Liity verkostomme!

liiketoiminta

Komissio hyväksyy € 20.5 miljoonaa valtiontukea Renault kehittämiseen dieselpolttoaineen hybridi hyötyajoneuvojen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

283px-Renault_2009_logo.svgEuroopan komissio on päättänyt, että Ranskan moottoriajoneuvovalmistajalle myöntämä tuki HYDIVU-tutkimus- ja kehitysohjelman toteuttamiseksi on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Tämän projektin tavoitteena on kehittää diesel-hybriditekniikkaa pakettiautoille. Projektin lopussa Renault varustaa Traffic ja Master -mallit uudella hybridimoottorilla. Näiden kahden mallin dieselin kulutus ja hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti. Valtiontuki korjaa todellisen markkinapuutteen aiheuttamatta kohtuutonta kilpailun vääristymistä.

Renault saa 20.5 miljoonaa euroa valtiontukea: 3.8 miljoonaa euroa avustuksia, 3.4 miljoonaa euroa takaisin maksettavia ennakkoja teolliseen tutkimukseen ja 13.1 miljoonaa euroa takaisin maksettavia ennakkoja kokeelliseen kehittämiseen.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia sanoi: 'Euroopassa myydään vuosittain lähes 2 miljoonaa hyötyajoneuvoa. Tämän hankkeen pitäisi vähentää merkittävästi niiden polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä ja myötävaikuttaa siten EU: n innovaatio-, ympäristö- ja energiaturvallisuustavoitteisiin vaikuttamatta kilpailuun.

Mainos

Komissio tutki tuen soveltuvuutta suhteessa valtiontukiin tutkimus- ja kehitystyöhön sekä innovaatioihin (T & K & I-suuntaviivat, ks. IP / 06 / 1600 että MEMO / 06 / 441). Se totesi, että tuki korjasi todellisen markkinoiden toimintapuutteen ja että se oli sekä välttämätöntä että riittävää kannustaa Renaultia toteuttamaan tutkimus- ja kehityshanke, jota se ei muuten olisi aloittanut omasta tahdostaan.

Tämä on kolmas komission hyväksymä valtiontukitapaus, jolla pyritään tukemaan tutkimus- ja kehitystoimintaa uuden hybridimoottorijärjestelmän kehittämiseksi. Renaultille myönnetyn tuen erityispiirre on kuitenkin se, että tuki on tarkoitettu hyötyajoneuvoille, kun taas edellinen tuki koski henkilöautoja: komissio hyväksyi heinäkuussa 2013 tuen Valeolle ESSENCYELE-hankkeen toteuttamiseksi (ks. IP / 13 / 703) (bensiinimoottorimoottori) ja tuki PSA: lle hankkeeseen '' 50CO2Cars '' (dieselmoottorimoottori) (katso IP / 17 / 757).

Tausta

Mainos

Historiallisesti Euroopassa hyötyajoneuvot on johdettu henkilöautoista. Niillä on sama yleiskokoonpano (etuveto, poikittain asennettu etumoottori, yksivärinen rakenne), samat moottorit ja samat voimansiirtojärjestelmät. Tutkimus- ja kehitystoiminnan osalta ajoneuvojen valmistajat ovat yleensä mielellään mukauttaneet hyötyajoneuvoihin aiemmin autoja varten kehitetyt innovaatiot, jotka rajoittavat teknisten vikojen riskejä, mutta johtavat optimaalista heikompaan tulokseen, koska mukautetut tekniikat eivät sovellu hyötyajoneuvojen toimintarajoitukset: riittämätön teho painavien ja vähemmän aerodynaamisten ajoneuvojen ajamiseksi, joiden on kuljettava raskaita kuormia pitkiä matkoja (moottoritie). Sen sijaan HYDIVUn kanssa Renault kehittää hybridimoottorin, joka on erityisesti suunniteltu ja optimoitu hyötyajoneuvoille.

Renault toteuttaa HYDIVU-projektin yhteistyössä kolmen muun yrityksen (Continental, Valeo ja LMS International) ja tutkimusorganisaation (IFPEN) kanssa. Niille kumppaneille, jotka hyötyvät valtiontuesta, ESSENCYELE-hankkeen avustukset ovat yhteensopivia Ranskan tutkimus- ja kehitystukijärjestelmän kanssa (tapaus SA.32466), joka täyttää vaatimukset, jotka koskevat asetusta, jolla tietyt tuet vapautetaan komission ennakkoluvasta (ks IP / 08 / 1110 että MEMO / 08 / 482).

Tämän päivän päätöksen ei-luottamuksellinen versio on saatavana tapauksen numerolla SA.34668 vuonna Valtiontukirekisterissä på den Kilpailun pääosaston verkkosivuilla, kun luottamuksellisuuskysymykset on ratkaistu. Uudet valtiontukipäätökset julkaistaan ​​Internetissä ja virallisessa lehdessä Valtiontuki Weekly e-News.

Continue Reading
Mainos

Euroopan investointipankki

EIP vahvistaa globaalia kehitysyhteistyötä ja tukee 4.8 miljardin euron uutta rahoitusta energiaan, liikenteeseen, COVID -rokotteisiin ja yritysten investointeihin

Julkaistu

on

Euroopan investointipankin (EIP) hallitus on hyväksynyt suunnitelmat maailmanlaajuisen kehitysyhteistyönsä vahvistamiseksi. Se hyväksyi myös 4.8 miljardin euron uuden rahoituksen 24 hankkeelle, joilla tuetaan ilmastotoimia, COVID -rokotteita ja taloudellista selviytymiskykyä, kestävää liikennettä ja koulutusta.

”Ministerineuvosto pyysi kesäkuussa EU -pankkia tehostamaan panostaan ​​unionin kehitystyöhön käyttämällä erityisiä strategioita, vahvempaa läsnäoloa maailmanlaajuisesti ja parempaa koordinointia kumppaneiden kanssa aidossa Team Europe -lähestymistavassa. Vastasimme tänään neuvoston kehotukseen ehdottamalla kehitysrahoitukseen keskittyvän EIP: n sivuliikkeen perustamista, ja johtokunta hyväksyi tämän ehdotuksen. Tämän seurauksena EU: n pankki pystyy vaikuttamaan voimakkaammin Euroopan strategisen itsenäisyyden vahvistamiseen asettamalla enemmän asiantuntijoita paikalle ja olemaan tehokkaampi kumppani muille monenvälisille ja kansallisille kehityspankeille. Ja meillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa maailmanlaajuisia tavoitteitamme ilmastonmuutoksen torjunnassa ”, EIP: n puheenjohtaja Werner Hoyer sanoi.

EIP: n kehitysvaikutusten vahvistaminen

Mainos

EIP: n hallitus hyväksyi pankin ehdotuksen perustaa kehitysosasto sen toiminnan vaikutuksen lisäämiseksi Euroopan unionin ulkopuolella. Se tukee EIP: n vastausta 2021. kesäkuuta 14 hyväksytyissä "Neuvoston päätelmissä kehittyneestä eurooppalaisesta kehitysrahoitusarkkitehtuurista (2021)" ilmaistuihin toimintapyyntöihin. lisätä läsnäoloaan kentällä kehittämällä kohdennetumpia strategioita ja palveluita tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Pankki vahvistaa edustustojaan EU: n ulkopuolella ja luo useita alueellisia keskuksia tehostamalla täydentävyyttä ja yhteistyötä monenvälisten kehityspankkien, kansallisten kehitysrahoituslaitosten ja paikallisten kumppanien kanssa Team Europe -lähestymistavassa. Keskukset keskittyvät aihealueisiin, tuoteosaamiseen ja palveluihin, jotka vastaavat sen alueen tarpeita, jolla ne sijaitsevat. Ensimmäinen alueellinen keskus, joka vahvistaa EIP: n työtä Itä -Afrikassa, sijoittuu Nairobiin.

Uusi neuvoa -antava ryhmä neuvoo EIP: tä sen toiminnassa Euroopan unionin ulkopuolella. Se sisältää

Mainos

Jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon nimeämät EU: n kehityspoliittiset päättäjät.

2.2 miljardia euroa ilmastotoimiin, puhtaaseen energiaan ja energiatehokkaisiin koteihin

EIP sopi uudesta rahoituksesta tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisäämiseksi Espanjassa ja Portugalissa, kansallisten energiaverkkojen päivittämiseen Puolassa ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä lämmityslaskujen leikkaamiseen Unkarissa ja Suomessa.

Hyväksyttiin myös kohdennettuja rahoitusjärjestelmiä investointien nopeuttamiseksi pienimuotoisiin uusiutuvan energian ja ilmastotoimiin Itävallassa ja Puolassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

647 miljoonaa euroa COVID -rokotteen käyttöönottoon, terveyteen ja koulutukseen

Euroopan investointipankin tuki COVID-rokotteiden kehittämiselle ja uusien ohjelmien käyttöönotto COVID-19-rokotteiden rahoittamiseksi jakeluun Argentiinassa ja koko Etelä-Aasiassa, mukaan lukien Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka ja Malediivit, vahvistettiin.

Hallitus päätti tukea vammaisten potilaiden pitkäaikaishoidon laajentamista Alankomaissa, digitaalisen oppimistekniikan käyttöönottoa perus- ja lukioissa sekä tieteellisen tutkimuksen parantamista Kroatiassa.

752 miljoonaa euroa kestävään kaupunki-, alue-, lento- ja meriliikenteeseen

Raitiovaunumatkustajat Slovakian Košicen kaupungissa ja työmatkalaiset Puolan Gdanskin, Gdynian ja Sopotin kaupungeissa sekä kaikkialla Moldovassa hyötyvät uusista EIP: n tukemista investoinneista liikenneyhteyksien nykyaikaistamiseen ja parantamiseen.

Italian Genovan ja Savonan satamat saavat EIP: n rahoitusta parantaakseen rautatieyhteyksiä ja suojatakseen satamia paremmin tulvilta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta rakentamalla uuden aallonmurtajan.

EIP suostui myös rahoittamaan lennonjohto- ja navigointilaitteiden korvaamisen ja parantamisen, jotta Unkarin ilmatilassa säilytettäisiin turvallisuusstandardit.

500 miljoonaa euroa yksityisen sektorin investointeihin ja COVID-19-talouden kestävyyteen

EIP: n hallitus hyväksyi myös uudet rahoitusohjelmat, joita hallinnoivat paikalliset pankki- ja investointikumppanit, joilla tuetaan yritysten investointeja Espanjassa, Puolassa ja Kaakkois-Aasiassa, jotka kohtaavat COVID-19-haasteet.

Taustatieto

- Euroopan investointipankki (EIP) on sen jäsenvaltioiden omistama Euroopan unionin pitkäaikainen lainanantolaitos. Se tarjoaa pitkäaikaisen rahoituksen järkeville investoinneille, jotta voidaan edistää EU: n poliittisten tavoitteiden saavuttamista.

Yleiskatsaus hyväksytyistä hankkeista EIP: n johtokunta.

Continue Reading

liiketoiminta

EU -toimittaja hyökkäyksen kohteena

Julkaistu

on

Viime viikolla Politico Europe -julkaisun artikkelissa väitettiin, että EU Reporterilla oli osallistui "journalismiin pukeutuneeseen EU -lobbaukseen", koska markkinointikirjallisuutemme sanoo: "Käytä EU Reporteria vaikuttaaksesi".

EU Reporter torjuu täysin tämän syytöksen salaisesta lobbauksesta, joka oli Politico Europen hyökkäys pienempää mutta menestyvää kilpailevaa julkaisua ja sen kustantajaa vastaan.

Meillä oli vain muutama tunti aikaa vastata näihin perusteettomiin syytöksiin, jotka perustuivat useimmiten trooliin viimeisten kymmenen vuoden aikana julkaisemiemme tarinoiden kautta, puolustaaksemme ansaittua hyvää nimeämme.

Mainos

Yleisömme rauhoittamiseksi olemme pyytäneet riippumatonta uutisten seurantajärjestöä NewsGuard, seurataksemme tuotostamme tästä lähtien ja asettaaksemme sen tulokset julkisesti saataville.

EU Reporter uskoo Politico EUHyökkäys meitä vastaan ​​on kyyninen yritys saavuttaa markkina -asema, ja se kutsuu lukijamme katsomaan tämän päivän Politico Brussels Playbookia, joka tarjoaa:

”POLITICO Media Solutions tarjoaa brändeille ratkaisuja voimapelaajien luomiseen, kokoamiseen ja yhteydenpitoon. Luomme mahdollisuuksia brändeille olla yhteydessä vaikutusvaltaiseen yleisöömme ”

Mainos

Ehkä tapaus, jossa ihmiset lasitaloissa heittävät kiviä?

Continue Reading

Kalastus

Välimerellä ja Mustallamerellä: Komissio ehdottaa kalastusmahdollisuuksia vuodeksi 2022

Julkaistu

on

Komissio on antanut a ehdotus kalastusmahdollisuuksista vuodeksi 2022 Välimerellä ja Mustalla merellä. Ehdotuksella edistetään Välimeren ja Mustanmeren kalakantojen kestävää hoitoa ja toteutetaan alueella tehtyjä poliittisia sitoumuksia MedFish4Ever että Sofian julistukset. Se kuvastaa komission tavoitetta saavuttaa kestävä kalastus näillä kahdella merialueella äskettäin hyväksytyn mukaisesti Välimeren yleisen kalastuskomission (GFCM) strategia 2030.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: ”Kestävä kalastuksenhoito kaikilla EU: n merialueilla on sitoutumisemme ja vastuumme. Vaikka olemme nähneet jonkin verran parannusta viime vuosina Välimeren ja Mustanmeren alueella, olemme vielä kaukana kestävän tason saavuttamisesta, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan enemmän ponnisteluja. Siksi teemme tänään ehdotuksemme kalansaaliista molemmilla merialueilla täysin tieteellisten lausuntojen perusteella. ”

Adrianmerellä komission ehdotuksella pannaan täytäntöön GFCM: n Välimeren pohjakalakantojen monivuotinen hoitosuunnitelma ja sen tavoite saavuttaa näiden kantojen kestävyys vuoteen 2026 mennessä vähentämällä pyyntiponnistusta. Tämänpäiväisessä ehdotuksessa pannaan täytäntöön myös pohjakalakantojen Länsi -Välimeren monivuotinen hoitosuunnitelma, jonka tarkoituksena on vähentää kalastusta edelleen tieteellisten lausuntojen mukaisesti. Mustalla merellä ehdotus sisältää piikkikampelan ja kilohailin saalisrajoitukset ja kiintiöt. Ehdotus valmistuu myöhemmin GFCM: n vuositilaisuuden (2. – 6. Marraskuuta 2021) tulosten ja tieteellisten lausuntojen saatavuuden perusteella. Lisätietoja on kohdassa lehdistötiedote.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa