Liity verkostomme!

ympäristö

EU odottaa paikallisviranomaisia ​​ja kansalaisyhteiskuntaa tarjoamaan vihreän infrastruktuurin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Green-Street-IstutuskoneetAlueiden komitean (AK) ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) jäsenet toistivat tänään tukensa Euroopan komission suunnitelmille edistää vihreää infrastruktuuria (GI) tunnustamalla sen tuottamat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset edut. He kehottivat komissiota kuitenkin varmistamaan, että sekä paikalliset että alueelliset viranomaiset ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat aktiivisesti maantieteellisten merkintöjen käyttöönottoon alusta alkaen varmistaakseen sen onnistumisen.

Valitus tehtiin molempien komiteoiden yhdessä järjestämän ja Euroopan komission tukeman konferenssin aikana. Yli 150 edustajaa EU: n toimielimistä, kansalaisyhteiskunnasta sekä paikallisesti ja alueellisesti valituista poliitikoista kokoontui keskustelemaan komission suunnitelmista otsikolla "Vihreä infrastruktuuri: alueiden, kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen". Tämän vuoden toukokuussa laaditun Euroopan komission aloitteen tarkoituksena on edistää maantieteellistä merkintää, joka sisällyttää luonnonprosessit ja viheralueet aluesuunnitteluun ja tuo merkittäviä ympäristö- ja taloudellisia etuja. EU tukee koheesio- ja rakennerahastoja sekä tulevaa Euroopan investointipankkirahoitusta ja toivoo, että maantieteelliset merkinnät integroidaan muille politiikan aloille, kuten maatalouteen, energiaan ja ilmastonmuutokseen, vastaamalla kasvavaan maaperän huonontumiseen ja edistämällä EU: n biologisen monimuotoisuuden ja Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista.

Puhutaan ympäristöä koskevasta komission jäsenestä Janez Potočnik sanoi: "Vihreällä infrastruktuurilla tarkoitetaan ympäristönäkökohtien integroinnin käsitteen muuntamista todellisuuteen käyttämällä luonteeseen perustuvia lähestymistapoja lisäämään Euroopan sietokykyä monien merkittävien haasteiden edessä, ilmastonmuutoksesta ja biologisen monimuotoisuuden häviämisestä luonnonkatastrofeihin, kuten tulviin ja kuivuuteen. Monet EU: n alue- ja paikallisviranomaiset soveltavat jo vihreän infrastruktuurin ratkaisuja. He ovat yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa tärkeitä liittolaisia ​​komission pyrkimyksissä laajentaa vihreää infrastruktuuria EU: ssa. "

Mainos

Hänen avausosoitteensa aikana Annabelle Jaeger (FR / PES), alueiden komitean vihreää infrastruktuuria käsittelevä esittelijä ja Provence-Alpes-Côte d'Azurin alueneuvoston jäsen, korosti myös, että viime kädessä paikallis- ja alueviranomaiset ovat vastuussa suunnittelun ja toteutuksen valvonnasta. Hänen mukaansa komission on laadittava konkreettiset suuntaviivat, jotka kattavat kaikki politiikan alat ja osallistavat kaikki hallintotasot. "Paikallis- ja alueviranomaiset ovat täysin ehdotusten takana, mutta paikallisia toimijoita on tuettava, jotta he voivat integroida maantieteellisiä merkintäsuunnitelmia paikallisiin suunnittelu- ja kehitysohjelmiin. EU: n on määriteltävä selkeät ohjeet ja kehitettävä etenemissuunnitelma, jota paikallis- ja alueviranomaiset voivat käyttää ja muut sidosryhmät edistämään asioita eteenpäin ". Jaeger korosti myös, että maantieteelliset merkinnät on kiireellisesti sisällytettävä kumppanuussopimuksiin ja rahoitusohjelmiin, koska neuvottelut EU: n vuoden 2014 talousarviosta ovat vasta loppuvaiheessa. Ehdotusta erityisen EU: n rahoitusjärjestelmän perustamisesta pidettiin myönteisenä, mutta komitea ehdottaa, että EIP: n ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden investointeja voitaisiin myös lisätä sitouttamalla tietty prosenttiosuus EU: n tuesta "harmaalta" infrastruktuurilta biologisen monimuotoisuuden rahastolle.

ETSK kiitti myös komission strategiaa, mutta toi esiin huolen siitä, että kansalaisyhteiskunnan varhaiseen osallistumiseen maantieteellisiä merkintöjä koskeviin hankkeisiin olisi kiinnitettävä paljon enemmän huomiota. Adalbert KienleETSK: n vihreää infrastruktuuria käsittelevä esittelijä sanoi: "Voimme tehdä vihreästä infrastruktuurista totta, riippuu alueellisten ja paikallisten kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien - kuten yritysten, maanviljelijöiden ja kansalaisjärjestöjen - asianmukaisesta osallistumisesta. Luonnonsuojelun perinteiset jännitteet suojelun ja käytön välillä voivat olla voittaa, jos vihreän infrastruktuurin hankkeet perustuvat kansalaisten osallistumiseen. " Vaikka useimmilla maantieteellisillä merkinnöillä, hän lisäsi, on paikallinen tai alueellinen ulottuvuus, joillakin on myös laajempi eurooppalainen ulottuvuus - kuten Euroopan vihreää vyöhykettä koskeva aloite, erinomainen ekologinen verkosto entisen rautaverhon varrella Barentsinmereltä Mustalle merelle. ETSK uskoo vakaasti, että EU: n on otettava suora vastuu maantieteellisistä merkinnöistä Euroopan tasolla, ja tukee ehdotusta TEN-G: n käyttöönotosta vihreän infrastruktuurin rahoittamiseksi.

Lisätietoja

Mainos

· "Vihreä infrastruktuuri: alueiden, kaupunkien ja kansalaisyhteiskunnan osallistaminen" - konferenssimateriaali

· Annabelle Jaeger (FR / PSE): AK: n lausunto aiheesta Vihreä infrastruktuuri

· Adalbert Kienle: ETSK: n lausunto aiheesta Vihreä infrastruktuuri,

· Euroopan komission tiedonanto: Vihreä infrastruktuuri - Euroopan luonnonpääoman vahvistaminen

 

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

koulutus

EU ilmoittaa 25 miljoonalla eurolla koulutukseen kriisitilanteissa ja 140 miljoonalla eurolla kestävien ruokajärjestelmien tutkimuksen tukemiseen

Julkaistu

on

Puhuessaan Global Citizen Live Tapahtumassa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti, että Euroopan unioni lupaa 140 miljoonaa euroa kestävien ruokajärjestelmien tutkimuksen tukemiseen ja elintarvikkeiden nälän torjumiseen CGIARja lisäksi 25 miljoonaa euroa Koulutus ei voi odottaa.  

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi: ”Meidän on yhdistettävä voimamme koronaviruksen voittamiseksi ja maailman rakentamiseksi uudelleen. Eurooppa tekee osansa. Eurooppalaiset ovat alusta alkaen toimittaneet 800 miljoonaa rokotetta maailmalle, vaikka meillä ei olisi tarpeeksi itsellemme. Meidän on nyt tehostettava toimia, jotta voimme lopettaa tämän pandemian maailmanlaajuisesti, lopettaa nälän ja antaa lapsille kaikkialla maailmassa yhtäläiset mahdollisuudet. Team Europe on jo sitoutunut lahjoittamaan 500 miljoonaa rokoteannosta haavoittuvassa asemassa oleville maille ensi kesään mennessä. Lisäksi Euroopan komissio sitoutuu tänään 140 miljoonalla eurolla parantamaan maailmanlaajuista elintarviketurvaa ja vähentämään äärimmäistä köyhyyttä, ja 25 miljoonaa euroa koulutukseen ei voi odottaa, mikä tukee konfliktien ja kriisien läpi elävien lasten koulutusta kaikkialla maailmassa. ”

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen sanoi: "Meidän on yhdistyttävä saadaksemme kestävän kehityksen tavoitteet takaisin raiteilleen. Kuten edelleen todistamme, emme voi koskaan pitää pääsyä koulutukseen itsestäänselvyytenä. Team Europe on tähän mennessä osallistunut yli 40 prosenttiin Koulutus ei voi odottaa, ja EU: n uusi 25 miljoonan euron rahoitus tukee sitä edelleen haavoittuvimpien lasten tavoittamiseen ja palauttamiseen koulutukseen. Lisäksi luomme CGIARille 140 miljoonan euron huomattavan tuemme ansiosta mahdollisuuksia nuorille ja naiset, kun ne vastaavat tämän päivän keskeiseen haasteeseen edistää kestäviä ruokajärjestelmiä. Koordinoidut maailmanlaajuiset toimet ovat ratkaisevia elintarvikejärjestelmien ympäristön, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän muutoksen aikaansaamiseksi. ” 

Mainos

Lue koko lehdistötiedote, The presidentti von der Leyenin lausunto ja tietosivu Team Europen COVID-19-maailmanlaajuisesta vastauksesta.

Mainos
Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa