Liity verkostomme!

ympäristö

Climate Action: auttaminen Pacific ilmastonmuutoksen torjuntaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

150px-Pacific_Islands_Forum_Logo.svgIlmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard edustaa Euroopan unionia vuosittaisessa Tyynenmeren saarten foorumin (PIF) kokouksessa Majurossa Marshallinsaarilla 3.-5. Syyskuuta. Tämän vuoden kokouksessa keskitytään Tyynenmeren alueen toimiin ilmastonmuutokseen. Hän vierailee myös Manilassa keskustelemaan Filippiinien hallituksen edustajien ja Aasian kehityspankin kanssa 6. syyskuuta.

Komission jäsen Hedegaard sanoi: "Tavoitteenani on saada Euroopan unioni ja Tyynenmeren alue kumppaneiksi edistämään maailmanlaajuista ilmastonmuutosohjelmaa. Tyynenmeren alue voi luottaa Euroopan ilmastoyhteistyöhön ja kunnianhimoihin. Luotamme Tyynenmeren alueelle auttamaan meitä tuomaan kaikki muut suuret taloudet, jotka ovat kunnianhimoisen tulevan ilmastojärjestelmän alaisuudessa, joka valmistuu vuonna 2015. Ei ole aikaa menettää, jos haluamme välttää, että tuhoisista ilmastovetoisista katastrofeista tulee uusi normaali. ''

Tyynenmeren saarten foorumi (PIF)

Mainos

Vuonna 1971 perustettu PIF on Tyynenmeren alueen tärkein poliittinen ja talouspoliittinen instituutio. Sen virallinen tehtävä on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja integraatiota, ja se toimii myös hallitustenvälisenä elimenä. PIF: ään kuuluu 16 jäsenvaltiota: 14 Tyynenmeren saarivaltiota sekä Australia ja Uusi-Seelanti.

Tämän vuoden Tyynenmeren saarten foorumin (PIF) kokouksen otsikko on "Marshalling the Pacific Response to the Climate Challenge".

Isäntämaana Marshallinsaaret haluavat, että kokouksessa käynnistetään "Majuron julistus ilmastojohtajuudesta", jonka tarkoituksena on antaa uutta vauhtia alueen taistelulle ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tyynenmeren alueen johtajat ovat pitäneet ilmastonmuutosta suurimpana uhkana alueelle. Matalalla sijaitsevat Tyynenmeren saaret ovat erityisen alttiita ilmastonmuutoksen aiheuttamalle merenpinnan nousulle. Lisäksi tänä keväänä Marshallinsaaret julistivat pohjoisilla saarillaan katastrofitilan ilmastonmuutokseen syyllistyneen kuivuuden seurauksena.

Mainos

Komissaari Hedegaard osallistuu PIF: n viralliseen kokoukseen sekä tapaa kahdenvälisesti useita Tyynenmeren saarien johtajia. Kokouksissa keskitytään ilmastomuutoksen vaikutuksiin alueella sekä edistymiseen kansainvälisissä neuvotteluissa kohti uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen viimeistelyä 2015: ssä ja globaalin ilmastotoiminnan tehostamista ennen 2020: ää.

Filippiinit

Filippiinit on Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustajajäsen. Kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa se kuuluu samanhenkisten kehitysmaiden ryhmään.

Manilassa komission jäsen Hedegaardin ohjelmaan kuuluu tapaamisia presidentti Benigno Aquinon, Filippiinien ilmastonmuutoskomission edustajien ja Aasian kehityspankin johdon kanssa. Hänellä on myös lounastapaaminen Filippiinien kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa.

Filippiinit ovat erityisen alttiita ankarammalle ja toistuvammalle äärimmäiselle säälle - Maailmanpankki on varoittanut, kuinka ilmastonmuutoksesta on tulossa kehityksen jarrutus ja este köyhyyden poistamiselle ympäri maailmaa. Tuoreessa raportissaan Gripin saaminen ilmastonmuutoksesta Filippiineillä todetaan, että maa on maan kolmanneksi haavoittuvin valtio säähän liittyvien äärimmäisten tapahtumien ja merenpinnan nousun suhteen.

EU: n tuki Tyynenmeren alueelle

EU ja sen jäsenvaltiot ovat suurin avunantaja maailmanlaajuisesti ja toinen Tyynenmeren alueella Australian jälkeen. Komission hallinnoiman EU: n kehitysyhteistyön Tyynenmeren AKT-maiden (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmä) ja MMA: iden (merentakaiset maat ja alueet) kanssa on arviolta 750 miljoonaa euroa 2008-2013. EU-tuella rahoitetaan kahdenvälisiä avustusohjelmia sekä Tyynenmeren alueellisten järjestöjen hallinnoimia alueellisia ohjelmia.

EU: n ja Tyynenmeren alueella on pitkäaikainen kumppanuus ja yhteinen intressi ilmastonmuutoksen, merien suojelun ja muiden globaalien kysymysten suhteen. Ilmastomuutosta koskeva yhteistyö on EU: n ja Tyynenmeren alueen kumppanuuden ydin. Sen jälkeen kun EU ja PIF hyväksyivät yhteisen julistuksen ilmastomuutoksesta 2008: ssä, EU: n ja Tyynenmeren yhteistyö ilmastomuutoksen suhteen on lisääntynyt huomattavasti sekä poliittisesti että taloudellisesti. Komission ja EU: n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan viime vuonna esittämä uudistettu EU: n ja Tyynenmeren kehityskumppanuus tarjoaa puitteet yhteistyön ja koordinoinnin edistämiselle ilmastomuutoksen torjunnassa.

Alun perin Tyynenmeren AKT-maille vuosina 2008–2013 osoitettujen kehitys- ja ilmastonmuutosresurssien lisäksi EU on asettanut saataville 110 miljoonan euron rahoituspaketin ilmastonmuutokseen liittyviin muihin resursseihin, jotka komissio on sitonut vuodesta 2008 lähtien. Kaikki pienet Tyynenmeren saarivaltiot hyötyvät EU: n globaalin ilmastonmuutosallianssin (GCCA) taloudellisesta ja teknisestä tuesta joko suoraan maaohjelmien kautta tai epäsuorasti Tyynenmeren alueellisten ohjelmien kautta.

EU: n tuki Aasialle

EU tukee Aasian maiden, myös Filippiinien, ilmastotoimia useiden eri kanavien kautta. Niihin sisältyy Euroopan komission Aasian investointiväline, jolla on jo suunnitteilla noin 3 miljardin euron arvosta ilmastoystävällisiä hankkeita ja jota laajennetaan merkittävästi seuraavien seitsemän vuoden aikana; maksut Aasian kehityspankille; tuki ASEANille, jossa EU aikoo hyödyntää tähänastisia kokemuksia uuden 2014-2020-alueohjelmansa kehittämisessä; ja SWITCH-Asia -ohjelma kestävän tuotannon ja kulutuksen tukemiseksi alueella.

Ilmastonmuutos

Julkaistu

on

Johtajia 196 maasta kokoontuvat marraskuussa Glasgow'ssa pidettävään merkittävään ilmastokonferenssiin, jossa heitä pyydetään sopimaan ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten, kuten merenpinnan nousun ja äärimmäisten sääolojen, rajoittamisesta. Konferenssin alussa järjestettävään kolmen päivän maailmanjohtajien huippukokoukseen odotetaan yli 120 poliitikkoa ja valtionpäämiestä. Tapahtumalla, joka tunnetaan nimellä COP26, on neljä pääväitettä tai "tavoitetta", joista yksi kuuluu otsikkoon "työskentele yhdessä saavuttaaksesi" - kirjoittaa toimittaja ja entinen Euroopan parlamentin jäsen Nikolay Barekov.

COP26: n neljännen tavoitteen ajatuksena on, että maailma voi nousta ilmastonmuutoksen haasteisiin vain toimimalla yhdessä.

Niinpä COP26 -kokouksessa johtajia kannustetaan viimeistelemään Pariisin sääntökirja (yksityiskohtaiset säännöt, jotka saavat Pariisin sopimuksen toimimaan) ja nopeuttamaan myös toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi hallitusten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön avulla.

Mainos

Yritykset ovat myös kiinnostuneita näkemään toimenpiteitä Glasgow'ssa. He haluavat selkeyttä siitä, että hallitukset pyrkivät voimakkaasti kohti nollapäästöjä maailmanlaajuisesti koko taloudessaan.

Ennen kuin tarkastellaan, mitä neljä EU-maata tekee saavuttaakseen neljännen COP26-tavoitteen, kannattaa ehkä kelata hetkeksi takaisin joulukuuhun 2015, jolloin maailman johtajat kokoontuivat Pariisiin kartoittaakseen vision hiilettömästä tulevaisuudesta. Tuloksena oli Pariisin sopimus, historiallinen läpimurto kollektiivisessa vastauksessa ilmastonmuutokseen. Sopimuksessa asetettiin pitkän aikavälin tavoitteet ohjaamaan kaikkia kansakuntia: rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahteen celsiusasteeseen ja pyrkiä pitämään lämpeneminen 2 asteessa; vahvistamaan sietokykyä ja parantamaan kykyä sopeutua ilmastovaikutuksiin ja suoria taloudellisia investointeja alhaisiin päästöihin ja ilmastonmuutoksen kestävään kehitykseen.

Näiden pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi neuvottelijat asettivat aikataulun, jossa kunkin maan odotetaan toimittavan päivitetyt kansalliset suunnitelmat joka viides vuosi päästöjen rajoittamiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Näitä suunnitelmia kutsutaan kansallisesti määritetyiksi maksuiksi tai NDC: ksi.

Mainos

Maat antoivat itselleen kolme vuotta sopiakseen sopimuksen täytäntöönpanosta.

Tällä verkkosivustolla on tarkasteltu tarkasti, mitä neljällä EU: n jäsenvaltiolla - Bulgarialla, Romanialla, Kreikalla ja Turkilla - on ja on tekemässä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja erityisesti tavoitteen 4 tavoitteiden saavuttamiseksi.

Bulgarian ympäristö- ja vesiministeriön tiedottajan mukaan Bulgaria on "yliarvostettu" joidenkin kansallisten ilmastotavoitteiden osalta vuodelle 2016:

Otetaan esimerkiksi biopolttoaineiden osuus, joka viimeisimpien arvioiden mukaan vastaa noin 7.3 prosenttia maan liikenteen energian kokonaiskulutuksesta. Väitetään, että Bulgaria on myös ylittänyt kansalliset tavoitteet uusiutuvien energialähteiden osuudesta energian bruttokulutuksessa.

Kuten useimmat maat, myös ilmaston lämpeneminen vaikuttaa siihen, ja ennusteiden mukaan kuukausilämpötilojen odotetaan nousevan 2.2 ° C 2050 -luvulla ja 4.4 ° C 2090 -luvulla.

Vaikka joillakin aloilla on edistytty jonkin verran, Maailmanpankin vuonna 2021 tekemän Bulgarian tutkimuksen mukaan paljon on vielä tehtävä.

Pankin Bulgarialle antamien suositusten joukossa on yksi tavoite 4. Se kehottaa Sophiaa "lisäämään yleisön, tiedelaitosten, naisten ja paikallisyhteisöjen osallistumista suunnitteluun ja johtamiseen, sukupuolinäkökohtien ja -menetelmien huomioon ottamiseen" tasa -arvoa ja lisätä kaupunkien sietokykyä. ”

Läheisessä Romaniassa on myös lujasti sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vähähiiliseen kehitykseen.

EU: n sitova ilmasto- ja energialainsäädäntö vuodelle 2030 edellyttää Romanian ja muiden 26 jäsenvaltion hyväksyvän kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat vuosiksi 2021--2030. Viime lokakuussa 2020 Euroopan komissio julkaisi arvioinnin jokaisesta kansallisesta energiateknologiasta.

Romanian viimeisen kansallisen ilmastosuunnitelman mukaan yli puolet (51%) romanialaisista odottaa kansallisten hallitusten puuttuvan ilmastonmuutokseen.

Komissio tuottaa 3 prosenttia EU-27: n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja vähentää päästöjä nopeammin kuin EU: n keskiarvo vuosina 2005--2019, komissio sanoo.

Romaniassa on useita energiaintensiivisiä teollisuudenaloja, joten maan hiili-intensiteetti on paljon korkeampi kuin EU: n keskiarvo, mutta myös ”laskee nopeasti”.

Energiateollisuuden päästöt maassa laskivat 46% vuosina 2005--2019, mikä pienensi alan osuutta kokonaispäästöistä kahdeksan prosenttiyksikköä. Liikennealan päästöt kuitenkin kasvoivat 40% samana aikana, mikä kaksinkertaisti alan osuuden kokonaispäästöistä.

Romania luottaa edelleen suurelta osin fossiilisiin polttoaineisiin, mutta uusiutuvia energialähteitä sekä ydinvoimaa ja kaasua pidetään olennaisina siirtymäprosessissa. EU: n ponnistelujen jakamista koskevan lainsäädännön mukaan Romanian sallittiin lisätä päästöjään vuoteen 2020 asti, ja sen on vähennettävä näitä päästöjä 2% vuoteen 2005 mennessä vuoteen 2030 mennessä. osuus keskittyy pääasiassa tuulivoimaan, vesivoimaan, aurinkoon ja biomassasta peräisin oleviin polttoaineisiin.

Lähde Romanian EU -suurlähetystössä sanoi, että energiatehokkuustoimenpiteet keskittyvät lämmönhankintaan ja rakennusten vaippoihin sekä teollisuuden nykyaikaistamiseen.

Yksi EU: n maista, josta ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, on Kreikka, joka on tänä kesänä nähnyt useita tuhoisia metsäpaloja, jotka ovat pilanneet elämää ja vaikuttaneet sen elintärkeään matkailukauppaan.

 Kuten useimmat EU -maat, Kreikka tukee hiilineutraalisuustavoitetta vuodelle 2050. Kreikan ilmastonmuutoksen hillitsemistavoitteet ovat suurelta osin EU: n tavoitteiden ja lainsäädännön muokkaamia. EU: n ponnistelujen jakamisen myötä Kreikan odotetaan vähentävän EU: n ulkopuolisten päästökauppajärjestelmien (päästökauppajärjestelmä) päästöjä 4% vuoteen 2020 mennessä ja 16% vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Osittain vastauksena maastopaloihin, jotka polttivat yli 1,000 neliökilometriä (385 neliökilometriä) metsää Evian saarella ja Etelä -Kreikan tulipaloihin, Kreikan hallitus on äskettäin perustanut uuden ministeriön ilmastonmuutoksen vaikutusten käsittelemiseksi ja nimittänyt entisen Euroopan Unionin komissaari Christos Stylianides ministerinä.

Stylianides, 63, toimi humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan komissaarina vuosina 2014--2019. Hän sanoo: "Katastrofien ehkäisy ja niihin varautuminen ovat tehokkain aseemme."

Kreikka ja Romania ovat aktiivisimpia Euroopan unionin jäsenvaltioista Kaakkois -Euroopassa ilmastonmuutoskysymyksissä, kun taas Bulgaria yrittää edelleen saada kiinni suuresta osasta EU: ta, Euroopan unionin julkaiseman raportin mukaan Ulkosuhteiden neuvosto (ECFR). Suosituksissaan siitä, miten maat voivat lisätä arvoa Euroopan vihreän sopimuksen vaikutuksiin, ECFR sanoo, että jos Kreikka haluaa vakiinnuttaa itsensä vihreäksi mestariksi, sen pitäisi tehdä yhteistyötä "vähemmän kunnianhimoisten" Romanian ja Bulgarian kanssa. joitakin sen ilmastoon liittyviä haasteita. Raportin mukaan tämä voi saada Romanian ja Bulgarian omaksumaan parhaat vihreän siirtymiskäytännöt ja liittymään Kreikkaan ilmastoaloitteissa.

Toinen neljästä valokeilaamme asettamastamme maasta - Turkki - on myös kärsinyt pahoin ilmaston lämpenemisen seurauksista, ja tänä kesänä on tapahtunut useita tuhoisia tulvia ja tulipaloja. Turkin valtion ilmatieteen laitoksen (TSMS) mukaan äärimmäiset sääilmiöt ovat lisääntyneet vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 2019 Turkissa sattui 935 äärimmäistä sääilmiötä, mikä on korkeinta viime muistissa ”, hän totesi.

Osittain suorana vastauksena Turkin hallitus on nyt ottanut käyttöön uusia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi, mukaan lukien ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeva julistus.

Tämä taas kohdistuu suoraan Skotlannissa järjestettävän COP4 -konferenssin tavoitteeseen 26, koska julistus on tulosta tiedemiesten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa käydyistä keskusteluista ja niiden osallistumisesta Turkin hallituksen pyrkimyksiin käsitellä asiaa.

Julistus sisältää toimintasuunnitelman maailmanlaajuiseen ilmiöön sopeutumisstrategiasta, ympäristöystävällisten tuotantotapojen ja investointien tukemisesta sekä jätteiden kierrätyksestä.

Uusiutuvan energian osalta Ankara aikoo myös lisätä sähköntuotantoa näistä lähteistä tulevina vuosina ja perustaa ilmastonmuutostutkimuskeskuksen. Tämä on suunniteltu muotoilemaan asiaa koskevia politiikkoja ja tekemään tutkimuksia sekä ilmastonmuutosalusta, jossa ilmastonmuutosta koskevia tutkimuksia ja tietoja jaetaan - jälleen kerran COP26: n tavoitteen 4 mukaisesti.

Toisaalta Turkki ei ole vielä allekirjoittanut vuoden 2016 Pariisin sopimusta, mutta ensimmäinen rouva Emine Erdoğan on ollut ympäristösyiden puolestapuhuja.

 Erdoğan sanoi, että meneillään oleva koronaviruspandemia on antanut iskun ilmastonmuutoksen torjunnalle ja että asiassa on nyt otettava useita tärkeitä askeleita siirtymisestä uusiutuviin energialähteisiin ja riippuvuuden vähentämisestä fossiilisista polttoaineista ja kaupunkien uudistamisesta.

Kehuessaan COP26: n neljättä tavoitetta hän on myös korostanut, että yksilöiden rooli on tärkeämpi.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo COP26 -tapahtumassa, että ”Eurooppa voi tehdä paljon ilmastonmuutoksen ja luonnonkriisin osalta”.

Puhuessaan 15. syyskuuta unionin tilassa puheessaan Euroopan parlamentin jäsenille hän sanoi: ”Ja se tukee muita. Olen ylpeä voidessani ilmoittaa tänään, että EU kaksinkertaistaa ulkoisen rahoituksensa biologiselle monimuotoisuudelle, erityisesti kaikkein haavoittuvimmille maille. Mutta Eurooppa ei voi tehdä sitä yksin. 

”COP26 Glasgow'ssa on totuuden hetki globaalille yhteisölle. Suuret taloudet - Yhdysvalloista Japaniin - ovat asettaneet tavoitteet ilmastoneutraalisuudelle vuonna 2050 tai pian sen jälkeen. Nämä on nyt tuettava konkreettisilla suunnitelmilla ajoissa Glasgow'n osalta. Koska nykyiset sitoumukset vuodelle 2030 eivät pidä ilmaston lämpenemistä 1.5 ° C: n ulottuvilla, jokainen maa on vastuussa. Presidentti Xin Kiinan asettamat tavoitteet ovat rohkaisevia. Vaadimme kuitenkin samaa johtajuutta määriteltäessä, miten Kiina pääsee sinne. Maailma olisi helpottunut, jos he näyttäisivät pystyvänsä saavuttamaan huippupäästöt vuosikymmenen puoliväliin mennessä - ja siirtymään pois hiilestä kotimaassa ja ulkomailla. ”

Hän lisäsi: ”Mutta vaikka jokaisella maalla on vastuu, suurilla talouksilla on erityinen velvollisuus vähiten kehittyneitä ja haavoittuvimpia maita kohtaan. Ilmastorahoitus on heille välttämätöntä - sekä hillitsemiseen että sopeutumiseen. Meksikossa ja Pariisissa maailma on sitoutunut antamaan 100 miljardia dollaria vuodessa vuoteen 2025 saakka. Team Europe antaa 25 miljardia dollaria vuodessa. Toiset jättävät kuitenkin aukon kohti maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttamista. ”

Presidentti jatkoi: ”Tämän aukon sulkeminen lisää menestymismahdollisuuksia Glasgow'ssa. Minun viestini on, että Eurooppa on valmis tekemään enemmän. Ehdotamme nyt 4 miljardin euron lisärahoitusta ilmastorahoitukseen vuoteen 2027 saakka. Odotamme kuitenkin myös Yhdysvaltojen ja kumppaneidemme tehostavan toimintaa. Ilmastorahoituskuilun sulkeminen yhdessä - Yhdysvallat ja EU - olisi vahva signaali maailmanlaajuiselle ilmastolle johtajuutta. On aika toimittaa. ”

Joten, kun kaikki katseet ovat tiukasti kiinni Glasgow'ssa, joidenkin kysymys on, auttavatko Bulgaria, Romania, Kreikka ja Turkki muualle Eurooppaan, jotta he voivat ratkaista sen, mitä monet pitävät edelleen suurimpana uhkana ihmiskunnalle.

Nikolay Barekov on poliittinen toimittaja ja TV -juontaja, TV7 Bulgarian entinen toimitusjohtaja ja entinen Bulgarian parlamentin jäsen ja entinen varapuheenjohtaja Euroopan parlamentin ECR -ryhmässä.

Continue Reading

Ilmastonmuutos

Copernicus: Kesä metsäpaloja näki tuhoa ja ennätyspäästöjä pohjoisella pallonpuoliskolla

Julkaistu

on

Copernicuksen ilmakehän seurantapalvelu on seurannut tarkasti kesän äärimmäisiä maastopaloja pohjoisella pallonpuoliskolla, mukaan lukien voimakkaat kuumat paikat Välimeren altaan ympärillä sekä Pohjois -Amerikassa ja Siperiassa. Voimakkaat tulipalot johtivat uusiin ennätyksiin CAMS -tietokannassa.Heinä- ja elokuussa saavutettiin suurimmat hiilidioksidipäästöt.

Tutkijat Copernicuksen ilmakehän seurantapalvelu (CAMS) on seurannut tiiviisti kesää, joka on aiheuttanut vakavia metsäpaloja, jotka ovat vaikuttaneet moniin eri maihin pohjoisella pallonpuoliskolla ja aiheuttaneet ennätykselliset hiilidioksidipäästöt heinä- ja elokuussa. CAMS, jonka Euroopan keskipitkän aikavälin sääennusteiden eurooppalainen keskus toteuttaa Euroopan komission puolesta EU: n rahoituksella, raportoi, että tämän vuoden boreaalisten tulipalojen aikana vaikutus ei koskenut vain suuria osia pohjoisesta pallonpuoliskosta, vaan myös tulipalot, niiden pysyvyys ja voimakkuus olivat huomattavia.

Boreal -tulikauden lähestyessä CAMS -tutkijat paljastavat, että:

Mainos
  • Kuivat olosuhteet ja helleaallot Välimerellä ovat aiheuttaneet tulipalopisteen, jossa on monia voimakkaita ja nopeasti kehittyviä tulipaloja koko alueella, mikä aiheutti suuria määriä savua.
  • Heinäkuu oli maailmanlaajuisesti ennätyskuukausi GFAS -tietojoukossa, jossa oli 1258.8 megatonnia hiilidioksidia2 vapautettiin. Yli puolet hiilidioksidista johtui Pohjois -Amerikan ja Siperian tulipaloista.
  • GFAS: n tietojen mukaan elokuu oli ennätyskuukausi myös tulipaloissa, mikä vapautti arviolta 1384.6 megatonnia hiilidioksidia2 maailmanlaajuisesti ilmakehään.
  • Arktiset maastopalot vapauttivat 66 megatonnia hiilidioksidia2 kesäkuusta elokuuhun 2021.
  • Arvioitu CO2 Venäjän metsäpalojen päästöt koko kesäkuusta elokuuhun olivat 970 megatonnia, Sahan tasavallan ja Chukotkan osuus 806 megatonnia.

CAMS: n tutkijat käyttävät satelliittitarkkailuja aktiivisista tulipaloista lähes reaaliajassa arvioidakseen päästöjä ja ennustaa syntyvän ilmansaasteen vaikutuksia. Nämä havainnot antavat tulipalon säteilytehoksi (FRP) tunnetun tulipalon lämpötehon mittauksen, joka liittyy päästöihin. CAMS arvioi päivittäiset maailmanlaajuiset palopäästöt Global Fire Assimilation System (GFAS) -järjestelmällä käyttäen NASA: n MODIS -satelliittimittarien FRP -havaintoja. Erilaisten ilmakehän epäpuhtauksien arvioituja päästöjä käytetään CAMS -ennustejärjestelmän pintarajoituksena, joka perustuu ECMWF -sääennustejärjestelmään, joka mallinnetaan ilmakehän epäpuhtauksien kuljetusta ja kemiaa ennustaakseen, miten maailmanlaajuinen ilmanlaatu vaikuttaa viiteen päivää eteenpäin.

Boreaalinen tulipalokausi kestää tyypillisesti toukokuusta lokakuuhun, ja huippuaktiviteetti tapahtuu heinäkuun ja elokuun välillä. Tänä kesänä metsäpalot, eniten kärsineet alueet olivat:

Välimeren

Mainos

Monet kansat sisään Itä- ja Keski -Välimeri kärsivät voimakkaista maastopaloista heinä- ja elokuussa satelliittikuvista selvästi näkyvät savuhiukkaset ja CAMS -analyysit ja ennusteet itäisen Välimeren alueen ylittämiseksi. Koska Kaakkois -Euroopassa oli pitkäaikaisia ​​helleaalto -olosuhteita, CAMS -tiedot osoittivat Turkin päivittäisen palon voimakkuuden saavuttaneen suurimman tason GFAS -aineistossa, joka on peräisin vuodelta 2003. Turkin tulipalojen jälkeen alueen muut maat kärsivät tuhoisista maastopaloista, mukaan lukien Kreikka , Italia, Albania, Pohjois -Makedonia, Algeria ja Tunisia.

Tulipalot iskivät myös Iberian niemimaalle elokuussa, ja ne koskivat laajoja osia Espanjaa ja Portugalia, erityisesti suurta aluetta Navalacruzin lähellä Avilan maakunnassa, Madridin länsipuolella. Laajat maastopalot rekisteröitiin myös Algerista itään Pohjois -Algeriassa..

Siperia

Vaikka Koillis-Siperian Saha-tasavalta kokee tyypillisesti jonkin verran maastopaloja joka kesä, vuosi 2021 on ollut epätavallinen, ei vain kooltaan, vaan myös voimakkaiden palojen jatkuvuus kesäkuun alusta lähtien. Uusi päästöennätys oli 3rd Alueen elokuu ja päästöt olivat myös yli kaksinkertaiset edelliseen kesäkuusta elokuuhun. Lisäksi tulipalojen päivittäinen voimakkuus ylitti keskimääräisen tason kesäkuusta lähtien ja alkoi laantua vasta syyskuun alussa. Muita Siperian alueita ovat olleet Tšukotkan autonominen alue (mukaan lukien napapiirin osat) ja Irkutskin alue. CAMS -tutkijoiden havaittu lisääntynyt aktiivisuus vastaa alueen korkeampia lämpötiloja ja vähentynyttä maaperän kosteutta.

Pohjois-Amerikka

Pohjois -Amerikan länsiosissa on palanut laajat metsäpalot heinä- ja elokuussa useilla Kanadan maakunnilla sekä Tyynenmeren luoteisosassa ja Kaliforniassa. Pohjois-Kaliforniassa riehunut niin kutsuttu Dixie Fire on nyt yksi suurimmista osavaltion historiassa koskaan kirjattu. Jatkuvan ja voimakkaan palotoiminnan aiheuttama saastuminen vaikutti tuhansien alueen ihmisten ilmanlaatuun. CAMSin maailmanlaajuiset ennusteet osoittivat myös sekoitusta savua Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa polttavista pitkäaikaisista metsäpaloista, jotka matkustivat Atlantin yli. Kirkas savupilvi nähtiin liikkuvan Pohjois -Atlantin halki ja saavuttamassa Britannian saarten länsiosat elokuun lopussa ennen kuin se ylitti muun Euroopan. Tämä tapahtui, kun Saharan pöly kulki vastakkaiseen suuntaan Atlantin yli, mukaan lukien osa Välimeren eteläosien yli, mikä johti ilmanlaadun heikkenemiseen. 

Mark Parrington, vanhempi tutkija ja metsäpalojen asiantuntija ECMWF: n Copernicus -ilmakehän seurantapalvelussa, sanoi: ”Olemme koko kesän seuranneet maastopalotoimintaa pohjoisella pallonpuoliskolla. Epätavallisia olivat tulipalojen määrä, niiden polttoalueiden koko, niiden voimakkuus ja myös sinnikkyys. Esimerkiksi Koillis -Siperian Sahan tasavallan maastopalot ovat palaneet kesäkuusta lähtien ja alkoivat väistyä vasta elokuun lopulla, vaikka olemme havainneet joitakin jatkuvia tulipaloja syyskuun alussa. Se on samanlainen tarina Pohjois -Amerikassa, Kanadan osissa, Tyynenmeren luoteisosassa ja Kaliforniassa, jotka ovat kokeneet suuria metsäpaloja kesäkuun lopusta heinäkuun alkuun asti ja ovat edelleen käynnissä. ”

”On huolestuttavaa, että ilmaston lämpenemisen aiheuttamat kuivemmat ja kuumemmat alueolosuhteet lisäävät kasvillisuuden syttyvyyttä ja paloriskiä. Tämä on johtanut erittäin voimakkaisiin ja nopeasti kehittyviin tulipaloihin. Vaikka paikalliset sääolot vaikuttavat todelliseen palokäyttäytymiseen, ilmastonmuutos auttaa tarjoamaan ihanteellisen ympäristön maastopaloille. Lisää tulipaloja ympäri maailmaa odotetaan myös tulevina viikkoina, kun Amazonin ja Etelä -Amerikan tulikausi kehittyy edelleen ”, hän lisäsi.

Lisätietoja metsäpaloista pohjoisella pallonpuoliskolla kesällä 2021.

Pääset CAMS Global Fire Monitoring -sivulle tästä.

Lisätietoja palonvalvonnasta CAMS -järjestelmässä Wildfire Q & As.

Copernicus on osa EU: n rahoittamaa Euroopan unionin avaruusohjelmaa, ja se on sen lippulaiva Maanhavainto -ohjelma, joka toimii kuuden temaattisen palvelun kautta: Atmosphere, Marine, Land, Climate Change, Security and Emergency. Se toimittaa vapaasti saatavilla olevia operatiivisia tietoja ja palveluita, jotka tarjoavat käyttäjille luotettavaa ja ajantasaista tietoa planeetastamme ja sen ympäristöstä. Ohjelmaa koordinoi ja hallinnoi Euroopan komissio, ja se toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltioiden, Euroopan avaruusjärjestön (ESA), Euroopan meteorologisten satelliittien hyödyntämisjärjestön (EUMETSAT) ja Euroopan keskipitkän sääennusteiden keskuksen ( ECMWF), EU: n virastot ja Mercator Océan.

ECMWF: llä on kaksi palvelua EU: n Copernicus Earth -ohjelmasta: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ja Copernicus Climate Change Service (C3S). Ne osallistuvat myös EU: n yhteisen tutkimusneuvoston (YTK) toteuttamaan Copernicus -hätähallintapalveluun (CEMS). Euroopan keskipitkän aikavälin sääennusteiden keskus (ECMWF) on riippumaton hallitustenvälinen järjestö, jota tukee 34 valtiota. Se on sekä tutkimuslaitos että 24/7 operatiivinen palvelu, joka tuottaa ja levittää numeerisia sääennusteita jäsenvaltioilleen. Nämä tiedot ovat täysin jäsenvaltioiden kansallisten sääpalvelujen saatavilla. ECMWF: n supertietokonelaitos (ja siihen liittyvä tietoarkisto) on yksi suurimmista Euroopassa ja jäsenvaltiot voivat käyttää 25% kapasiteetistaan ​​omiin tarkoituksiinsa.

ECMWF laajentaa sijaintiaan jäsenvaltioissaan joidenkin toimintojen vuoksi. Isossa-Britanniassa sijaitsevan pääkonttorin ja Italiassa sijaitsevan tietokonekeskuksen lisäksi uudet toimistot, joissa keskitytään EU: n yhteistyössä toteutettavaan toimintaan, kuten Copernicus, sijaitsevat kesästä 2021 Bonnissa, Saksassa.


Copernicuksen ilmakehän seurantapalvelun verkkosivusto.

Copernicuksen ilmastonmuutospalvelun verkkosivusto. 

Lisätietoja Copernicuksesta.

ECMWF: n verkkosivusto.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Continue Reading

Ilmastonmuutos

Johtaja Timmermans käy korkean tason keskustelua ilmastonmuutoksesta Turkin kanssa

Julkaistu

on

Johtaja Timmermans otti Turkin ympäristö- ja kaupungistumisministeri Murat Kurumin Brysselissä käymään korkean tason vuoropuhelua ilmastonmuutoksesta. Sekä EU että Turkki kokivat kesän aikana äärimmäisiä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten metsäpaloja ja tulvia. Turkissa on myös Marmaranmeren kaikkien aikojen suurin merikotkan puhkeaminen - veden saastumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttama mikroskooppisten levien lisääntyminen. Näiden ilmastonmuutoksen aiheuttamien tapahtumien jälkeen Turkki ja EU keskustelivat aloista, joilla ne voisivat edistää ilmastoyhteistyötään Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Varapresidentti Timmermans ja ministeri Kurum keskustelivat näkemyksistä kiireellisistä toimista, joita tarvitaan poistamaan kuilu tarvittavan ja tehtävän välillä päästöjen vähentämiseksi nollaan vuosisadan puoliväliin mennessä ja säilyttämään siten 1.5 asteen tavoite Pariisin sopimuksen ulottuvilla. He keskustelivat hiilen hinnoittelupolitiikasta yhteistä etua koskevalla alalla ottaen huomioon päästökauppajärjestelmän perustamisen Turkkiin ja EU: n päästökauppajärjestelmän tarkistamisen. Sopeutuminen ilmastonmuutokseen oli myös esityslistalla, samoin kuin luontoon perustuvat ratkaisut ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden vähenemisen torjumiseksi. Voit katsoa heidän yleisiä lehdistöhuomautuksiaan tätä. Lisätietoja korkean tason vuoropuhelusta tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa