Liity verkostomme!

EU: hun liittymisen

EU aloittaa vakautus- ja assosiaatiosopimus neuvottelut Kosovon

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

IMG_6035Tänään (28. lokakuuta) neuvottelut vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta (SAA) alkavat Pristinassa. Vakautus- ja assosiaatiosopimus on ensimmäinen kattava sopimussuhde Kosovon ja EU: n välillä ja tärkeä virstanpylväs Kosovon Euroopan yhdentymisprosessissa. Kun komissio katsoi viime huhtikuussa, että Kosovo oli saavuttanut kaikki vuoden 2012 toteutettavuustutkimuksessa määritellyt lyhyen aikavälin painopisteet (oikeusvaltion, julkishallinnon, vähemmistöjen suojelun ja kaupan aloilla), neuvosto päätti kesäkuussa 2013 sallia neuvottelujen aloittaminen vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta.

Laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Štefan Füle sanoi: "Vakautus- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen alkaessa käännämme uutta sivua suhteissamme. Se on selkeä tunnustus Kosovon edistymisestä keskeisissä uudistuksissa ja merkittävistä ponnisteluista suhteet Serbiaan. Komissio pyrkii saattamaan nämä neuvottelut päätökseen keväällä 2014, parafoimaan sopimusluonnoksen kesällä ja toimittamaan sen jälkeen ehdotuksen neuvostolle ja Euroopan parlamentille sopimuksen tekemiseksi. Sopimus tuo konkreettista hyötyä kaikille EU: n kansalaisille. Kosovo. Kosovon on nyt keskityttävä neuvotteluihin ja sen ulkopuolelle. Kosovon on vahvistettava ja selitettävä neuvotteluasemansa. Sen on myös jatkettava työtä toteutettavuustutkimuksessamme yksilöityjen kahdeksan muun painopistealueen parissa, jotta se voi toteuttaa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen. ja täytä siihen liittyvät velvoitteet. Olen varma, että Kosovo pystyy vastaamaan menestyksekkäästi tähän uuteen jännittävään haasteeseen. "

Lissabonin sopimuksen jälkeen, jolla Euroopan unionille myönnettiin oikeushenkilöllisyys, vakautus- ja assosiaatiosopimus tehdään vain EU: ta koskevan sopimuksen muodossa. Neuvotteluja johtaa komissio, ja poliittisen vuoropuhelun sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) määräyksistä neuvottelee unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Sopimuksen täytäntöönpanon kautta EU ja Kosovo perustavat vähitellen kahdenvälisen vapaakauppa-alueen, jolla tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus taataan vastavuoroisesti. Kosovon on yhdenmukaistettava lainsäädäntönsä kilpailua, julkisia hankintoja, teollis- ja tekijänoikeuksia, kuluttajansuojaa ja työoloja koskeviin EU: n sääntöihin. Osapuolet tekevät yhteistyötä myös monilla aloilla, kuten sosiaaliasiat, koulutus, kulttuuri, ympäristö ja muut.

Mainos

Liittyminen

Vihreä valo #EUAccession puhuu #Albania ja #FYROM

Julkaistu

on

Euroopan komission odotetaan ilmoittavan olevansa valmis aloittamaan viimeinkin liittymisneuvottelut Albanian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa, kun se julkaisee laajentumisraporttinsa Länsi-Balkanin maista myöhemmin tällä viikolla, kirjoittaa Martin Banks.

Johtaja julkistaa keskiviikkona Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron, Serbian, Bosnian ja Hertsegovinan ja Kosovon erittäin odotetut edistymiskertomukset (18 huhtikuu).

Tämän verkkosivuston esityksessä todetaan, että Albania ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat valmiita aloittamaan viralliset liittymisneuvottelut.

Mainos

Albania haki jäsenyyttä ensimmäisen kerran huhtikuussa 2009 ja on ollut virallinen ehdokas EU-jäseneksi kesäkuusta 2014 lähtien.

Komissio on suositellut neuvottelujen aloittamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa vuosittain 2009in jälkeen, mutta edistystä on estänyt se, että maan pitkäaikainen nimikiista ei ole ratkaistu Kreikan kanssa.

Albanian osalta tyhjentävässä komission kertomuksessa todetaan, että julkishallinnon uudistus on "vakiinnutettu sen ammattimaisuuden ja depolitisoitumisen lisäämiseksi".

Mainos

Lisätoimia on toteutettu "oikeuslaitosten riippumattomuuden, tehokkuuden ja vastuullisuuden vahvistamiseksi etenkin edistämällä kattavan oikeuslaitoksen uudistuksen toteuttamista".

Albaniaa varoitetaan, että "jatkuvat, konkreettiset ja konkreettiset tulokset tuomareiden ja syyttäjien uudelleenarvioinnissa ovat ratkaisevia edistymisen kannalta".

Lokakuussa 2012 komissio suositteli, että Albanialle myönnetään EU: n jäsenehdokas edellyttäen, että keskeiset toimenpiteet oikeudenkäynnin ja julkishallinnon uudistamisen alalla sekä parlamentin työjärjestyksen tarkistaminen saatetaan päätökseen.

Albanian edistyminen EU: hun liittyvissä uudistuksissa ja "hyvä edistyminen" järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa tunnustetaan, ja tämä on osoittautunut avaimeksi EU: n liittymisprosessin edistämisessä ja neuvottelujen aloittamisessa.

Samaan aikaan entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on myös parantanut EU-jäsenyystodistustaan, komissio sanoo, koska se "on suurelta osin voittanut syvän poliittisen kriisinsä". Siinä todetaan, että "poliittinen tahto eteenpäin on jälleen selvästi läsnä", ja lisätään, että "yhteiskunnassa on havaittu positiivinen muutos poliittisessa ajattelussa, jonka puuttuminen on ollut merkittävä este uudistuksille viime vuosina. "

Viime vuoden toukokuussa pidettyjen kansallisten vaalien jälkeen uuden hallituksen on täytynyt voittaa syvä poliittinen pirstaloituneisuus ja asettaa maa takaisin raiteilleen kohti EU-jäsenyysneuvotteluja.

Bryssel lisää kuitenkin, että "tarvittavat rakenneuudistukset ovat pitkä prosessi, joka kestää vuosia, eikä viime vuosien vahinkoja voida korjata yhdessä yössä".

Merkittävät haasteet sovinnon edistämisessä ja oikeusvaltion vahvistamisessa ovat edelleen edessä.

Kuusi Länsi-Balkanin maata - Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia ja Hertsegovina ja Kosovo - pyrkivät kumpikin liittymään EU: hun, ja kumpikin on eri prosessivaiheessa, komissio kertoo.

Tällä viikolla julkaistavien edistymisraporttien mukaan Montenegron, joka aiemmin katsottiin johtavaksi jäsenehdokkaaksi, on vielä tehtävä "lisätoimia luottamuksen lisäämiseksi vaalikehykseen".

Se aloitti neuvottelut vuonna 2012 ja on avannut 30 lukua 33 luvusta, jotka ehdokasmaiden on suljettava EU: n liittymissääntöjen mukaisesti. Se on saattanut päätökseen neuvottelut kolmesta avatusta 30 luvusta. Oikeusjärjestelmää kritisoidaan myös komission kanssa todeten, että "koko oikeusvaltiojärjestelmän on nyt tuotettava enemmän tuloksia" ja että "alalla ei ole edistytty sananvapaus ".

Serbian osalta komissio sanoo, että tietyillä aloilla, kuten oikeusjärjestelmässä, julkishallinnon uudistuksessa ja korruption torjunnassa, on tapahtunut jonkin verran edistystä. Se on avannut 12 lukua, mutta komissio toteaa, että "vaikka oikeusvaltioperiaatteessa on edistytty, Serbian on nyt vahvistettava ponnistelujaan ja saavutettava enemmän tuloksia".

Tämä viittaa erityisesti "suotuisan ympäristön luomiseen sananvapaudelle, oikeusjärjestelmän riippumattomuuden ja yleisen tehokkuuden vahvistamiselle sekä kestävälle edistykselle korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa".

Ehdotuksessa, jossa arvioidaan kuuden Balkanin valtion uudistusprosessia, korostetaan, että jokaisen on täytettävä eri kriteerit, kuten oikeusvaltio, korruption torjunta ja oikeuslaitoksen uudistus.

”Koska tarvittavat uudistukset ovat monimutkaisia, se on pitkäaikainen prosessi,” hän hyväksyy ja lisää, että ”on tärkeää tunnustaa, että liittymisneuvottelut eivät ole - eivätkä koskaan olleet - olleet itsessään loppu. Ne ovat osa laajempaa uudistusprosessia ja uudistuksia.

Mietinnössä sanotaan, että komissio haluaa antaa "vahvan rohkaisun viestin" koko Länsi - Balkanille ja "merkin EU: n sitoumuksista Euroopan tulevaisuuteen".

Se varoittaa, ajatellaan, että oikeusvaltioperiaatteen, perusoikeuksien ja hyvän hallintotavan uudistusten käsittely on edelleen "kiireellisin" kysymys kuudelle maalle.

Se jatkuu seuraavassa: ”Laajentumismaiden hallitusten on otettava tarvittavat uudistukset entistä aktiivisemmin ja todellakin osaksi niiden poliittista asialistaa, ei siksi, että EU pyytää sitä, vaan siksi, että se on kansalaistensa parhaan edun mukaista .”

Continue Reading

Liittyminen

MEP syyttää #Albanian oppositiopuolueen lohkon EU: hun liittymisen

Julkaistu

on

Albania euVanhempi Euroopan parlamentin jäsen syytti Albanian tärkein oppositiopuolue tehokkaasti estää uudistuksia yleisesti nähdään elintärkeää pitää maan EU-jäsenyyden tavoitteita elossa, kirjoittaa Martin Banks.
Slovakian keski-oikea jäsen Eduard Kukan erittäin kriittisesti nykyinen sijainti Albanian puolueen (DP), joka hän varoitti, uhkaa suistaa alusta sen EU-jäsenyysneuvottelut.
Hänen sanallinen hyökkäys on lisännyt resonanssi koska oppositio DP on tarkkailijajäsen Euroopan kansanpuolueen, joka tunnetaan myös kristillisdemokraattien, joista Kukan on johtava jäsen.
Pieni Balkanin maa 3 miljoonaa ihmistä on ollut ehdokas liittyä EU vuodesta 2014 - ja toivoo käynnistää liittymisneuvottelut tänä vuonna
Bryssel on kehottanut Albaniaa vauhdittamaan oikeuslaitoksen uudistamista, ja nykyinen sosialistipuolueen hallitus yrittää käynnistää keskeisen oikeuslaitoksen uudistuksen.
Kuitenkin sen toteutus on estänyt DP, paljon suureksi harmiksi kansainvälisen yhteisön EU mukaan luettuna.
DP hetkellä boikotoi Albanian parlamentti, umpikujaan on myös valettu epävarmuutta kansallisten kesäkuun vaaleissa.
Haastattelussa Kukan kertoi tälle verkkosivustolle: "Tuen täysin kaikkia ponnisteluja, jotka johtavat oikeuslaitoksen uudistamisen toteuttamiseen. Olen useaan otteeseen vaatinut Albanian poliitikkoja jatkamaan tarkistuslaitosten perustamista ja aloittamaan uudistuksen toteuttamisen. ”
Kukan, PPE varjoesittelijänä Albanian aineiston parlamentissa, sanoi: "Aika on valttia täällä. Olen myös toistuvasti kehottanut oppositiota palautumaan työnsä parlamentissa voidakseen siirtyä eteenpäin uudistusta ja tehdä kaikki tarvittavat valmistelut tulevissa vaaleissa. "
EPP: n Euroopan parlamentin jäsen, Albanian parlamentin valtuuskunnan jäsen, lisäsi: "Toistan itseni jälleen sanoen, että demokraattisissa järjestelmissä poliittisten taistelujen tulisi käydä tätä tarkoitusta varten perustettujen instituutioiden puitteissa."
Hänen kommentteja hyväksynyt Saksan sosialidemokraattisen Knut Fleckenstein Fleckenstein, joka on Euroopan parlamentin esittelijä Albanian aineiston, joka sanoi: "En voi arvioida, onko yritys estää oikeuslaitoksen uudistus on motivaatio nykyisen DP asentoon. Kuitenkin estetty oikeuslaitoksen uudistamista on ehdottomasti seurausta siitä, kun Albanian parlamentti ei voi edetä perustamisesta Tutkiessaan palkkiot. "
Hän sanoi: "Tarkastusmenettelyyn on olennaisen tärkeää uskottavuuden ja tehokkuuden oikeuslaitoksen reform.Since kesän 2014 Albania on ollut EU: hun liittymisen ehdokas ja siitä lähtien se on ollut vahvistuu jatkuvasti. Hyväksyminen laajaa oikeuslaitoksen uudistaminen on merkkipaalu Albanian matkalla kohti liittymistä EU ja tulossa moderni maa. Vähemmän korruptiota, vähemmän järjestäytynyt rikollisuus, on ratkaisevan tärkeää jokapäiväisessä elämässä Albaniassa. "
Fleckenstein, sijainen johtaja ryhmän sosialistien ja demokraattien Euroopan parlamentissa, jatkoi, "Kuitenkin, meidän ei pitäisi lykätä päätöstä liittymisneuvottelujen aloittamista uudelleen ja uudelleen."
Lisäkommentteja tulee Susanne Melior, toinen saksalainen sosialistiedustaja, joka sanoo Albanian olisi vauhdittamaan oikeuslaitoksen uudistamisen, sillä tämä on "avain" aloittamista EU-jäsenyysneuvottelut.
Parlamentin Albania-valtuuskunnan jäsen Melior sanoi: "Olen samaa mieltä Knut Fleckensteinin kanssa tästä asiasta (oikeuslaitoksen uudistuksen estäminen".)
Uskottava täytäntöönpano oikeuslaitoksen uudistus on ratkaisevan tärkeää EU: lle liittymisprosessi ja neuvottelujen aloittamista, hän uskoo.
Tämä on sopusoinnussa päätöslauselman jonka parlamentti hyväksyi helmikuussa joka sanoi: "Mepit tyytyväisiä Albanian edistymisestä EU: hun liittyvissä uudistuksia ja pyrkimyksiä uudistaa oikeuslaitoksen alalla. Vaikka ilman rikolliset julkisessa virassa, ilmiantajien suoja ja aikoo arvioida uudelleen syyttäjien ja oikeudelliset neuvonantajat ovat lupaavia edistysaskeleita, Mepit ovat huolissaan valikoivaa oikeudenmukaisuutta, korruptio, kokonaispituus oikeudenkäyntien ja poliittisesta puuttumisesta tutkimuksiin ja oikeustapauksia. "
Päätöslauselmassa Albaniaa hyväksymä 546 puolesta 85, pitää tärkeänä, että oikeusjärjestelmän uudistuksen, hyvä edistyminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja korruption sekä vapaiden ja rehellisten vaalien kesäkuussa.
Nykyinen sosialistipuolue hallitus tuli valtaan sisään 2013 vahva mandaatti siivota tuomioistuimissa, poistamalla korruptoituneita tuomareita ja syyttäjiä. Oli lähes yksimielisesti tunnustettu, että tämä oli välttämätöntä. Euroopan komissio teki selväksi, että tämä oli yksi viimeinen este tiellä liittymisneuvottelut. "Albania on täyttänyt kaikki muut vaatimukset aloittamisen jäsenyysneuvottelut ja ainoa vaatimus vielä täytetyksi on toteuttaa tämän uudistuksen," komissio totesi virallisesti marraskuussa 2015.

Kahdeksan kuukautta sitten, hallitus esitteli luonnoksen uudistussuunnitelma. Suunnitelma laadittiin ulkopuolisten asiantuntijoiden, tiiviissä yhteistyössä EU: n ja Yhdysvaltojen oikeusviranomaisten. Se suunnitellaan prosessi eläinlääkäri valtakirjojen ja pätevyys kaikille tuomareille ja syyttäjille.

Keskustaoikeiston puolue oppositio vastusti lähes alusta alkaen. Kompromisseja tarjottiin myös yhtäläinen edustus eri elimissä, jotka valvomaan perustetaan uusi Tutkiessaan ja nimitykset järjestelmä. Tämän seurauksena uudistus lainsäädäntö hyväksyttiin Albanian parlamentin heinäkuussa, jossa opposition tukea.

Mainos

Mutta nyt DP vastustaa uudelleen ja sen 50 prosenttia edustus uudistusta elinten, se on pystynyt estämään edistymistä. Se on tällä hetkellä boikotoi parlamenttia itse on järjestänyt mielenosoituksia ja on nyt vaativa että hallitus eroamaan, vaikka ajoitettu uudet vaalit kesäkuussa.

DP-johtaja Lulzim Basha, joka kiistää oikeusalan uudistuksen estämisen, syytettiin äskettäin väkivallan yllyttämisestä sen jälkeen, kun hän oli kehottanut "kansalaisia ​​reagoimaan väkivaltaisesti valtion instituutioihin". Jos hänet todetaan syylliseksi; hän voi viettää jopa kolme vuotta vierekkäin.

Mainos
Continue Reading

Laajentuminen

#Moldova Kriisi uhkaa sen Euroopan unionin valtakirjaa

Julkaistu

on

Moldovasn kriisi

Se on Euroopan köyhin maa ja mahdollisesti kaikkein korruptoitunut. Moldova, pieni mutta elintärkeä Itä-Euroopan maa, kasvot avain vaalien lokakuussa ja myös satamat toivoo, vaikkakin heikko, EU: hun liittymistä. Mutta useimmat sitä mieltä, että sen ensisijaisena tavoitteena on muualla - siivota mitä useimmat sanoisivat on täysin korruptoitunut järjestelmä.

Kirjoittaminen European Business ReviewMartin Banks sanoo: "Kaksi vuotta sitten koko Eurooppa järkytti traagisen" kuninkaallisen metsästyksen "lopputulosta. Se johti nuoren liikemiehen tapaukseen vahingossa ja maan syyttäjän Corneliu Gurinin myöhempiin häpeämättömiin ponnisteluihin Jopa EU: n virkamiehet joutuivat kommentoimaan tapahtumaa ja kritisoivat Moldovan hallitusta sen "Euroopan ulkopuolisen käyttäytymisen" vuoksi.

Mainos

Metsästyksestä olisi itse edes on käyty, koska se järjestettiin rajoitetulla alueella luonnonpuistossa.

Mutta siinä tapauksessa osoittautui vain pieni osa valtavaa jäävuoren korruptiosta koettelee Moldovan eliitin.

Toinen skandaali on niin sanotun "vuosisadan ryöstö" - joka on kahden vuoden ajan pysynyt rauhattomana tähän päivään saakka - kun hämmästyttävän kehityksen aikana valtion valvontaviranomaiset havaitsivat yhtäkkiä, että 1 miljardi dollaria valtion rahaa oli salaperäisesti kadonnut suurimmasta Banca de Economii.
Eurooppalainen ja kansainvälinen lehdistö ja media omistettu yksityiskohtainen kattavuus ryöstön.

Mainos

Että tällainen valtava summa olisi varastettu valtion virkamiehet ja oligarkit maan pankki järjestelmä sai monet päätellä, että Moldova oli yksinkertaisesti vangiksi korruptoituneet poliitikot ja oligarkkeja.

Moni väittää, että tärkein vastuuhenkilö on yhä vapaalla jalalla, eli liikemies Vladimir Plahotniuc, tehokkain henkilö Moldovassa.

Moldovanlaiset ovat äskettäin tuominneet entisen pääministerinsä Vlad Filatin ja tuominneet hänet yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen väitetystä osallistumisestaan ​​rikokseen, mutta monet epäilevät, että hän on ryöstön todellinen hahmo eikä "vuohi".

Plahotnuic ei kutsuta varjo hallitsija Moldovan turhaan ja monet väittävät, että hän ei Filat, oli tärkein edunsaaja takana rikos.

Se ei ole kaikki. On myös tapaus merkittävästä Moldovan / Romanian liikemiehestä Ilan Shorista, jonka sanotaan liittyvän myös pankkiryöstöön. Shoria - yhtä väitteiden keskiössä olevista miehistä - on syytetty vain yhdestä rikoksesta - viran väärinkäytöstä samalla kun hän on vastuussa Banca de Economii'sta. Shorin hallitsemat Moldovan rahoitusrakenteet mainittiin skandaalisessa Kroll-raportissa - tilintarkastus- ja rahoitusvakuutusyhtiö, jonka Moldovan hallitus palkkasi tutkimaan tapausta. Mutta monet katsovat, että Ilan Shor on yksinkertaisesti Plahotniucin ottama panttivanki taatakseen, että kun hänen läheinen kumppaninsa ei vuota arkaluonteisia tietoja ulkomaille (esimerkiksi Romaniassa, jossa häntä tullaan käsittelemään edelleen syytteeseenpanoa varten), jotka saattavat varjoa Plahotniucille .

On tiettyjä muita tapahtumia, jotka antavat aihetta huoleen siitä, että jotkut ihmiset, jotka olisivat voineet antaa todisteita yhteydessä ryöstön äskettäin surmansa. Paikalliset lähteet, että jotkut avaintodistajia oli "oudon kuollut" äskettäin - yksi niistä on MP Ion Butmalay sekä joukko ihmisiä henkilöstön Moldovan keskuspankille. Myös joitakin tärkeitä pankki-tiedostoja, jotka sisältävät ratkaiseva taloudellinen informaatio jäivät tulipalossa. Mikhail Gofman, entinen työntekijä National Center for korruption torjunnassa on nyt tutkittavana hänen paina lausuntoja mahdollisesta osallisuudesta joitakin korkea-arvoisia valtion virkamiesten korruptiosta järjestelmiä, jotka johtivat ryöstön.

Tämä on johtanut monet ehdottaa, että Plahotniuc ja hänen työtoverinsa ovat yksinkertaisesti yrittäneet tuhota kaikki todisteet hänen ja niiden osallistumista.

Se on johtanut yleiseen johtopäätökseen, että maa tarvitsee kipeästi päästä eroon itse sääntöä Plahotniuc, korkea ranking jäsen puolueen, ja korruptoituneet poliitikot, jotka näyttävät olevan enemmän kuin valmiita seuraamaan hänen vanavedessä.
Kuten tohtori Theodore Karasik, Lexington-instituutin, sanoo Plahotniuc "poliittinen kingmaker on kuvattu Moldovan valtion".

Hän ja muut, väittävät, että Moldova on korruptoitunut valtio, jossa ylimmät virkamiehet, mukaan lukien hallituksen päämies, rikkoa lakeja mielensä.

On ilmeisen selvää, että tässä tapauksessa yksin vaatii vielä perusteellisen tutkimuksen tarkassa kansainvälisessä valvonnassa.

Karasik ja muut ulkomaiset asiantuntijat sanovat, että Moldova ei ole osoittanut edistymistä korruption torjunnassa ja että "valtaistuimen takana oleva valta" - Plahotniuc - on tärkeimmissä virallisissa asemissa ja itse asiassa hallitsee maata.

Ainoa ratkaisu, sanotaan, on poistaa Plahotnuic, maan ainoa oligarkin, poliittisesta ja taloudellinen areenalla kokonaan.

Moldova on pieni Neuvostoliiton jälkeinen tasavalta, joka sijaitsee Ukrainan ja Romanian välillä. Maata pidetään yhtenä köyhimmistä Euroopassa, mutta siitä huolimatta se tunnetaan voimakkaasta pyrkimyksestään tulla yhä lähemmäksi EU: ta. Osana EU: n kiistanalaista itäistä naapuruuspolitiikkaa Moldovaa kutsuttiin aikoinaan "menestystarinaksi" pyrkimyksissään uudistaa taloutta sekä sosiaalista ja poliittista ympäristöä (EU: n varojen avulla).

Mutta, kaiken sen, Moldova on edelleen laajalti pidetään erittäin korruptoitunut maa, joka hallitsee korruptoitunut poliitikot ja oligarkit vielä samaan aikaan, näyttää oudon suosiman Euroopassa yli aikomusta jatkaa tiellä Euroopan yhdentymisen.

Tämä on sama Moldova, on huomattava, että sijoittui 103 ulos 168 on 2015 Transparency International korruptiosta indeksi.

Suhteellisen uusi protestiliikkeen, Ihmisarvo ja totuus, sanoo haluavansa vastauksia poliitikkojen ennen vaaleja lokakuussa. Se haluaa tietää, kuinka tilanne voisi olla tullut niin syvälle juurtunut ja sanoo virkamiehille, jotka epäonnistuivat estämään sitä on rangaistava.

Parlamentin puhemies Andrian Candu sanoi: "On pettymystä. Pettymys koko poliittisessa luokassa. Pettymys siitä, että asiat pysyvät ennallaan, koska emme pysty rakentamaan toimivia instituutioita. Joten poliittisella eliitillä pitäisi olla tämä herätys."

Kriisi voi hänen mukaansa vaikuttaa jopa Moldovan pyrkimyksiin päästä lähemmäksi Euroopan unionia.

"Olemme hyvin lähellä pettymyksiä kansainvälisille kumppaneillemme. Jos emme siirry viesteistä todellisiin toimiin, olemme vaarassa menettää uskottavuutemme kokonaan."

Accoding opposition lähteet "koko tila järjestelmä tarvitsee vahvistamisesta."

Mutta monet ihmiset kaduilla Chisinau, että uskottavuus on jo menetetty.

Tässä myrkyllistä ympäristössä, voittaa lokakuussa Plahotnuic tai hänen työtoverinsa, loitsuja ongelmia Yhdysvaltojen ja EU: n etuja.

IMF on säädetty massiivinen luottoja Moldova vain nähdä pankin varoista salaperäisesti kadota. Tässä vaiheessa, voidaan väittää, että IMF ei pitäisi antaa seuraavan erän kunnes läpinäkyvyys paranee ja lahjonnan ryhdytään.

Dr.Karasikin mukaan "EU: n ja Yhdysvaltojen tulisi tukea puhtaita presidentin- ja parlamenttivaaleja Moldovassa". Tämä tarkoittaa, että "mikään vihainen poliitikko, kuten Plahotnuic, ei voi olla elinkelpoinen ehdokas julkisiin virkoihin".

Moldova voi tehdä paremmin.

 

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa