Liity verkostomme!

Tietosuoja

Tärkeä ja tervetullut askel kohti vahvempaa ja tehokkaampaa tietosuojaa Euroopassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

hiiren maailmaEuroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) on tyytyväinen kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) äänestyksessä lokakuussa 21-äänestykseen tietosuojauudistuspaketista.

Euroopan tietosuojavaltuutettu Peter Hustinx sanoo: "LIBE-valiokunnan äänestys on tärkeä askel kohti vahvempaa ja tehokkaampaa tietosuojaa Euroopassa. Kiitämme Euroopan parlamenttia siitä, että se on kohdannut vastuunsa tässä olennaisessa mutta monimutkaisessa lainsäädännössä. Olemme Hyvin tietoinen siitä vallitsevista mielipide-eroista ja tekstistä, josta LIBE-valiokunta lopulta äänesti, oli välttämättä oltava kompromissi. Tulos on kuitenkin positiivinen askel eteenpäin tapahtuvan edistyksen saavuttamiseksi. On välttämätöntä, että Euroopan parlamentti Unioni toimii nopeasti, jotta poliittinen sopimus saadaan aikaan ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Odotamme nyt neuvostolta, että se ylläpitää vauhtia yhtä tarmokkaasti ja tarkoituksellisesti.

Tämänhetkinen tavoite on hyväksyä paketti ennen keväällä 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kehottaa lainsäätäjää hyväksymään paketti mahdollisimman pian, koska uusi parlamentti saattaa tarkoittaa, että ehdotusten tarkastelun pitäisi alkaa uudelleen.

Mainos

Näiden ehdotusten merkitys on tullut selvemmäksi ihmisille kaikkialla Euroopassa Edward Snowdenin paljastusten jälkeen. Nyt enemmän kuin koskaan, on selvää, että meillä on edessään eksistentiaalinen haaste perusoikeuksillemme ja vapauksillemme. Yksityishenkilöiden pitäisi voida luottaa viranomaisiin ja hallituksiin, ja kun ehdotukset on hyväksytty, ne antavat kansalaisille paremmin täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia yksityisyyteen ja tietosuojaan: kansalaisten pitäisi odottaa saavan selkeät tiedot siitä, miten yritykset käyttävät heidän henkilökohtaisia ​​tietojaan. Heillä on myös oikeus pyytää yrityksiä poistamaan tietonsa, paitsi jos tällainen pyyntö on ristiriidassa sanan- ja lehdistönvapauden kanssa.

Teollisuuden kannalta yhden luukun lähestymistapa - nimittämällä johtava viranomainen, joka seuraa niiden toimintaa kaikissa jäsenvaltioissa - auttaa varmistamaan johdonmukaisuuden ja nopeuttamaan prosessia valituksissa.

Taustatieto

Mainos

Yksityisyys ja tietosuoja ovat perusoikeuksia EU: ssa. Tietosuoja Asetus (EY) N: o 45/2001, yksi tietosuojavaltuutetun tehtävistä on neuvoa Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja neuvostoa ehdotuksissa uudeksi lainsäädännöksi ja monista muista asioista, joilla on vaikutusta tietosuojaan. Lisäksi tietosuojavaltuutettu tarkastaa etukäteen EU: n toimielimet ja elimet, jotka käsittelevät henkilötietoja, jotka aiheuttavat erityisiä riskejä yksilöiden ('rekisteröidyt') oikeuksille ja vapaudille. Jos ilmoitettu käsittely voi tietosuojavaltuutetun mielestä rikkoa mitä tahansa asetuksen säännöstä, hänen on tehtävä ehdotuksia tällaisen rikkomisen välttämiseksi.

EU: n tietosuojauudistuspaketti: Komissio hyväksyi 25-tammikuussa 2012 uudistuspaketin, joka sisältää kaksi lainsäädäntöehdotusta: tietosuojaa koskevan yleisen asetuksen (jota sovelletaan suoraan kaikissa jäsenvaltioissa) ja erityisdirektiivin (saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä). tietosuojasta poliisin ja oikeuden alalla. Hänen lisäksi lausunto maaliskuuta 7 tarkentaessaan kantaansa kumpaankin ehdotukseen, tietosuojavaltuutettu lähetti edelleen kommentit 15-maaliskuussa 2013. Näistä kahdesta ehdotuksesta on keskusteltu laajasti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Olemme jatkaneet säännöllisiä yhteyksiä kolmen päälaitoksen asiaankuuluviin yksiköihin koko prosessin ajan, joko kommentoidessamme tai lausunnomme Euroopan komissiolle tai keskustellessamme ja neuvottelemalla Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Henkilökohtaiset tiedot: kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen (elävään) henkilöön. Esimerkkejä ovat nimet, syntymäajat, valokuvat, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Henkilötiedoina pidetään myös muita yksityiskohtia, kuten terveystietoja, arviointitarkoituksiin käytettyjä tietoja ja puhelintietojen, sähköpostin tai Internetin käyttöä koskevia liikennetietoja.

Privacy: oikea yksilön jätetään yksin ja hallita tietoa hänen tai itseään. Oikeutta yksityisyyteen tai yksityiselämään on yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen (Article 12), Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (artikla 8) ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan (Article 7). Perusoikeuskirja sisältää myös nimenomaisesti oikeus henkilötietojen suojaan (artikla 8).

Eurooppalainen tietosuojavaltuutettu (tietosuojavaltuutettu) on riippumaton valvontaviranomainen omistettu henkilötietojen suojaa ja yksityisyyttä ja edistää hyviä käytäntöjä EU: n toimielimissä ja elimissä. Hän tekee sen:

  • Seurata EU: n hallinnon henkilötietojen käsittelyä;
  • neuvoja politiikan ja lainsäädännön, jotka vaikuttavat yksityisyyteen, ja;
  • yhteistoiminnassa vastaavien viranomaisten varmistaa yhdenmukainen tietosuojan.

Lisätietoja EU: n tietosuojauudistuksesta Klikkaa tästä.

Päiväys

Parempi suoja, innovointi ja kasvu Yhdistyneen kuningaskunnan datasektorilla, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan digitaalinen sihteeri on ilmoittanut

Julkaistu

on

Informaatiokomissaarin toimisto (ICO) on suunniteltu uudistamaan, jotta voidaan edistää innovointia ja kasvua Ison -Britannian datasektorilla ja suojella kansalaisia ​​paremmin suurilta tietouhkilta digitaalisen sihteerin Oliver Dowdenin ilmoittamien suunnitelmien mukaan

Bridget Treacy, kumppani (Yhdistyneen kuningaskunnan yksityisyys- ja kyberturvallisuuskäytäntö), Hunton Andrews Kurth, sanoi: ”Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on ilmaissut kunnianhimoisen vision Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojalainsäädännön uudistamisesta, nykyisen järjestelmän yksinkertaistamisesta, yritysten byrokratian vähentämisestä ja datavetoisen innovaation kannustamisesta. Huolellisen analyysin jälkeen hallitus uskoo voivansa parantaa merkittävästi Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojajärjestelmää ja sen toimintaa käytännössä säilyttäen samalla yksilöiden korkeat suojelustandardit. Tämä ei ole mikään yritys korvata nykyistä järjestelmää, mutta se näyttää yritykseltä hienosäätää sitä, jotta se pystyy paremmin palvelemaan kaikkien sidosryhmien tarpeita ja sopimaan paremmin digitaaliseen aikakauteen. 

”Kansainvälisten tietovirtojen uusi tarkastelu on jo kauan odottanut, ja täällä on mielenkiintoista nähdä, kuinka luova Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on valmis olemaan. Globaalit tietovirrat ovat väistämätön osa maailmanlaajuista kaupankäyntiä, ja Covid-19-pandemia korosti maailmanlaajuisen yhteistyön tarvetta tutkimuksessa ja innovoinnissa. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus haluaa mahdollistaa luotettavat ja vastuulliset tietovirrat vähentämättä yksilöiden suojaa ja turhaa byrokratiaa. Ketterämpi, joustavampi, riskiperusteinen ja tuloksiin perustuva lähestymistapa riittävyyden määrittämiseen voi parantaa tietosuojaa yleisesti. Mutta tässä hallituksessa on oltava erityisen varovainen olettaen, että se haluaa säilyttää Yhdistyneen kuningaskunnan riittävyysaseman EU: ssa.

Mainos

”Näyttää siltä, ​​että jopa tietosuojavaltuutetun toimisto on uudistuksen kohteena, ja siinä ehdotetaan tietosuojavaltuutetun hallintorakenteen nykyaikaistamista, asetetaan selkeät tavoitteet ja varmistetaan suurempi avoimuus ja vastuuvelvollisuus. ICO on arvostettu tietosuojaviranomainen, joka tarjoaa paljon arvostettua maailmanlaajuista johtajuutta vaikeissa asioissa. On huolehdittava siitä, että ehdotetut uudistukset eivät vaaranna ICO: n arvostettua ja arvostettua riippumattomuutta.

”Kaiken kaikkiaan tämä näyttää harkitulta yritykseltä parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan nykyistä tietosuojajärjestelmää, ei radikaalin muutoksen kautta, vaan rakentamalla ja hienosäätämällä nykyistä kehystä, jotta se sopisi paremmin digitaalikaudeemme. Organisaatioiden olisi pidettävä tervetulleina tilaisuutta osallistua tähän kuulemiseen. ”

Bojana Bellamy, Hunton Andrews Kurthin presidentti Tietopoliittisen johtajuuden keskus (CIPL), merkittävä maailmanlaajuinen tietopolitiikan ajatushautomo Washingtonissa, Lontoossa ja Brysselissä sanoi: ”Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen visio on myönteinen kehitys, ja sitä tarvitaan paljon vastaamaan digitaalisen aikakauden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Suunnitelmat ovat tervetulleita sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että EU: ssa. Kyse ei ole tietosuojan tason alentamisesta tai GDPR: stä luopumisesta, vaan siitä, että laki todella toimii käytännössä, tehokkaammin ja tavalla, joka hyödyttää kaikkia - tietoja käyttäviä organisaatioita, yksilöitä, sääntelyviranomaisia ​​ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteiskuntaa ja talous. Lakien ja sääntelykäytäntöjen täytyy kehittyä ja olla ketteriä aivan kuten tekniikat, joita he yrittävät säännellä. Maat, jotka luovat joustavia ja innovatiivisia sääntelyjärjestelmiä, pystyvät paremmin vastaamaan neljännen teollisen vallankumouksen todistukseen.

Mainos

”Ei ole epäilystäkään siitä, että tietyt GDPR: n näkökohdat eivät toimi hyvin, ja jotkut alueet ovat turhan hämärän peitossa. Esimerkiksi tieteellisen ja teollisen tutkimuksen ja innovoinnin tietojen käyttöä koskevat säännöt ovat hankala löytää ja analysoida, mikä estää tietojen käytön ja jakamisen näihin hyödyllisiin tarkoituksiin. on vaikea käyttää henkilötietoja tekoälyalgoritmien kouluttamiseen vääristymien välttämiseksi; yksilön suostumus tietojen käsittelyyn on merkityksetön liiallisen käytön vuoksi; ja kansainväliset tietovirrat ovat joutuneet byrokratiaan.

”Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen rohkea visio yksinkertaistaa nykyistä tietosuojajärjestelmää, vähentää byrokratiaa, asettaa organisaatioille enemmän vastuuta hallinnoida ja käyttää tietoja vastuullisesti sekä vahvistaa Yhdistyneen kuningaskunnan yksityisyyden suojan sääntelyviranomaisen keskeistä roolia. Se tarjoaa tehokkaan suojan yksilöille ja heidän tiedoilleen ja mahdollistaa datavetoisen innovoinnin, kasvun ja yhteiskunnalliset hyödyt. Muiden hallitusten ja maiden tulisi seurata Yhdistyneen kuningaskunnan esimerkkiä.

”On korkea aika uudistaa kansainvälisiä tietovirtoja koskevia sääntöjä, ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on täysin oikeassa keskittyessään luotettavien ja vastuullisten tietovirtojen mahdollistamiseen. Kaikkien alojen yritykset toivovat saumattomampaa tiedonsiirtojärjestelmää ja riittävyyspäätöksiä useiden maiden osalta. Yritysten tietosuojavastaavat käyttävät liikaa resursseja käsittelemään EU: sta tulevien tietovirtojen oikeudellisia teknisyyksiä erityisesti EU: n Schrems II -tuomion jälkeen. Kuluttajia ja yrityksiä palvelevat paremmin organisaatiot, jotka keskittyvät suunnitellun yksityisyyden suojaan, riskivaikutusten arviointeihin ja uusien digitaalitalouteen sopivien kattavien yksityisyyden hallintaohjelmien luomiseen. 

”On rohkaisevaa, että hallitus tunnustaa Ison -Britannian tietosuojavaltuutetun toimiston Yhdistyneen kuningaskunnan keskeiseksi digitaaliseksi sääntelyviranomaiseksi, jolla on kriittinen tehtävä suojella sekä yksilöiden tietooikeuksia että mahdollistaa vastuulliset datavetoiset innovaatiot ja kasvu Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ICO on ollut progressiivinen sääntelyviranomainen ja vaikuttaja maailmanlaajuisessa sääntelyyhteisössä. ICO: lle on annettava resurssit ja työkalut, jotta se voi olla strateginen, innovatiivinen ja sitouttaa organisaatiot jo varhain tietoja hyödyntäen sekä kannustamalla ja palkitsemalla parhaita käytäntöjä ja vastuuvelvollisuutta. ”

Continue Reading

Päiväys

Uusia avoimia tietoja ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevia sääntöjä aletaan soveltaa

Julkaistu

on

17. heinäkuuta oli määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltioiden oli saatettava muutettu direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä Direktiivi avoimesta datasta ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä kansalliseen lainsäädäntöön. Päivitetyt säännöt kannustavat innovatiivisten ratkaisujen, kuten liikkuvuussovellusten, kehittämiseen, lisäävät avoimuutta avaamalla pääsyn julkisesti rahoitettuihin tutkimustietoihin ja tukevat uutta tekniikkaa, mukaan lukien tekoäly. Digitaaliseen aikakauteen sopiva Eurooppa Varatoimitusjohtaja Margrethe Vestage sanoi: "Tietostrategialla määrittelemme eurooppalaisen lähestymistavan tietojen etujen hyödyntämiseksi. Uusi direktiivi on avainasemassa, jotta julkisten elinten tuottama valtava ja arvokas resurssivarasto voidaan käyttää uudelleen. Resurssit, jotka verovelvollinen on jo maksanut. Joten yhteiskunta ja talous voivat hyötyä avoimuuden lisäämisestä julkisella sektorilla ja innovatiivisilla tuotteilla. "

Sisämarkkinakomissaari Thierry Breton sanoi: "Nämä avointa dataa ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevat säännöt auttavat meitä voittamaan esteet, jotka estävät julkisen sektorin tietojen täyden uudelleenkäytön, etenkin pk-yritysten kannalta. Näiden tietojen välittömän taloudellisen arvon odotetaan nelinkertaistuvan 52 miljardista eurosta vuonna 2018 EU: n jäsenvaltioissa ja Isossa-Britanniassa 194 miljardiin euroon vuonna 2030. Lisääntyneet liiketoimintamahdollisuudet hyödyttävät kaikkia EU: n kansalaisia ​​uusien palveluiden ansiosta. "

Julkinen sektori tuottaa, kerää ja levittää tietoa monilta alueilta, esimerkiksi maantieteellisiltä, ​​oikeudellisilta, meteorologisilta, poliittisilta ja koulutuksilta. Kesäkuussa 2019 hyväksytyillä uusilla säännöillä varmistetaan, että enemmän tätä julkisen sektorin tietoa on helposti saatavilla uudelleenkäyttöä varten, mikä tuottaa arvoa taloudelle ja yhteiskunnalle. Ne johtuvat entisen julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttöä koskevan direktiivin (PSI-direktiivi) tarkistamisesta. Uudet säännöt tuovat lainsäädäntökehyksen ajan tasalle digitaalisen tekniikan viimeaikaisen kehityksen kanssa ja kannustavat edelleen digitaalista innovaatiota. Lisätietoja on saatavilla verkossa.  

Mainos

Continue Reading

Brexit

EU myöntää Yhdistyneen kuningaskunnan tietojen riittävyyden neljän vuoden ajan

Julkaistu

on

Tänään (28. kesäkuuta) EU teki kaksi Yhdistyneen kuningaskunnan riittävyyttä koskevaa päätöstä vain kaksi päivää ennen kuin EU: n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisessä kauppa- ja yhteistyösopimuksessa sovittu ehdollinen väliaikainen järjestelmä päättyi 30. kesäkuuta 2021. Uusilla riittävyyssopimuksilla on välitön vaikutus, kirjoittaa Catherine Feore. 

Päätöksessä tunnustetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan säännöt - jotka ovat itse asiassa EU: ta - olivat tyydyttäviä täyttämään EU: n suojelun taso. Päätökset ovat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja lainvalvontadirektiivin mukaisia ​​vaatimuksia, joiden avulla tiedot voivat liikkua vapaasti EU: sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 

Britannian pääministeri Boris Johnson pyysi johtavia Brexit-kannattajia, mukaan lukien kansanedustaja Iain Duncan Smith, muodostamaan työryhmän "tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin poistua EU: sta". Yksi työryhmän määrittelemistä alueista oli GDPR, jota se pitää esteenä innovoinnille ja kasvulle. 

Mainos

Sen loppuraportti, työryhmä yksilöi erityisesti GDPR: n 5 ja 22 artiklan 

haittaa liiketoimintaa. GDPR: n 5 artiklassa edellytetään, että tietoja kerätään "määriteltyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin" ja "riittäviä, merkityksellisiä ja rajoitettuja tarpeellisiin". Työryhmä uskoo, että tämä rajoittaa tekoälyn kehittämistä. 

GDPR: n 22 artiklassa määrätään, että yksityishenkilöihin "ei pitäisi kohdistua päätöstä, joka perustuu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, jolla on oikeusvaikutuksia häneen tai vastaavasti merkittävästi häneen", Yhdistyneen kuningaskunnan osapuoli väittää, että Ihmisarviointi voi johtaa virheellisiin, selittämättömiin tai puolueellisiin päätöksiin ja sanoa, että automaattisen päätöksenteon ei pitäisi perustua yksinomaan nimenomaiseen suostumukseen, vaan sitä voidaan käyttää, jos pelaamiseen on oikeutettua tai yleistä etua.

Mainos

Arvot ja avoimuusjohtaja Věra Jourová sanoi: "Yhdistynyt kuningaskunta on poistunut EU: sta, mutta tänään sen oikeudellinen järjestelmä henkilötietojen suojaamiseksi on sellainen kuin se oli. Tämän vuoksi teemme nämä riittävyyspäätökset tänään. " Jourová tunnusti parlamentin huolen mahdollisuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan eroavaisuuksiin, mutta sanoi, että on olemassa merkittäviä takeita.  

Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders sanoi: "Kuukausien huolellisen arvioinnin jälkeen voimme nyt antaa EU: n kansalaisille varmuuden siitä, että heidän henkilötietojaan suojataan, kun ne siirretään Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tämä on olennainen osa uutta suhdettamme Iso-Britanniaan. Se on tärkeää sujuvan kaupan ja tehokkaan rikollisuuden torjunnan kannalta. "

Ensimmäistä kertaa riittävyyspäätöksiin sisältyy ns. Raukeamislauseke, joka rajoittaa tiukasti niiden kestoa. Tämä tarkoittaa, että päätökset raukeavat automaattisesti neljän vuoden kuluttua. Kyseisen ajanjakson jälkeen riittävyystulokset voidaan kuitenkin uudistaa vain, jos Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa edelleen riittävän tietosuojan tason.

Komissio on vahvistanut, että se jatkaa näiden neljän vuoden aikana Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudellisen tilanteen seuraamista ja voi puuttua asiaan milloin tahansa, jos Yhdistynyt kuningaskunta poikkeaa nykyisestä suojelun tasosta. 

Ison-Britannian digitaalialan kaupan elimen TechUKin toimitusjohtaja Julian David sanoi: "EU: n ja Ison-Britannian riittävyyspäätöksen turvaaminen on ollut techUK: n ja laajemman teknologiateollisuuden ensisijainen tavoite vuoden 2016 kansanäänestyksen jälkeisestä päivästä lähtien. Päätös siitä, että Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojajärjestelmä tarjoaa vastaavan suojan kuin EU: n GDPR, on luottamus Yhdistyneen kuningaskunnan korkeisiin tietosuojastandardeihin ja on elintärkeää Ison-Britannian ja EU: n kaupalle, koska tietojen vapaa liikkuvuus on välttämätöntä kaikille liike-elämän aloilla. "

Yhdistynyt kuningaskunta toivoo, että tämän kysymyksen kehitystä voidaan kehittää G7: n digitaalisen ja teknologisen alan koordinointisopimuksella.

Rafi Azim-Khan, kansainvälisen asianajotoimiston Pillsburyn tietosuojajohtaja, sanoi: "Luultavasti voisit käyttää voimaa Ison-Britannian koko merituulivoimalaitokseen Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten helpotuksella. Yhdistynyt kuningaskunta on nyt varmistanut EU: n tietolain riittävyyden toteamisen. Tämä on erittäin iso juttu kaikille Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiville yrityksille, koska sillä vältetään komplikaatiot, jotka olisivat voineet häiritä EU: sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan suuntautuvia tietovirtoja, samalla tavalla kuin siirrot EU: n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, Kaukoitään ja muihin maihin. vaikuttaa.

"On muistettava, että EU: n säännöt ovat johtaneet tietolakimuutoksiin kaikkialla maailmassa. GDPR: tä pidetään usein tietosuojalakien kultastandardina, ja sillä on ollut merkittävä aaltoileva vaikutus, kuten esimerkiksi uusien lakien vaikuttaminen, kuten Brasiliassa ja Kaliforniassa. EU on näennäisesti valmis ottamaan kovan linjan GDPR: n muutosten suhteen. On todennäköistä, että Yhdistynyt kuningaskunta pysyy melko lukkiutumattomana Euroopan kanssa, ehkä jonkin verran ryöpyttämällä "Global Britain" -toimenpiteiden sovittamiseksi. "

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa