Liity verkostomme!

ympäristö

EU tarvitsee lisää #WindPoweria ja #SolarPoweria uusiutuvien energialähteiden tavoitteiden saavuttamiseksi, varoittaa tilintarkastajia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EU: n on ryhdyttävä merkittäviin toimiin, jotta saadaan lisää sähköä tuuli- ja aurinkoenergialta ja täyttää uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteensa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uuden raportin mukaan. Vaikka sekä tuuli- että aurinkovoima on kasvanut voimakkaasti 2005in jälkeen, tilintarkastajien mukaan 2014 on ollut hidastunut. Komission olisi kehotettava jäsenvaltioita tukemaan edelleen käyttöönottoa - järjestämällä huutokauppoja, joilla lisätään uusiutuvien energialähteiden kapasiteettia, edistetään kansalaisten osallistumista ja parannetaan käyttöönotto-olosuhteita. Samalla tilintarkastajat varoittavat, että puolet jäsenvaltioista joutuu kohtaamaan merkittävän haasteen yrittäessään saavuttaa uusiutuvia energialähteitä koskevat tavoitteensa.

EU pyrkii tuottamaan viidenneksen energiansa uusiutuvista energialähteistä sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen sekä kuljetusten käyttöön 2020in loppuun mennessä. 2005: n ja 2017in välillä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotanto EU: ssa kaksinkertaistui 15: sta noin 31: iin. Tuuli- ja aurinkosähköteollisuuden alat muodostavat tällä hetkellä suurimman osan uusiutuvista energialähteistä, ja laskevat kustannukset tekevät niistä yhä kilpailukykyisemmän vaihtoehdon fossiilisten polttoaineiden polttamiseen.

Tilintarkastajat arvioivat EU: n ja jäsenvaltioiden edistymistä uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin. He menivät Saksaan, Kreikkaan, Espanjaan ja Puolaan selvittämään, oliko tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon taloudellinen tuki ollut tehokasta.

Tilintarkastajat totesivat, että alkuperäiset tukijärjestelmät olivat joissakin tapauksissa liian suuria, mikä johti sähkön hintojen nousuun tai valtion alijäämän kasvuun. 2014in jälkeen, kun jäsenvaltiot lopulta vähentivät tukea kuluttajien ja kansallisten talousarvioiden keventämiseksi, sijoittajien luottamus heikkeni ja markkinat hidastuivat.

"Jäsenvaltiot kannustivat investoimaan tuuli- ja aurinkoenergiaan, mutta tapa, jolla ne vähensivät tukea, estivät potentiaalisia sijoittajia ja hidastivat käyttöönottoa", kertoi raportista vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen George Pufan. "Uusiutuvaan sähköön siirtymisen hidastuminen tarkoittaa, että emme välttämättä saavuta EU 2020 -tavoitetta."

Huutokauppojen järjestäminen uusiutuvien energialähteiden lisäkapasiteetin osoittamiseksi, tarjoushinnan määrittämiseksi ja kansalaisten osallistumisen edistämiseksi vihreään talouteen on ratkaisevan tärkeää investointien lisäämiseksi, eli tilintarkastajat. Lisäksi tarvitaan lisäparannuksia uusiutuvien energialähteiden markkinoille osallistumisen edellytysten parantamiseksi, mukaan lukien rajoittavien aluesuunnittelusääntöjen voittaminen, pitkät hallinnolliset menettelyt ja verkon puutteet.

Tilintarkastajat totesivat myös, että puolet jäsenmaista oli jo sulkenut 2020in kansalliset 2017-uusiutuvien energialähteiden tavoitteet, mutta varoittavat, että jäljellä oleva puoli vaatii paljon lisätoimia, jos 2020-tavoitteet saavutetaan. Tilintarkastajat ilmaisivat huolensa siitä, ovatko uusiutuvien energialähteiden korkean tason toimijoiden ponnistelut riittävät kompensoimaan uusiutuvien energialähteiden aliedustajia EU: n yleisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Mainos

Nykyiset säännöt eivät takaa, että uusiutuvien energialähteiden edistymisestä raportoidaan oikea-aikaisesti, eikä komissiolla ole valtuuksia käsitellä jäsenvaltioiden hitaampaa käyttöönottoa, toteavat tilintarkastajat. He viittaavat EU: n vuoteen 2030 mennessä vähintään 32 prosentin tavoitteeseen uusiutuvista energialähteistä ja sanovat, että sitovien kansallisten tavoitteiden puuttuessa tätä voi olla vaikea saavuttaa. He varoittavat myös, että tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää huomattavaa määrää julkista ja yksityistä kansallista rahoitusta raportissa keskityttävän EU: n rahoituksen lisäksi.

Asian parantamiseksi he antavat seuraavat suositukset:

  • Keskity aukkojen poistamiseen 2020-tavoitteiden saavuttamiseksi;
  • yksinkertaistaa menettelyjä ja parantaa tilastojen ajantasaisuutta;
  • suunnitella riittävät huutokaupat ja edistää investointeja verkkoinfrastruktuuriin;
  • varmistaa parempi seuranta.

Tuuli- ja aurinkosähköntuotanto kasvoi EU: ssa 400% ja 8,000% vuosina 2005-2017. Vuosien 2007 ja 2020 välillä EU tarjosi noin 8.8 miljardia euroa uusiutuvan energian hankkeisiin Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston kautta, mukaan lukien 972 miljoonaa euroa tuuleen ja 2.9 miljardia euroa aurinkoinvestointeihin. Tukijärjestelmät tarjosivat yleensä taattuja myyntihintoja, lisäpalkkioita tai lisätuloja vaihdettavissa olevien todistusten kautta. Vuosille 2021--2027 komissio ehdottaa noin 71.8 miljardia euroa toimille, jotka tukevat ilmastotavoitteita, mukaan lukien uusiutuvan sähkön edistäminen.

EU on asettanut kansalliset tavoitteet sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen sekä energiankuljetusten yhdistetylle energiankulutukselle 2020ille. Komissio voi nostaa kanteen jäsenvaltioita vastaan, koska ne eivät ole saavuttaneet näitä tavoitteita. Jäsenvaltiot voivat vapaasti asettaa omat, kunnianhimoisemmat uusiutuvien energialähteiden tavoitteet. 2030in osalta kansalliset tavoitteet hylättiin, ja EU: n yleinen tavoite asetettiin.

Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU: n neuvostolle sekä muille asianomaisille osapuolille, kuten kansallisille parlamenteille, teollisuuden sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille.

Erityiskertomus 8 / 2019 Tuuli- ja aurinkovoima sähköntuotannossa: EU: n tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan merkittäviä toimia on saatavilla ECA: n verkkosivuilla in 23 EU-kielillä.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa