Liity verkostomme!

ympäristö

Oettinger on tyytyväinen kaasun ja öljyn tuotannon turvallisuuteen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Brysselin kirjeenvaihtaja

ENVGASOIL

"Olen tyytyväinen tähän merkittävään askeleeseen, jolla parannetaan öljyn ja kaasun tuotannon turvallisuutta offshore-alueella EU: ssa. Aikaisemmat onnettomuudet ovat osoittaneet tuhoisat seuraukset, kun offshore-asiat menevät pahasti pieleen", - EU: n energiaministeri Günther Oettinger.
Äskettäiset "lähellä piti" -tapahtumat EU: n vesillä muistuttivat meitä tiukan turvallisuusjärjestelmän tarpeesta. Näiden sääntöjen avulla varmistetaan, että joissakin jäsenvaltioissa jo voimassa olevia korkeimpia turvallisuusnormeja noudatetaan kaikissa öljy- ja kaasualustoissa kaikkialla Euroopassa. Lisäksi uudella lailla varmistetaan, että reagoimme tehokkaasti ja nopeasti onnettomuustilanteessa ja minimoimme mahdolliset ympäristövahingot ja rannikkoyhteisöjen toimeentulot. "

Yhdysvaltojen Meksikonlahdella toukokuussa 2010 tapahtuneen "Deepwater Horizon" -onnettomuuden seurauksena komissio tarkasteli uudelleen nykyisiä jäsenvaltioiden offshore-lentotoiminnan turvallisuuspuitteita ja ehdotti uutta lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että maailman korkeimpia turvallisuus-, terveys- ja ympäristöstandardeja sovelletaan kaikkialla maassa. EU: ssa.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät tänään poliittiseen yhteisymmärrykseen komission lainsäädäntöehdotuksesta öljy- ja kaasutoimintojen turvallisuudesta EU: ssa. Euroopan parlamentin ja neuvoston odotetaan hyväksyvän virallisesti lainsäädännön tulevina kuukausina. Sovitun direktiivin pääkohdat ovat seuraavat:

Lisensointi. Direktiivillä otetaan käyttöön selkeät säännöt suuronnettomuuksien tehokkaasta ehkäisystä ja torjunnasta. Jäsenvaltioiden lupaviranomaisen on varmistettava, että vain toimijat, joilla on todistetut tekniset ja taloudelliset valmiudet offshore-toiminnan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi, saavat tutkia ja tuottaa öljyä ja kaasua EU: n vesillä. Yleisön osallistumisen odotetaan tapahtuvan ennen etsivien porakampanjoiden aloittamista aiemmin porattomilla alueilla.
Laitosten turvallisuudesta vastaavat riippumattomat kansalliset toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat laitosten ja alustojen turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja valmiusvalmiuksia koskevat säännökset ja niillä tehtävät toimet. Jos yritykset eivät noudata vähimmäisvaatimuksia, jäsenvaltiot toteuttavat täytäntöönpanotoimia ja / tai määräävät seuraamuksia. lopulta käyttäjien on lopetettava poraaminen tai tuotantotoiminta.
Pakollinen ennakko-hätäsuunnittelu. Yritysten on laadittava raportti asennuksensa suurista vaaroista, joka sisältää yksilöllisen riskinarvioinnin ja riskienhallintatoimenpiteet sekä hätätilanteiden suunnitelman ennen etsinnän tai tuotannon aloittamista. Nämä suunnitelmat on toimitettava kansallisille viranomaisille, jotka antavat eteenpäin.
Riippumattomat todentajat. Riippumattoman todentajan on todennettava käyttäjän esittämät tekniset ratkaisut ennen asennuksen käyttöönottoa ja säännöllisesti sen jälkeen.
Läpinäkyvyys. Kansalaisten saataville asetetaan vertailukelpoista tietoa alan suorituskyvyn standardeista ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toiminnasta. Tämä julkaistaan ​​heidän verkkosivuillaan. Ilmoittajien luottamuksellisuus suojataan. Jäsenvaltioissa rekisteröityjä lentotoiminnan harjoittajia pyydetään toimittamaan raportit suuronnettomuuksista, joihin he ovat osallistuneet ulkomailla, jotta keskeisiä turvallisuustunteja voidaan opiskella.
Hätätoimet. Yritykset laativat hätätilannesuunnitelmat laitoksen tai alustan riskiarviointien perusteella ja pitävät resursseja käytettävissä, jotta ne voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Myös jäsenvaltiot ottavat nämä suunnitelmat täysimääräisesti huomioon laatiessaan kansallisia pelastussuunnitelmia. Teollisuus ja kansalliset viranomaiset testaavat suunnitelmat säännöllisin väliajoin.
Velat. Öljy- ja kaasuyhtiöt ovat täysin vastuussa suojelluille merilajeille ja luontotyypeille aiheutuvista ympäristövahingoista. Vesialueille aiheutuvien vahinkojen vuoksi maantieteellinen alue laajennetaan kattamaan kaikki EU: n merivedet, mukaan lukien talousvyöhyke (noin 370 km rannikosta) ja mannerjalusta, jossa rannikkojäsenvaltiolla on lainkäyttövalta. Vesivahinkojen osalta nykyinen ympäristövastuuta koskeva EU: n oikeudellinen kehys on rajoitettu aluevesiin (noin 22 km merenrantaan).
EU: n offshore-viranomaisryhmä. Jäsenvaltioiden offshore-tarkastajat työskentelevät yhdessä varmistaakseen parhaiden käytäntöjen tehokkaan jakamisen ja myötävaikuttaen turvallisuusstandardien kehittämiseen ja parantamiseen.
Kansainvälinen. Komissio pyrkii kansainvälisten kumppaneidensa kanssa edistämään korkeimpien turvallisuusstandardien täytäntöönpanoa kaikkialla maailmassa. EU: ssa työskentelevien lentotoiminnan harjoittajien odotetaan osoittavan soveltavansa ulkomailla tapahtuvien suuronnettomuuksien ehkäisemiseen samoja periaatteita kuin EU: n toiminnassaan.

 

Mainos

Anna van Densky

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa