Liity verkostomme!

EU: n jätelainsäädännön

EU:n jätteensiirtoasetus ei ratkaise Euroopan jätevientikriisiä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komission tänään esittämä tarkistettu jätesiirtoasetusehdotus [1] on tervetullut edistysaskel, mutta EU:n jätteiden viennin seurausten lieventämiseksi on tehtävä enemmän, varoittaa Euroopan ympäristötoimisto (EEB). Tekstin tavoitteena on saattaa EU:n jätteiden siirtopolitiikka paremmin vastaamaan jätteenkäsittelyhierarkiaa ja järkevää ympäristöjätehuoltoa, jotka ovat EU:n jätepolitiikan kaksi ohjaavaa periaatetta. Euroopan suurimman ympäristöjärjestöjen verkoston mukaan poikkeukset ja riittämätön ero materiaalien kierrätyksen ja alempien hyödyntämismuotojen välillä voivat kuitenkin vesittää sitä.

Uudistettu teksti saattaa väliaikaisesti ohjata hieman enemmän jätettä OECD-maihin ei-OECD-maihin, mutta se ei vaikeuta jätteiden vientiä eikä varmista arvokkaiden resurssien jäämistä järjestelmään EU:n sisällä. EEB kannattaa tiukkaa kieltoa, jota olisi helpompi valvoa ja joka loisi lisäpainetta jätteen syntymisen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseksi EU:ssa.

EEB:n politiikan integraation ja kiertotalouden johtaja Stéphane Arditi sanoi: "Jätteen kuljettaminen EU:n ulkopuolelle ei ole vain velvollisuutemme epäreilu delegointi omaan jätehuoltoon ja este jätteen ehkäisemiselle. Se on myös hukattu tilaisuus muuttaa jätteet uusioraaka-aineiksi, mikä vähentää riippuvuuttamme tuontiluonnonvaroista ja tekee EU:sta lopulta uusioraaka-aineiden viejän.

EU:n sisällä tai sen ulkopuolella vienti jätteiden hävittämistä varten on oletusarvoisesti kiellettyä, mutta tekstistä näyttää puuttuvan ero uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarkoitettujen lähetysten ja alempiin hyödyntämismuotoihin, kuten polttamiseen tarkoitettujen lähetysten välillä. [2]. Tämä tekee materiaalien viennistä toiseen EU- tai OECD-maahan poltettavaksi yhtä helppoa kuin uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten, mikä on jätehierarkian vastaista. Täytäntöönpanotarkoituksiin ehdotuksessa erotetaan myös uudelleenkäyttöön tarkoitetut siirrot ja jätteiden siirrot, mutta siinä ei oteta huomioon sitä tosiasiaa, että uudelleenkäyttöön lähetetyt tuotteet saavuttavat jossain vaiheessa käyttöikänsä lopun ja niitä olisi hallittava vastaanottavassa maassa.

Mainos

Tulevaisuudessa esimerkiksi elektroniikasta ja mahdollisesti tekstiileistä ja autoista kuluttajat maksavat ns. Extended Producer Responsibility (EPR) -maksuja oikean keräyksen, kierrätyksen ja jätteiden hävittämisen tukemiseksi. Jos kuluttajien maksamat maksut eivät kuitenkaan seuraa tuotteita, kun ne toimitetaan uudelleenkäyttöön, ne jäävät kohtuuttomasti viejämaiden tuottajille sen sijaan, että auttaisivat vastaanottajamaita hallitsemaan jätteenkäsittelyvaihetta.

Vuonna 2020 EU:n jätteiden vienti EU:n ulkopuolisiin maihin oli 32.7 miljoonaa tonnia, mikä on kolme neljäsosaa (+75 %) enemmän kuin vuodesta 2004. Suurin osa tästä jätteestä vietiin Turkkiin (13.7 miljoonaa tonnia) ja seuraavaksi Intia. 2.9 miljoonaa tonnia), Yhdistynyt kuningaskunta (1.8 miljoonaa tonnia), Sveitsi (1.6 miljoonaa tonnia), Norja (1.5 miljoonaa tonnia), Indonesia ja Pakistan (1.4 miljoonaa tonnia) [3].

EEB, Rethink Plastic -liittouma ja Break Free From Plastic ovat toistuvasti kehottaneet komissiota puuttumaan asiaan ja pysäyttämään EU:n jätteen ja erityisesti muovin merkittävän terveydellisen, ympäristön ja sosiaalisen rasituksen vastaanottajamaille. [4]. Vaarallisten jätteiden vienti pysyy pääosin EU:n sisällä: vuonna 2018 EU:n jäsenvaltioiden vaarallisten jätteiden viennistä 7.0 miljoonaa tonnia kuljetettiin toiseen jäsenvaltioon, mikä vastaa noin 91 prosenttia kokonaisviennistä. [5].

Mainos

Seuraavien 12-18 kuukauden aikana jätesiirtoasetusehdotus käsitellään Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa sekä jäsenmaiden edustajien kanssa neuvostossa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. EEB varoittaa, että nykyiset porsaanreiät voivat johtaa ehdotuksen heikkenemiseen

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5918 
[2] Tietosivulla mainitaan "tiukempien edellytysten vahvistaminen kaatopaikalle tai poltettavaksi tarkoitetuille siirroille siten, että ne ovat sallittuja vain rajoitetuissa ja hyvin perustelluissa tapauksissa", mutta tällainen ero ei ole selkeä tekstissä.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870408/Factsheet%20on%20Waste%20shipments.pdf.pdf 
[3] Lähde: Eurostat
[4] https://meta.eeb.org/2021/09/30/slay-the-plastic-waste-trade-dragon-campaigners-urge-the-eu/

[5] Lähde: Eurostat

Jaa tämä artikkeli:

ympäristö

Muovijätteet ja kierrätys EU: ssa: tosiasiat ja luvut

Julkaistu

on

Lähes kolmasosa muovijätteestä kierrätetään Euroopassa. Lue lisää faktoja ja lukuja muovijätteestä ja sen kierrätyksestä EU: ssa alla olevalla infografiikalla, yhteiskunta.

Infografiikka muovijätteestä ja kierrätyksestä Euroopassa
Selvitä tosiasiat muovijätteestä ja kierrätyksestä EU: ssa  

Muovin tuotanto on kasvanut räjähdysmäisesti muutamassa vuosikymmenessä - 1.5 miljoonasta tonnista vuonna 1950 359 miljoonaan tonniin vuonna 2018 maailmanlaajuisesti - ja sen myötä muovijätemäärä. COVID-2020-pandemian aiheuttaman tuotannon voimakkaan laskun jälkeen vuoden 19 ensimmäisellä puoliskolla tuotanto elpyi jälleen vuoden toisella puoliskolla.

EU toteuttaa jo toimenpiteitä muovijätteen määrän vähentämiseksi, mutta mitä tapahtuu syntyvälle jätteelle kaikista ponnisteluista huolimatta? Ja miten muovin kierrätysastetta voidaan nostaa?

Muovijätteiden käsittely Euroopassa

Mainos

Euroopassa energian talteenotto on käytetyin tapa muovijätteen hävittämiseen, jota seuraa kierrätys. Noin 25% kaikesta syntyvästä muovijätteestä kaatopaikalle.

Puolet kierrätykseen kerätystä muovista viedään käsiteltäväksi EU: n ulkopuolisiin maihin. Viennin syitä ovat kapasiteetin, tekniikan tai taloudellisten resurssien puute jätteen paikalliseen käsittelyyn.

Aiemmin merkittävä osa viedystä muovijätteestä kuljetettiin Kiinaan, mutta viime aikoina muovijätteen tuontia koskevat rajoitukset Kiinassa vähentää todennäköisesti edelleen EU: n vientiä. Tämä aiheuttaa muovijätteen lisääntyneen polttamisen ja kaatopaikalle sijoittamisen riskin Euroopassa. Sillä välin EU yrittää löytää pyöreitä ja ilmastoa säästäviä tapoja hallita muovijätteään.

Mainos

Muovin kierrätyksen vähäinen osuus EU: ssa merkitsee merkittäviä menetyksiä taloudelle ja ympäristölle. On arvioitu, että 95% muovisten pakkausmateriaalien arvosta menetetään taloudelle lyhyen ensimmäisen käyttösyklin jälkeen.

maailmanlaajuisesti tutkijoiden arvio että muovin tuotanto ja polttaminen pumpasivat yli 850 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasuja ilmakehään vuonna 2019. Vuoteen 2050 mennessä nämä päästöt voivat nousta 2.8 miljardiin tonniin, josta osa voitaisiin välttää paremmalla kierrätyksellä.

Lue lisää jätehuolto EU: ssa.

Muovin kierrätykseen liittyviä ongelmia

Tärkeimmät muovin kierrätystä vaikeuttavat kysymykset ovat kierrätetyn tuotteen laatu ja hinta verrattuna kierrättämättömään vastineeseen. Muoviprosessorit vaativat suuria määriä kierrätettyä muovia, joka on valmistettu tiukasti valvottujen vaatimusten mukaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Koska muovit voidaan kuitenkin helposti räätälöidä kunkin valmistajan toiminnallisiin tai esteettisiin tarpeisiin, raaka-aineen monimuotoisuus vaikeuttaa kierrätysprosessia, tekee siitä kallista ja vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Tämän seurauksena kierrätetyn muovin kysyntä kasvaa nopeasti, vaikka vuonna 2018 sen osuus muovien kysynnästä Euroopassa oli vain 6 prosenttia.

Lue lisää EU: n suunnitelmista saavuttaa kiertotalous vuoteen 2050 mennessä muovinen pelkistys.

EU: n ratkaisut kierrätysasteen nostamiseksi

Toukokuussa 2018 Euroopan komissio esitti ehdotuksen muovinen merenhiekka. Siihen sisältyy EU: n kielto tuottaa Euroopan kymmenen parasta kertakäyttöistä muovia 10. heinäkuuta 3.

Osana Vihreä tarjous55 prosenttia muovipakkausjätteistä olisi kierrätettävä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi parempaa suunnittelua kierrätettävyydelle, mutta parlamentin jäsenten mielestä tarvitaan myös toimenpiteitä kierrätetyn muovin markkinoiden elvyttämiseksi.

Näitä toimenpiteitä voivat olla:

  • Laatustandardien luominen toissijaisille muoveille
  • Kannustetaan sertifiointia sekä teollisuuden että kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi
  • Pakollisten sääntöjen käyttöönotto kierrätetyn vähimmäispitoisuuden osalta tietyissä tuotteissa
  • Kannustetaan EU-maita harkitsemaan kierrätettyjen tuotteiden arvonlisäveron alentamista


Myös Euroopan parlamentti tuki tätä kevyiden muovipussien rajoittaminen EU: ssa vuonna 2015.

Lisäksi parlamentin jäsenet kehottivat komissiota ryhtymään toimiin toiminta mikromuoveja vastaan.

Lue lisää EU: n strategia muovijätteen vähentämiseksi.

Lue lisää 

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

ympäristö

EU: n koheesiopolitiikka: 84 miljoonaa euroa yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle Marathonissa Kreikassa

Julkaistu

on

Komissio on hyväksynyt 84 miljoonan euron investoinnin koheesiorahasto uuden jäteveden keräys- ja käsittelyinfrastruktuurin rakentamiseksi Marathoniin Attikan alueelle Kreikkaan. Tämä uusi järjestelmä parantaa kansanterveyttä käsittelemättömien tai riittämättömästi käsiteltyjen jätevesien hävittämisestä. Koheesio- ja uudistuskomissaari Elisa Ferreira (Kuvassa) sanoi: "Olen iloinen voidessani hyväksyä tämän projektin, koska se tarjoaa terveys- ja ympäristöhyötyjä sekä paikallisille että matkailijoille. Tämä on selkeä esimerkki EU: n tuesta infrastruktuurille, joka myötävaikuttaa EU: n ympäristölainsäädännön noudattamiseen ja Green Dealin tavoitteiden saavuttamiseen. "

Noin 188 km viemäriputkia lasketaan Nea Makrin ja Marathonin taajamiin sekä 15 pumppaamon ja Marathonin jätevedenpuhdistamon rakentamiseen, joiden kapasiteetti on 110,000 XNUMX asukasta vastaava. Laitokselle rakennetaan myös sähkönjakeluinfrastruktuuri ja automaattinen ohjausjärjestelmä. Lisäksi tuotettua lietettä käsitellään arvokkaana resurssina ja käytetään biokaasun tuotantoon. Siksi hanke myötävaikuttaa myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisätietoja EU: n rahoittamista Kreikan investoinneista on saatavilla Internet-sivustolta Avaa Data Platform.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Savukkeet

Ranskalainen johtaa esimerkkiä # savukkeiden kierrätyksestä

Julkaistu

on

Ottaen kovaa kantaa kotonaan, Ranska on johtava tapa tehdä ehdotuksia tupakkateollisuuden haitallisten ympäristövaikutusten hillitsemiseksi kaikkialla EU: ssa ja asettaa tuottajat eurooppalaisen keskustelun keskelle.

 

Viime viikolla La France Insoumise (Unbowed France) -ryhmän ranskalainen europarlamentaarikko Younous Omarjee julkaisi raportin, joka sisälsi 10-ehdotuksia, joilla pyrittiin vähentämään tupakan aulan vaikutusta EU: ssa. Mietinnössä "Euroopan tupakkateollisuuden musta kirja", tuo esiin merkittävän tupakan vaikutuksen EU: n komission puoleen ja ehdottaa, että teollisuuden aloite on suojannut sen vastuualueet ympäristön saastuttajaksi.

 

Omarjeen ehdotukset perustuvat siihen, että Ranskan hallituksen suhtautuminen asiaan on kotonaan - huhtikuussa pääministeri Edouard Philippe ilmoitti suunnitelmista pakottaa tupakkateollisuus osallistumaan maakohtaiseen savukkeiden purkamiseen. Kuten mietinnössä todetaan, suuren tupakan vaikutusvalta ja vaikutusvalta EU: n komissiossa on auttanut ehkäisemään järkeä, ja tämäntyyppiset kansalliset aloitteet näkevät päivänvalon laajemmalla Euroopan tasolla.

 

Kun Euroopan parlamentin vaalit ovat horisontissa ja kysymys hankitaan kansallisella tasolla, Ranskasta tulevat ehdotukset antavat Euroopan parlamentin jäsenille, tupakoimattomia yhdistyksiä, kuten savutonta kumppanuutta (SFP) tai Euroopan tupakoinnin ehkäisemisen verkostoa (ENSP ) sysäys, joka tarvitaan tupakan saastuttamiseksi EU: n ympäristöpolitiikan keskipisteeseen. Näin tehdään tarkistus komission aulojen valtuuksista ja osoittavat ratkaisevaa voittoa yritysten ympäristöstä Euroopassa.

 

Tupakkamäärät ovat pelottavia: vuosittain yli 6,000 miljardin savukkeen poltetaan kaikkialla maailmassa. Ja suuri osa savukepareista valetaan tavalla tai toisella luonnolliseen ympäristöön. Butts eivät ole pelkästään visuaalista saastumista - silmät, jotka maata kaduillamme, puistoillamme, joillamme, metsillämme, vuorilla ja rannoillamme. Jokainen pönttö muodostaa mini-viruspommin, joka sisältää joitain 4,000-kemikaaleja ja kestää noin 12 vuotta hajoamaan ja katoamaan. Yksittäinen pylväs voi saastuttaa 500 litraa vettä tai 1m3 lunta. Tästä syystä paikalliset ja kansalliset julkiset virkamiehet ovat pyrkineet viime vuosikymmeninä löytämään ratkaisuja niiden hävittämiseen.

 

Muilla teollisuudenaloilla havaittava mahdollinen ratkaisu on "saastuttaja maksaja -periaate", jonka tavoitteena on saada yritykset vastuuseen sosiaalisesta vastuustaan. Se tekee niin pakottamalla heidät etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tai maksamaan sakkoja ympäristöön, jossa ne ovat. Elinkeinoelämän kautta raha on usein osoittautunut tärkeimmäksi ja tehokkaimmaksi vipuksi yritysten sosiaalisen vastuun kannustamiseksi.

 

Kesäkuussa Ranskan pääministeri Philippe kehotti tätä varten valtiosihteeri Brune Poirsonin ekologista ja osallistavaa siirtymistä käsittelevää ministeriä kutsumaan koolle tupakantuottajat keskustelemaan heidän osallistumisestaan ​​savukkeiden kierrätykseen. Poirson oli aiemmin ilmaissut voimakkaan kritiikin teollisuudelle: "On sietämätöntä, että veronmaksajat maksavat [tupakkatehtaiden] tuotteiden jätteiden ympäristöstä vapautumisen.

Vastaussanat ovat vaikeita: ranskalaiset veronmaksajat, joista suurin osa on tupakoimattomia, pitäisi maksaa savukkeiden hävittämisestä, käsittelystä ja hävittämisestä. Ja jos tämä puolustus on vaikea tehdä Ranskassa, sama koskee varmasti myös saksalaisia, kreikkalaisia, ruotsalaisia ​​tai romanialaisia ​​veronmaksajia. Siinä määrin kuin tämä pitää paikkansa, olisi loogista, että Euroopan komissio voisi suositella Philippe'in ehdotuksia Euroopan parlamentille keskusteluun ja täytäntöönpanoon EU: n tasolla. Omarjeen mietinnössä ehdotettu epäonnistuminen ei liity pelkästään komission läheisyyteen tupakan aulassa.

 

Komission hiljaisuudesta huolimatta Romanian parlamentin jäsen Cristian Busoi on osallistunut kansanterveysalan kansalaisjärjestöjen ryhmään keskustellessaan uudesta yleisestä tupakkapolitiikan uudistuksesta EU: n tasolla ehdottamalla uutta tupakkatuotteiden direktiiviä. Savukkeiden pätkää koskeva kysymys on seitsemän keskeistä aihealuetta, jotka edellyttävät politiikan nykyaikaistamista.

 

Euroopan parlamentin vaalien edessä, Euroopan parlamentin jäsenet, tupakoinnin vastaiset yhdistykset ja ympäristöjärjestöt saattavat pahentua ehdottamasta tämäntyyppisiä lisäaloitteita vaalikauteen. Parlamentti onnistui 2016issa estämään komission ja Philip Morris Internationalin välisen yhteistyösopimuksen uusimisen. Esimerkkinä sekä parlamentin vaikutusvallasta että legitiimisyydestä, tämä voitto on pantava merkille - kansallisten parlamenttien täysivaltaisena edustajana Euroopan tasolla, parlamentin on toimittava komission päätehtäväksi ja tasapainotukseksi - ja sen aulat.

 

On selvää, että kansallisella tasolla tupakkateollisuus joutuu pian käsittelemään tuotteidensa saastumista. Tämä pätee erityisesti Ranskassa, jossa savukkeiden hintojen nousun ja tupakkamyyjien maksamien verojen jälkeen yhdistyksen uusi tupakoinnin vastainen politiikka on äskettäin ehdottanut "ympäristönsuojelua tupakkavalmistajien tupakkavalmistajien tupakkatuotteille". Tupakkayhtiöiden pyytäminen maksaa 0.15 senttiä savuketta kohden tai 3 senttiä pakkausta kohden tuoisi € 75 miljoonaa vuosittain. Tämä on rahaa, jota voitaisiin käyttää suoraan savukkeiden kierrättämiseen.

 

Keskustelu on aiheuttanut täydentäviä aloitteita koko maassa, kuten Strasbourgissa, Euroopan parlamentin virallisella toimipaikalla, jossa tupakointi on äskettäin kielletty kaupungin puistoissa tästä syystä. Jopa yksityinen sektori haluaa toimia: Mego, yritys, joka perusti viime vuonna Brittanyn liikemies, kerää ja kierrättää savukkeiden paikkoja maan yrityksiltä.

 

Sen jälkeen, kun yksinkertainen pakkaus on otettu käyttöön ja päätös tupakan hintojen asteittaisesta nostamisesta 10on 2020-palkkioksi presidentti Emmanuel Macronin johdolla, Ranska valmistautuu toteuttamaan vakavia toimenpiteitä tupakkayhtiöiden pakottamiseksi ympäristöön puhdistamisen kustannuksiin. Toivomme, että esimerkkiä noudatetaan Euroopan tasolla ja mahdollisesti myös sen jälkeen, jos EU: ta pidetään esimerkkinä tässä asiassa.

 

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa