Liity verkostomme!

CO2 päästöt

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: EU: n tavoitteet ja toimenpiteet 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Lue, mihin toimiin Euroopan unioni ryhtyy saavuttaakseen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet osana Fit for 55 in 2030 -pakettia.

EU:n ilmastonmuutostavoitteet

jotta Torjumaan ilmastonmuutosta, Euroopan parlamentti hyväksyi eurooppalaisen ilmastolain, joka nostaa EU:n vuoden 2030 päästöjen vähennystavoitteen vähintään 55 prosenttiin 40 prosentista ja tekee ilmastoneutraaliudesta oikeudellisesti sitovan vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastolaki on osa Euroopan vihreä sopimus, EU:n tiekartta kohti ilmastoneutraalisuus. Ilmastotavoitteensa saavuttamiseksi Euroopan unioni on esittänyt kunnianhimoisen lainsäädäntöpaketin, joka tunnetaan nimellä Sopii 55-vuotiaille Vuonna 2030. Se sisältää 13 toisiinsa liittyvää tarkistettua lakia ja kuusi ehdotettua ilmasto- ja energialakia.

Katso tämä infografiikka EU:n edistymisestä kohti ilmastonmuutostavoitteitaan.

Päästökauppajärjestelmä teollisuudelle

EU: n päästökauppajärjestelmän (ETS) tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilipäästöjä pakottamalla yritykset pitämään CO2-tonnia kohti ne emittoivat. Yritysten on ostettava ne huutokauppojen kautta. Alalla on joitakin kannustimia innovaatioiden edistämiseksi.

Euroopan päästökauppajärjestelmä on maailman ensimmäinen merkittävä hiilimarkkina ja on edelleen suurin. Se säätelee noin 40% kaikista EU: n kasvihuonekaasupäästöistä ja kattaa noin 10,000 63 voimalaitosta ja tuotantolaitosta EU:ssa. EU työstää järjestelmän päivitystä päästökauppajärjestelmän mukauttamiseksi European Green Dealin päästövähennystavoitteisiin. Parlamentti haluaa, että päästökauppajärjestelmän alojen päästöt vähenevät 2030 prosenttia vuoteen 2005 mennessä vuoden 61 tasosta verrattuna Euroopan komission XNUMX prosentin ehdotukseen.

Lue lisää miten EU:n päästökauppajärjestelmä toimii ja miten sitä parhaillaan uudistetaan.

Liikenteen päästöjen vähentäminen

Mainos

Lentokoneiden ja alusten päästöt

Siviili-ilmailun osuus EU:n liikenteen hiilidioksidipäästöistä on 13,4 prosenttia. Parlamentti kannatti 2. kesäkuuta 8 ilmailun päästökauppajärjestelmän tarkistamista, jotta sitä sovellettaisiin kaikkiin lentoihin, jotka lähtevät Euroopan talousalueelta – joka koostuu EU:sta sekä Islannista, Liechtensteinista ja Norjasta – mukaan lukien lentoihin, jotka laskeutuvat alueen ulkopuolelle.

Mepit haluavat, että käytetystä ruokaöljystä, synteettisestä polttoaineesta tai jopa vedystä tulee vähitellen lentopolttoaineen normi. He haluavat, että toimittajat alkaisivat toimittaa kestävää polttoainetta vuodesta 2025 alkaen ja saavuttavat 85 prosenttia kaikesta lentopolttoaineesta EU:n lentoasemilla vuoteen 2050 mennessä.

Parlamentti haluaa myös nopeuttaa teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä laajentamalla päästökauppajärjestelmää meriliikenteeseen.

Lisää EU:n toimenpiteet lentokoneiden ja laivojen päästöjen vähentämiseksi.

Tiepäästöt autot

Henkilöautot ja pakettiautot tuottavat 15 prosenttia EU:n hiilidioksidipäästöistä. parlamentti kannatti komission ehdotusta Henkilö- ja pakettiautoille nollapäästöt vuoteen 2035 mennessä. Päästöjen välitavoitteet vuodelle 2030 asetetaan henkilöautoille 55 % ja pakettiautoille 50 %.

Lisätietoja uudesta Autojen CO2-tavoitteet.

Parlamentti hyväksyi hiilidioksidin hinnoittelun käyttöönoton tieliikenteessä ja lämmityksessä, jota yleensä kutsutaan ETS II:ksi. Mepit haluavat yritysten maksavan hiilidioksidin hinnan tuotteista, kuten polttoaineesta tai lämmitysöljystä, kun taas tavalliset kuluttajat vapautettaisiin verosta vuoteen 2029 asti.

Hiilen hinnoittelu tuontitavaroihin

Hiilirajan mukautusmekanismi rohkaisisi yrityksiä EU:ssa ja sen ulkopuolella vähentämään hiilidioksidipäästöjä asettamalla hiilen hinnan tiettyjen tuotteiden tuontiin, jos ne tulevat maista, joissa ilmastolainsäädäntö on vähemmän kunnianhimoinen. Sillä pyritään välttämään hiilivuotoa, jolloin teollisuus siirtää tuotantoa maihin, joissa kasvihuonekaasupäästöjä koskevat säännöt ovat vähemmän tiukat.

Osana Fit for 55 -pakettia Euroopan komissio ehdotti heinäkuussa 2021 hiilirajojen mukauttamismekanismia (CBAM), joka soveltaisi hiiliveroa tiettyjen EU:n ulkopuolisten tuotteiden tuontiin. Mepit haluavat, että se pannaan täytäntöön 1. tammikuuta 2023 alkaen siirtymäkaudella vuoden 2026 loppuun ja täysimääräisesti vuoteen 2032 mennessä.

Lue lisää hiilivuodon estämiseksi.

Muiden alojen hiilidioksidipäästöjen torjunta

Alat, jotka eivät kuulu nykyisen päästökauppajärjestelmän piiriin – kuten liikenne, maatalousrakennukset ja jätehuolto – muodostavat edelleen noin 60 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä. Komissio ehdotti näiden alojen päästöjä leikata 40% 2030illa verrattuna 2005iin.

Tämä tehdään sovitulla tavalla kansalliset päästötavoitteet ponnistuksen jakamista koskevassa asetuksessa. Kansalliset päästötavoitteet lasketaan maiden bruttokansantuotteen asukasta kohti. Alemman tulotason EU-maille tarjotaan tukea.

Fit for 55:ssä rakennukset ja maantiekuljetukset kuuluvat sekä työnjakoasetuksen että uuden päästökauppajärjestelmän piiriin.

Lue lisää päästövähennystavoitteet kullekin EU-maalle.

Metsien hallinta ilmastonmuutokseen

EU: n metsät ottavat vastaan ​​vastaavan määrän lähes 7 prosenttia EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä joka vuosi. EU haluaa käyttää tätä valtaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Eduskunta hyväksyi 8 kantansa lakiehdotukseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja luonnollisten hiilinielujen parantamiseksi maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden aloilla. Nämä alat kattavat maaperän, puiden, kasvien, biomassan ja puun käytön.

Mepit kannattivat hiilinielutavoitteen nostamista maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden aloilla, mikä johtaisi EU:n päästöjen vähentämiseen vieläkin enemmän kuin vuodelle 55 asetettu 2030 prosentin tavoite.

Tutustu Infografiikka siitä, kuinka EU käyttää metsiä hiilidioksidipäästöjen kompensointiin.

Lue lisää

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa