Liity verkostomme!

EU

Tietosuoja: Parlamentin jäsenet kehottavat komissiota muuttamaan Yhdistyneen kuningaskunnan riittävyyspäätöksiä 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komission olisi muutettava Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaa koskevaa päätösluonnostaan ​​sen varmistamiseksi, että kansalaisten yksityisyyttä koskevia EU: n normeja noudatetaan.

Hyväksytyssä päätöslauselmassa (344 ääntä puolesta, 311 vastaan ​​ja 28 tyhjää) parlamentin jäsenet pyysivät komissiota muuttamaan päätösluonnoksiaan siitä, onko Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuoja riittävä ja tietoja voidaan siirtää sinne turvallisesti, saattamalla ne vastaamaan viimeisimpiä EU: n tuomioistuinten päätökset ja vastaukset Euroopan tietosuojaneuvoston (EDPB) viimeisimmissä kysymyksissä esittämiin huolenaiheisiin lausunnot.

EDPB katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan irtolastikäytäntöjä, edelleensiirtoja ja sen kansainvälisiä sopimuksia on edelleen selvennettävä. Päätöslauselmassa todetaan, että jos täytäntöönpanopäätökset tehdään ilman muutoksia, kansallisten tietosuojaviranomaisten on keskeytettävä henkilötietojen siirrot Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kun henkilötietojen vapaa käyttö on mahdollista.

Mainos

Ennen äänestystä parlamentin jäsenet keskustellaan Yhdistyneen kuningaskunnan riittävyyspäätös ja Schrems II -päätöslauselman mukaisesti EU: n ja Yhdysvaltojen tietovirroista. Useat poliittiset ryhmät korostivat vahvojen tietosuojaoikeuksien tarvetta Euroopassa ja joukkovalvonnan vaaroja. Toiset väittivät, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on korkea tietosuojan taso ja että riittävyyttä koskevat päätökset auttavat yrityksiä ja helpottavat rajat ylittävää rikollisuuden torjuntaa.

Poikkeukset kansalliseen turvallisuuteen ja maahanmuuttoon

Päätöslauselmassa todetaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan perustietosuojakehys on samanlainen kuin EU: n, mutta herättää huolta sen täytäntöönpanosta. Erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan hallinto sisältää poikkeuksia kansallisen turvallisuuden ja maahanmuuton aloilla, joita sovelletaan nyt myös EU: n kansalaisiin, jotka haluavat jäädä tai asettua Isossa-Britanniassa. Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen lainsäädäntö sallii myös joukkotietojen saatavuuden ja säilyttämisen ilman, että henkilöä epäillään rikoksen tekemisestä, ja EU: n tuomioistuin on todennut, että valinnaton pääsy on ristiriidassa Yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR), varoittaa tekstiä.

Mainos

Lopuksi parlamentin jäsenet korostavat, että metatietoja (tai "toissijaisia ​​tietoja") koskevat säännökset eivät heijasta tällaisten tietojen arkaluonteisuutta ja ovat siksi harhaanjohtavia. Vaikka parlamentti vastustaa komission luonnoksia täytäntöönpanosäädöksiksi tietojen riittävyyttä koskevien päätösten antamiseksi näistä syistä, parlamentin jäsenet ovat tyytyväisiä viimeaikaisiin lainsäädäntömuutoksiin, jotka tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden saada oikeudellisia muutoksenhakukeinoja tietopäätöksistä ja yksityiskohtaisista valvontaraporteista, jotka ovat käytettävissä tietojen sieppaamiseksi kansallisen turvallisuuden vuoksi.

Kolmannet maat ja edelleensiirrot

Parlamentin jäsenet ovat huolissaan myös jatkotiedonsiirrosta. Yhdistyneen kuningaskunnan tietojenjakosopimukset Yhdysvaltojen kanssa tarkoittavat, että EU: n kansalaisten tietoja voidaan jakaa Atlantin yli huolimatta äskettäinen päätökset Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen, joka totesi, että Yhdysvaltojen käytäntö joukkojen tietojen saannista ja säilyttämisestä oli ristiriidassa GDPR: n kanssa. Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan hakemus liittyä kattavaan ja progressiiviseen Tyynenmeren alueen kumppanuuteen (CPTPP) voi vaikuttaa tietojen siirtämiseen maihin, joilla ei ole EU: n riittävyyspäätöstä.

Parlamentti kehottaa komissiota ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisia ​​käsittelemään kaikkia näitä kysymyksiä ja vaatii, ettei riittävyyttä koskevaa päätöstä tule tehdä. Parlamentin jäsenet täsmentävät, että vakoojista luopuminen jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä voi auttaa ratkaisemaan asioita.

Seuraavat vaiheet

Komission odotetaan päättävän Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojasta ja tiedonsiirron jatkamisesta kanaalin yli tulevina kuukausina. Oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders korosti ennen äänestystä täysistunnossa, että Yhdistyneen kuningaskunnan nykyinen lainsäädäntö on hyvin samanlainen kuin EU: n. Tulevat eroavaisuudet ovat kuitenkin mahdollisia, ja siksi riittävyyspäätöksen nelivuotinen raukeamislauseke on erittäin välttämätön, hän huomautti.

Lisätietoja 

Euroopan komissio

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Slovenialle 231 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Slovenialle 231 miljoonaa euroa ennakkomaksuna, mikä vastaa 13 prosenttia maan avustuksista elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) puitteissa. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio sallii lisämaksujen suorittamisen Slovenian elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 2.5 miljardia euroa, joka koostuu 1.8 miljardista eurosta avustuksia ja 705 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Komissio aikoo vuoden loppuun mennessä kerätä yhteensä 80 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa.

RRF on NextGenerationEU: n ydin, joka tarjoaa 800 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa. Slovenian suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Kypros

NextGenerationEU: Euroopan komissio maksaa Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun

Julkaistu

on

Euroopan komissio on maksanut Kyprokselle 157 miljoonan euron ennakkomaksun, mikä vastaa 13 prosenttia maan elvytys- ja selviytymisjärjestelyn (RRF) määrärahoista. Ennakkomaksu auttaa käynnistämään Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen keskeisten investointi- ja uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanon. Komissio hyväksyy lisämaksut Kyproksen elvytys- ja selviytymissuunnitelmassa esitettyjen investointien ja uudistusten täytäntöönpanon perusteella.

Maa saa suunnitelmansa aikana yhteensä 1.2 miljardia euroa, ja miljardi euroa on avustuksia ja 1 miljoonaa euroa lainoja. Tämän päivän maksu johtuu siitä, että ensimmäiset NextGenerationEU -lainausoperaatiot on viime aikoina toteutettu onnistuneesti. Vuoden loppuun mennessä komissio aikoo kerätä yhteensä 200 miljardia euroa pitkäaikaista rahoitusta, jota täydennetään lyhytaikaisilla EU-laskuilla, rahoittaakseen ensimmäiset suunnitellut maksut jäsenvaltioille NextGenerationEU: n puitteissa. Osana NextGenerationEU: ta RRF tarjoaa 80 miljardia euroa (käypinä hintoina) investointien ja uudistusten tukemiseksi eri jäsenvaltioissa.

Kyproksen suunnitelma on osa EU: n ennennäkemätöntä vastausta selviytyä vahvemmin COVID-19-kriisistä, edistää vihreitä ja digitaalisia siirtymiä sekä vahvistaa yhteiskuntamme kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta. A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Belgia

EU: n koheesiopolitiikka: Belgia, Saksa, Espanja ja Italia saavat 373 miljoonaa euroa terveys- ja sosiaalipalvelujen, pk -yritysten ja sosiaalisen osallisuuden tukemiseen

Julkaistu

on

Komissio on myöntänyt 373 miljoonaa euroa viidelle Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -operatiiviset ohjelmat Belgiassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa auttamaan maita, joilla on koronaviruksen hätätilanne ja korjaus REACT-EU. Belgiassa Vallonian toimenpideohjelman muutoksen myötä 64.8 miljoonaa euroa lisätään terveydenhuoltopalveluja ja innovaatioita varten tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden hankintaan.

Rahastolla tuetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) sähköisen kaupankäynnin, kyberturvallisuuden, verkkosivustojen ja verkkokauppojen kehittämisessä sekä alueellista vihreää taloutta energiatehokkuuden, ympäristönsuojelun, älykkäiden kaupunkien ja vähähiilisen energian avulla. julkiset infrastruktuurit. Saksassa, Hessenin osavaltiossa, 55.4 miljoonaa euroa tuetaan terveyteen liittyvää tutkimusinfrastruktuuria, diagnostiikkakapasiteettia ja innovointia yliopistoissa ja muissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja ilmasto- ja kestävän kehityksen aloilla. Tällä muutoksella tuetaan myös pk-yrityksiä ja aloitusrahastoja sijoitusrahaston kautta.

Sachsen-Anhaltissa 75.7 miljoonaa euroa helpottaa pk-yritysten ja instituutioiden yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin alalla, ja tarjota investointeja ja käyttöpääomaa koronaviruskriisistä kärsineille mikroyrityksille. Lisäksi varat mahdollistavat investoinnit yritysten energiatehokkuuteen, tukevat pk -yritysten digitaalista innovaatiota ja hankkivat digitaalisia laitteita kouluille ja kulttuuri -instituutioille. Italiassa kansallinen toimenpideohjelma '' Sosiaalinen osallisuus '' saa 90 miljoonaa euroa edistääkseen vakavaa aineellista puutetta, kodittomuutta tai äärimmäistä syrjäytymistä kokeneiden ihmisten sosiaalista integroitumista '' Asuminen ensin '' -palvelujen avulla, joissa yhdistyvät välittömän asumisen tarjoaminen mahdollistaviin sosiaalisiin ja työvoimapalveluihin .

Mainos

Espanjassa Castilla y Leónin ESR-toimenpideohjelmaan lisätään 87 miljoonaa euroa itsenäisten ammatinharjoittajien ja työntekijöiden tukemiseksi, joiden työsopimus keskeytettiin tai sitä lyhennettiin kriisin vuoksi. Rahat auttavat myös vakavasti kärsineitä yrityksiä välttämään lomautuksia, etenkin matkailualalla. Lopuksi varoja tarvitaan, jotta keskeiset sosiaalipalvelut voivat jatkaa turvallista toimintaa ja varmistaa koulutuksen jatkuvuus koko pandemian ajan palkkaamalla lisähenkilöstöä.

REACT-EU on osa Seuraava sukupolviEU ja tarjoaa 50.6 miljardin euron lisärahoituksen (käypinä hintoina) koheesiopolitiikan ohjelmille vuosien 2021 ja 2022 aikana. Toimenpiteissä keskitytään tukemaan työmarkkinoiden sietokykyä, työpaikkoja, pk-yrityksiä ja pienituloisia perheitä sekä luomaan tulevaisuuden kannalta perusta vihreät ja digitaaliset siirtymät ja kestävä sosioekonominen elpyminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa