Liity verkostomme!

Energiamarkkinat

Euroopan energiamarkkinoiden rakennetta on harkittava uudelleen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kymmenen eurooppalaisen organisaation (Fluence Energy GmBH, Gore Street Capital, Gresham House, MW Storage, Zenobé, AEPIBAL, BVES, Energy Storage Ireland, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ja Karslruhe Institute of Technology) toimitusjohtajat ja yritysjohtajat kokoontuvat allekirjoittamaan sopimuksen avoin kirje, jossa kehotetaan eurooppalaisia ​​päättäjiä ja yleistä mielipidettä harkitsemaan uudelleen Euroopan energiamarkkinoiden rakennetta vastauksena REPowerEU-suunnitelmaan.

Kirjeessä korostetaan erityisten poliittisten puitteiden ja tavoitteiden tarvetta, jotka nopeuttaisivat joustavuus- ja energian varastointitekniikoiden käyttöönottoa kohtuuhintaisten, luotettavien ja kestävien energiajärjestelmien turvaamiseksi eurooppalaisille kuluttajille. Kirjeessä korostetaan lisäksi, että nämä tekniikat ovat välttämättömiä, jotta voidaan vähentää Euroopan energiariippuvuutta tuontikaasusta, vastata kasvavaan sähkön kysyntään ja alentaa energian hintoja samalla kun mahdollistetaan vihreään siirtymiseen oikea-aikaisesti. 

Kirje:

REPowerEU-suunnitelmaa koskeva avoin kirje eurooppalaisille päättäjille ja tiedotusvälineille
Mannerosan nykyinen geopoliittinen tilanne yhdistettynä suureen riippuvuuteen tuontimaakaasusta, kasvavaan sähkön kysyntään ja sitä kautta kotitalouksien ja yritysten korkeampiin laskuihin luo kiireellisen tarpeen harkita uudelleen
Euroopan energiajärjestelmien rakennetta.


Euroopan komission toukokuussa julkaiseman REPowerEU-suunnitelman1 tavoitteena on lisätä energian toimitusvarmuutta rakentamalla ja liittämällä verkkoon enemmän uusiutuvaa tuotantoa. Jotta tämä suunnitelma onnistuisi, siihen on kuitenkin liitettävä riittävät tavoitteet ja poliittiset puitteet energian varastoinnin ja muiden joustotekniikoiden käyttöönotolle. Ne ovat välttämättömiä uusiutuvien energialähteiden turvallisen ja tehokkaan liittämisen mahdollistamiseksi sähköverkkoon, ja nyt on aika tunnustaa ne eurooppalaisen energiasiirtymän pilareina.
Tämän kirjeen allekirjoittajat, organisaatiot, joilla on vuosikymmenien kokemus globaalien ja eurooppalaisten energiamarkkinoiden luomisesta ja tukemisesta, pitävät tervetulleina REPowerEU-suunnitelmaa, sen kunnianhimoisia uusiutuvan energian tavoitteita ja energian varastoinnin roolin tunnustamista kestävän ja luotettavan energian toimittamisessa.

Samanaikaisesti uskomme, että uusiutuvien energialähteiden nopeutetun lyhyen aikavälin käyttöönoton onnistumiseksi Euroopassa on otettava nopeasti käyttöön hyväksi havaittuja ja skaalautuvia teknologioita verkon joustavuuden lisäämiseksi ja uusiutuvien energiantuotannon turvallisen ja tehokkaan integroinnin mahdollistamiseksi. Tätä tarkoitusta varten akkupohjainen energian varastointi on nopeasti käyttöön otettava, kustannustehokas ja vähäpäästöinen ratkaisu, josta voi tulla nykyaikaisten, kestävien ja hiilidioksidittomien energiajärjestelmien selkäranka. Muut tekniikat, kuten kysyntäpuolen reagointi, pumpattujen vesivoimaloiden olemassa olevan varastointipotentiaalin parempi hyödyntäminen
ja muut energian varastointitekniikat sekä kansallisten sähkömarkkinoiden yhteenliitettävyys ovat kaikki kriittisiä eurooppalaisen energian siirtymisen mahdollistamiseksi.

Ainutlaatuisten ominaisuuksiensa – reagointinopeus, joustavuus ja luotettavuus – ansiosta akkupohjainen energian varastointi ja muut nopeasti toimivat tekniikat ovat täydellisessä asemassa vähentämään yritysten ja kotitalouksien sähkön kokonaiskustannuksia monin tavoin. Akkupohjainen energian varastointi voi parantaa verkon vakautta ja helpottaa lähetyksen ruuhkautumista
uusiutuvan energian rajoituksia ja siihen liittyviä merkittäviä kustannuksia. Se voi tarjota kapasiteettia ja lisäpalveluita, jotka tasapainottavat kysynnän ja tarjonnan, usein tehokkaampia ja halvempia kuin muut tekniikat. Se voi myös rajoittaa hintojen vaihtelua ja siten sähkön kokonaiskustannuksia energian tukkumarkkinoilla energian arbitraasin avulla.

Mainos

Useilla markkinoilla ympäri maailmaa energian varastointitekniikat ovat osoittaneet kykynsä korvata lämpövoimaloita taloudellisempana ja vähähiilisempänä tapana tarjota turvallisempi energian toimitus huippukysynnän ja vähäisen uusiutuvan tuotannon aikoina. Mutta vaikka meillä on pääsy tähän käyttöönottovalmiin ja kustannustehokkaaseen teknologiaan, jatkamme sitä
luottaa korkeapäästöiseen maakaasuun perustuvaan tuotantoon, kun taas Euroopan laajuisia tavoitteita, jotka strategisesti laajentaisivat energian varastointihankkeita, ei ole vielä kehitetty ja sisällytettävä lainsäädäntöön. Vuonna 2021 kapasiteettimarkkinahuutokaupat eri puolilla Eurooppaa myönsivät noin 2.4 GW sopimuksia energian varastointiin, mutta useat tutkimukset ennustavat sen lisäävän turvallisuutta ja luotettavuutta
mantereen energiajärjestelmistä tarvitsemme jopa 200 GW energian varastointia vuoteen 2030 mennessä.

Myös energiamarkkinoiden rakenteeseen ja muotoiluun tarvitaan lisämuutoksia REPowerEU:n tavoitteiden mahdollistamiseksi.

1Euroopan komission REPowerEU-suunnitelma julkistettiin ensimmäisen kerran maaliskuussa ja julkaistiin 18. toukokuuta. Se sisältää uusiutuvista lähteistä tuotetun energian tavoitteen nostamisen 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kun se viime vuoden tavoitteista oli 40 prosenttia. Tämä nostaisi Euroopan uusiutuvan energian tuotannon 1,236 2030 GW:iin vuoteen 320 mennessä, mukaan lukien 2025 GW aurinkoenergian asentaminen vuoteen XNUMX mennessä.

Manuel Perez Dubuc, Fluence Energy GmbH:n toimitusjohtaja
Alex O'Cinneide, toimitusjohtaja Gore Street Capital
Ben Guest, toimitusjohtaja Gresham House - New Energy Division
Wilfred Karl, MW Storagen toimitusjohtaja
James Basden, yksi perustajista ja johtaja Zenobē
Luis Marquina de Soto, Espanjan energiavarastoyhdistyksen puheenjohtaja Asociación Empresarial de Pilas y Baterías y Almacenamiento
Urban Windelen, toiminnanjohtaja Bundesverband Energiespeicher Systeme eV - Energian varastointijärjestelmäliitto - Saksa
Bobby Smith, Energy Storage Irelandin johtaja Energy Storage Ireland
Dr. Matthias Vetter, sähköenergian varastointiosaston johtaja
Fraunhoferin aurinkoenergiajärjestelmien instituutti
Prof. Dr. Stefano Passerini Karlsruhen teknillinen instituutti

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa