Liity verkostomme!

ympäristö

Laittomat jätteiden siirrot: Ympäristövaliokunta selkä aikovat tehostamaan tarkastuksia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20140319PHT39320_originalYmpäristökomitea on tukenut luonnoksia EU: n säännöiksi, joiden mukaan jäsenvaltioita vaaditaan vähentämään laitonta jätteiden siirtoa EU: n sisällä ja EU: n ulkopuolisiin maihin. Nämä säännöt, joista on sovittu epävirallisesti EU: n ministerien kanssa, sulkisivat oikeudelliset aukot ja edellyttäisivät lisää tarkastuksia. Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä tarkastussuunnitelmiinsa vähimmäismäärä fyysisiä tarkastuksia, ja tarkastajille annettaisiin enemmän valtuuksia.

Jätteiden siirtosäännösehdotuksen (WSR) tarkoituksena on vahvistaa voimassa olevan lainsäädännön tarkastussäännöksiä tiukemmilla vaatimuksilla kansallisille tarkastuksille ja suunnittelulle. Jäsenvaltioiden olisi suoritettava riskinarvioinnit erityisistä jätevirroista ja laittomien siirtojen lähteistä ja määriteltävä prioriteettinsa vuotuisissa tarkastussuunnitelmissa. Tarkastajilla olisi valtuudet vaatia todisteita epäillyiltä laittomien jätteiden viejiltä.

"Liian monet jäsenvaltiot ovat vetäneet jalkojaan eivätkä ole suorittaneet reaaliaikaisia ​​tarkastuksia ja tarkastuksia laittomille jätteiden siirroille alueeltaan. Vaikka EU: n jätteenkuljetusasetus edellyttää, että kaikki OECD-maista viedyt jätteet käsitellään ympäristöystävällisellä tavalla kansalaisten ja ympäristön suojelemiseksi, tarkastukset ovat osoittaneet, että noin 25 prosenttia EU: n sisäisistä jätteiden siirroista ei noudata sitä ", sanoi Esittelijä Bart Staes (Verts / ALE, BE) Neuvosto puheenjohtajavaltion Kreikan kanssa neuvoteltu sopimus hyväksyttiin äänin 48 puolesta, ei vastaan ​​ja 8 tyhjää.

Mainos

Tiukemmat säännökset fyysisistä tarkastuksista ja tietojen julkisesta saatavuudesta

Neuvotteluissa parlamentin jäsenet esittivät sanamuodon, jolla ehdotusta vahvistettiin ja jonka tavoitteena on parantaa laitonta siirtoa koskevaa tietopohjaa. Jäsenvaltioiden on perustettava tarkastussuunnitelmansa riskinarviointiin, jossa määritetään vaadittujen tarkastusten vähimmäismäärä, mukaan lukien kuljetusten sekä välittäjien ja niihin liittyvien hyödyntämis- tai huolehtimisten fyysisten tarkastusten määrä. Jäsenvaltiot toimittavat tarkastusten tuloksista vuosittain raportin, joka julkaistaan ​​Internetissä, mukaan lukien tiedot täytäntöönpanotoimenpiteistä ja mahdollisista seuraamuksista. Parlamentin jäsenet ja neuvosto sopivat myös tarkistuksista, jotka antavat tarkastusviranomaisille enemmän valtuuksia, erityisesti vaatia todisteita epäillyiltä laittomilta jätteiden viejiltä ja pitää siirtoa laittomana, jos tällaista todistetta ei ole toimitettu tai jos se todetaan riittämättömäksi.

Laittomien jätteiden viejien torjunta satamahyppyjen kanssa

Mainos

WSR vahvistaa säännöt jätteiden siirroille sekä EU: n sisällä että EU: n ja kolmansien maiden välillä. Siinä kielletään erityisesti vaarallisen jätteen vienti OECD: n ulkopuolisiin maihin ja hävitettäväksi tarkoitettujen jätteiden vienti EU / EFTA: n ulkopuolelle.

Laittomat jätteiden siirrot ovat kuitenkin edelleen vakava ongelma. Jäsenvaltiot ovat vastuussa WSR: n täytäntöönpanosta. Joillakin heistä on perusteelliset, hyvin toimivat tarkastusjärjestelmät, mutta toiset ovat jäljessä. Tämä johtaa laittomien jätteiden viejien "satamahyppelyyn", jotka pyrkivät viemään jätettä niiltä, ​​joilla on lempein käytäntö.

Seuraavat vaiheet

Tekstistä äänestetään täysistunnossa 14. – 17. Huhtikuuta Strasbourgissa pidettävässä täysistunnossa. Uutta asetusta sovellettaisiin 1. tammikuuta 2016 alkaen.

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

koulutus

EU ilmoittaa 25 miljoonalla eurolla koulutukseen kriisitilanteissa ja 140 miljoonalla eurolla kestävien ruokajärjestelmien tutkimuksen tukemiseen

Julkaistu

on

Puhuessaan Global Citizen Live Tapahtumassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti, että Euroopan unioni lupaa 140 miljoonaa euroa kestävien ruokajärjestelmien tutkimuksen tukemiseen ja elintarvikkeiden nälän torjumiseen CGIARja lisäksi 25 miljoonaa euroa Koulutus ei voi odottaa.  

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Meidän on yhdistettävä voimamme koronaviruksen voittamiseksi ja maailman rakentamiseksi uudelleen. Eurooppa tekee osansa. Eurooppalaiset ovat alusta alkaen toimittaneet 800 miljoonaa rokotetta maailmalle, vaikka meillä ei olisi tarpeeksi itsellemme. Meidän on nyt tehostettava toimia, jotta voimme lopettaa tämän pandemian maailmanlaajuisesti, lopettaa nälän ja antaa lapsille kaikkialla maailmassa yhtäläiset mahdollisuudet. Team Europe on jo sitoutunut lahjoittamaan 500 miljoonaa rokoteannosta haavoittuvassa asemassa oleville maille ensi kesään mennessä. Lisäksi Euroopan komissio sitoutuu tänään 140 miljoonalla eurolla parantamaan maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja vähentämään äärimmäistä köyhyyttä, ja 25 miljoonaa euroa koulutukseen ei voi odottaa, mikä tukee konfliktien ja kriisien läpi elävien lasten koulutusta kaikkialla maailmassa. ”

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen sanoi: "Meidän on yhdistyttävä saadaksemme kestävän kehityksen tavoitteet takaisin raiteilleen. Kuten edelleen todistamme, emme voi koskaan pitää pääsyä koulutukseen itsestäänselvyytenä. Team Europe on tähän mennessä osallistunut yli 40 prosenttiin Koulutus ei voi odottaa, ja EU: n uusi 25 miljoonan euron rahoitus tukee sitä edelleen haavoittuvimpien lasten tavoittamiseen ja palauttamiseen koulutukseen. Lisäksi luomme CGIARille 140 miljoonan euron huomattavan tuemme ansiosta mahdollisuuksia nuorille ja naiset, kun ne vastaavat tämän päivän keskeiseen haasteeseen edistää kestäviä ruokajärjestelmiä. Koordinoidut maailmanlaajuiset toimet ovat ratkaisevia elintarvikejärjestelmien ympäristön, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. ” 

Mainos

Lue koko lehdistötiedote, The presidentti von der Leyenin lausunto ja tietosivu Team Europen COVID-19-maailmanlaajuisesta vastauksesta.

Mainos
Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa