän aikavälin rahoituksen käytettävissä terveille sijoituksille EU: n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Katsaus EIP: n johtokunnan hyväksymiin hankkeisiin.

Continue Reading

liiketoiminta

GSOM SPbU: n Master in Management -ohjelma on listattu johtavien FT Global Masters in Management 25 -listojen 2021 parhaan joukkoon

Julkaistu

on

Master in Management (MiM) -ohjelma Pietarin yliopiston Graduate School of Managementissa (GSOM SPbU) sijoittui 25. sijalle maailman 100 parhaan maisteriohjelman joukossa mukaan Financial Times. GSOM SPbU on edelleen ainoa venäläinen koulu, joka on edustettuina tässä rankingissa. 

Vuonna 2013 Master in Management -ohjelma tuli Financial Times sijalla 65. sija parhaiden ohjelmien luettelossa ensimmäistä kertaa. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana MiM -ohjelma on onnistunut parantamaan asemaansa ja noussut 40 linjan sijoitukseen opetussisällön ainutlaatuisuuden sekä alumnien ja yrityskumppaneiden tuen ansiosta.

"Korkea asema FT Master in Management -ohjelman sijoitus on tulosta monien osastojen päivittäisestä työstä, kumppaneiden tuesta ja jokaisen ohjelman parissa työskentelevän opettajan panoksesta. Olemme tietysti iloisia uudesta saavutetusta tuloksesta, joka asettaa ohjelman erityiselle paikalle paitsi Venäjän liike -elämän koulutuksen markkinoilla myös koko maailmassa. Meille tämä on kuitenkin ensinnäkin osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä, mikä tarkoittaa, että meidän on jatkettava työtä opetettujen alojen jatkuvan parantamisen, opiskelijatuen, kansainvälisen ympäristön edelleen kehittämisen, yhteistyön vahvistamisen parissa. työnantajien kanssa, myös yritysten kanssa, jotka ovat GSOM -neuvottelukunnan jäseniä. Onnittelen vilpittömästi kaikkia, jotka ovat mukana ohjelman luomisessa ja kehittämisessä, ja onnittelen opiskelijoita ja alumneja, ja toivon, että jatkamme yhteistyötämme ja saavutamme uusia korkeita tuloksia! ” sanoi Yulia Aray, apulaisprofessori, strategisen ja kansainvälisen johtamisen laitos, maisteriohjelman akateeminen johtaja.

Mainos

GSOM SPbU: n akateemiset kumppanit - Swiss University of St. Gallen ja Higher Commercial School of Paris ottivat ensimmäisen ja toisen sijan Global Masters in Management 2021 -listalla. Muut GSOM SPbU: n akateemiset kumppanit ovat ottaneet Business Schoolin vieressä olevat linjat sijoituksessa: School of Business, Mannheimin yliopisto (Saksa) on 24. sijalla; Indian Institute of Management (Ahmedabad) on 26. linjalla.

The Financial Times luettelo sisältää 100 koulutusohjelmaa. Julkaisu kokoaa sijoituksen, joka perustuu kauppakorkeakouluilta saatujen tietojen analyysiin ja alumnien anonyymiin kommentteihin. Vain kauppakorkeakoulut, joilla on vähintään yksi kansainvälisistä akkreditoinneista: AACSB ja EQUIS, voivat osallistua sijoitukseen. Kaikkiaan otetaan huomioon 17 kriteeriä: palkkojen nousuvauhti kolmen vuoden aikana, urakehitys, tuki kauppakorkeakoululle urakehityksessä, niiden alumnien osuus, jotka saivat työpaikan kolmen kuukauden kuluttua valmistumisesta, ulkomaisten opettajien määrä ja muut. Ja tietysti yksi tärkeimmistä indikaattoreista on alumnien keskipalkka kolme vuotta valmistumisen jälkeen - GSOM SPbU: ssa se on yli 70,000 XNUMX dollaria vuodessa.

Kansainvälisen talouslehden sijoitukset Financial Times (FT) on julkaistu yli 20 maassa. Ne ovat yleisesti hyväksytty indikaattori kauppakorkeakoulun tai yksittäisen ohjelman laadusta.

Mainos

GSOM SPbU on johtava venäläinen kauppakorkeakoulu. Se perustettiin vuonna 1993 Pietarin yliopistoon, joka on yksi vanhimmista klassisista yliopistoista ja Venäjän suurin tieteen, koulutuksen ja kulttuurin keskus. Nykyään GSOM SPbU on ainoa venäläinen kauppakorkeakoulu, joka kuuluu Financial Times -listan 100 parhaan eurooppalaisen koulun joukkoon ja jolla on kaksi arvostettua kansainvälistä akkreditointia: AMBA ja EQUIS. GSOM -neuvottelukuntaan kuuluu johtajia liike -elämästä, hallituksesta ja kansainvälisestä akateemisesta yhteisöstä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa