Liity verkostomme!

tulokaslajit

Vieraslajit: EP päästä sopimukseen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

mravenec_argentinskyEP: n jäsenet ja neuvoston puheenjohtajavaltio Kreikka sopivat keskiviikkona suunnitelmista estääkseen tunkeutuvien vieraita kasvilajeja, eläimiä tai hyönteisiä, jotka aiheuttavat ekologisia ja taloudellisia vaurioita, leviämisen estämiseksi. Lainsäädäntöluonnoksessa, joka edellyttäisi EU: n jäsenvaltioita yhteensovittamaan ponnistelujaan, kielletään lajit, joiden on ilmoitettu olevan unionin huolenaiheita.

"Tunkeutuvat vieraat lajit aiheuttavat vahinkoja vähintään 12 miljardin euron arvosta vuosittain Euroopassa, ja monien jäsenvaltioiden on jo käytettävä huomattavia resursseja niiden käsittelemiseen", sanoi parlamentin jäsen Pavel Poc (S&D, CZ). Heidän ponnistelunsa eivät useinkaan ole tehokkaita pelkästään siksi, että nuo lajit eivät kunnioita maantieteellisiä rajoja. Siksi jäsenvaltioiden välinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää. Neuvottelut olivat hyvin vaikeita, ja meillä oli vain vähän aikaa sopia sopimuksesta. Siksi voin sanoa mielelläni, että tämän päivän neuvottelut onnistuivat ”, hän lisäsi.

Lainsäädäntöluonnoksessa EU: n jäsenvaltioita vaaditaan analysoimaan invasiivisten vieraslajien (IAS) kulkeutumis- ja leviämisreittejä ja laatimaan valvontajärjestelmiä ja toimintasuunnitelmia. Myös virallisia tarkastuksia EU: n rajoilla tehostettaisiin. Jo laajalti levinneiden IAS-standardien osalta jäsenvaltioiden olisi laadittava hallintasuunnitelmat.

Unionin kannalta tärkeät vieraat lajit

Mainos

Lajit, joiden katsotaan olevan unionin huolenaiheita, sisällytetään luetteloon niistä, joita ei pitäisi tuoda, kuljettaa, saattaa markkinoille, tarjota, pitää, kasvattaa tai päästää ympäristöön. Puheenjohtajavaltio hyväksyi parlamentin näkemyksen, jonka mukaan IAS-luetteloa ei saisi rajoittaa vain 50 lajiin. Luettelossa etusijalla olisi IAS, josta odotetaan olevan ongelma ja jotka aiheuttavat eniten vahinkoja. Parlamentin jäsenet lisäsivät myös säännöksiä yksittäisiä jäsenvaltioita huolestuttavan sisäisen tarkastuksen torjumiseksi. Lajit, jotka ovat kotoisin EU: n osasta, mutta alkavat hyökätä muihin, voidaan torjua tehostamalla jäsenvaltioiden välistä alueellista yhteistyötä, jota Euroopan komissio helpottaa.

Jäsenvaltioiden olisi päätettävä asianmukaisista seuraamuksista lainsäädännön rikkomuksista. Jos komissio on antanut luvan, ne voivat myöntää erikoistuneille laitoksille luvan harjoittaa tiettyä kaupallista toimintaa IAS: n kanssa.
Parlamentin jäsenet vaativat myös, että olisi perustettava oma tieteellinen foorumi neuvomaan uusien sääntöjen täytäntöönpanon tieteellisistä näkökohdista ja "saastuttaja maksaa" -periaatteen soveltamisesta kunnostuskustannusten kattamiseen.

Mainos
Continue Reading
Mainos

tulokaslajit

Parlamentti hyväksyi uuden tulokaslajeja sääntely: Fur kauppa lobbaus luo mahdollisen porsaanreiän minkki

Julkaistu

on

American_Mink-Vison-Neovison_vison_A44K4269Harmaa orava, punarinta, amerikkalaisen sonnien pää ehdokkaat EU: n ulkomaalaiselle mustalle listalle - Euroopan parlamentti on hyväksynyt ensimmäisen käsittelyn sopimuksen ehdotetusta uudesta invasiivisia vieraita lajeja koskevasta Euroopan unionin asetuksesta. Vaikka sopimus on saanut Humane Society Internationalin (HSI) varovaisen vastaanoton useiden eläinten hyvinvointia koskevien suositusten sisällyttämisestä, HSI on pettynyt siihen, että turkisteollisuuden lobbaus on luonut potentiaalisen aukon amerikkalaiselle minkille (Kuvassa)- yksi aggressiivisimmin invasiivisista vieraslajeista EU: ssa.

Uudella lainsäädännöllä pyritään ehkäisemään tai hallitsemaan kotoperäisen kasviston ja eläimistön leviämistä EU: ssa, mukaan lukien lajit, kuten harmaa orava, ruddy ankka, amerikkalainen härkätaistelu ja punainen korvat. Euroopan komissio arvioi, että tällaisten invasiivisten vieraiden lajien aiheuttamat vahingot maksavat EU: lle vuosittain yli 12 miljardia euroa.

Humane Society Internationalin EU-johtaja Joanna Swabe sanoi: ”Uusi lukeminen, jonka ensimmäisessä käsittelyssä sovittiin, on paljon kunnioitettava eläinten hyvinvoinnin kannalta. Vaikka kiireinen vaalien valmistelusta edeltävä lainsäädäntöaikataulu tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kunnianhimoinen kuin olisimme halunneet, olemme iloisia siitä, että pyyntömme ei-tappaville poistomenetelmille on sisällytetty. Olemme myös tyytyväisiä ehdotettuun asetukseen, jossa todetaan, että vaikutus muihin kuin kohdelajeihin olisi minimoitava. Lainsäädäntö auttaa myös vähentämään eksoottista lemmikkikauppaa, joka on luonut merkittävän reitin invasiivisten lajien tahattomalle tai tahalliselle levittämiselle.

Mainos

”On kuitenkin pettymys siitä, että neuvottelijat kumarsivat minkin turkistuotantoa tietyissä jäsenvaltioissa. Huolimatta siitä, että EU: n turkistiloilta poistuneet amerikkalaiset minkit ovat röyhkeitä saalistajia ja vakava biologisen monimuotoisuuden uhka, epäeettisten turkismuotituotteiden tuottaminen on asetettu etusijalle EU: n kotoperäisten lajien ja elinympäristöjen suojelemiseksi. Lainsäädäntö sisältää lupajärjestelmän, jonka avulla kaupalliset toimet, kuten turkistuotanto, joihin liittyy invasiivisia vieraita lajeja, jatkuvat tiukan lupajärjestelmän mukaisesti. Joten jos amerikkalaista minkkiä pidetään unionin lajeina, turkistoteollisuus voi jatkaa liiketoimintaa tavalliseen tapaan.

”Olemme iloisia siitä, että parlamentti ja neuvosto ovat ottaneet huomioon kehotuksemme sallia sellaisten lajien taksonomisten ryhmien luettelon, joilla on samanlaiset ekologiset vaatimukset. Tämä estää eksoottisen lemmikkikaupan yksinkertaisesti siirtymästä luettelosta samankaltaiseen, mutta noteeraamattomaan lajiin. ”

Ympäristöneuvoston on hyväksyttävä virallisesti Euroopan parlamentin hyväksymä asetus ja se tulee voimaan 2015in aikana.

Mainos

Faktat

  • Invasiiviset vieraat lajit uhkaavat biologista monimuotoisuutta, koska ne kilpailevat kotoperäisten lajien kanssa luonnonvarojen suhteen, muuttavat ja heikentävät elinympäristöjä, ovat myrkyllisiä, toimivat parasiittien säiliönä tai patogeenien vektorina, hybridisoituvat läheisiin lajeihin tai lajikkeisiin, esiintyivät alkuperäisillä organismeilla tai muuttavat paikallisia ruokaverkkoja .
  • Lainsäädännössä on kolmivaiheinen hierarkkinen lähestymistapa invasiivisten vieraiden lajien käsittelyyn EU: ssa: 1); 2) varhainen havaitseminen ja nopea poisto; 3) pitkäaikainen hallinta ja valvonta.
  • Se on laitonta pitää, kasvattaa, kuljettaa, myydä tai tarkoituksella levittää ympäristöön kaikkia invasiivisia lajeja, joita pidetään unionin huolenaiheina.
  • Euroopan parlamentti ja neuvosto hylkäsivät Euroopan komission alkuperäisen ehdotuksen, joka koski vain 50-lajien mielivaltaista ylärajaa unionin huolenaiheisten invasiivisten lajien luettelossa. HSI uskoo, että luettelon pitäisi olla avoin ja jatkuvasti tarkistettava parhaiden käytettävissä olevien tieteiden perusteella. Seitsemän lajia, jotka on tällä hetkellä lueteltu asetuksen (EY) N: o 338 / 97 liitteessä B (harmaa orava, Pallaksen orava, kettu orava, ruddy ankka, punainen korva, maalattu kilpikonna ja amerikkalainen bullfrog), pidetään etusijalla on unionin kannalta merkittäviä invasiivisia vieraita lajeja.
  • Huolimatta tiettyjen jäsenvaltioiden voimakkaasta lobbauksesta kansallisia poikkeuksia ei ole sisällytetty lainsäädäntöön. Pyrkimykset sisällyttää poikkeus niin sanottuihin ”kyvyttömyyteen” (eli lajeihin, jotka eivät todennäköisesti pysty muodostumaan tai aiheuttavat vahinkoa yhdessä maassa, vaikka muissa maissa on todisteita) estettiin myös.
  • HSI on johdonmukaisesti kehottanut kaikkia invasiivisia vieraita lajeja koskevaa lainsäädäntöä priorisoimaan ennaltaehkäisy ja varmistamaan jo vakiintuneiden populaatioiden inhimillisen kohtelun.

Continue Reading

tulokaslajit

Vieraat tulokaslajit: torjunta uhka luonnon monimuotoisuuden

Julkaistu

on

20140416PHT44722_originalAsian hornet, joka ilmestyi ensimmäisen kerran Ranskassa vuonna 2004, tiedetään hyökätä ihmisiä ja saalis luontaisiin mehiläisen lajeja. © BELGAIMAGE / Science

Yksi pahimmista uhista Euroopan biologiselle monimuotoisuudelle ja ekosysteemeille on muista maista ja mantereilta tulevat kasvi- ja eläinlajit, jotka usein aiheuttavat kotoperäisten lajien melkein sukupuuttoon. Parlamentin jäsenet äänestivät 16. huhtikuuta uusista säännöistä näiden ns. Invasiivisten vieraslajien hallitsemiseksi ja ennen kaikkea estääkseen toisten pääsyn Eurooppaan.

Globalisaatio ja kansainvälisen liikenteen lisääntynyt käyttö ovat helpottaneet lajien leviämistä muille alueille. Jotkut näistä ovat vaarattomia, mutta toiset osoittautuvat haitallisiksi eläinten ja kasvien paikalliselle elämälle ja epätasapainossa ekosysteemissä. Parlamentti äänesti 16. huhtikuuta uudesta lainsäädännöstä tämän asian käsittelemiseksi. Tšekki S&D -ryhmän jäsen Pavel Poc vastaa uusien sääntöjen ohjaamisesta parlamentin kautta. Hän kommentoi: "Uusien toimenpiteiden tulisi estää uusien invasiivisten vieraslajien pääsy EU: hun ja käsitellä tehokkaammin Euroopassa jo vakiintuneita lajeja."
Ehdotuksen mukaisesti listan tulokaslajien joka saattaa osoittautua vahingollisia perustettaisiin ja näiden lajien ei tulisi luoda, kuljettaa, saattaa markkinoille, tarjotaan, pidetään, kasvatetaan tai päästetään ympäristöön. "Pyrkimykset minimoida vieraiden tulokaslajien on johdonmukainen jäsenmaissa, kattavat kaikki EU: n ja tulee koordinoida paremmin, mikä tarkoittaa, että niiden yleinen tehokkuus paranee," Poc sanoi.

Jotkut näistä lajeista voi myös osoittautua uhka ihmisten terveydelle, sillä ne voivat aiheuttaa terveysongelmia, astmaa tai allergioita ja ovat mahdollisia kantajia eri diseasesa kuten Dengue-kuume levittävät Aasian tiikeri hyttynen, joka ensimmäinen syntyi Euroopassa 1979 kautta tavaroiden lähettämistä Kiinasta.
"Invasiivisten vieraslajien arvioidaan maksavan Euroopan unionille vähintään 12 miljardia euroa vuodessa ja vahinkokustannukset kasvavat edelleen", lisäsi Poc.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa