Liity verkostomme!

ympäristö

Vihreä kauppa: Komissio hyväksyy uuden kemikaalistrategian kohti myrkytöntä ympäristöä

Julkaistu

on

Euroopan komissio hyväksyi tänään (14. lokakuuta) EU: n kestävän kehityksen kemikaalistrategian. Strategia on ensimmäinen askel kohti ympäristöystävällistä tavoitetta myrkyttömästä ympäristöstä, joka ilmoitettiin Euroopan vihreässä sopimuksessa. Strategia lisää turvallisten ja kestävien kemikaalien innovaatioita ja lisää ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua vaarallisilta kemikaaleilta.

Tähän sisältyy haitallisten kemikaalien käytön kieltäminen kulutustuotteissa, kuten leluissa, lastentarvikkeissa, kosmetiikassa, pesuaineissa, elintarvikekontaktimateriaaleissa ja tekstiileissä, ellei se ole osoittautunut välttämättömäksi yhteiskunnalle, ja varmistetaan, että kaikkia kemikaaleja käytetään turvallisemmin ja kestävämmin. Kemikaalistrategiassa tunnustetaan täysin kemikaalien keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille sekä vihreälle ja digitaaliselle siirtymälle Euroopan taloudessa ja yhteiskunnassa. Samalla se tunnustaa kiireellisen tarpeen vastata haitallisimpien kemikaalien aiheuttamiin terveys- ja ympäristöhaasteisiin.

Tässä hengessä strategiassa esitetään konkreettisia toimia kemikaalien turvalliseksi ja kestäväksi tekemiseksi suunnittelulla ja sen varmistamiseksi, että kemikaalit voivat tuottaa kaikki hyödynsä vahingoittamatta maapalloa sekä nykyisiä ja tulevia sukupolvia. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja vältetään yhteiskunnan muussa kuin välttämättömässä käytössä, etenkin kulutustuotteissa ja kaikkein haavoittuvimmissa ryhmissä, mutta myös kaikkien kemikaalien turvallisemman ja kestävämmän käytön.

Kemianteollisuuden on tarkoitus olla mukana siirtymävaiheessa useita innovaatio- ja investointitoimia. Strategia kiinnittää myös jäsenvaltioiden huomion elvytys- ja sopeutumisvälineen mahdollisuuksiin investoida EU: n teollisuuden vihreään ja digitaaliseen siirtymään, myös kemian alalle.

Terveyden ja ympäristön suojelun lisääminen

Strategian tavoitteena on lisätä merkittävästi ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua haitallisilta kemikaaleilta kiinnittäen erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin.

Lippulaivahankkeita ovat erityisesti:

Lopetetaan käytöstä kulutustuotteet, kuten lelut, lastenhoitotarvikkeet, kosmetiikka, pesuaineet, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja tekstiilit, haitallisimmat aineet, joihin kuuluvat muun muassa hormonaaliset haitta-aineet, immuunijärjestelmään ja hengityselimiin vaikuttavat kemikaalit sekä pysyvät aineet, kuten - ja polyfluorialkyyliaineet (PFAS), ellei niiden käyttö ole osoittautunut välttämättömäksi yhteiskunnalle.

Minimoidaan ja korvataan mahdollisuuksien mukaan huolta aiheuttavien aineiden esiintyminen kaikissa tuotteissa. Etusija annetaan tuoteluokille, jotka vaikuttavat haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, ja tuotteisiin, joilla on suurimmat mahdollisuudet kiertotalouteen.

Käsitellään kemikaalien yhdistelmävaikutusta (cocktail-vaikutus) ottamalla paremmin huomioon riski, joka ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuu päivittäisestä altistumisesta laajalle joukolle kemikaaleja eri lähteistä.

Varmistetaan, että tuottajilla ja kuluttajilla on pääsy kemiallista sisältöä ja turvallista käyttöä koskeviin tietoihin asettamalla tietovaatimuksia kestävän tuotepolitiikan aloitteen yhteydessä.

Innovaatioiden edistäminen ja EU: n kilpailukyvyn edistäminen

Kemikaalien tekeminen turvallisemmiksi ja kestävämmiksi on jatkuva välttämättömyys ja suuri taloudellinen mahdollisuus. Strategian tavoitteena on tarttua tähän tilaisuuteen ja mahdollistaa kemianteollisuuden ja sen arvoketjujen vihreä siirtyminen. Uusien kemikaalien ja materiaalien on mahdollisuuksien mukaan oltava turvallisia ja kestäviä suunnittelussa eli tuotannosta käyttöiän loppuun saakka. Tämä auttaa välttämään kemikaalien haitallisimmat vaikutukset ja varmistamaan mahdollisimman pienet vaikutukset ilmastoon, luonnonvarojen käyttöön, ekosysteemeihin ja biologiseen monimuotoisuuteen.

Strategian mukaan EU: n teollisuus on maailmanlaajuisesti kilpaileva toimija turvallisten ja kestävien kemikaalien tuotannossa ja käytössä. Strategiassa ilmoitetut toimet tukevat teollista innovaatiota siten, että tällaisista kemikaaleista tulee normi EU: n markkinoilla ja vertailukohtana maailmanlaajuisesti.

Tämä tapahtuu pääasiassa:

Kehitetään turvalliset ja kestävät suunnittelukriteerit ja varmistetaan taloudellinen tuki turvallisten ja kestävien kemikaalien kaupallistamiselle ja käyttöönotolle. Varmistetaan turvallisten ja kestävien, suunniteltujen aineiden, materiaalien ja tuotteiden kehittäminen ja käyttöönotto EU: n rahoitus- ja investointivälineiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla.

EU-sääntöjen täytäntöönpanon tehostaminen huomattavasti sekä rajoilla että sisämarkkinoilla. ~

Otetaan käyttöön EU: n kemikaaleja koskeva tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jolla pyritään täyttämään kemikaalien vaikutuksia koskevat tietopuut, edistämään innovointia ja siirtymään pois eläinkokeista.

EU: n oikeudellisen kehyksen yksinkertaistaminen ja lujittaminen - esimerkiksi ottamalla käyttöön yksi aine yksi arviointi -prosessi, vahvistamalla "ei tietoja, ei markkinoita" -periaatteita ja tekemällä kohdennettuja muutoksia REACH-asetukseen ja alakohtaiseen lainsäädäntöön muutamia mainitakseni. Komissio aikoo myös edistää turvallisuus- ja kestävyysstandardeja maailmanlaajuisesti, erityisesti näyttämällä esimerkkiä ja edistämällä johdonmukaista lähestymistapaa, jonka tarkoituksena on, että EU: ssa kiellettyjä vaarallisia aineita ei tuoteta vientiin.

Euroopan vihreän kaupan varatoimitusjohtaja Frans Timmermans totesi: "Kemikaalistrategia on ensimmäinen askel kohti Euroopan nollapäästöjä. Kemikaalit ovat olennainen osa jokapäiväistä elämäämme, ja niiden avulla voimme kehittää innovatiivisia ratkaisuja taloudemme vihreämmäksi. Mutta meidän on varmistettava, että kemikaaleja tuotetaan ja käytetään tavalla, joka ei vahingoita ihmisten terveyttä ja ympäristöä. On erityisen tärkeää lopettaa haitallisten kemikaalien käyttö kulutustuotteissa, leluista ja lastenhoitotuotteista tekstiileihin ja materiaaleihin, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan kanssa. "

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevicius sanoi: "Olemme hyvinvoinnin ja korkean elintason velkaa monille hyödyllisille kemikaaleille, jotka ihmiset ovat keksineet viimeisten 100 vuoden aikana. Emme kuitenkaan voi sulkea silmiämme haitallisille kemikaaleille ympäristölle ja terveydelle. Olemme edenneet pitkälle kemikaalien sääntelyssä EU: ssa, ja tällä strategialla haluamme rakentaa saavutuksiamme ja mennä pidemmälle estämään vaarallisimpien kemikaalien pääsyn ympäristöön ja kehoomme ja vaikuttamasta erityisesti haavoittuvimpiin ja haavoittuvimpiin kemikaaleihin. . ”

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "Terveytemme tulisi aina olla etusijalla. Juuri sen olemme varmistaneet komission lippulaivahankkeessa, kuten kemikaalistrategiassa. Kemikaalit ovat välttämättömiä yhteiskunnallemme, ja niiden on oltava turvallisia ja kestävästi tuotettuja. Mutta meitä on suojeltava ympärillämme olevilta haitallisilta kemikaaleilta. Tämä strategia osoittaa sitoutumisemme ja päättäväisyytemme suojella kansalaisten terveyttä kaikkialla EU: ssa. "

Tausta

Vuonna 2018 Eurooppa oli toiseksi suurin kemikaalien tuottaja (osuus 16.9% myynnistä). Kemianteollisuus on EU: n neljänneksi suurin teollisuus, joka työllistää suoraan noin 1.2 miljoonaa ihmistä. 59% tuotetuista kemikaaleista toimitetaan suoraan muille aloille, ml. terveys, rakentaminen, autoteollisuus, elektroniikka ja tekstiilit. Kemikaalien maailmanlaajuisen tuotannon odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä, ja myös kemikaalien jo laajalle levinnyt käyttö todennäköisesti lisääntyy, myös kulutustuotteissa.

EU: lla on edistyksellinen kemikaalilainsäädäntö, joka on luonut maailman edistyneimmän kemikaalialan tietopohjan ja perustanut tieteelliset elimet suorittamaan kemikaalien riski- ja vaaranarviointeja. EU on myös onnistunut vähentämään ihmisille ja ympäristölle aiheutuvia riskejä tietyille vaarallisille kemikaaleille, kuten syöpää aiheuttaville aineille. EU: n kemikaalipolitiikkaa on kuitenkin edelleen vahvistettava uusimman tieteellisen tiedon ja kansalaisten huolenaiheiden huomioon ottamiseksi.

Monet kemikaalit voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, myös tulevat sukupolvet. Ne voivat häiritä ekosysteemejä ja heikentää ihmisten sietokykyä ja kykyä vastata rokotteisiin. Ihmisten biomonitorointitutkimukset osoittavat EU: ssa, että ihmisen veressä ja kehon kudoksessa on kasvava määrä erilaisia ​​vaarallisia kemikaaleja, mukaan lukien tietyt torjunta-aineet, biosidit, lääkkeet, raskasmetallit, pehmittimet ja palonestoaineet. Yhdistetty synnytystä edeltävä altistuminen useille kemikaaleille on johtanut sikiön kasvun hidastumiseen ja alhaisempaan syntyvyyteen.

ympäristö

Presidentti von der Leyen EU: n vihreällä viikolla 2020: Matkalla Kunmingiin

Julkaistu

on

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti puheen EU: n päätösistunnossa EU: n vihreä viikko 2020. ”Biologinen monimuotoisuus on [tulevaisuutemme] ja planeettamme tulevaisuuden ydin. Luonnon ja talouden välillä ei ole valintaa. Mikä on hyväksi luonnolle, on hyötyä taloudelle. Ilmastonmuutos ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen tapahtuvat silmiemme edessä. Ne vahvistavat toisiaan. Tarve toimia ei ole koskaan ollut selvempi. Tämä ajaa minut Euroopan komission puheenjohtajana. "

Puheenvuorossaan presidentti von der Leyen kehotti kaikkia läsnäolijoita yhdistämään voimansa taistelemaan biologisen monimuotoisuuden häviämisestä ja tekemään Euroopasta maailmanlaajuinen johtaja tässä: "Tänään kehotamme kaikkia liittymään toimiin biologisen monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi. Olette nykyään lukemattomia kaikkialta Euroopasta, julkiselta ja yksityiseltä sektorilta, pienistä kylistä ja suurista kaupungeista, aloittelevista yrityksistä, pk-yrityksistä ja monikansallisista yrityksistä. Ja maailmassa on yhä enemmän liittolaisia: Kehitys- ja humanitaariset järjestöt; yritykset ja kaupungit; nuoriso- ja uskojärjestöt; ja tietysti kaikki maat ja alueet ympäri maailmaa, jotka haluavat puuttua biologisen monimuotoisuuden häviämiseen. Olemme yhdessä. Tarjoamme johtajuutta auttaaksemme meitä sopimaan uudesta biologisen monimuotoisuuden kehyksestä Kunmingissa ensi vuonna. Globaalit säännöt, jotka ovat selkeitä ja mitattavissa ja joiden avulla voimme pitää toisiamme vastuullisena. Toimitaan, jokainen meistä, viipymättä. Voit luottaa sitoutumistani. "

Koko puhe on saatavilla verkossa tätä.

Continue Reading

ympäristö

Komissio perustaa osaamiskeskuksen biologisen monimuotoisuuden häviämisen korjaamiseksi ja Euroopan ekosysteemien suojelemiseksi

Julkaistu

on

In puitteissa EU: n vihreä viikko, Euroopan komissio julkaisee uuden Biologisen monimuotoisuuden osaamiskeskus: yhden luukun tieteellistä näyttöä luonnon ekosysteemien palauttamiseksi ja suojelemiseksi, jotka tarjoavat meille ruokaa, lääkkeitä, materiaaleja, virkistystä ja hyvinvointia. Tietokeskus asettaa uusimman tiedon biologisesta monimuotoisuudesta saataville vahvistamaan EU: n politiikkojen vaikutuksia.

Se auttaa myös seuraamaan EU: n biologista monimuotoisuutta koskeva strategia vuoteen 2030, jonka tavoitteena on saattaa Euroopan biologinen monimuotoisuus polulle elpymiseen vuosikymmenen loppuun mennessä. Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Vain mitattu saa aikaan. Jos haluamme saavuttaa biologista monimuotoisuutta koskevan EU: n strategian, meidän on yhdistettävä kaikki pisteet paremmin, ja tätä varten tarvitsemme luotettavaa tietoa. Olipa kyse pölyttäjien tilasta, torjunta-aineiden ympäristövaikutuksista, luonnon arvosta liike-elämässä tai luonnonperusteisten ratkaisujen taloudellisista syistä. Meidän on myös hyödynnettävä täysimääräisesti digitaalista muutosta, maapallon havainnointia ja kansalaisten tiedettä. Uusi tietokeskus tuo kaiken tämän yhteen parantamalla biologista monimuotoisuutta koskevan tiedon tuottamisen ja hallinnan tapaa käytettäväksi kaikilla politiikan alueilla. "

Yhteisestä tutkimuskeskuksesta vastaava innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel lisäsi: "Tieteellä on ratkaiseva rooli biologisen monimuotoisuutemme säilyttämisessä. Oman tutkijamme johdolla yhteisessä tutkimuskeskuksessa uusi biologisen monimuotoisuuden osaamiskeskus auttaa eurooppalaista ja maailmanlaajuista tutkimusyhteisöä ja päätöksentekijöitä keräämään ja ymmärtämään laajaa saatavilla olevaa tietoa, tehostamalla sitä tehokkaaksi politiikaksi, joka suojaa Euroopan ekosysteemejä ja palveluja, joita ne tarjoavat Euroopan kansalaisille. "

Lisäksi on saatu kaikkien aikojen ensimmäinen EU: n laajuinen ekosysteemiarviointi, jossa todetaan, että on olemassa runsaasti biologista monimuotoisuutta koskevia tietoja, jotka voivat auttaa ryhtymään oikeisiin toimiin ekosysteemeihimme kohdistuvien paineiden lievittämiseksi, mutta suuri osa niistä on edelleen käyttämättä. Arviointi osoittaa, että olemme yhä enemmän riippuvaisia ​​ekosysteemeistämme, jotka itse ovat edelleen korkean paineen alaisena ilmastonmuutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutuksista. Biologisen monimuotoisuuden osaamiskeskus vastaa suoraan arvioinnin paljastamiin haasteisiin. Lisätietoja on saatavilla tätä.

Continue Reading

Maatalous

Komissio on tyytyväinen neuvoston sopimukseen tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta

Julkaistu

on

Neuvosto sopi 20. lokakuuta neuvottelukannastaan, niin kutsutusta yleisestä lähestymistavasta yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusehdotuksista. Komissio on tyytyväinen tähän sopimukseen, joka on ratkaiseva askel kohti neuvotteluvaiheen siirtymistä lainsäätäjien kanssa.

Maataloudesta vastaava komissaari Janusz Wojciechowski sanoi: "Olen tyytyväinen yön aikana saavutettuun edistykseen ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tämä on tärkeä askel maanviljelijöillemme ja viljelijöille. Olen kiitollinen jäsenvaltioiden rakentavasta yhteistyöstä ja uskon, että tämä sopimus auttaa varmistamaan, että Euroopan maatalous voi tarjota taloudellisia, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia etuja maanviljelijöillemme ja kansalaisillemme myös tulevaisuudessa. "

Euroopan parlamentti äänestää myös yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ehdotuksista täysistunnossa, ja äänestykset on tarkoitus pitää tänään (23. lokakuuta). Kun Euroopan parlamentti on sopinut kannasta kaikille kolmelle YMP: n mietinnölle, lainsäätäjät voivat siirtyä neuvotteluvaiheeseen päästäkseen yleiseen sopimukseen.

Komissio esitti kesäkuussa 2018 YMP: n uudistusehdotuksensa, jonka tavoitteena on joustavampi, suorituskykyisempi ja tulosperusteisempi lähestymistapa ja asettaa samalla korkeammat ympäristö- ja ilmastotoimet. Maatilan haarautumista ja biologista monimuotoisuutta koskevien strategioiden hyväksymisen jälkeen komissio esitti YMP-uudistuksen yhteensopivuuden Vihreän sopimuksen tavoitteen kanssa.

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa