Liity verkostomme!

Ilmastonmuutos

Eduskunta hyväksyi uuden hiilinielutavoitteen, joka lisää EU 2030 -ilmastotavoitteita 

SHARE:

Julkaistu

on

Uusi laki nostaa EU:n maankäytön ja metsätalouden hiilinielutavoitetta, jonka pitäisi vähentää kasvihuonekaasuja EU:ssa vuonna 2030 jopa 57 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. Täysistunto, ENVI.

Parlamentti hyväksyi äänin 479 puolesta, 97 vastaan ​​ja 43 tyhjää maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloutta koskevan asetuksen (LULUCF) tarkistuksen, jolla pyritään parantamaan luonnollisia hiilinieluja, jotta EU:sta tulisi ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. parantaa biologista monimuotoisuutta Euroopan vihreä sopimus.

Sekä EU:n että kansalliset tavoitteet hiilinielujen lisäämiseksi vuoteen 2030 mennessä

EU 2030 -tavoitteeksi kasvihuonekaasujen nettopoistolle maan, maankäytön muutoksen ja metsätalouden alalla asetetaan 310 miljoonaa tonnia CO2-ekvivalenttia, mikä on noin 15 prosenttia enemmän kuin nykyään. Tämän EU:n uuden tavoitteen pitäisi vähentää EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2030 edelleen 55 prosentista noin 57 prosenttiin vuoden 1990 tasosta.

Kaikilla EU-mailla on kansallisesti sitovat 2030 tavoitteet LULUCF:n poistumien ja päästöjen osalta viimeaikaisten poistumien ja lisäpoistumismahdollisuuksien perusteella. Nykyiset säännöt ovat voimassa vuoteen 2025 asti, jolloin EU-maiden on varmistettava, että LULUCF-sektorin päästöt eivät ylitä poistettua määrää. Vuodesta 2026 alkaen EU-mailla on neljän vuoden budjetti vuosille 2026-2029 sitovien vuositavoitteiden sijaan.

Hallinto, joustavuus ja seuranta

Jäsenvaltiot voivat ostaa tai myydä muuttohyvityksiä LULUCF:n ja maan välillä Pyrkimyksen jakaminen saavuttaakseen tavoitteensa. Mekanismi varmistaa myös, että jäsenvaltiot saavat korvauksia luonnonkatastrofien, kuten metsäpalojen, sattuessa.

Mainos

Päästöjen ja poistumien seurantaa, raportointia ja todentamista parannetaan muun muassa käyttämällä enemmän maantieteellistä tietoa ja kaukokartoitusta, jotta EU-maiden edistymistä tavoitteidensa saavuttamisessa voidaan seurata tarkemmin.

EU-maat ovat velvollisia ryhtymään korjaaviin toimiin, jos edistyminen tavoitteen saavuttamisessa ei ole riittävää. Sääntöjen noudattamatta jättämisestä määrätään myös sakko: 108 prosenttia niiden 2026–2029 kasvihuonekaasubudjetin ylittävästä kasvihuonekaasupäästöstä lisätään vuoden 2030 tavoitteeseen. Varmistaakseen, että EU:n tavoite saavutetaan, komissio toimittaa edistymisraportin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisen yleissopimuksen mukaisesti sovitusta kokonaisarvioinnista. Pariisin sopimuksen. Tarvittaessa komissio toimittaa lainsäädäntöehdotuksia.

Voitto

Äänestyksen jälkeen esittelijä Ville Niinistö (Vihreät/EFA, FI) sanoi: "EU:n nielut ovat vähentyneet viimeisen vuosikymmenen ajan. Tällä lailla varmistetaan, että maa-ala tekee osansa ilmastokriisin torjunnassa, sillä meillä on nyt kunnianhimoisempi tavoite ja suojatoimet, kuten parempi data ja tiukemmat raportointivaatimukset, enemmän avoimuutta sekä tarkistus vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäistä kertaa Tässä lainsäädännössä käsitellään biologista monimuotoisuutta ja ilmastokriisiä yhdessä ja jäsenmaiden tulee myös ottaa huomioon ei merkittävää haittaa -periaate.

Seuraavat vaiheet

Myös neuvoston on vielä virallisesti hyväksyttävä teksti. Se julkaistaan ​​sitten EU:n virallisessa lehdessä ja tulee voimaan 20 päivää myöhemmin.

Tausta

LULUCF-sääntöjen tarkistaminen on osa 'Sopii 55 vuonna 2030 pakettiin", mikä on EU:n suunnitelma vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Euroopan ilmastolaki.

Lisätietoja 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa