Liity verkostomme!

ympäristö

EU:n johtajat tunnustavat ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen aiheuttamien vahinkojen lisääntymisen

SHARE:

Julkaistu

on

Sen lisäksi, että Ursula von der Leyen hyväksyttiin toiselle kaudelle Euroopan komission puheenjohtajana, Eurooppa-neuvosto hyväksyi uudet painopisteet, joissa korostettiin vihreän siirtymän jatkamisen tärkeyttä. Samaan aikaan on ilmaantunut huoli ympäristöstandardien heikkenemisestä, kun EU:n johtajat pyrkivät vähentämään hallinnollista ja sääntelyä.

Euroopan johtajat tekivät ratkaisevia päätöksiä EU:n johtajuudesta ja strategisesta suunnasta seuraavan viiden vuoden aikana. He hyväksyivät Ursula von der Leyenin mahdolliselle toiselle kaudelle Euroopan komission puheenjohtajana, kunnes Euroopan parlamentti hyväksyy sen. Lisäksi johtajat nimittivät keskeiset tehtävät, mukaan lukien tulevan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan sekä ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, ja hyväksyivät Eurooppa-neuvoston strategisen toimintaohjelman, joka muovaa EU:n tulevaisuuden poliittisia painopisteitä.

Peukut pystyssä, että von der Leyen jatkaa vihreää siirtymää

Von der Leyenin nimittäminen uudelleen Eurooppa-neuvoston ensisijaiseksi komission puheenjohtajaehdokkaaksi antaa toivoa eurooppalaiselle vihreälle sopimukselle, joka oli hänen lippulaiva-aloitteensa edellisellä toimikaudella. Mutta hänen edessään on nyt haastava tehtävä saada ehdoton enemmistö Euroopan parlamentissa, mikä edellyttää vähintään 361 Euroopan parlamentin jäsenen tukea.

EU-vaalien jälkeen Euroopan vihreää sopimusta arvostelevien Euroopan parlamentin jäsenten määrä on kasvanut. Huolimatta jatkuvasta huolesta ympäristönvastaisemmasta Euroopan parlamentista, WWF:n analyysi EU:n poliittisten puolueiden sitoumuksista seuraavalle kaudelle osoittaa, että suuri poliittinen enemmistö kannattaa edelleen ilmasto- ja luontotoimien jatkamista.

Ester Asin, WWF:n Euroopan politiikan toimiston johtaja"Ursula von der Leyenin pitäisi nyt osoittaa johdonmukaisuutta saadakseen tukea parlamentista", sanoi. Hänen on annettava rautaiset takeet siitä, että European Green Deal pysyy keskeisenä hänen poliittisessa ohjelmassaan, ja vastustettava kaikkia vaatimuksia, myös poliittisten liittolaistensa esittämiä, ympäristönormien, erityisesti luonnonsuojelun ja ennallistamisen, keventämistä.

Von der Leyenin toimet vaaleja edeltävinä kuukausina herättivät epäilyksiä hänen sitoutumisestaan ​​omaan agendaansa, sillä hän luopui ympäristösäännöistä miellyttääkseen maatalousteollisuutta ja puolusti vain nöyrästi vihreää sopimusta kampanjansa aikana EPP:n pääehdokkaana.

Strateginen toimintaohjelma tunnustaa ilmastonmuutoksen, biologisen monimuotoisuuden vähenemisen ja saastumisen ennennäkemättömän haasteen

Huipputehtävien nimitysten lisäksi eurooppalaiset johtajat sopivat EU:n toimielinten toteuttamasta strategisesta suunnitelmasta tuleville vuosille. Strateginen toimintaohjelma korostaa vihreän siirtymän olennaista luonnetta Euroopan vaurauden ja kilpailukyvyn kannalta.

Euroopan johtajat vahvistivat sitoutumisensa oikeudenmukaiseen ja oikeudenmukaiseen ilmastonmuutokseen, tavoitteena ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Äskettäin hyväksytyllä luonnon ennallistamista koskevalla lailla he ovat myös sitoutuneet jatkamaan luonnon suojelua ja pysäyttämään ekosysteemien rappeutumisen. Nämä sitoumukset lähettävät voimakkaita signaaleja Euroopan komissiolle ja sen tulevalle puheenjohtajalle. Erityisesti johtajien painottaminen valtamerten ja vettä hylkivänyt on seurattava.

Strategisessa toimintaohjelmassa kehotetaan kuitenkin myös vähentämään byrokratiaa ja sääntelytaakkaa sekä uudistamaan hallinnollisia menettelyjä, mukaan lukien lupamenettelyt.

Ester Asin, WWF:n Euroopan politiikan toimiston johtaja, sanoi: "Aiemmat yritykset yksinkertaistaa lainsäädäntöä ovat usein heikentäneet ympäristösääntöjä ja -standardeja, jotka on suunniteltu suojelemaan ihmisiä ja luontoa, johon me kaikki luotamme. Nykyisen ympäristölainsäädännön heikentämisen sijaan EU:n johtajien ja komission on keskityttävä onnistumaan strategisessa suunnitelmassaan toteamalla tavalla sovituista politiikoista. Kuluneen vuosikymmenen aikana useimmat ympäristölainsäädäntöön liittyvät ongelmat ovat johtuneet huonosta kansallisesta täytäntöönpanosta ja poliittisen sitoutumisen puutteesta eikä EU-lainsäädännön puutteista."

Kaiken kaikkiaan uusi strateginen toimintaohjelma näyttää laajemmalta ja vähemmän yksityiskohtaiselta kuin vuoden 2019 sopimus, mukaan lukien ilmasto- ja ympäristöpolitiikka. Tulevan komission puheenjohtajan on nyt hahmoteltava tarkempia aloitteita.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa