Liity verkostomme!

ympäristö

Vetyenergia: Mitkä ovat EU: n edut?

Julkaistu

on

Selvitä vetyenergian edut ja kuinka EU haluaa hyödyntää sitä vihreän siirtymän tukemiseksi.

Puhdas energia: välttämätöntä ilmastoneutraalille Euroopalle

Tiellä a ilmastoneutraali Eurooppa ja puhtaamman planeetan, on välttämätöntä uudistaa energiansaanti kokonaisuudessaan ja luoda täysin integroitu energiajärjestelmä Euroopan vihreä sopimusEU: n talouden vihreään siirtymään olisi yhdistettävä puhtaan, kohtuuhintaisen ja turvallisen energian saatavuus yrityksille ja kuluttajille.

EU: lla on haaste, koska sen energiantuotanto ja -kulutus aiheuttivat 75 prosenttia EU: n kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2018, ja se riippuu edelleen 58 prosentin energian, lähinnä öljyn ja kaasun, tuonnista.

Euroopan komissio ehdotti heinäkuussa 2020 a vetystrategia ilmastoneutraalille Euroopalle, jonka tavoitteena on vauhdittaa puhtaan vedyn kehitystä ja varmistaa sen rooli ilmastoneutraalin energiajärjestelmän kulmakivenä vuoteen 2050 mennessä.

Lue lisää EU: n puhtaan energian politiikka.

Onko vety uusiutuva energia?

Vetyä on erilaisia, luokiteltu tuotantoprosessin ja siitä johtuvien kasvihuonekaasupäästöjen mukaan. Puhdista vety ("uusiutuva vety" tai "vihreä vety") syntyy veden elektrolyysillä käyttämällä uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä, eikä se tuota tuotannon aikana kasvihuonekaasuja.

Parlamentin jäsenet painottavat erityyppisten vetyjen luokittelun tärkeyttä ja haluavat yhtenäisen EU: n laajuisen terminologian, jotta uusiutuva ja vähähiilinen vety erotettaisiin selkeästi.

Toukokuun täysistunnossa parlamentin jäsenet äänestävät mietinnöstä, joka vastaa komission ehdotusta. Heidän odotetaan sanovan vain sen vihreä vety - tuotettu uusiutuvista lähteistä - voi edistää kestävällä tavalla ilmastoneutraaliuden saavuttamista pitkällä aikavälillä.

Tällä hetkellä vedyllä on vain vähäinen rooli energian kokonaishankinnassa. On haasteita kustannuskilpailukyvyn, tuotannon laajuuden, infrastruktuuritarpeiden ja koetun turvallisuuden suhteen. Vedyn odotetaan kuitenkin mahdollistavan tulevaisuudessa päästöttömät kuljetus-, lämmitys- ja teollisuusprosessit sekä kausien välisen energian varastoinnin.

Parlamentin jäsenet haluavat komission ja EU-maiden edistävän uusiutuvista lähteistä peräisin olevan polttoaineen tuotantoa ja käyttöä.

Mitkä ovat vedyn edut?

Vety edustaa noin 2 prosenttia EU: n energialähteiden yhdistelmästä, josta 95 prosenttia tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jotka vapauttavat 70–100 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuosittain.

Tutkimuksen mukaan uusiutuvat energialähteet voisivat tuottaa merkittävän osan eurooppalaisesta energiayhdistelmästä vuonna 2050, josta vedyn osuus voi olla jopa 20%, erityisesti 20-50% liikenteen energiantarpeesta ja 5-20% teollisuudessa.

Sitä käytetään enimmäkseen raaka-aineena teollisissa prosesseissa, mutta myös polttoaineena avaruusraketeille.

Vety voi sen ominaisuuksiensa vuoksi olla hyvä polttoaine, koska:

  • Sen käyttö energiakäyttöön ei aiheuta kasvihuonekaasupäästöjä (vesi on prosessin ainoa sivutuote)
  • Sitä voidaan käyttää muiden kaasujen sekä nestemäisten polttoaineiden tuottamiseen
  • Olemassa oleva infrastruktuuri (kaasunsiirto ja kaasun varastointi) voidaan muuttaa vetyä varten
  • Sen energiatiheys on suurempi kuin paristoilla, joten sitä voidaan käyttää pitkän matkan ja raskaiden tavaroiden kuljetuksiin

Mitä parlamentti haluaa?

  • Kannustimet kysynnän kannustamiseksi ja Euroopan vetymarkkinoiden luomiseksi ja vetyinfrastruktuurin nopea käyttöönotto
  • Fossiilipohjaisen vedyn asteittainen poistaminen käytöstä mahdollisimman pian
  • Sertifiointi kaikesta vedyn tuonnista samalla tavalla kuin EU: n tuottama vety, mukaan lukien tuotanto ja kuljetus välttämiseksi hiilivuoto
  • Arvioidaan mahdollisuutta muuttaa nykyiset kaasuputket uudelleen vedyn kuljetukseen ja maanalaiseen varastointiin

Strategia Euroopan energiajärjestelmän integroimiseksi


Parlamentin jäsenet äänestävät myös erillisestä mietinnöstä Euroopan energiajärjestelmän integrointistrategiasta samana päivänä kuin toinen mietintö. Strategian tavoitteena on nopeuttaa hiilestä irtautumista, varmistaa verkkojen tasapaino, rakentaa yhteenliitäntöjä, helpottaa uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, kehittää digitalisaatiota sekä laajentaa varastointia ja paikallista tuotantoa.

Lisää EU: n puhtaan energian politiikasta

Lue lisää 

ympäristö

Vesihuolto: Komissio kuulee päivittääkseen pintavesiin ja pohjaveteen vaikuttavien epäpuhtauksien luettelot

Julkaistu

on

Komissio on käynnistänyt julkinen kuuleminen verkossa etsiä näkemyksiä pinta- ja pohjavesissä esiintyvien epäpuhtauksien luetteloiden tulevasta tarkistuksesta sekä vastaavista sääntelystandardeista. Tämä aloite on erityisen tärkeä äskettäin hyväksytyn täytäntöönpanon kannalta Nollan pilaantumista koskeva toimintasuunnitelma osana Euroopan vihreä sopimusja laajemmat ponnistelut veden tehokkaamman ja turvallisemman käytön varmistamiseksi.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: "Kaikkien eurooppalaisten tulisi hyötyä puhtaasta vedestä. Pinta- ja pohjaveden hyvän laadun varmistaminen Euroopassa on ensiarvoisen tärkeää ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Torjunta-aineiden, ihmisen tekemien kemikaalien tai lääkkeiden jäämistä johtuvaa pilaantumista on vältettävä mahdollisimman paljon. Haluamme kuulla mielipiteesi siitä, miten tämä voidaan parhaiten saavuttaa. "

Viimeaikainen arviointi ('kuntotarkastus') joulukuussa 2019 löydetty EU: n vesilainsäädäntö on laajalti tarkoituksenmukainen. Parannusta tarvitaan kuitenkin esimerkiksi investointien, täytäntöönpanosääntöjen, vesitavoitteiden integroinnin muihin politiikkoihin, hallinnon yksinkertaistamiseen ja digitalisaatioon. Tämän tarkistuksen tarkoituksena on korjata joitain kemialliseen pilaantumiseen liittyviä puutteita ja lakisääteistä velvollisuutta tarkistaa säännöllisesti epäpuhtausluetteloita sekä auttaa nopeuttamaan täytäntöönpanoa. Julkinen kuuleminen on avoinna palautetta varten 1. marraskuuta 2021 asti. Lisätietoja on tässä lehdistötiedote.

Continue Reading

ympäristö

EU sijoittaa 122 miljoonaa euroa innovatiivisiin hankkeisiin talouden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Julkaistu

on

Ensimmäistä kertaa Innovaatiorahasto, Euroopan unioni investoi 118 miljoonaa euroa 32 pieneen innovatiiviseen hankkeeseen, jotka sijaitsevat 14 EU: n jäsenvaltiossa, Islannissa ja Norjassa. Apurahoilla tuetaan hankkeita, joilla pyritään tuomaan vähähiilinen tekniikka energiaintensiivisen teollisuuden, vety, energian varastoinnin ja uusiutuvan energian markkinoille. Näiden avustusten lisäksi 15 hanketta, jotka sijaitsevat 10 EU: n jäsenvaltiossa ja Norjassa, saavat hankekehitystukea enintään 4.4 miljoonan euron arvosta niiden kypsyyden edistämiseksi.

Varatoimitusjohtaja Timmermans totesi: "Tämänpäiväisellä investoinnillaan EU antaa konkreettista tukea puhtaiden teknologioiden hankkeille kaikkialla Euroopassa, jotta voidaan laajentaa teknologisia ratkaisuja, jotka voivat auttaa saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Fit for 55 -ohjelmassa ehdotettu innovaatiorahaston lisäys Paketti antaa EU: lle mahdollisuuden tukea entistä enemmän hankkeita tulevaisuudessa, nopeuttaa niitä ja tuoda ne markkinoille mahdollisimman nopeasti. "

A lehdistötiedote on saatavilla verkossa.

Continue Reading

Belgia

Autot ja jalkakäytävät huuhtoutuivat, kun Belgian kaupunki kärsi vuosikymmenien pahimmista tulvista

Julkaistu

on

By

Etelä-Belgian Dinantin kaupunkia kärsivät lauantaina (24. heinäkuuta) vuosikymmenien suurimmat tulvat sen jälkeen, kun kahden tunnin ukkosmyrsky muutti kadut rankkasuihkuiksi, jotka huuhtivat autoja ja jalkakäytäviä, mutta eivät tappaneet ketään, kirjoittaa Jan Strupczewski, Reuters.

Dinant säästyi 10 päivää sitten tappavista tulvista, jotka tappoivat 37 ihmistä Kaakkois-Belgiassa ja monet muut Saksassa, mutta lauantain myrskyn väkivalta yllätti monet.

"Olen asunut Dinantissa 57 vuotta, enkä ole koskaan nähnyt mitään sellaista", Richard Fournaux, Meuse-joen varrella sijaitsevan kaupungin entinen pormestari ja 19-luvun saksofonin keksijän Adolphe Saxin syntymäpaikka, sanoi. sosiaalisessa mediassa.

Nainen työskentelee talonsa talteenotossa voimakkaiden sateiden jälkeen Dinantissa, Belgiassa 25. heinäkuuta 2021. REUTERS / Johanna Geron
Nainen kävelee rankkasateiden kärsimällä alueella Dinantissa, Belgiassa 25. heinäkuuta 2021. REUTERS / Johanna Geron

Jyrkillä kaduilla vuotava sadevesi pyyhkäisi pois kymmeniä autoja, kasaen ne kasaan risteyksessä, ja pesi mukulakiviä, jalkakäytäviä ja kokonaisia ​​osia asfaltista, kun asukkaat tarkkailivat kauhuissaan ikkunoista.

Belgian RTL-TV: n mukaan vahingoista ei ollut tarkkaa arviota, kun kaupungin viranomaiset ennustivat vain sen olevan "merkittäviä".

Myrsky aiheutti samanlaisen tuhon, myös ilman ihmishenkiä, Anheen pikkukaupungissa muutama kilometri Dinantista pohjoiseen.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa