Liity verkostomme!

Rikollisuus

Euroopan ja maailman kuolemanrangaistuksen vastaisena päivänä: EU korostaa sitoutuminen poistamiseksi maailmanlaajuisesti

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

8072331827_e645217d5bTänään (lokakuu 10) on kuolemanrangaistuksen vastainen maailman ja Euroopan päivä. EU on vahvan ja periaatteellisen kuolemanrangaistuksen vastaisen politiikkansa mukaisesti epäilemättä yksi merkittävimmistä kansainvälisistä toimijoista ja johtavista avunantajista maailmanlaajuisesti kuolemanrangaistuksen vuoksi.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton ja Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jaglandof ovat antaneet yhteisen julistuksen tapahtuman merkitsemiseksi.

Kuolemanrangaistuksen torjunta on EU: n ihmisoikeuspolitiikan ydin ja korkealle edustajalle henkilökohtainen prioriteetti. EU käyttää kaikkia käytettävissä olevia välineitä edistääkseen poistamisen politiikkaansa asiaankuuluvien EU: n suuntaviivojen mukaisesti. Vuoden 2012 aikana ja vuoden 2013 alkupuoliskolla EU on antanut 54 lausumaa / julistusta ja toteuttanut 30 virallista ilmoitusta kartoittamalla siten kuolemanrangaistustilannetta maailmanlaajuisesti.

Mainos

Ulkoministerineuvosto hyväksyi 22. huhtikuuta tarkistetun ja päivitetyn tekstin kuolemanrangaistusta koskevista EU: n suuntaviivoista, joka on kaikkien aikojen ensimmäinen ihmisoikeusteksti, joka hyväksyttiin vuonna 1998 ja sen jälkeen tarkistettiin kahdesti (2001 ja 2008). Uusi teksti on vahvistus EU: n kokemuksista sen johtavasta asemasta maailmanlaajuisesti kohti kuolemanrangaistuksen poistamista. Kuten aikaisemmin, EU: n suuntaviivat ovat edelleen perusta unionin toiminnalle kentällä.

2012: ssä EU johti intensiivistä lobbauskampanjaa YK: n yleiskokouksen päätöslauselmaan a Moratorium kuolemanrangaistuksen käytölle. YK: n yleiskokous 21: ssä joulukuussa 2012 hyväksyi päätöslauselman ennennäkemättömällä määrällä 111-äänten puolesta, kun taas tukien lukumäärä nousi ennätykselliseen 91-määrään.

Sen lisäksi, että EU on johtava panos kuolemanrangaistuksen poistamiseen tähtäävissä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden pyrkimyksissä, EU on ensimmäinen alueellinen elin, joka on antanut sääntöjä, joilla kielletään kuolemanrangaistukseen (tai kidutukseen ja pahoinpitelyyn) tarkoitettujen tavaroiden kauppa, kuten samoin kuin tällaisiin tavaroihin liittyvän teknisen avun toimittamisesta.

Mainos

Lisätietoja Klikkaa tästä

Yhteisen julistuksen teksti

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin ja Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandofin yhteinen julistus kuolemanrangaistuksen vastaisesta eurooppalaisesta ja maailmanpäivästä, 10, lokakuu 2013.

"Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni toistavat tänään Euroopan ja maailman kuolemanrangaistuksen vastaisen päivän yhteydessä vastustavansa voimakkaasti kuolemanrangaistuksen käyttöä.

"He korostavat aina, kun ja milloin vain, tämän tarpeettoman rangaistuksen epäinhimillistä ja julmaa luonnetta ja sen epäonnistumista rikollisuuden estämisessä. Vaikka meitä rohkaisee kuolemanrangaistuksen poistamisen lisääntyvä vauhti maailmanlaajuisesti, teloitusten ja rikosten uudelleen aloittaminen Vuosikymmenien moratoriot eri puolilla maailmaa merkitsevät selvästi tarvetta jatkaa pitkäaikaista toimintaa kuolemanrangaistuksen torjumiseksi Euroopassa ja muualla maailmassa. on jatkuvasti tarpeen selittää, miksi kuolemanrangaistus on vastoin oikeutta elämään ja ihmisarvoon.

"Koska niiden alueella ei ole tapahtunut teloitusta viimeisten viidentoista vuoden aikana, Euroopan unionilla ja Euroopan neuvostolla on yhteinen yleinen tavoite lujittaa sen poistamista sen rajojen sisällä ja ulkopuolella. Pöytäkirjat N: o 6 ja 13 Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 2 artiklan 2 kohta, jotka ovat nykyään Euroopan unionia sitovia, vaativat kuolemanrangaistuksen poistamista.Tässä yhteydessä kehotamme kaikkia Euroopan valtioita, jotka eivät ole vielä missään olosuhteissa poistaneet kuolemanrangaistusta, ratifioimalla asiaankuuluvat Euroopan ihmisoikeussopimuksen pöytäkirjat.

"Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni pahoittelevat kuolemanrangaistuksen jatkuvaa käyttöä Valko-Venäjällä, ainoassa maassa, joka edelleen soveltaa sitä. Kehotamme Valko-Venäjän viranomaisia ​​tutkimaan ja tutkimaan kaikkia käytettävissä olevia mahdollisuuksia toteuttaa teloitusten moratorio, koska ensimmäinen askel kohti lakkauttamista.

"Olemme tyytyväisiä alueiden välisen liiton ylimääräisiin ponnisteluihin, jotka johtivat ja ohjaivat menestyksekkäästi YK: n yleiskokouksen päätöslauselman kuolemanrangaistuksen käytön moratoriosta hyväksymistä ennennäkemättömällä äänimäärällä joulukuussa 2012.

"Haluamme korostaa Madridissa 5.-12. Kesäkuuta 15 pidetyn viidennen maailmankongressin symbolista ja merkittävää merkitystä ja onnitella lämpimästi järjestäjiä, pääsponsoreina toimineita neljää Euroopan maata ja muita tapahtumaan osallistuneita Euroopan maita. Laaja ja monipuolinen osallistuminen tähän kongressiin osoittaa selvästi maailmanlaajuisen taipumuksen vastustaa kuolemanrangaistusta.Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni jatkavat tiivistä yhteistyötä kaikkien keskustelukumppaneiden, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa synergian kehittämiseksi kohti yleistä poistamista. .

"Ehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia *, Montenegro *, Islanti + ja Serbia *, vakautus- ja assosiaatioprosessin maat ja mahdolliset ehdokasmaat Albania ja Bosnia ja Hertsegovina sekä EFTA-maat Liechtenstein ja Norja, jotka ovat Euroopan talousalue sekä Ukraina ja Moldovan tasavalta yhtyvät tähän julkilausumaan. "

* Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia ovat edelleen mukana vakautus- ja assosiaatioprosessissa. + Islanti on edelleen EFTA: n ja Euroopan talousalueen jäsen.

EU: n talousarvio

EU: n petostentorjuntavirasto havaitsee 20% vähemmän petoksia vuonna 2020 kuin vuonna 2019

Julkaistu

on

EU: n talousarvioon kohdistuvien petosten taloudelliset vaikutukset heikkenivät edelleen vuonna 2020, Euroopan komission tänään (20. syyskuuta) hyväksymän vuosikertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta (PIF -raportti) mukaan. Vuonna 1,056 ilmoitetuilla 2020 petollisella sääntöjenvastaisuudella oli yhteensä 371 miljoonan euron taloudellinen vaikutus, mikä on noin 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja jatkanut tasaista laskua viimeisten viiden vuoden aikana. Raportin mukaan muiden kuin petollisten sääntöjenvastaisuuksien määrä pysyi vakaana, mutta niiden arvo laski 6%.

Budjetti- ja hallintokomissaari Johannes Hahn sanoi: ”EU: n ennennäkemätön vastaus pandemiaan antaa yli 2 biljoonaa euroa käytettävissä auttaakseen jäsenvaltioita toipumaan koronaviruksen vaikutuksista. Yhteistyö EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla näiden varojen suojaamiseksi petoksilta ei ole koskaan ollut tärkeämpää. Käsikädessä kaikki EU: n petostentorjuntarakenteen eri osat tarjoavat puolustuksemme petoksia vastaan: Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkinta- ja analyyttinen työ, Euroopan syyttäjänviraston syyttäjävalta (EPPO), Eurojustin koordinoiva rooli, Europolin operatiivinen kapasiteetti ja tiivis yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa ja niiden välillä. ”

Tämän päivän positiivinen uutinen tulee Brysselissä sijaitsevan EU: n tarkkailijan raportin mukaan, että Euroopan komissio on estänyt Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) käyttämästä talousarviotaan rahoituksen ja tietotekniikan alalla tarvitsemansa erikoishenkilöstön palkkaamiseen. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Monica Hohlmeier (EPP, DE) näyttää vahvistavan nimettömät väitteet.

Mainos

Vuonna 2020 ja vuoden 2021 alkupuoliskolla saavutettua edistystä ovat seuraavat:

• Euroopan syyttäjänviraston toiminnan aloittaminen

• OLAFia koskeva tarkistettu asetus, jolla varmistetaan tehokas yhteistyö EPPOn kanssa ja vahvistetaan tutkintavaltuuksia

Mainos

• Tiukemmat säännöt EU: n talousarviomäärärahojen ehdollisuudesta tapauksissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa EU: n taloudellisten etujen suojaan

• Hyvää edistystä komission petostentorjuntastrategian täytäntöönpanossa: kaksi kolmasosaa suunnitelluista toimista on toteutettu ja kolmasosa käynnissä

PIF-raportti tarjoaa myös pohdinnan uusista riskeistä ja haasteista EU: n taloudellisille eduille, jotka nousevat esiin COVID-19-kriisistä, ja keinoista niiden torjumiseksi. Raportin päätelmien mukaan komission ja jäsenvaltioiden ei pitäisi alentaa varautumistaan ​​näiltä riskeiltä ja jatkaa edelleen kovaa työtä sekä petosten ehkäisemisen että havaitsemisen parantamiseksi.

Tänään julkaistu 32. vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta on saatavilla OLAFin verkkosivustolta.

EPPO on jo rekisteröinyt 1,700 300 rikosilmoitusta ja käynnistänyt 4.5 tutkimusta, ja EU: n talousarvion menetykset ovat lähes XNUMX miljardia euroa.

Taustaa:

EU ja jäsenvaltiot jakavat vastuun EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petosten torjunnasta. Jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat noin kolme neljäsosaa EU: n menoista ja keräävät EU: n perinteiset omat varat. Komissio valvoo molempia aloja, asettaa standardeja ja varmistaa niiden noudattamisen.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (325 artiklan 5 kohta) mukaan komission on laadittava vuosikertomus EU: n taloudellisten etujen suojaamisesta (tunnetaan nimellä PIF -raportti), jossa esitetään yksityiskohtaisesti Euroopan ja Euroopan unionin kansallisella tasolla EU: n talousarvioon vaikuttavien petosten torjumiseksi. Kertomus perustuu jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, mukaan lukien havaittujen sääntöjenvastaisuuksien ja petosten tiedot. Näiden tietojen analysoinnin avulla voidaan arvioida, mitkä alueet ovat eniten vaarassa, ja siten kohdentaa toimet paremmin sekä EU: n että kansallisella tasolla.

OLAFin tehtävä, toimeksianto ja pätevyys

OLAFin tehtävänä on havaita, tutkia ja lopettaa petokset EU: n varoilla.

OLAF suorittaa tehtävänsä:

· Suorittamaan riippumattomia tutkimuksia petoksista ja korruptiosta, joihin liittyy EU: n varoja, sen varmistamiseksi, että kaikki EU: n veronmaksajien rahat menevät hankkeisiin, jotka voivat luoda työpaikkoja ja kasvua Euroopassa

· Myötävaikuttaa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen EU: n toimielimiin tutkimalla EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavia väärinkäytöksiä

· Kehitetään vankka EU: n petostentorjuntapolitiikka.

Itsenäisessä tutkintatoiminnassaan OLAF voi tutkia petosten, korruption ja muiden EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavien rikosten aiheita, jotka koskevat:

· Kaikki EU: n menot: tärkeimmät menoluokat ovat rakennerahastot, maatalouspolitiikka ja maaseudun menot

kehitysrahastot, suorat menot ja ulkoinen apu

· Jotkut EU: n tulojen alueet, lähinnä tullit

· Epäilykset EU: n henkilöstön ja EU: n toimielinten jäsenten vakavasta väärinkäytöksestä.

Kun OLAF on saattanut tutkimuksensa päätökseen, toimivaltaisten EU: n ja kansallisten viranomaisten on tutkittava OLAFin suositusten jatkotoimet ja päätettävä niistä. Kaikkien asianomaisten henkilöiden oletetaan olevan viattomia, kunnes heidän syyllisyytensä on osoitettu toimivassa kansallisessa tai EU: n tuomioistuimessa.

Continue Reading

Rikollisuus

Euroopan kokaiinimarkkinat: Kilpailukykyisempi ja väkivaltaisempi

Julkaistu

on

Väkivaltaisempi, monipuolisempi ja kilpailukykyisempi: nämä ovat Euroopan kokaiinikaupan pääpiirteitä. Uusi Cocaine Insights -raporttiTänään (8. syyskuuta) käynnistämät Europolin ja UNODC: n hahmotelmat hahmottavat kokaiinimarkkinoiden uuden dynamiikan, mikä on selvä uhka Euroopan ja maailmanlaajuiselle turvallisuudelle. Raportti julkaistiin osana työohjelmaa CRIMJUST-Vahvistetaan rikosoikeudellista yhteistyötä huumausaineiden salakuljetusreiteillä Euroopan unionin maailmanlaajuisen laittomien virtojen ohjelman puitteissa.

Rikollisen ympäristön pirstoutuminen lähdemaissa on luonut uusia mahdollisuuksia eurooppalaisille rikollisverkostoille saada suoraa kokaiinitarjontaa, mikä estää välittäjät. Tämä uusi kilpailu markkinoilla on johtanut kokaiinin tarjonnan lisääntymiseen ja siten väkivallan lisääntymiseen Europolin vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhka -arvio 2021. Aiemmin hallitsevat monopolit kokaiinin tukkumyynnissä Euroopan markkinoille ovat asettaneet haasteita uusille ihmiskauppaverkostoille. Esimerkiksi Länsi -Balkanin rikollisverkostot ovat luoneet suoria yhteyksiä tuottajiin ja varmistaneet näkyvän paikan kokaiinin tukkumyynnissä. 

Raportissa korostetaan intervention merkitystä lähteellä, koska nämä markkinat ovat suuresti toimitusketjun ohjaamia. Yhteistyön vahvistaminen ja tietojenvaihdon lisääminen lainvalvontaviranomaisten välillä tehostavat tutkimuksia ja lähetysten havaitsemista. Raportissa korostetaan rahanpesututkimusten merkitystä laittomien voittojen jäljittämisessä ja rikolliseen toimintaan liittyvien avustusten takavarikointia. Nämä taloudelliset tutkimukset ovat kokaiinin salakuljetuksen torjunnan ytimessä ja varmistavat, että rikolliset toimet eivät kannata.

Mainos

Julia Viedma, Europolin operatiivisen ja analyysikeskuksen osastonjohtaja, sanoi: ”Kokaiinin salakuljetus on yksi tärkeimmistä turvallisuusongelmista, joita kohtaamme tällä hetkellä EU: ssa. Lähes 40 prosenttia Euroopassa toimivista rikollisryhmistä on mukana huumekaupassa, ja kokaiinikauppa tuottaa miljardeja euroja rikollista voittoa. Se, että ymmärrämme kohtaamamme haasteet paremmin, auttaa meitä torjumaan tehokkaammin kokaiinin salakuljetusverkostojen väkivaltaista uhkaa yhteisöillemme. ”  

Chloé Carpentier, UNODC: n huumausainetutkimusosaston päällikkö, korosti, kuinka ”kokaiinin toimituskanavien, rikollisten toimijoiden ja menettelytapojen monipuolistumisen ja leviämisen nykyinen dynamiikka todennäköisesti jatkuu, jos sitä ei valvota”.

Mainos
Continue Reading

koronavirusantigeenin

Paljastettu: 23 pidätetty COVID-19-yrityssähköpostin vaarantumispetoksesta

Julkaistu

on

Romanian, Alankomaiden ja Irlannin viranomaiset ovat paljastaneet kehittyneen petosjärjestelmän, jossa käytetään salattuja sähköpostiviestejä ja ennakkomaksupetoksia osana Europolin koordinoimaa toimintaa. 

10. elokuuta 23 epäiltyä pidätettiin useissa ryöstöissä Alankomaissa, Romaniassa ja Irlannissa. Yhteensä haettiin 34 paikkaa. Näiden rikollisten uskotaan pettäneen yrityksiä vähintään 20 maassa noin miljoonan euron arvosta. 

Petoksen johti järjestäytynyt rikollisryhmä, joka ennen COVID-19-pandemiaa jo tarjosi laittomasti muita kuvitteellisia tuotteita myyntiin verkossa, kuten puupellettejä. Viime vuonna rikolliset muuttivat toimintatapojaan ja alkoivat tarjota suojamateriaaleja COVID-19 -pandemian puhkeamisen jälkeen. 

Mainos

Tämä rikollinen ryhmä - joka koostuu eri Afrikan maiden kansalaisista, jotka asuvat Euroopassa - loi väärennettyjä sähköpostiosoitteita ja verkkosivuja, jotka vastaavat laillisten tukkuyhtiöiden omia. Nämä rikolliset, jotka esiintyvät näissä yrityksissä, huijaavat uhreja - pääasiassa eurooppalaisia ​​ja aasialaisia ​​yrityksiä - tekemään tilauksia heidän kanssaan ja pyytämään maksuja etukäteen tavaran lähettämiseksi. 

Tavaroiden toimitus ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, ja tuotot pestiin rikollisten valvomien Romanian pankkitilien kautta ennen kuin ne nostettiin pankkiautomaateista. 

Europol on tukenut tätä tapausta sen alkamisesta lähtien vuonna 2017: 

Mainos
  • Kokoaa yhteen kaikkien osapuolten kansalliset tutkijat, jotka ovat nähneet työskentelevän läheisessä yhteistyössä Europolin Euroopan tietoverkkorikollisuuskeskuksen (EC3) kanssa valmistellessaan toimintapäivää.
  • tarjoamalla jatkuvaa älykkyyden kehittämistä ja analysointia kenttätutkijoiden tukemiseksi; ja
  • lähettämällä kaksi tietoverkkorikollisuuden asiantuntijaa Alankomaiden ratsioille tukemaan Alankomaiden viranomaisia ​​operaation aikana kerättyjen reaaliaikaisten tietojen ristitarkistuksessa ja asianmukaisen näytön hankkimisessa. 

Eurojust koordinoi oikeudellista yhteistyötä etsintöjen vuoksi ja tuki useiden oikeudellisen yhteistyön välineiden täytäntöönpanoa.

Tämä toimenpide toteutettiin Euroopan monialainen foorumi rikollisia uhkia vastaan ​​(EMPACT).

Seuraavat lainvalvontaviranomaiset olivat mukana tässä toiminnassa:

  • Romania: Kansallinen poliisi (Poliția Română)
  • Alankomaat: Kansallinen poliisi (Politie)
  • Irlanti: Kansallinen poliisi (An Garda Síochána)
  • Europol: Euroopan tietoverkkorikokeskus (EC3)
     
EMPACT

2010issa Euroopan unioni perusti a neljän vuoden politiikkajakso varmistaa jatkuvuus vakavan kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Vuonna 2017 EU: n neuvosto päätti jatkaa EU: n toimintajaksoa kaudella 2018--2021. Sen tavoitteena on torjua järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden EU: lle aiheuttamat merkittävimmät uhat. Tämä saavutetaan parantamalla ja lujittamalla yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden, laitosten ja virastojen sekä EU: n ulkopuolisten maiden ja järjestöjen asiaankuuluvien yksiköiden, tarvittaessa myös yksityisen sektorin, välillä. Tietoverkkorikollisuus on yksi toimintalinjan painopisteistä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa