Tee € 1 lahjoitus EU Reporter Nowille

RSSympäristö

#CovenantofMayors: Kaupungit ilmastotoiminnan kärjessä

#CovenantofMayors: Kaupungit ilmastotoiminnan kärjessä

| Helmikuu 20, 2018

Euroopan pormestarit kokoontuvat Euroopan parlamenttiin Brysselissä torstaina (22 Helmikuu) keskustellakseen aloitteista ilmastonmuutoksen torjumiseksi paikallisella tasolla. Tänä vuonna tapahtuma merkitsee klubeille ja energialähteille tarkoitettujen kaupunginjohtajien liiton 10-vuosipäivää, joka on eurooppalainen aloite, joka yhdistää enemmän kuin 7,700-kaupunkeja Euroopassa ja sen ulkopuolella [...]

Continue Reading

Uusiutuva energia: EU: lla on kustannustehokas mahdollisuus käyttää enemmän #renewables

Uusiutuva energia: EU: lla on kustannustehokas mahdollisuus käyttää enemmän #renewables

| Helmikuu 19, 2018

Ilmastonmuutosta ja energia-asioista vastaava komissaari Miguel Arias Cañete ja kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) pääjohtaja Adnan Amin käynnistivät Brysselissä uuden raportin uusiutuvan energian näkymistä Euroopan unionissa 19-helmikuussa. Kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) valmistelemassa raportissa yksilöidään kustannustehokkaat uusiutuva energiavaihtoehdot kaikkialla [...]

Continue Reading

#ClimateMuutto: EU: n metsien käyttö hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

#ClimateMuutto: EU: n metsien käyttö hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

| Helmikuu 15, 2018

Metsät muodostavat tärkeän osan EU: n ekosysteemistä Metsillä on ratkaiseva merkitys ekosysteemimme ylläpitämisessä esimerkiksi ottamalla talteen ilmakehään hiilidioksidia, joka muuten edistäisi ilmaston lämpenemistä. EU pyrkii tekemään suunnitelmia siitä, että jokainen jäsenvaltio kompensoi metsien hävittämisestä aiheutuvia päästöjä. Parlamentti ja [...]

Continue Reading

EU: n leikkaaminen #GreenhouseGasEmissions: Kansalliset tavoitteet 2030: lle

EU: n leikkaaminen #GreenhouseGasEmissions: Kansalliset tavoitteet 2030: lle

| Helmikuu 14, 2018

Ponnisteluja koskevassa asetuksessa asetetaan kansalliset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, jotta EU voi täyttää Pariisin sopimuksen mukaiset sitoumuksensa. Mikä on pyyntiponnistuksen jakaminen? Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU: n johtajat hyväksyivät lokakuussa 2014in 2030-ilmasto- ja energiapuitteet, joihin sisältyy sitovia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi EU: ssa [...]

Continue Reading

Komission raportit maailmanlaajuisten sitoumusten edistymisestä #SustainableUrbanDevelopment -ohjelmassa

Komission raportit maailmanlaajuisten sitoumusten edistymisestä #SustainableUrbanDevelopment -ohjelmassa

Malesiassa järjestetyssä Maailman kaupunkifoorumissa 9-helmikuussa komissio arvioi, mitä EU ja sen kumppanit esittivät 15 kuukautta sitten. Näiden kolmen sitoumuksen aikana on saavutettu huomattavaa edistystä, koska ne on esitetty YK: n Habitat III -konferenssissa lokakuussa 2016, [...]

Continue Reading

#Uusi: MEP: t siirtävät lakia leikkaamaan #CO2Emissions ja rahasto

#Uusi: MEP: t siirtävät lakia leikkaamaan #CO2Emissions ja rahasto

Parlamentti antoi tiistaina (2 Helmikuu) säädöksen, jolla vahvistetaan EU: n päästöjä teollisuuden CO6-päästöistä, jotta ne voisivat aloittaa Pariisin ilmastosopimukset. Uusi EU-ministerineuvoston kanssa jo epävirallisesti sovittu laki kiihdyttää päästöoikeuksien poistamista EU: n päästökauppajärjestelmästä (ETS) "hiilimarkkinoista", [...]

Continue Reading

Euroopan parlamentti tarkistamaan EU: n lupamenettelyä # torjunta-aineille

Euroopan parlamentti tarkistamaan EU: n lupamenettelyä # torjunta-aineille

Kun glyfosaatin hyväksyntä uusittiin kymmenen vuoden ajan, EP: n jäsenet ovat tänään (6 helmikuuta) äänestäneet erityisen parlamentaarisen komitean perustamista Euroopan unionin torjunta-aineiden lupamenettelyn tarkistamiseksi. Erityiskomitean luonnostoluonnoksessa esitetään, että sen ensisijaisena tavoitteena olisi arvioida [...]

Continue Reading