Liity verkostomme!

katalaani

Komissio hyväksyy tukiohjelman energiaintensiivisille yrityksille Espanjassa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti espanjalaisen järjestelmän korvaamaan energiaintensiivisille yrityksille osittain kustannukset, jotka aiheutuvat i) uusiutuvan energian tuotannon tukemiselle Espanjassa, ii) korkean hyötysuhteen yhteistuotannolle Espanjassa ja (iii) sähköntuotanto Espanjan muilla kuin niemimaan alueilla. Järjestelmä, jota sovelletaan 31. joulukuuta 2022 saakka ja jonka alustava vuosibudjetti on 91.88 miljoonaa euroa, hyödyttää Espanjassa toimivia yrityksiä aloilla, jotka ovat erityisen energiaintensiivisiä (joten niiden sähkönkulutus on korkea verrattuna tuotannon lisäarvoon). ja alttiimpi kansainväliselle kaupalle.

Edunsaajat saavat korvausta enintään 85 prosentista osuudestaan ​​uusiutuvan energian tuotannon, tehokkaan yhteistuotannon ja sähköntuotannon tukemiseen Espanjan muilla kuin niemimaan alueilla. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle Vuosina 2014--2020, joita on jatkettu vuoden 2021 loppuun saakka. Suuntaviivoissa sallitaan tietyille tasoille tietyillä sektoreilla toimiville ja kansainväliselle kaupalle alttiille energiaintensiivisille yrityksille kannettavien rahoitusosuuksien alentaminen tietyn tason saakka niiden globaalin kilpailukyvyn varmistamiseksi .

Komissio totesi, että korvausta myönnetään vain energiaintensiivisille yrityksille, jotka ovat alttiita kansainväliselle kaupalle, suuntaviivojen vaatimusten mukaisesti. Toimenpiteellä edistetään EU: n energia- ja ilmastotavoitteita ja varmistetaan energiaintensiivisten käyttäjien ja teollisuuden maailmanlaajuinen kilpailukyky vääristämättä tarpeettomasti kilpailua. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Tämän järjestelmän yhteydessä Espanjan viranomaiset ovat myös ilmoittaneet komissiolle toimenpiteestä, joka antaa takuita pitkäaikaisille sähkönhankintasopimuksille, jotka energiaintensiiviset yritykset ovat tehneet uusiutuvista energialähteistä tuotetusta sähköstä, ns. Sähkönkuluttajat (FERGEI).

Tämän takausjärjestelmän tarkoituksena on helpottaa uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian tuotantoa. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti vuoden 2008 perusteella Komission tiedonanto valtiontuesta takauksinaja päätteli, että valtion takausjärjestelmä ei ole SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea. Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisteri.

katalaani

Komissio hyväksyy 2.55 miljardin euron Espanjan takausjärjestelmän korvaamaan tietyille itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrityksille koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamat vahingot

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti 2.55 miljardin euron Espanjan järjestelmän korvaamaan tietyille itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrityksille, jotka noudattavat oikeudellisia kokoonpanosopimuksia, koronaviruksen puhkeamisen aiheuttamista vahingoista. Korvaus annetaan julkisten takuiden muodossa valvottavien rahoituslaitosten myöntämille uusille takaisinmaksettaville lainoille ja uusille korkoille, jotka lasketaan liikkeeseen vaihtoehtoisten korkosijoitusten markkinoilla. Järjestelmän mukaan noin 15,000 itsenäiselle ammatinharjoittajalle ja yritykselle, joka on hyväksynyt velkojien kanssa sovittelusopimuksen maksukyvyttömyysmenettelyn jälkeen, korvataan 14. maaliskuuta - 20. kesäkuuta 2020 aiheutuneet vahingot.

Tämä ajanjakso osuu samaan aikaan, jolloin Espanjan hallitus toteutti rajoittavia toimenpiteitä viruksen leviämisen rajoittamiseksi. Komissio arvioi toimenpiteen kohdassa 107 artiklan 2 kohdan b alakohta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jonka nojalla komissio voi hyväksyä jäsenvaltioiden myöntämät valtiontukitoimenpiteet korvaamaan tietyille yrityksille tai tietyille aloille poikkeuksellisten tapahtumien, kuten koronaviruksen puhkeamisen, aiheuttamat vahingot. Komissio totesi, että Espanjan järjestelmä korvaa vahingot, jotka liittyvät suoraan koronaviruksen puhkeamisen rajoituksiin.

Se totesi myös, että toimenpide on oikeasuhteinen, koska suunniteltu korvaus ei ylitä sitä, mikä on tarpeen vahingon korvaamiseksi. Siksi komissio päätteli, että järjestelmä on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, julkinen diaariin, asianumerolla SA.59045.

Continue Reading

katalaani

Bryssel harkitsee, kumotaanko Puigdemontin parlamentaarinen koskemattomuus

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti palasi maanantaina 16. marraskuuta harkitsemaan Katalonian entisen johtajan Carles Puigdemontin parlamentaarisen koskemattomuuden kumoamista. (Kuvassa). Puigdemontin kuuleminen - kahden muun katalaanin separatistin kanssa - keskeytettiin seitsemäksi kuukaudeksi koronaviruspandemian vuoksi. Puigdemont pakeni vuonna 2017 sen jälkeen, kun Espanja oli antanut pidätysmääräyksen hänen osastaan ​​Madridin laittomana pidetyssä Katalonian itsenäisyyden kansanäänestyksessä, kirjoittavat Ana Lazaro ja Jack Parrock.

Hän päätyi Belgiaan ja on ollut Euroopan parlamentin jäsen siitä lähtien, kun hänet valittiin vuonna 2019. EP: n oikeudellisten asioiden valiokunta harkitsee hänen koskemattomuutensa poistamista - mikä estää Madridia pyytämästä luovuttamista - Espanjan pyynnöstä. Madrid on pyytänyt samaa kahdelle muulle itsenäisyyttä puolustavalle parlamentin jäsenelle, Toni Comínille ja Clara Ponsatílle.

Maanantain kokouksen jälkeen valiokunta kokoontuu jälleen 7. joulukuuta, jossa kolme parlamentin jäsentä voivat puhua.

Jos heidän koskemattomuutensa poistetaan, mikä voi kestää neljä kuukautta, Espanja voisi pyytää uudelleen luovuttamista. Kolmen parlamentin jäsenen asuinmaat Belgian ja Skotlannin tuomarit päättävät sitten. Espanjan korkein oikeus haluaa Katalonian poliitikkojen syytteeseen nostamisen, kavalluksen ja tottelemattomuuden heidän osallistumisestaan ​​vuoden 2017 kansanäänestykseen.

Continue Reading

katalaani

Espanja toivoo saavansa ensimmäiset Pfizer-rokotteet vuoden 2021 alussa - ministeri

Julkaistu

on

By

Espanja saa ensimmäiset rokotteensa COFID-19: ltä, jonka Pfizer ja sen kumppani BioNTech ovat kehittäneet vuoden 2021 alussa, terveysministeri sanoi tiistaina 10. marraskuuta Euroopan unionin neuvotteleman sopimuksen mukaisesti. kirjoittavat Inti Landauro, Belen Carreno ja Nathan Allen.

EU toivoo allekirjoittavansa pian sopimuksen miljoonista rokoteannoksista, Euroopan komissio ilmoitti maanantaina tunteja sen jälkeen, kun kaksi yritystä ilmoitti, että se oli osoittautunut yli 90-prosenttisesti tehokkaaksi, mikä voi olla merkittävä voitto taistelussa koronaviruspandemia.

Espanja saisi alun perin 20 miljoonaa rokoteannosta, joka riittäisi 10 miljoonan ihmisen rokottamiseen, terveysministeri Salvador Illa sanoi valtion televisioyhtiössä TVE ja lisäsi, että rokotus olisi ilmainen.

Tarpeeksi ihmisiä rokotettaisiin huhti-toukokuussa, jotta taistelu pandemiaa vastaan ​​Espanjassa siirtyisi toiseen vaiheeseen, Illa lisäsi.

Yhteensä 39,756 411 ihmistä on kuollut virukseen Espanjassa, jonka monilla alueilla on jälleen lukitusrajoituksia taudin leviämisen estämiseksi. Kuolleiden määrä tiistaina kasvoi XNUMX: llä - maan toisen aallon suurin päivittäinen summa.

Espanjassa kirjattiin tiistaina 17,395 20,000 uutta koronavirustapausta, terveysministeriön tiedot osoittivat, että vetäytyi viime viikolla kirjatusta yli 1.4 XNUMX korkeudesta ja nosti kokonaismäärän alle XNUMX miljoonaan - yksi korkeimmista Länsi-Euroopassa.

Pfizer on tarjonnut apua logistiikassa rokotteen jakeluun, joka on pidettävä pakastettuna, jotta se olisi tehokasta, tiedeministeri Pedro Duque kertoi tiedotustilaisuudessa.

Espanjan keskus- ja aluehallinto tekee päätöksen siitä, kenellä on etusija lääketieteellisten kriteerien perusteella, Duque sanoi.

Illa sanoi, että Espanjan hallitus pyrkii vakuuttamaan merkittävän osan väestöstä, jonka julkisen mielipidemittauksen mukaan varovaisuutta on noudatettava kaikilla COVID-19-rokotteilla.

"Kerromme totuuden, eli rokotteet pelastavat ihmishenkiä", Illa sanoi.

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Nousussa