Liity verkostomme!

Euroopan komissio

Korkea edustaja Catherine Ashton vierailee Egyptissä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Catherine-Ashton-SquareUnionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton vierailee Egyptissä keskiviikkona 2 lokakuusta torstaihin 3 lokakuuta.

Vierailunsa aikana korkea edustaja tapaa väliaikaisen presidentin Adly Mansourin, pääministerin Hazem El Beblawyn, kansainvälisen yhteistyön ministerin Ziad Bahaa El Deenin, puolustusministerin kenraalin Abdel Fattah El Sisi, ulkoministerin Nabil Fahmy sekä presidentin Amre Moussa. perustuslakikomitean edustajat, Ahmed Al Tayeb, Al Azharin iso imaami, paavi Tawadros II, koptilaisen ortodoksisen kirkon johtaja, sekä kansallisen pelastusrintaman, Vapauden ja oikeuden puolueen, El Nourin ja legitiimiyttä tukevan kansallisen liiton johtavat edustajat ja hylkää vallankaappaus.

Kuvia vierailusta on saatavana osoitteessa Europe by Satellite.

Mainos

Eurooppalainen kansalaisaloite

Eurooppalainen kansalaisaloite: Komissio päättää rekisteröidä uuden kansalaisaloitteen

Julkaistu

on

Euroopan komissio on päättänyt rekisteröidä eurooppalaisen kansalaisaloitteen "Yhteisen kauppapolitiikan ja EU: n perussopimusten ja kansainvälisen oikeuden noudattamisen varmistaminen".

Aloitteen järjestäjät kehottavat komissiota "ehdottamaan yhteiseen kauppapolitiikkaan perustuvia säädöksiä, joilla estetään EU: n oikeussubjekteja tuomasta sekä miehitetyiltä alueilta peräisin olevista laittomista siirtokunnista peräisin olevia tuotteita että viemästä tällaisille alueille, jotta voidaan säilyttää sisämarkkinoille ja olla tukematta tai avustamasta tällaisten lainvastaisten tilanteiden ylläpitämisessä. "

Komissio katsoo, että tämä eurooppalainen kansalaisaloite on oikeudellisesti hyväksyttävä, koska se täyttää tarvittavat rekisteröintiehdot. On tärkeää korostaa, että aloitteessa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus yhteisen kauppapolitiikan mukaiseksi säädökseksi, joka on luonteeltaan yleinen eikä kohdistu tiettyyn maahan tai alueeseen. Komissio ei ole tässä vaiheessa analysoinut aloitteen sisältöä.

Mainos

Tämän päivän päätöksellä komissio arvioi ehdotettua aloitetta uudelleen järjestäjiltä saatujen lisätietojen ja unionin yleisen tuomioistuimen tuomion perusteella komission aiemmasta päätöksestä.

Seuraavat vaiheet

Tämän päivän rekisteröinnin jälkeen järjestäjät voivat aloittaa allekirjoitusten keräämisen. Jos eurooppalainen kansalaisaloite saa vuoden aikana miljoonan tuenilmauksen vähintään seitsemältä eri jäsenvaltiolta, komission on reagoitava. Komissio voi päättää, noudattaako pyyntöä tai ei, ja molemmissa tapauksissa sen on selitettävä perustelunsa.

Mainos

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksen myötä asialistan laatimisvälineenä kansalaisten käsissä. Se julkaistiin virallisesti huhtikuussa 2012.

Tutkittavaksi ottamisen edellytykset ovat seuraavat: 1) ehdotettu toimenpide ei selvästikään kuulu komission toimivallan piiriin, kun se antaa säädösehdotuksen, ei ole selkeästi unionin arvojen vastaista.

Komissio on saanut eurooppalaisen kansalaisaloitteen alusta lähtien 107 pyyntöä yhden aloittamisesta, joista 83 oli aloilla, joilla komissiolla on toimivalta ehdottaa lainsäädäntöä ja jotka ovat siten kelvollisia rekisteröitäväksi.

Lisätietoja

'' Yhteisen kauppapolitiikan ja EU: n perussopimusten ja kansainvälisen oikeuden noudattamisen varmistaminen ''

Euroopan kansalaisaloite - verkkosivusto

Euroopan kansalaisaloitteet keräävät parhaillaan allekirjoituksia

Euroopan kansalaisaloitefoorumi

#EUTakeTheInitiative -kampanja

Continue Reading

Euroopan komissio

EU: n tiukennetut vientivalvontasäännöt alkavat

Julkaistu

on

EU vahvistaa kykyään vastata uusiin turvallisuusriskeihin ja kehittyviin tekniikoihin. Uusi Vientivalvonta -asetus tuli voimaan 9. syyskuuta ja tiukentaa kaksikäyttötuotteiden-siviilituotteiden ja -teknologioiden, joita voidaan käyttää sotilaallisesti tai turvallisesti, kauppaa-ja samalla parantaa EU: n kykyä suojella ihmisoikeuksia ja tukea strategisten kohteiden turvallisia toimitusketjuja.

Varapuheenjohtaja ja kauppakomissaari Valdis Dombrovskis (kuvassa) sanoi: ”Meidän on vastattava paremmin nouseviin uhkiin yhä epävakaammassa maailmassa. Tämä tarkoittaa parempaa otetta kaksikäyttötekniikoista, mukaan lukien kybervalvontatekniikat, joita voidaan käyttää väärin ihmisoikeusloukkauksiin. Näiden uusien EU -sääntöjen ansiosta EU -maat työskentelevät nyt entistä tiiviimmin keskenään ja liittolaistensa kanssa biotekniikasta, tekoälystä ja muista kehittyvistä tekniikoista aiheutuvista mahdollisista turvallisuusriskeistä. Teemme myös yhteistyötä varmistaaksemme tasapuoliset toimintaedellytykset yrityksille esimerkiksi EU: n ja Yhdysvaltojen uuden kauppa- ja teknologianeuvoston yhteydessä. ” 

Uuden kehyksen ansiosta EU voi ryhtyä useisiin tärkeisiin toimiin asiantuntemuksen yhdistämiseksi ja erityisten haasteiden ratkaisemiseksi, etenkin tietoverkkovalvonnassa-jossa valmistellaan due diligence -ohjeita-mutta myös uusissa kaksikäyttötekniikoissa, kuten kehittyneessä laskennassa.

Mainos

Asetuksella lisätään avoimuutta lisäämällä jäsenvaltioiden ja komission välisten kuulemisten ja raportoinnin tasoa, mikä edistää uuden EU: n sähköinen lisenssialusta sitä on jo pilotoitu neljässä EU: n jäsenvaltiossa.

Se tarjoaa myös oikeusperustan EU: n monen-, monen- ja kahdenvälisille toimille - tunnustetaan, että valvonnan tehokkuus riippuu tärkeimpien teknologiantuottajien yhteistyöstä - ja se perustuu nykyiseen monenväliseen vientivalvonnan kehykseen, nimittäin Wassenaarin sopimukseen, muodostaa perustan monille asetuksella EU: n tasolla asetetuille rajoituksille.

Tausta

Mainos

Komissio hyväksyi lainsäädäntöehdotuksensa arkaluonteisten kaksikäyttötuotteiden - tavaroiden ja teknologian - viennin EU: n valvonnan nykyaikaistamiseksi syyskuussa 2016 asetuksen korvaamiseksi vuodesta 2009. Näillä tuotteilla on monia siviilikäyttöjä, mutta niitä voidaan käyttää myös puolustukseen, tiedusteluun ja lainvalvontatarkoituksiin (ydin- ja erikoismateriaalit, tietoliikenne, elektroniikka ja tietokoneet, avaruus ja ilmailu, laivavarusteet jne.), ja niitä voidaan käyttää myös väärin ihmisoikeusloukkauksiin.  

Uusi asetus sisältää monia komission ehdotuksia kattavasta '' järjestelmän päivityksestä '', ja se tekee nykyisestä EU: n vienninvalvontajärjestelmästä tehokkaamman

 • Otetaan käyttöön uusi "inhimillisen turvallisuuden" ulottuvuus, jotta EU voi vastata uusiin kaksikäyttötekniikoihin-erityisesti tietoverkkoteknologioihin-liittyviin haasteisiin, jotka vaarantavat kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden. mukaan lukien ihmisoikeuksien suojelu;
 • keskeisten käsitteiden ja määritelmien päivittäminen (esim. "viejän" määritelmä, jota sovelletaan luonnollisiin henkilöihin ja tutkijoihin, jotka osallistuvat kaksikäyttötuotteiden siirtoon);
 • yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa lupamenettelyjä ja antaa komissiolle mahdollisuuden muuttaa - yksinkertaistetulla menettelyllä eli delegoidulla säädöksellä - luetteloa tavaroista tai määräpaikoista, joihin sovelletaan erityistä valvontaa, jolloin vienninvalvontajärjestelmä on ketterämpi ja kykenee kehittymään ja sopeutumaan olosuhteet;
 • tietojenvaihdon tehostaminen lupaviranomaisten ja komission välillä lupapäätösten avoimuuden lisäämiseksi;
 • valvonnan vankan täytäntöönpanon koordinointi ja tukeminen, mukaan lukien lupaavan sähköisen tiedonvaihdon parantaminen lupakirja- ja täytäntöönpanoviranomaisten välillä;
 • EU: n valmiuksien kehittämis- ja koulutusohjelman kehittäminen jäsenvaltioiden lupaviranomaisille ja täytäntöönpanoviranomaisille 
 • tiedottaa teollisuudelle ja avoimuudesta sidosryhmien kanssa, kehittää jäsennelty suhde yksityiseen sektoriin kuulemalla asianomaisia ​​sidosryhmiä, joita asianomainen komission asiantuntijaryhmä kuulee, ja
 • mahdollistamalla vahvemmat vuoropuhelut kolmansien maiden kanssa ja etsimällä tasapuoliset toimintaedellytykset maailmanlaajuisesti.

Lisätietoja

Vientivalvonta -asetus

Muistio - Asetuksen täytäntöönpano

Kaksikäyttöinen kaupan valvonta 

Continue Reading

Euroopan komissio

Strateginen ennakointiraportti 2021: EU: n pitkän aikavälin valmiuksien ja toimintavapauden parantaminen

Julkaistu

on

Komissio on hyväksynyt toisen vuosikertomuksensa Strateginen ennakointiraportti - EU: n toimintakyky ja -vapaus''. Tässä tiedonannossa esitetään tulevaisuuteen suuntautuva ja monialainen näkökulma EU: n avoimeen strategiseen itsenäisyyteen yhä moninapaisemmassa ja kiistanalaisemmassa maailmanlaajuisessa järjestyksessä. Komissio on tunnistanut neljä maailmanlaajuista suuntausta, jotka vaikuttavat EU: n toimintakykyyn ja -vapauteen: ilmastonmuutos ja muut ympäristöhaasteet; digitaalinen hyperyhteys ja teknologinen muutos; painostusta demokratiaan ja arvoihin; ja muutokset globaalissa järjestyksessä ja väestörakenteessa. Siinä on myös määritelty 10 keskeistä toiminta -aluetta, joilla EU voi tarttua tilaisuuksiin maailmanlaajuiselle johtajuudelleen ja avoimelle strategiselle itsenäisyydelleen. Strateginen ennakointi edistää siten edelleen komission työohjelmia ja prioriteettien asettamista.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Euroopan kansalaiset kokevat lähes päivittäin, että ilmastonmuutoksen ja digitaalisen muutoksen kaltaisilla maailmanlaajuisilla haasteilla on suora vaikutus heidän henkilökohtaiseen elämäänsä. Me kaikki tunnemme, että demokratiamme ja eurooppalaiset arvomme asetetaan kyseenalaiseksi sekä ulkoisesti että sisäisesti tai että Euroopan on mukautettava ulkopolitiikkaansa muuttuvan maailmanlaajuisen järjestyksen vuoksi. Varhainen ja parempi tieto tällaisista suuntauksista auttaa meitä käsittelemään tällaisia ​​tärkeitä asioita ajoissa ja ohjaamaan unioniamme myönteiseen suuntaan. ”

Toimielinten välisistä suhteista ja ennakoinnista vastaava varapresidentti Maroš Šefčovič sanoi: ”Vaikka emme voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, keskeisten megatrendien, epävarmuustekijöiden ja mahdollisuuksien parempi ymmärtäminen parantaa EU: n pitkän aikavälin valmiuksia ja toimintavapautta. Tässä strategisessa ennakointiraportissa tarkastellaan siksi neljää megatrendiä, joilla on suuri vaikutus EU: hun, ja siinä yksilöidään kymmenen toiminta -alaa avoimen strategisen itsenäisyytemme vahvistamiseksi ja maailmanlaajuisen johtajuutemme vahvistamiseksi kohti vuotta 2050. Pandemia on vain vahvistanut kunnianhimoisten strategisten valintojen aihetta tänään ja tämä raportti auttaa meitä pitämään silmällä palloa. ”

Mainos

Kymmenen strategista toiminta -aluetta

 1. Kestävien ja joustavien terveys- ja elintarvikejärjestelmien varmistaminen
 2. hiilihapottoman ja kohtuuhintaisen energian turvaaminen;
 3. tiedonhallinnan, tekoälyn ja huipputeknologioiden kapasiteetin vahvistaminen
 4. kriittisten raaka -aineiden tarjonnan turvaaminen ja monipuolistaminen;
 5. varmistetaan ensimmäisen askeleen maailmanlaajuinen asema standardiasetuksissa;
 6. kestävien ja tulevaisuuden kestävien talous- ja rahoitusjärjestelmien rakentaminen;
 7. EU: n tavoitteita vastaavien taitojen ja kykyjen kehittäminen ja säilyttäminen
 8. turvallisuus- ja puolustusvalmiuksien ja avaruuteen pääsyn vahvistaminen;
 9. yhteistyö maailmanlaajuisten kumppaneiden kanssa rauhan, turvallisuuden ja vaurauden edistämiseksi kaikille; ja
 10. instituutioiden kestävyyden vahvistaminen.

Seuraavat vaiheet

Komissio jatkaa strategisen ennakointisuunnitelmansa täytäntöönpanoa tälle politiikan syklille ja antaa tietoja ensi vuoden työohjelma -aloitteista. Se järjestää vuosittain 18.-19. Marraskuuta Euroopan strategia- ja poliittisen analyysijärjestelmän (ESPAS) konferenssi keskustella ensi vuoden strategisen ennakointiraportin aiheesta - vihreän ja digitaalisen siirtymän ystävyyskulttuurista eli siitä, miten ne voivat vahvistaa toisiaan, myös käyttämällä uutta teknologiaa. Lisäksi tulevaisuuden ministereiden EU: n laajuinen ennakointiverkosto kaikissa jäsenvaltioissa jatkaa ennakointivalmiuksien kehittämistä EU: n jäsenvaltioiden hallintoelimissä. Myöhemmin tässä kuussa komissio saattaa päätökseen myös julkisen kuulemisen kestävyyden kojelaudat, uusi väline kestävyyden arvioimiseksi kokonaisvaltaisemmin EU: ssa ja sen jäsenvaltioissa. Tämä auttaa mittaamaan sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia ylittämällä BKT: n. A julkisen kuulemisen komission kestävyyden hallintapaneeliluonnoksista on käynnissä 30. syyskuuta asti.

Mainos

Tausta

Strateginen ennakointi tukee komissiota sen tulevaisuuteen suuntautuvalla ja kunnianhimoisella tiellä kohti presidentti von der Leyenin kuutta päätavoitetta. Vuodesta 2020 alkaen laaditaan vuotuiset strategiset ennakointiraportit, jotka perustuvat täysiin ennakointijaksoihin, jotta voidaan tiedottaa unionin tilannetta käsittelevän vuotuisen puheen, komission työohjelman ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun painopisteistä.

Tämän vuoden raportti perustuu vuoden 2020 strategiseen ennakointiraporttiin, joka esitteli sietokyvyn uutena kompassina EU: n päätöksentekoon. Vuoden 2021 strategisessa ennakointiraportissa esitetyt megatrendit ja poliittiset toimet tunnistettiin asiantuntijoiden johtaman, monialaisen ennakoinnin avulla, jonka komission yksiköt suorittivat, ja jäsenvaltioita ja muita EU: n toimielimiä kuultiin laajasti eurooppalaisen strategian puitteissa ja politiikan analysointijärjestelmä (ESPAS). Ennakoinnin tulokset esitetään kohdassa a Yhteisen tutkimuskeskuksen Science for Policy -raportti: EU: n strategisen autonomian muotoilu ja turvaaminen vuoteen 2040 mennessä ja sen jälkeen.

Tukeakseen ennakointivalmiuksien kehittämistä kaikkialla EU: ssa komissio perusti EU: n laajuisen ennakointiverkoston, johon kuuluu 27 tulevaisuuden ministeriä kaikista jäsenvaltioista. Tämä verkosto jakaa parhaita käytäntöjä ja tiedottaa komission strategisesta ennakointiohjelmasta keskustelemalla Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisistä kysymyksistä.

Lisätietoja

Strateginen ennakointiraportti 2021: EU: n kyky ja vapaus toimia

Kysymyksiä ja vastauksia vuoden 2021 strategisesta ennakointiraportista

Strategisen ennakoinnin verkkosivusto

JRC Science for Policy -raportti: EU: n strategisen autonomian muotoilu ja turvaaminen vuoteen 2040 mennessä ja sen jälkeen

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa