Liity verkostomme!

ympäristö

Kohti terveellisiä ihmisiä ja maapalloa hyödyttävää politiikkaa

Julkaistu

on

Saastuminen - EU: n vihreän viikon 2021 keskeinen teema - on suurin monien mielenterveys- ja fyysisten sairauksien sekä ennenaikaisten kuolemien ympäristösyy, kirjoittaa Viatris Europe -yritysjohtaja Victor Mendonca.

Euroopan komission Euroopan ilmastolakissa asettamat kunnianhimoiset tavoitteet - sisällyttää vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosentin päästövähennystavoite välipalaksi vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteelle - auttavat luomaan vihreämpää Eurooppaa ja parantamaan ihmisten terveyttä. Vasta toukokuun puolivälissä käynnistettiin Euroopan komission nollapäästötoimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on vähentää ilman, veden ja maaperän pilaantumista vuoteen 2050 mennessä tasolle, jota "ei enää pidetä haitallisena terveydelle ja luonnon ekosysteemeille".

Lääkkeiden osalta suunnitelmalla pyritään ratkaisemaan vedessä ja maaperässä olevien lääkkeiden aiheuttama pilaantuminen mikrobilääkeresistenssin vähentämistä koskevan EU: n tavoitteen lisäksi. Lisäksi potilaat ja asiakkaat ovat ympäristötietoisempia ja vaativat yrityksiä ottamaan kantaa ja osoittamaan sitoutumistaan ​​tähän aiheeseen.

Ympäristövaikutusten ja terveyden välinen yhteys ei voi olla nykyistä vahvempi.

Marraskuussa 2020 perustettu uudentyyppinen terveydenhoitoyritys Viatris keskittyy varmistamaan lääkkeiden kestävän saatavuuden maailmanlaajuisesti ja palvelemaan potilaita heidän maantieteellisestä sijainnistaan ​​tai olosuhteistaan ​​riippumatta. Joten miten lääkeyhtiö löytää tämän tasapainon sitoutumisesta vastata maailman kiireellisimpiin terveystarpeisiin ja vastaamaan käsillä oleviin ympäristöhaasteisiin?

Ensinnäkin - vedenkäytön, ilman päästöjen, jätteiden, ilmastonmuutoksen ja energiavaikutusten hallinta edellyttää integroitua ja kattavaa lähestymistapaa. Esimerkiksi Viatris lisäsi uusiutuvien energialähteiden osuutta 485% vuodesta 2015. Työskentelemme myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen perustamiseksi Science-Based Target Initiativen (SBTi) kriteerien mukaisesti. Lisäksi jäsenyytemme kautta lääkealan toimitusketjualoitteeseen pyrimme parantamaan jatkuvasti toimitusketjujemme sosiaalisia, terveydellisiä, turvallisia ja ympäristön kannalta kestäviä tuloksia.

Veden säästäminen ja ennakoiva jäteveden hallinta ovat keskeisiä komponentteja kestävän toiminnan hallinnassa sekä lääkkeiden saatavuuden ja terveyden edistämisessä. Esimerkiksi vuonna 2020 Viatris on toteuttanut toimenpiteitä useissa Intian kohteissa vähentämään vedenkäyttöä, tehostamaan toimintaa ja varmistamaan, ettei puhdistamattomia jätevesiä pääse ympäristöön. Vaikka nämä aloitteet toteutettiin Intiassa, ne todistavat yrityksen sitoutumisesta veden säästämiseen ja ennakoivaan jätevesihuoltoon maailmanlaajuisesti.

Toiseksi - Viatriksen kaltaisten yritysten on tarkasteltava joitain keskeisiä aiheita, jotka vaikuttavat ihmisiin ja planeetan terveyteen kokonaisvaltaisesti. Otetaan mikrobilääkeresistenssi (AMR), merkittävä kansanterveysuhka, joka ilmenee, kun bakteerit kehittyvät kestämään antibioottien vaikutuksia, mikä tekee infektioista vaikeampi hoitaa. AMR: n käsitteleminen edellyttää useiden sidosryhmien välistä yhteistyötä. Tehokkaassa vastauksessa mikrobilääkeresistenssiin on asetettava etusijalle mikrobilääkkeiden käyttö, hoitotoimenpiteet - mukaan lukien asianmukainen käyttö ja valvonta - ja vastuullinen valmistus. Suurin osa ympäristön antibiooteista on seurausta ihmisten ja eläinten erittymisestä, kun taas huomattavasti pienempi määrä on aktiivisten farmaseuttisten aineosien (API) valmistuksesta ja niiden formuloinnista lääkkeiksi.

Viatris on sitoutunut vähentämään valmistustoiminnastamme vapautuvia lääkkeitä ja työskentelemään alan sidosryhmien kanssa taistelussa AMR: n kanssa esimerkiksi allekirjoittamalla AMOS-taistelun torjuntaa koskevan Davosin julistuksen ja AMR Industry Alliancen perustajajäsen. Kaikkien lääkeyritysten tulisi myös priorisoida yhteisen antibioottien valmistuskehyksen soveltaminen ja olla yhteydessä kaikkiin antibioottien toimittajiin, jotta ne hyväksyisivät puitteet.

Kolmanneksi - emme voi tehdä sitä vain puolellamme. Kumppanuudet on lujitettava riski- ja tiedepohjaisten politiikkojen ja käytäntöjen edistämiseksi. Viatris kannattaa vakiintuneita teollisuuden aloitteita hyvistä ympäristökäytännöistä, mukaan lukien vastuullinen valmistus ja jätevesien hallinta. Tämä on paras tapa laajentaa hyvien ympäristökäytäntöjen soveltamista tehokkuuden helpottamiseksi koko arvoketjussa, auttaa vähentämään hallinnollista taakkaa ja hillitsemään kustannuksia - jotka kaikki palvelevat kahta yleistä tavoitetta: korkealaatuisen ja kohtuuhintaisen lääkkeen vakaa ja oikea-aikainen saatavuus ja vastuullinen käytös.

Lääkeyrityksenä Viatris odottaa avointa ja rakentavaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa ympäri Eurooppaa löytääkseen ratkaisuja, jotka takaavat lääkkeiden saatavuuden ja vastaavat ympäristö- ja terveyshaasteisiin. Kumppanuudet ja yhteistyö ovat avain nollasaasteisen maailman menestykseen.

Bosnia ja Hertsegovina

Kymmenen vuoden lupausten jälkeen Bosnia ja Hertsegovinan viranomaiset eivät vieläkään kerro ihmisille, jotka saastuttavat kaupunkiensa ilmaa

Julkaistu

on

Ilma Bosnia ja Hertsegovinassa on Euroopan likaisimpia (1), ja vuonna 2020 se sijoittui 10. sijalle PM2.5-saasteissa maailmanlaajuisesti (2). Siitä huolimatta kansalaisilla on edelleen vaikea yrittää ymmärtää: kuka on vastuussa? Vaikka valtion viranomaiset ovat olleet velvollisia keräämään ja julkaisemaan tietoja pilaantumisesta vuodesta 2003, ne eivät ole toistaiseksi pystyneet käynnistämään riittävää järjestelmää. Kansalaisjärjestöt Arnika (Tšekki) ja Eko-foorumi Zenica (Bosnia ja Hertsegovina) julkaisivat kymmenen suurinta saastuttajaa vuodelle 2018 (3) käytettävissä olevien tietojen perusteella. He kehottavat hallituksia varmistamaan tiedon saanti kaikilta suurilta teollisuudenaloilta. Kymmenen suurinta Bosnia ja Hertsegovinan saastuttajaa voivat olla täältä.

Ei ole yllättävää, että suuret tehtaat, joita yleensä pidetään pilaantumisen syyllisinä, johtavat kymmenen parhaan joukkoa vuodelle 2018: ArcelorMittal Zenica, Tuzlan, Ugljevikin, Gackon lämpövoimalat, Lukavacin ja Kakanjin sementtiuunit, GIKIL-koksaamo ja Slavonski Brodin jalostamo. Arnika ja Eko -foorumi Zenica julkaisevat valtion viranomaisilta vuodesta 2011 lähtien kerätyt tiedot. Vaihtoehtoinen tietokanta näyttää ensimmäistä kertaa maan molempien yksiköiden toimialat.

"Tietojen läpinäkyvyys parani hieman vuoteen 2019 mennessä, koska vuotuiset päästöraportit ovat vihdoin julkisesti saatavilla verkossa (4). Viralliset verkkosivustot eivät kuitenkaan ole käyttäjäystävällisiä, ja vain asiantuntijat voivat ymmärtää, mitä numerot edustavat. Siksi tulkitsemme tietoja ja uskomme, että yleisö käyttää niitä toimimaan saastuttajien ja viranomaisten suhteen. Ilman julkista kysyntää ympäristöolosuhteet eivät koskaan paranna ”, Samir Lemeš Eko Forum Zenicasta kertoi.

Viime vuosikymmenen tietojen vertailun avulla voimme tunnistaa, mitkä yritykset investoivat modernisointiin ja tekniikoihin ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi. Ugljevikin hiilivoimalaitoksen aiheuttama pilaantumisen väheneminen johtui investoinneista rikinpoistoon vuonna 2019. Myös ArcelorMittal Zenican päästöt vähenivät, mutta se johtui maailmanlaajuiseen talouskriisiin liittyvästä tuotannon vähenemisestä; Zenican kansalaiset odottavat edelleen modernisointia. 

Jotkut suurimmista saastuttajista piilottavat edelleen ympäristöjalanjälkeään, kuten Kakanjin hiilivoimala. Vaikka EU: ssa hiilivoimalaitokset raportoivat noin 15 epäpuhtauspäästöä, Bosnian laitokset - kuten hiilivoimalaitos Gacko - julkaisevat tietoja vain 3-5 peruskemikaalista. Esimerkiksi tietoja raskasmetallien päästöistä, jotka ovat vakavia uhkia ihmisten terveydelle, puuttuu kokonaan.

Arnika- ja Eko-foorumin Zenican analyysi osoittaa, että teollisuusyritysten toimittamat tiedot eivät ole luotettavia ja sisältävät valtavan määrän virheitä - melkein 90% tiedoista on merkityksetöntä. Lisäksi Bosnia ja Hertsegovinan yksiköt käyttävät erilaisia ​​järjestelmiä käyttäen erilaisia ​​menetelmiä. 

"Vaikka Bosnia ja Hertsegovina allekirjoitti PRTR-pöytäkirjan (5) vuonna 2003, parlamentit eivät ratifioineet sitä vasta tänään. Järjestelmä ei siis ole pakollinen teollisuudenaloille. Saastumista koskevien tietojen avoimuus on tärkeä askel puhtaan ilman puhdistamiseksi. Ilman tiedon saantia valtion viranomaiset eivät voi toimia. Yleisö ja tiedotusvälineet eivät pysty hallitsemaan tilannetta, ja saastuttajat voivat jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan ympäristön ja kansanterveyden kustannuksella ", kertoi Arnikan julkisen osallistumisen asiantuntija Martin Skalsky.

Vertailun vuoksi Tšekissä 1,334 laitosta ilmoitti päästöistä vuonna 2018 ja raportteihin sisältyi 35 epäpuhtautta ilmaan ja muita maaperään, jätevesiin ja jätteisiin, kun taas Bosnia ja Hertsegovinan federaatiossa se oli vain 19 ilmaa pilaavaa ainetta (6) ja Srpskan tasavalta vain 6 kemikaalia. Tilanne ei parane ja ilmoitettujen aineiden määrä on pohjimmiltaan sama tänään kuin vuonna 2011.

(1) Bosnia-Hertsegovinan Euroopan saastuneimpien kaupunkien saastumisesta.     

(2) IQ Air - maailman saastuneimmat maat 2020 (PM2.5).

(3) 2018 on vuosi, josta viimeisimmät tiedot ovat saatavilla FBiH: n ja RS: n vastuullisissa ministeriöissä. 

(4) Kaksi viranomaista vastaa tietojen keräämisestä, koska Daytonin rauhansopimus vuonna 1995 jakoi Bosnia ja Hertsegovinan maan kahteen yksikköön: Republika Srpska ja Bosnia ja Hertsegovinan federaatio, ja vuonna 1999 itsehallinnollinen hallintoyksikkö Brčkon piiri muodostettiin.
Rekisteröidy Bosnia ja Hertsegovinan federaatioon (Liittovaltion ympäristö- ja matkailuministeriö).
Rekisteröidy Srpskan tasavaltaan (Republika Srpskan hydrometeorologinen instituutti).

(5) Pakollinen tiedotusväline Bosnia ja Hertsegovinan vuonna 2003 allekirjoittaman YK: n Euroopan talouskomission Århusin ympäristödemokratiaa koskevan yleissopimuksen epäpuhtauksien päästöjä ja siirtorekistereitä koskevan pöytäkirjan allekirjoittajille. Maa ei kuitenkaan ratifioinut PRTR-pöytäkirjaa nykyään.

(6) Arseeni, kadmium, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy, sinkki, ammonium, metaani, HCL, HF, PAH, PCDD / F, NMVOC, CO, CO2, SO2 / SOx, NO2 / NOx, PM10. Lisää kemiallisista aineista ja niiden vaikutuksista ihmisten terveyteen.

Continue Reading

ympäristö

Euroopan kehityspäivät 2021: Ympäristöystävällistä toimintaa koskevan keskustelun käynnistäminen ennen Kunmingin ja Glasgow'n huippukokouksia

Julkaistu

on

Johtava kehitysyhteistyöfoorumi, EU: n kehitysyhteistyöpäivät (EDD), alkoi 15. kesäkuuta pohtia tietä YK: n biologisen monimuotoisuuden konferenssiin (CBD COP15) Kunmingissa lokakuussa ja Glasgow COP26: een marraskuussa 2021. Yli 8,400 rekisteröitynyttä osallistujaa ja yli 1,000 organisaatiota yli 160 maasta on läsnä tänään (16. kesäkuuta) päättyvässä tapahtumassa on kaksi pääaihetta: vihreä talous ihmisille ja luonnolle sekä biologisen monimuotoisuuden ja ihmisten suojelu. Foorumiin osallistuu korkean tason puhujia Euroopan unionista, Ursula von der Leyen, Euroopan komission puheenjohtaja; Jutta Urpilainen, kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari; ja ympäristöasioista, valtameristä ja kalastuksesta vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius; sekä Yhdistyneet Kansakunnat ja varapääsihteeri Amina Mohammed; Henrietta Fore, UNICEFin toimitusjohtaja; HRH: n prinsessa Laurentien Alankomaista, eläimistön ja Flora Internationalin presidentti; Maimunah Mohd Sharif, YK: n elinympäristön pääjohtaja.

Tämän vuoden painos on painottanut erityisesti näkemyksiä nuoret johtajat asiantuntemuksella ja aktiivisella panoksella ratkaisujen löytämiseksi ilmastotoimiin. EDD: n virtuaalikyläkylä esittelee innovatiivisia hankkeita ja uraauurtavia raportteja 150 organisaatiolta ympäri maailmaa sekä erityisiä tapahtumia COVID-19-pandemian vaikutuksista. Nämä kaksi päivää ovat ainutlaatuinen tilaisuus keskustella ja muotoilla oikeudenmukaisempaa ja vihreämpää tulevaisuutta . EDD: n verkkosivusto että ohjelma ovat saatavilla sekä verkossa että kokonaisuudessaan lehdistötiedote.

Continue Reading

ympäristö

Liikenteen ympäristöystävällisyyden on "tarjottava realistisia vaihtoehtoja"

Julkaistu

on

Kesäkuun täysistunnossaan hyväksytyssä lausunnossa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toteaa, että siirtymävaiheen energian on - ottamatta huomioon sen tavoitteita - otettava huomioon Euroopan kaikkien osien taloudelliset ja sosiaaliset piirteet ja oltava avoin jatkuvalle vuoropuhelulle kansalaisyhteiskunnan järjestöt.

ETSK kannattaa liikenteen ympäristöystävällisyyttä, mutta korostaa, että energiansiirtymän on oltava oikeudenmukaista ja tarjottava toteuttamiskelpoisia ja realistisia vaihtoehtoja, joissa otetaan huomioon Euroopan kaikkien osien, myös maaseudun, erityiset taloudelliset ja sosiaaliset alueelliset erityispiirteet ja tarpeet.

Tämä on Pierre Jean Coulonin ja Lidija Pavić-Rogošićin laatiman ja komitean kesäkuun täysistunnossa hyväksytyn lausunnon pääviesti. Arvioinnissaan vuoden 2011 liikenteen valkoisesta kirjasta, jonka tarkoituksena on murtaa liikennejärjestelmän riippuvuus öljystä tinkimättä sen tehokkuudesta ja vaarantamatta liikkuvuutta, ETSK on vakaalla kannalla.

Liikennemuotojen rajoittaminen ei ole vaihtoehto: tavoitteena olisi oltava intermodaalisuus, ei liikennemuotosiirtymä. Lisäksi ekologisen siirtymän on oltava sekä sosiaalisesti oikeudenmukainen että säilytettävä Euroopan liikenteen kilpailukyky ja toteutettava Euroopan liikennealue täysimääräisesti osana sisämarkkinoiden täysimääräistä täytäntöönpanoa. Viivästykset tältä osin ovat valitettavia.

Kommentoidessaan lausunnon hyväksymistä täysistunnon ulkopuolella Coulon sanoi: "Liikkuvuuden rajoittaminen ei ole vaihtoehto. Tuemme kaikkia toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan liikenteen energiatehokkuutta ja vähentämään päästöjä. Euroopassa käydään vastatuulen aikaa, mutta tämän ei pitäisi johtaa tietenkin muutoksiin EU: n eri aloitteiden sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien odotusten suhteen. "

Jatkuva kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kuuleminen

ETSK kannustaa avointa, jatkuvaa ja avointa mielipiteiden vaihtoa valkoisen kirjan täytäntöönpanosta kansalaisyhteiskunnan, komission ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden, kuten kansallisten viranomaisten välillä eri tasoilla, korostaen, että tämä parantaa kansalaisyhteiskunnan ostamista ja ymmärtämistä, samoin kuin hyödyllistä palautetta päättäjille ja toimeenpanijoille.

"Komitea kiinnittää huomiota kansalaisyhteiskunnan ja sidosryhmien tuen tärkeyteen, myös osallistavan vuoropuhelun avulla, kuten aikaisemmissa asiaa koskevissa lausunnoissa ehdotetaan", lisäsi Pavić-Rogošić. "Strategisten tavoitteiden hyvä ymmärtäminen ja laaja hyväksyminen on erittäin hyödyllistä tulosten saavuttamisessa."

ETSK korostaa myös tarvetta vankempaan sosiaaliseen arviointiin ja toistaa lausunnon, jonka se antoi vuoden 2011 lausunnossaan EU: n liikennepolitiikan sosiaaliset näkökohdat, jossa kehotetaan Euroopan komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet EU: n sisäisen liikenteen sosiaalisten normien yhdenmukaistamisen varmistamiseksi, pitäen mielessä, että tältä osin tarvitaan myös tasavertaiset kansainväliset toimintaedellytykset. EU: n sosiaalialan, työllisyyden ja koulutuksen seurantakeskuksen perustaminen liikennealalle on ensisijainen tavoite.

Edistyksen seuraaminen oikea-aikaisesti ja tehokkaasti

Viitaten vuoden 2011 valkoisen kirjan arviointiprosessiin ETSK huomauttaa, että menettely aloitettiin myöhässä ja että komitea oli mukana vain siksi, että se nimenomaisesti pyysi sitä.

Komissiolla olisi oltava selkeä suunnitelma strategisten asiakirjojensa valvomiseksi alusta alkaen ja julkaistava säännöllisesti edistymisraportit niiden täytäntöönpanosta, jotta on mahdollista arvioida ajoissa, mitä on saavutettu ja mitä ei ja miksi, ja toimia vastaavasti.

ETSK haluaa jatkossakin hyötyä säännöllisesti komission strategioiden täytäntöönpanon edistymisraporteista ja osallistua tehokkaasti liikennepolitiikkaan.

Tausta

Vuoden 2011 valkoinen kirja Etenemissuunnitelma kohti yhtenäistä eurooppalaista liikennealuetta - Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää aseta Euroopan liikennepolitiikan tärkein tavoite: sellaisen liikennejärjestelmän luominen, joka tukee Euroopan taloudellista kehitystä, parantaa kilpailukykyä ja tarjoaa korkealaatuisia liikkumispalveluja samalla kun resursseja käytetään tehokkaammin.

Komissio on toteuttanut lähes kaikki valkoisessa kirjassa suunnitellut poliittiset aloitteet. Vaikka EU: n liikennesektorin öljyriippuvuus on selvästi vähentynyt, se on kuitenkin edelleen korkea. Edistyminen on ollut rajallista myös Euroopassa vallitsevan ruuhkien ongelman ratkaisemisessa.

Useat valkoisen kirjan yhteydessä tehdyt aloitteet ovat parantaneet kuljetusalan työntekijöiden sosiaalista suojelua, mutta kansalaisyhteiskunta ja tutkimusorganisaatiot pelkäävät edelleen, että automaatio ja digitalisaatio, kuten kehitys, voivat vaikuttaa kielteisesti liikenteen tuleviin työoloihin.

EU: n liikennepolitiikan tarpeet ovat siis suurelta osin edelleen ajankohtaisia, erityisesti alan ympäristötehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisen, alan nykyaikaistamisen, turvallisuuden parantamisen ja sisämarkkinoiden syventämisen kannalta.

Continue Reading
Mainos

Twitter

Facebook

Mainos

Nousussa