Liity verkostomme!

Eläinten hyvinvointi

EU: n toimet tuonnin metsästysmuistojen torjumaan laitonta ja kestämättömiä käytäntöjä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

karmenuvellagoodpicEuroopan komissio on hyväksynyt villieläinten kaupan valvonnan toimenpiteet, jotka tulevat voimaan 5 helmikuussa.

Ensimmäinen toimenpide koskee metsästysmuistojen tuontia, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että tällainen tuonti on laillista ja kestävää. Kyseisiä lajeja ovat afrikkalainen leijona, jääkarhu, afrikkalainen norsu, etelän valkoinen sarvikuono, virtahepo ja argali-lampaat.

Trophy-metsästys on laajalle levinnyt käytäntö, ja kestävällä hallinnalla se voi auttaa säilyttämään lajeja ja tuottamaan tuloja, joista on hyötyä maaseutuyhteisöille ja samalla suojella biologista monimuotoisuutta. Siitä huolimatta leijonien, jääkarhien, norsujen ja sarvikuonojen metsästysmuistojen kauppa on ollut suuri huolenaihe. Rikollisryhmät ovat yhä enemmän mukana, ja villieläinten kaupasta on tullut kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta, joka muistuttaa ihmiskauppaa, huumeita ja ampuma-aseita.

Mainos

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen Karmenu Vella (kuvassa) sanoi: "Ikonisten lajien metsästys on erittäin herkkä alue, jolla Euroopan on johdettava kansainvälisellä tasolla vastuullisten käytäntöjen edistämiseksi. Olen vakuuttunut siitä, että tämän päivän asetuksella on tärkeä kanta näiden arvokkaiden lajien laitonta ja kestämätöntä metsästystä vastaan. Nämä ovat vaiheet ovat tärkeä panos kaupan laillisuuden ja turvallisuuden säilyttämisessä. "

Aikaisemmin jäsenvaltioiden tieteelliset viranomaiset eivät ole suorittaneet systemaattisia tarkastuksia varmistaakseen, että näiden lajien EU: hun tuotavat pokaalit ovat kestävän metsästyksen tulosta. Esimerkiksi rikollisjoukot väärinkäyttivät järjestelmää tuodakseen sarvikuonon sarvet metsästysmuistoiksi, jotka sitten vietiin vilpillisesti Vietnamiin.

Uusilla toimenpiteillä puututaan näihin ongelmiin asettamalla vaatimus tuontiluvasta, jolla taataan, että pokaalin alkuperä on laillinen ja kestävä. Lupa toimitetaan vasta, kun EU on vakuuttunut siitä, että tuonti täyttää kestävyyden kriteerit. Jos kriteerit eivät täyty, tuonti kielletään.

Mainos

Komissio on myös ottanut käyttöön uusia toimenpiteitä muusikoiden matkustamisen helpottamiseksi käyttämällä välineitä, jotka sisältävät esineitä, jotka ovat peräisin CITES-yleissopimuksen nojalla suojatuista lajeista. Nykyään muusikoiden on usein hankittava CITES-luvat joka kerta, kun he ylittävät rajan varmistaakseen, että he voivat matkustaa tällaisten soittimien kanssa. Uudet toimenpiteet luovat erityisen todistuksen, jota voidaan käyttää moniin rajat ylittäviin siirtoihin ja joka on voimassa kolme vuotta.

Tausta

Vaikka villieläinten salakuljetuksen laajuuden määrittäminen on vaikeaa, siitä on viime vuosina kasvanut monen miljoonan euron rikollinen liiketoiminta, joka vaikuttaa lukuisiin lajeihin ympäri maailmaa. Norsunluu, sarvikuonon sarvi, tiikerituotteet, trooppinen puutavara ja hain evät ovat tärkeimpiä mustilla markkinoilla olevia villieläintuotteita.

Europolin mukaan ympäristörikollisuuden uhkien arviointi, järjestäytyneet rikollisryhmät kohdistuvat yhä enemmän villieläinten kauppaan käyttämällä korruptiota, rahanpesua ja väärennettyjä asiakirjoja ihmiskaupan helpottamiseksi. Myös kansanterveys on vaarassa, koska eläimet salakuljetetaan EU: hun terveysvalvonnan ulkopuolella.

EU edustaa huomattavia villieläintuotteiden markkinoita. Kattava sääntelykehys - CITES-yleissopimus ja tiukempia lisätoimenpiteitä - on otettu käyttöön varmistaakseen, että tällaisten tuotteiden kauppa on kestävää. Kehystä tarkistetaan säännöllisesti sopimaan muuttuviin luonnonvaraisten tuotteiden kaupan rakenteisiin, ja nämä uudet toimenpiteet ovat esimerkki tällaisesta uudelleentarkastelusta.

Komissio antoi helmikuussa 2014 tiedonannon EU: n lähestymistavasta villieläinten salakuljetukseen, ja se pyysi sidosryhmiltä palautetta siitä, kuinka tärkeää EU: lle on lisätä ponnistelujaan tällä alalla.  tämän kuulemisen tulokset julkaistiin marraskuussa 2014. Euroopan komissio arvioi parhaillaan tulevan EU: n strategisen lähestymistavan lisäarvoa, mahdollista muotoa ja sisältöä villieläinten kaupan torjumiseksi.

Näiden metsästysmuistoja koskevien erityistoimenpiteiden lisäksi uusilla toimenpiteillä tehdään myös selväksi, että EU: n jäsenvaltioiden ei pitäisi myöntää lupia tapauksissa, joissa viejä- tai jälleen viejämaasta ei ole saatu tyydyttäviä tietoja villieläintuotteiden laillisuudesta tuotavaksi, ja siihen sovelletaan CITES-yleissopimusta ja asetusta 338 / 97. Tämä luo vankan perustan jäsenvaltioiden toimille, kun ne käsittelevät lähetyksiä, joiden laillisuus on epäselvyyttä.

Lisätietoja villieläinten kauppaa koskevista EU: n säännöistä on verkkosivustolla Komission CITES-verkkosivusto.

eläinkokeet

Euroopan parlamentti äänestää eläimettömästä tutkimuksesta, testauksesta ja koulutuksesta

Julkaistu

on

Jokainen, joka tuntee Ralphin, testikanin maskotin, joka on Draize -silmien ärsytystestin kohteena kosmetiikkalaboratorioissa ja kärsii sokeudesta, ihmettelee, kuinka tällainen julmuus on edelleen hyväksyttävää kehittyneen tieteen ja tekniikan aikakaudella. The Pelasta Ralph video levisi ympäri maailmaa ja siitä tuli todennäköisesti syy siihen, miksi Meksiko liittyi hiljattain osavaltioiden joukkoon, joka kielsi eläinkokeet kosmetiikassa. Niin teki EU myös vuonna 2013. EU aikoo mennä vielä pidemmälle hyväksymällä tällä viikolla päätöslauselman "koordinoidusta unionin tason toiminnasta, jolla helpotetaan siirtymistä innovointiin ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, testauksessa ja koulutuksessa" ( 15. syyskuuta), Kirjoittaa Eli Hadzhieva.

Vaikka EU kannustaa käyttämään muita kuin eläinmenetelmiä, kuten uutta elin-sirutekniikkaa, tietokonesimulaatioita ja ihmissolujen kolmiulotteisia viljelmiä, tutkimukset osoittavat, että arkaaiset menetelmät, kuten ”3 prosentin tappava annos”, tappavat puolet miljoonista koe -eläimistä on edelleen laajalti käytössä. Lisäksi todisteet osoittavat yhä enemmän, että jotkut eläimet, kuten kanit ja jyrsijät, ovat täysin erilaisia ​​lajeja kuin ihmiset, jotta niitä voidaan pitää luotettavina välittäjinä ihmisten terveyden suojelemiseksi kemiallisilta riskeiltä. Esimerkiksi aamupahoinvoinnin, leukemian ja hepatiitti B: n hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten talidomidi, TGN50 tai fialuridiini, osoittautuivat täysin turvallisiksi eläimille, mutta ihmiset eivät voineet sietää niitä.

Euroopan komission mukaan eurooppalainen kestävän kehityksen kemikaalistrategia lisäsi tukea muiden kuin eläinten menetelmien (NAM) käytölle kemikaalien riskinarvioinnissa, erityisesti useiden Horisontti 2020 -hankkeiden yhteydessä (ASPIS-klusteri, johon kuuluu RISK-HUNT3R, ONTOX- ja PrecisionTOX -hankkeet), tulevat REACH- ja kosmetiikka -asetuksen tarkistukset, eurooppalaisen kumppanuuden uusi hanke, joka koskee vaihtoehtoisia lähestymistapoja NAM: ien käyttöön riskinarvioinnissa, PARC, jonka tavoitteena on siirtyä seuraavan sukupolven riskinarviointiin ja strategiseen tutkimus- ja innovaatio -ohjelmaan . Myös muiden kuin eläinten ja innovatiivisten kemikaaliturvallisuuden lähestymistapojen maailmanlaajuinen hyväksyminen on OECD: n asialistalla.

Mainos

Web-seminaari, jonka järjestivät 9. syyskuuta EU: n ToxRisk ja PATROLS, kaksi EU: n H2020-ohjelmasta rahoitettua monen sidosryhmän hanketta, havainnollistivat nykyisten in vitro (koeputkikokeet) ja in silico (tietokonesimuloidut kokeet) vaarojen havaitsemisen rajoituksia esittelemässä uutta työkalupakkia kemikaalien ja nanomateriaalien arvioimiseksi ilman eläimiä. EU-ToxRisk-projektikoordinaattori Bob van der Water Leidenin yliopistosta korosti visiotaan "ajaa toksikologian paradigman muutosta kohti eläimetöntä, mekanismipohjaista integroitua lähestymistapaa kemikaaliturvallisuuden arviointiin" vakiintuneen NAM-työkalupakin avulla, joka perustuu in vitro ja in vitro silico -työkaluja ja uuden sukupolven NAM -työkalupakkiosia. Hän korosti kehittyneitä uusia testausjärjestelmiä, kuten CRISPR-pohjaisia ​​fluoresoivia reporttereita kantasoluissa, kantasoluista johdettua monen maksan solumallia, sairaita maksan mikrokudoksia ja neljän elimen sirua samalla kun hän korosti, että NAM: t olisi nopeasti sisällytettävä sääntelyyn testauskehyksiä.

Shareen Doak, PATROLS -koordinaattori Swansean yliopistosta korosti tietämystä puutteista realististen suunniteltujen nanomateriaalialtistusten (ENM) pitkäaikaisista vaikutuksista ihmisille ja terveydelle. "Nämä menetelmät on räätälöity ymmärtämään paremmin ihmisten ja ympäristön vaarat, ja ne tulisi toteuttaa osana EU: n turvallista ja kestävää suunnittelustrategiaa eläinkokeiden tarpeen minimoimiseksi", hän sanoi.

”Suurin haaste on NAM: ien hyväksyminen ja toteuttaminen. Normaalit validointivaatimukset ovat liian pitkiä ja NAM: ien sovellettavuusalue on määritettävä uusien kehittyvien tekniikoiden perusteella ”, hän lisäsi.

Mainos

Aiemmassa lausunnossaan ASPIS-klusteri ilmaisi tukensa Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitykselle, jossa se kuvataan "oikea-aikaiseksi nopeuttaa siirtymistä eläimistä vapaaksi ja täyttää EU: n tavoite johtaa seuraavan sukupolven riskinarviointiin Euroopassa ja maailmanlaajuisesti" suhtautumalla myönteisesti EU: n pyrkimyksiin, "jotka muuttuvat sääntely- ja teollisuuskäytännöiksi, jotka suojelevat paremmin ihmisten terveyttä ja ekosysteemejä ja mahdollistavat vaarallisten aineiden tunnistamisen, luokittelun ja lopulta poistamisen ympäristöstä".

Verkkoseminaarin moderaattori Tilly Metz (vihreät, Luxemburg), joka myös varjostaa Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, sanoi toivovansa, että lopullinen päätöslauselma sisältää seuraavat elementit: ”Konkreettiset vaiheet eläinkokeiden lopettamiseksi, tarkat etenemissuunnitelmat ja tutkimukset, EU: n virastojen, kuten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja Euroopan kemikaaliviraston, koordinoimaa lähestymistapaa ja uusien kehittyneiden menetelmien nopea käyttöönotto.

Tämä antaa paljon ajattelemisen aihetta päätöksentekijöille Ralphille ja hänen eläin- ja ihmisystävilleen. On aika, että sanat muuttuvat teoiksi ja sääntely-ympäristö kehittyy uusien todellisuuksien mukaisesti kentällä ja antaa samalla hengitystilaa näille lupaaville ja turvallisille eläimistä vapaille tekniikoille omaksumalla ja käyttämällä dynaamista lähestymistapaa. Tämä ei ainoastaan ​​salli meidän saavuttaa vihreän sopimuksen saastuttamattomia tavoitteita, vaan tarjoaa myös "myrkyttömän ympäristön" sekä eläimille että ihmisille.

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Antibioottien käyttö eläimillä vähenee

Julkaistu

on

Antibioottien käyttö on vähentynyt ja on nyt vähäisempää elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä, sanoo PDF-kuvake viimeisin raportti julkaisema Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

Yhden terveyden lähestymistapaa noudattaen kolmen EU: n viraston raportti esittää tietoja antibioottien kulutuksesta ja antibioottien kehityksestä mikrobilääkeresistenssin (AMR) Euroopassa vuosina 2016--2018.

Ruoantuotantoon tarkoitettujen eläinten antibioottien käytön merkittävä väheneminen viittaa siihen, että maakohtaiset toimenpiteet käytön vähentämiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Polymyksiineiksi kutsuttujen antibioottien luokan, joka sisältää kolistiinia, käyttö lähes puolittui vuosien 2016 ja 2018 välillä elintarviketuotantoeläimissä. Tämä on positiivinen kehitys, koska polymyksiinejä käytetään myös sairaaloissa monilääkeresistentteillä bakteereilla infektoituneiden potilaiden hoidossa.

Mainos

Kuva EU: ssa on erilainen - tilanne vaihtelee huomattavasti maittain ja antibioottiluokittain. Esimerkiksi aminopenisilliinejä, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiineja ja kinoloneja (fluorokinoloneja ja muita kinoloneja) käytetään enemmän ihmisillä kuin elintarviketuotantoeläimillä, kun taas polymyksiinejä (kolistiini) ja tetrasykliinejä käytetään enemmän elintarviketuotantoeläimissä kuin ihmisillä .

Yhteys antibioottien käytön ja bakteeriresistenssin välillä

Raportti osoittaa, että karbapeneemien, kolmannen ja neljännen sukupolven kefalosporiinien ja kinolonien käyttö ihmisillä liittyy resistenssiin näille antibiooteille Escherichia coli ihmisten infektiot. Samanlaisia ​​assosiaatioita havaittiin elintarviketuotantoeläimille.

Mainos

Raportissa tunnistetaan myös yhteydet eläinten mikrobilääkkeiden kulutuksen ja elintarviketuotantoeläinten bakteerien AMR: n välillä, mikä puolestaan ​​liittyy ihmisten bakteerien AMR: ään. Esimerkki tästä on Kampylobakteeri spp. bakteerit, joita esiintyy elintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä ja jotka aiheuttavat elintarvikkeilla tarttuvia infektioita ihmisillä. Asiantuntijat löysivät yhteyden näiden bakteerien vastustuskyvystä eläimillä ja samojen bakteerien resistenssin välillä ihmisillä.

AMR: n torjunta yhteistyöllä

AMR on merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, joka aiheuttaa vakavan taloudellisen taakan. EFSA: n, EMA: n ja ECDC: n yhteistyön avulla toteutettu yhden terveyden lähestymistapa ja tässä raportissa esitetyt tulokset edellyttävät jatkuvia toimia AMR: n torjumiseksi kansallisella, EU: n ja maailmanlaajuisella tasolla terveydenhuollon aloilla.

Lisätietoja

Continue Reading

Eläinten hyvinvointi

Häkkikauden lopetus - historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille

Julkaistu

on

Věra Jourová, arvoista ja avoimuudesta vastaava johtaja

Euroopan komissio ehdotti tänään (30. kesäkuuta) lainsäädännöllistä vastausta Eurooppalaisen kansalaisaloitteen (End the Cage Age) lopettamiseen, jota tuki yli miljoona eurooppalaista 18 eri valtiosta.

Komissio hyväksyy lainsäädäntöehdotuksen vuoteen 2023 mennessä useiden tuotantoeläinten häkkien kieltämiseksi. Ehdotuksessa poistetaan häkkijärjestelmien käyttö vaiheittain ja lopulta kielletään kaikki aloitteessa mainitut eläimet. Siihen kuuluvat eläimet, jotka jo kuuluvat lainsäädännön piiriin: munivat kanat, emakot ja vasikat; ja muut mainitut eläimet, mukaan lukien: kanit, kananpoikien, kerrosten kasvattajat, broilerien kasvattajat, viiriäiset, ankat ja hanhet. Näiden eläinten osalta komissio on jo pyytänyt EFSA: ta (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen) täydentämään olemassa olevaa tieteellistä näyttöä häkkien kieltämisen edellytysten määrittämiseksi.

Osana Farm to Fork -strategiaansa komissio on jo sitoutunut ehdottamaan eläinten hyvinvointilainsäädännön tarkistamista, mukaan lukien kuljetus ja kasvatus, joka on parhaillaan kuntotarkastuksessa, ja saatettava päätökseen kesään 2022 mennessä.

Terveys- ja elintarviketurvallisuuskomissaari Stella Kyriakides sanoi: "Tämä on historiallinen päivä eläinten hyvinvoinnille. Eläimet ovat tuntevia olentoja, ja meillä on moraalinen, yhteiskunnallinen vastuu varmistaa, että eläimet maatilalla heijastavat tätä. Olen päättänyt varmistaa, että EU pysyy eläinten hyvinvoinnin eturintamassa globaalilla tasolla ja että täytämme yhteiskunnalliset odotukset. "

Lainsäädännön rinnalla komissio etsii erityisiä tukitoimenpiteitä keskeisillä liittyvillä politiikan aloilla. Erityisesti uusi yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa taloudellista tukea ja kannustimia - kuten uusi ekosysteemiväline - auttaakseen maanviljelijöitä siirtymään eläimille sopivampiin tiloihin uusien standardien mukaisesti. On myös mahdollista käyttää Just Transition -rahastoa ja elvytys- ja sopeutumisvälinettä tukemaan maanviljelijöitä sopeutumisessa häkittömiin järjestelmiin.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa