Liity verkostomme!

CO2 päästöt

EU:n talouden kasvihuonekaasupäästöt: -5.3 % vuoden 2 toisella neljänneksellä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä EU talous kasvihuonekaasupäästöt yhteensä 821 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalentit (CO2-ekv), -5.3 % vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavaan neljännekseen (867 miljoonaa tonnia hiilidioksidia2-ekv). Samaan aikaan EU:n bruttokansantuote (BKT) pysyi vakaana kirjaten vain hyvin pienen vaihtelun (+0.05 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2022 vastaavaan neljännekseen). 

Nämä tiedot ovat peräisin tiedot Eurostatin tänään julkaisemat neljännesvuosittaiset arviot kasvihuonekaasupäästöistä toimialoittain. Neljännesvuosittaiset kasvihuonekaasupäästöjen arviot täydentävät neljännesvuosittaisia ​​sosioekonomisia tietoja, kuten BKT:tä tai työllisyyttä. Tässä artikkelissa esitetään kourallinen havaintoja yksityiskohtaisemmasta Statistics Explained artikkeli neljännesvuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä.

Pylväskaavio: Kasvihuonekaasupäästöt talouden ja BKT:n mukaan, milj. tonnia CO2-ekvivalenttia, ketjutetut määrät (2015), milj. €, EU Q2 2020-Q2 2023

Lähdetietojoukko: env_ac_aigg_q ja namq_10_gdp

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat talouden alat olivat "teollisuus" (23.5 %), kotitaloudet (17.9 %), sähkö, kaasuhuolto (15.5 %) ja maatalous (14.3 %). ), jota seuraa "kuljetus ja varastointi" (12.8 %). 

Vuoden 2022 toiseen neljännekseen verrattuna päästöt vähenivät kuudella toimialalla yhdeksästä. Eniten väheni sähkö, kaasutoimitukset (-6 %). Päätoimiala, jolla päästöt lisääntyivät, oli kuljetus ja varastointi (+9 %).

Kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet 21 EU-maassa 

Vuoden 2023 toisella neljänneksellä kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 21 EU-maassa vuoden 2022 toiseen neljännekseen verrattuna. Kasvihuonekaasupäästöt rekisteröitiin Maltalla (+7.7 %), Latviassa (+4.5 %), Irlannissa (+3.6 %), Liettua (+3.0 %), Kypros (+1.7 %) ja Kroatia (+1.0 %). Näistä kuudesta EU-maasta neljässä BKT kasvoi: Maltalla (+3.9 %), Kroatialla (+2.6 %), Kyproksella (+2.2 %) ja Liettualla (+0.7 %).

Mainos

Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät eniten Bulgariassa (-23.7 %), Virossa (-23.1 %) ja Hollannissa (-10.3 %).

Pylväskaavio: Kasvihuonekaasupäästöjen kasvuvauhti talouden ja BKT:n mukaan, % muutos edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, Q2 2023

Lähdetietojoukko: env_ac_aigg_q ja namq_10_gdp

Päästöjään vähentäneestä 21 EU-maasta 10:ssä BKT:n lasku (Viro, Unkari, Luxemburg, Ruotsi, Itävalta, Tšekki, Puola, Suomi, Saksa ja Alankomaat). Italia piti BKT:n samalla tasolla kuin vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja vähensi kasvihuonekaasupäästöjään. Kymmenen EU-maata (Tanska, Ranska, Belgia, Slovenia, Slovakia, Bulgaria, Portugali, Espanja, Romania ja Kreikka) onnistui vähentämään päästöjä samalla kun BKT kasvoi. 

Lisätietoja

Metodologiset huomautukset

  • Metadata neljännesvuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä 
  • Kasvihuonekaasut aiheuttavat ilmastonmuutosta. Kasvihuonekaasujen niin sanottu "Kioton kori" sisältää hiilidioksidin (CO2), metaani (CH4), typpioksidi (N2O) ja fluoratut kaasut. Ne ilmaistaan ​​yhteisellä yksiköllä CO2-ekvivalentit IPCC:n viidennessä arviointiraportissa (AR5) määritellyn mukaisesti. 
  • Tässä esitetyt tiedot ovat Eurostatin arvioita lukuun ottamatta Alankomaita ja Ruotsia, jotka ovat toimittaneet omat arvionsa. Eurostatin metodologia eroaa YK:n sääntöjen mukaisesta kasvihuonekaasupäästöjen seurannasta ja raportoinnista, joka antaa vuosittain tietoa EU:n edistymisestä tavoitteidensa saavuttamisessa. Suurin metodologinen ero on kansainvälisen liikenteen ja sitä vastaavien ilmapäästöjen kohdistaminen yksittäisiin maihin. Eurostatin arviot sisältävät kansainvälisen liikenteen päästöt kansainvälisten maiden kokonaismäärässä Environmental-Economic Accounting (SEEA).
  • - EU:n luettelo Se perustuu jäsenvaltioiden vuotuisiin inventaarioraportteihin, ja Euroopan ympäristökeskus laatii ja tarkastaa sen laadun komission puolesta ja toimittaa sen joka kevät UNFCCC:lle. Inventoinnin kattama ajanjakso alkaa vuodesta 1990 ja jatkuu 2 vuotta ennen kuluvaa vuotta (esim. vuonna 2021 inventaario kattaa kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2019 asti). EU:n ilmastolain mukaan EU:n ilmastotavoitteena on saavuttaa -55 prosentin nettovähennys vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.
  • EU-maiden on valvottava päästöjään raportointisääntöjen mukaisesti, jotka perustuvat kansainvälisesti sovittuihin velvoitteisiin IPCC:n ohjeiden mukaisesti. Raportointi kattaa seitsemän kasvihuonekaasun päästöt kaikilta sektoreilta: energia, teollisuusprosessit, maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF), jäte, maatalous jne. UNFCCC:n ja Pariisin sopimuksen osapuolina EU ja sen jäsenvaltiot raportoivat vuosittain kasvihuonekaasupäästöistään YK:lle ("kasvihuonekaasuinventaariot").

Jos sinulla on kysyttävää, käy osoitteessa ottaa yhteyttä sivu.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.
Mainos

Nousussa