Liity verkostomme!

Sähkö yhteenliitettävyys

Komissio hyväksyy Kreikan kahden sähkötoimenpiteen jatkamisen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti kahden Kreikan toimenpiteen, joustomekanismin ja keskeytettävyysjärjestelmän, jatkamisen rajoitetuksi ajaksi tukemaan siirtymistä uuteen sähkömarkkinamalliin. Joustavuusmekanismin mukaisesti, jonka komissio alun perin hyväksyi 30. heinäkuuta 2018 (SA 50152), joustavat voimakapasiteetin tarjoajat, kuten kaasuvoimalat, joustavat vesivoimalaitokset ja kysynnän vastausoperaattorit, voivat saada maksun siitä, että he ovat käytettävissä sähkön tuottamiseen tai kysyntään vastaavien operaattoreiden ollessa valmiita vähentämään sähkönkulutustaan.

Tämä joustavuus kapasiteetissa antaa Kreikan siirtoverkonhaltijalle mahdollisuuden selviytyä sähköntuotannon ja kulutuksen vaihteluista. Komissio alun perin 07. helmikuuta 2018 hyväksymässä keskeytysjärjestelmässä (SA 48780) Kreikka korvaa suurille energiankuluttajille suostumuksensa irtisanoutumiseen verkosta vapaaehtoisesti, kun sähkön toimitusvarmuus on vaarassa, kuten tapahtui esimerkiksi kaasukriisi kylmänä talvena joulukuussa 2016 / tammikuussa 2017.

Kreikka ilmoitti komissiolle aikomuksestaan ​​jatkaa joustomekanismia maaliskuuhun 2021 ja keskeytettävyysjärjestelmää syyskuuhun 2021 asti. Komissio arvioi kaksi toimenpidettä Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle 2014–2020.

Komissio katsoi, että näiden kahden toimenpiteen jatkaminen on välttämätöntä rajoitetuksi ajaksi Kreikan sähkömarkkinoilla käynnissä olevien uudistusten vuoksi. Se totesi myös, että tuki on oikeasuhteista, koska edunsaajien palkkiot vahvistetaan kilpailuhuutokaupan avulla ja siten vältetään liialliset korvaukset. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteet EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, julkinen diaariin, numerot SA.56102 ja SA.56103.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Sähkö yhteenliitettävyys

Komissio hyväksyy Kreikan toimenpiteet PPC: n kilpailijoiden sähkön saatavuuden lisäämiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tehnyt EU: n kilpailusääntöjen nojalla oikeudellisesti sitoviksi Kreikan ehdottamat toimenpiteet, jotka mahdollistavat sen, että Kreikan valtion omistaman sähkön vakiintuneen valtion Power Corporationin (PPC) kilpailijat voivat ostaa enemmän sähköä pidemmällä aikavälillä. Kreikka toimitti nämä toimenpiteet poistaakseen vääristymän, joka johtui PPC: n yksinomaisesta pääsystä ruskohiilellä tuotetulle energialle, jonka komissio ja unionin tuomioistuimet olivat todenneet luovan epätasa-arvoiset mahdollisuudet Kreikan sähkömarkkinoille. Ehdotetut korjaustoimenpiteet raukeavat, kun nykyiset ruskohiililaitokset lakkaavat toimimasta kaupallisesti (mitä odotetaan tällä hetkellä vuoteen 2023 mennessä) tai viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Sen maaliskuuta 2008 tehty päätöskomissio totesi, että Kreikka oli rikkonut kilpailusääntöjä antamalla PPC: lle etuoikeutetut ruskohiilen käyttöoikeudet. Komissio kehotti Kreikkaa ehdottamaan toimenpiteitä rikkomisen kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi. Sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tehtyjen valitusten ja aikaisempien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvien vaikeuksien vuoksi tällaisia ​​korjaavia toimenpiteitä ei ole toteutettu toistaiseksi. Kreikka toimitti 1. syyskuuta 2021 muutetun version korjaustoimenpiteistä.

Komissio on tullut siihen tulokseen, että ehdotetuilla toimenpiteillä puututaan täysin komission vuoden 2008 päätöksessä havaitsemaan rikkomukseen, kun otetaan huomioon Kreikan suunnitelma poistaa käytöstä kaikki nykyinen ruskohiilellä tuotettu tuotanto vuoteen 2023 mennessä Kreikan ja EU: n ympäristötavoitteiden mukaisesti. Kilpailupolitiikasta vastaava johtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Päätös ja Kreikan ehdottamat toimenpiteet mahdollistavat PPC: n kilpailijoiden suojautumisen paremmin hintavaihtelulta, mikä on elintärkeää niiden kilpailulle sähkön vähittäismarkkinoilla. tarjota kuluttajille vakaita hintoja. Toimenpiteet toimivat käsi kädessä Kreikan suunnitelman kanssa poistaa käytöstä erittäin saastuttavat ruskohiilivoimalaitoksensa estämällä näiden laitosten käyttöä täysin Euroopan vihreän sopimuksen ja EU: n ilmastotavoitteiden mukaisesti. ”

Täydellinen lehdistötiedote on saatavana verkossa.

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Sähkö yhteenliitettävyys

Komissio hyväksyy Ranskan 30.5 miljardin euron järjestelmän uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tuotannon tukemiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti ranskalaisen tukijärjestelmän uusiutuvan sähköntuotannon tukemiseksi. Toimenpide auttaa Ranskaa saavuttamaan uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa vääristämättä kilpailua tarpeettomasti, ja se edistää Euroopan tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraaliisuus vuoteen 2050 mennessä.

Kilpailupolitiikasta vastaava varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager totesi: "Tämä avustustoimenpide stimuloi tärkeimpien uusiutuvien energialähteiden kehitystä ja tukee siirtymistä ympäristön kannalta kestävään energiansaantiin EU: n vihreän kaupan tavoitteiden mukaisesti. Edunsaajien valinta tarjouskilpailulla varmistaa parhaan vastineen veronmaksajien rahoille säilyttäen kilpailun Ranskan energiamarkkinoilla. ” 

Ranskan järjestelmä

Ranska ilmoitti komissiolle aikomuksestaan ​​ottaa käyttöön uusi järjestelmä uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön tukemiseksi, nimittäin aurinko-, maatuuli- ja vesivoimaloiden maalla toimiville toimijoille. Järjestelmä myöntää tukea näille operaattoreille, jotka on myönnetty kilpailuttamalla. Toimenpide sisältää erityisesti seitsemän tarjouskilpailua yhteensä 34 GW: n uusiutuvien energialähteiden kapasiteetista, joka järjestetään vuosina 2021--2026: (i) aurinko maan päällä, (ii) aurinko rakennuksissa, (iii) maalla tuuli, (iv) vesivoimalaitokset, (v) innovatiivinen aurinko, (vi) oma kulutus ja (vii) teknologianeutraali tarjous. Tuki annetaan palkkiona sähkömarkkinahinnan lisäksi. Toimenpiteen alustava kokonaisbudjetti on noin 30.5 miljardia euroa. Järjestelmä on avoinna vuoteen 2026 saakka, ja tukea voidaan maksaa enintään 20 vuoden ajan sen jälkeen, kun uusi uusiutuva energialaitos on kytketty verkkoon.

Mainos

Komission arvio

Komissio arvioi toimenpidettä EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti 2014 suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energian.

Komissio katsoi, että tuki on välttämätöntä uusiutuvien energialähteiden kehittämiseksi edelleen Ranskan ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Sillä on myös kannustava vaikutus, koska hankkeita ei muuten toteutettaisi ilman julkista tukea. Lisäksi tuki on oikeasuhteista ja rajoitettu välttämättömään vähimmäismäärään, koska tuen taso määritetään tarjouskilpailujen avulla. Lisäksi komissio totesi, että toimenpiteen myönteiset vaikutukset, erityisesti myönteiset ympäristövaikutukset, ovat suuremmat kuin mahdolliset kielteiset vaikutukset kilpailun vääristyminä. Lopuksi Ranska sitoutui myös toteuttamaan jälkikäteen arviointi uusiutuvien energialähteiden järjestelmän ominaisuuksien ja toteutuksen arvioimiseksi.

Mainos

Tämän perusteella komissio päätteli, että Ranskan järjestelmä on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen, koska se helpottaa uusiutuvan sähkön tuotannon kehittämistä eri tekniikoista Ranskassa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan vihreä sopimus vääristämättä kilpailua.

Tausta

Komission vuosi 2014 Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia sallia jäsenvaltioiden tukea tietyin ehdoin sähkön tuotantoa uusiutuvista energialähteistä. Näiden sääntöjen tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita saavuttamaan EU: n kunnianhimoiset energia- ja ilmastotavoitteet mahdollisimman pienellä kustannuksella veronmaksajille ja ilman kohtuutonta kilpailun vääristymistä sisämarkkinoilla.

- Uusiutuvan energian direktiivi vuonna 2018 asetettiin EU: n laajuinen sitova uusiutuvan energian tavoite, joka on 32 prosenttia vuoteen 2030 mennessä Eurooppalainen vihreän kaupan tiedonanto Vuonna 2019 komissio vahvisti ilmastotavoitteitaan asettamalla tavoitteeksi kasvihuonekaasupäästöjen puuttumisen vuonna 2050. Äskettäin hyväksytty Euroopan ilmastolaki, joka vahvistaa vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen ja ottaa käyttöön välitavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, on perusta "kunnossa vuoteen 55' komission 14. heinäkuuta 2021 hyväksymät lainsäädäntöehdotukset. Näistä ehdotuksista komissio on esittänyt muutos uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin, jossa asetetaan korkeampi tavoite tuottaa 40 prosenttia EU: n energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2030 mennessä.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä on saatavilla tunnuksella SA.50272 vuonna valtiontukirekisteri komissiolle kilpailu verkkosivuilla, kun luottamuksellisuusasiat on ratkaistu. Uudet julkaisut valtiontukipäätöksistä Internetissä ja virallisessa lehdessä on lueteltu Kilpailun viikoittaiset e-uutiset.

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading

Sähkö yhteenliitettävyys

Uusiutuvien energialähteiden tai sähkön hinnannousun kehitys

Julkaistu

on

Vuosien 2021 ja 2030 välillä energiantuotannon kustannukset nousevat 61%, jos Puola todella noudattaa hallituksen Puolan vuoteen 2040 liittyvää energiapolitiikkaa (PEP2040). Instratin kehittämä vaihtoehtoinen skenaario voi vähentää kustannuksia 31-50 prosenttia PEP2040: een verrattuna. Uusiutuvien energialähteiden kehittämisen tavoitteen lisääminen Puolassa on jokaisen kotitalouden ja yrityksen etu. Muuten se johtaa sähkön hinnan rajuun nousuun, kertoo raportin toinen kirjoittaja Adrianna Wrona.

Joulukuussa 2020 EU: n jäsenvaltiot sopivat korottavansa kansallisia tavoitteita uusiutuvien energialähteiden osuudelle taloudessa ja mukauttamaan ne päivitettyyn tavoitteeseen vähentää päästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 1990). "Fit for 55" -neuvottelujen edessä Puola näyttää ryhtyvän törmäyskurssiin ehdottamalla uusiutuvien energialähteiden tavoitetta PEP2040: ssä - melkein puolet odotetusta EU: n keskiarvosta.

Instrat Foundation -säätiön uusi mallinnus osoittaa, että voimme saavuttaa 44 GW: n maalla tuulen kapasiteetin, 31 GW: n merituulivoiman tuulen kapasiteetin ja katolle ja maahan asennetun PV: n noin 79 GW, kun otetaan huomioon tiukat kriteerit sijainnille ja nopeudelle uusien kasvien kehittäminen. Tänään julkaistu raportti osoittaa, että vuoteen 70 mennessä on mahdollista saavuttaa yli 2030 prosentin osuus uusiutuvista energialähteistä sähköntuotannossa, kun taas PEP2040 julistaa epärealistisen 32 prosentin arvon.

Olettaen, että Instratin ehdottama uusiutuvien energialähteiden kehitysskenaario toteutetaan, Puola saavuttaisi 65 prosentin vähennyksen hiilidioksidipäästöissä vuonna 2 energiasektorilla vuoteen 2030 verrattuna - Uusiutuvien energialähteiden potentiaali maassamme on riittävä EU: n 2015 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja lähes hiilidioksidipäästöt kokonaan kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Valitettavasti tämän näemme - maalla tuulienergian kehityksen estämisen, lain epävakauttamisen ja tukimekanismien äkillisten muutosten muodossa. Kansallista uusiutuvaa energiaa koskevaa tavoitetta olisi nostettava merkittävästi, ja kansallisen lain on tuettava sen saavuttamista - kommentoi analyysin tekijä Paweł Czyżak.

Mainos

Instratin ehdottama voimarakenne mahdollistaa sähköjärjestelmän tasapainottamisen vuotuisen huippukuormituksen aikana ilman tuuli- ja aurinkotuotantoa eikä rajat ylittäviä yhteyksiä. PEP2040-skenaariossa tämä on kuitenkin mahdollista vain toteuttamalla ydinvoimaohjelma ajoissa, mikä on jo huomattavasti viivästynyt. - Kotimaisten voimalaitosten peräkkäiset seisokit ja epäonnistumiset osoittavat, että Puolan sähköntoimituksen vakaus ei välttämättä ole enää tae. Kansallisen energiaturvallisuuden varmistamiseksi meidän on panostettava tekniikoihin, jotka voidaan rakentaa välittömästi - kuten tuulimyllyt, aurinkosähköasennukset, paristot - luetellaan Paweł Czyżak.

Uusiutuvien energialähteiden roolin kieltäminen sähköntuotannossa ei vain herätä epäilyksiä energiavarmuudesta, vaan myös uhkaa Puolan talouden kilpailukykyä ja tekee meistä riippuvaisia ​​energian tuonnista. Joten mitä pitäisi tehdä? - On välttämätöntä muun muassa vapauttaa maalla sijaitsevien tuulipuistojen kehitys, toteuttaa merituulipuistot ajoissa, lykätä muutoksia prosumerien energiaselvitysjärjestelmään, luoda kannustinjärjestelmä energian varastoinnin kehittämiselle, hyväksyä vetystrategia , lisätä verkkojen nykyaikaistamisen rahoitusta ja ennen kaikkea julistaa kunnianhimoinen uusiutuvien energialähteiden tavoite EU: n päätöslauselmien mukaisesti - toteaa Adrianna Wrona.

Ottaa yhteyttä:

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa