Komissio suojelee eurooppalaisia ​​# Vaarallisista kemikaaleista vaatteissa ja tekstiileissä

| Lokakuu 12, 2018

EU on viimeisten 10-vuosien aikana vähentänyt huomattavasti kansalaisten altistumista haitallisille kemikaaleille, ja komissio arvioi jatkuvasti, miten kuluttajien, työntekijöiden ja ympäristön suojelua lisätään entisestään. Tätä taustaa vasten komissio on hyväksynyt uusia rajoituksia 33-aineiden käytöstä joiden tiedetään aiheuttavan syöpä- ja lisääntymisterveysongelmia niiden käytölle vaatteissa, jalkineissa ja muissa tekstiilituotteissa.

Uudet säännöt on hyväksytty muuttamalla REACH-asetus - maailman edistyksellisin ja kattavin kemikaalilainsäädäntö. Tällä hetkellä toteutetuilla toimenpiteillä pyritään suojelemaan Euroopan kansalaisten terveyttä rajoittamalla niiden altistumista CMR-kemikaaleille (syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset aineet), jotka voivat olla erityisen haitallisia joutuessaan usein kosketuksiin ihmisen ihon kanssa. Näillä uusilla säännöillä vahvistetaan pitoisuusrajat, jotka koskevat CMR-aineiden käyttöä vaatteissa ja tekstiileissä, ja kielletään, että tuotteet, jotka ylittävät nämä rajat, tulevat EU: n markkinoille riippumatta niiden alkuperästä. Rajoitukset on laadittu Euroopan kemikaaliviraston tieteellisten ja teknisten suositusten sekä sidosryhmien laajan kuulemisen perusteella. Ne tulevat voimaan 24 kuukautena asetuksen julkaisemisen jälkeen EU: n virallisessa lehdessä.

Komissio antaa myös selittävän oppaan rajoituksesta, joka on saatavilla tässä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tunnisteet: , ,

Kategoria: Etusivu, ympäristö, EU, Euroopan komissio, toxics