Liity verkostomme!

Luonnon monimuotoisuus

Euroopan aika: Kuinka ei tuhlata sitä?

Julkaistu

on

Se on historiallinen hetki Euroopalle. Näin Euroopan komissio nimitti luettelon ehdotetuista toimenpiteistä Euroopan unionin talouden palauttamiseksi ennätykselliselle 750 miljardille eurolle, josta 500 miljardia myönnettiin ilmaiseksi avustuksina ja vielä 250 miljardia lainoina. EU: n jäsenvaltioiden tulisi hyväksyä Euroopan komission suunnitelma "myötävaikuttaa uuden sukupolven parempaan tulevaisuuteen".

Euroopan komission päällikön Ursula von der Leyenin mukaan "Suunnitelman tehokas hyväksyminen on selvä merkki Euroopan yhtenäisyydestä, yhteisvastuullisuudestamme ja yhteisistä painopisteistä". Merkittävä osa elvytystoimenpiteistä on tarkoitettu toteuttamaan "Green Deal", vaiheittainen siirtyminen EU: n maiden ilmastoneutraalisuuteen. Noin 20 miljardia euroa osoitetaan nykyisen InvestEU-ohjelman yhteisrahoitukseen, jonka tavoitteena on tukea kestävän energiateknologian kehittämistä, mukaan lukien hiilen talteenotto- ja varastointihankkeet.

Yksi alan lupaavimmista hankkeista toteutetaan parhaillaan Alankomaissa Rein-Meuse-suistossa, joka on ratkaisevan tärkeä Euroopan ja kansainväliselle merenkululle. Smart Delta Resources -konsortio on käynnistänyt kampanjan arvioidakseen kaikkia hiilen talteenotto- ja varastointijärjestelmien rakentamisen näkökohtia niiden myöhempää käyttöä varten. Konsortion on suunniteltu keräävän miljoona hiilidioksiditonnia vuodessa vuodesta 1 lähtien. Kasvua tapahtuu 2023 miljoonaan tonniin vuonna 6.5, mikä vähentää alueen päästöjen kokonaismäärää 2030 prosentilla.

Yksi konsortion jäsenistä on Zeelandin jalostamo (TOTALin ja LUKOILin yhteisyritys, joka toimii Euroopan suurimman integroidun jalostamon Total Antwerpenin jalostamon kanssa). Tämä hollantilainen tehdas on yksi teollisuuden johtajista ilmastoneutraaliuden suhteen. Digitaalinen optimointijärjestelmä keskitisleiden (mukaan lukien meriliikenteessä käytettävä polttoaine, joka täyttää äskettäin voimaan tulleet IMO 2020: n tiukat vaatimukset) sekä äskettäin päivitetyn ja yhden Euroopan suurimmista hydrokrakkauslaitoksista. tehdas.

LUKOILin strategisesta kehittämisestä vastaavan varatoimitusjohtaja Leonid Fedunin mukaan yritys on eurooppalainen ja tuntee näin ollen velvollisuuden noudattaa nykyisiä suuntauksia, mukaan lukien ilmastosuuntaukset, jotka määrittelevät nykyään markkinat.

Samaan aikaan Fedunin mukaan ilmastoneutraalisuus Euroopassa saavutetaan vasta vuoteen 2065 mennessä, ja sen saavuttamiseksi on tärkeää, että Pariisin sopimuksen kaikkien osapuolten lainsäädännölliset lähestymistavat yhdenmukaistetaan maailmanlaajuisesti.

Euroopan komission ehdottamista toimenpiteistä jäsenvaltioiden talouksien tukemiseksi voi tulla merkittävä askel tällä tiellä, koska sen ensimmäinen vaihe on kunkin jäsenvaltion energia-alan ja talouden tervehdyttämissuunnitelmien kehittäminen ja sisäinen koordinointi.

Olemassa olevien läpimurtohankkeiden käyttäminen ilmastoneutraalisuuden alalla parhaimpana teollisuuskäytäntönä koko alueella voi auttaa lyhentämään tukitoimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavaa aikaa sekä tulla välineeksi vuoropuhelulle ylikansallisissa organisaatioissa ja kansainvälisissä sopimuksissa, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa. .

Luonnon monimuotoisuus

#Biodiversiteetin säilyttäminen - EU: n politiikka

Julkaistu

on

Miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto maailmanlaajuisesti. Ota selvää, mitä EU tekee biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Melkein kuollut Iberian ilves, Lynx pardinus, seisoo kalliollaLähes kuollut Iberian ilves

Uhanalaisten lajien säilyttämiseksi EU haluaa parantaa ja säilyttää biologista monimuotoisuutta mantereella.

Tammikuussa, Parlamentti vaatii kunnianhimoista biologista monimuotoisuutta EU: ssa 2030 Strategia biologisen monimuotoisuuden häviämisen tärkeimpien syiden torjumiseksi ja asetettava oikeudellisesti sitovat tavoitteet, mukaan lukien vähintään 30 prosentin luonnonsuojelualueiden ja 10 prosentin biologiselle monimuotoisuudelle osoitetun pitkän aikavälin talousarvion säilyttäminen

Vastauksena siihen ja osana vihreää sopimusta Euroopan komissio esitteli uuden vuoden 2030 strategian toukokuussa 2020.

EP: n puheenjohtaja Pascal Canfin, parlamentin ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, ilmaisi tyytyväisyytensä sitoumukseen vähentää torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla ja 25 prosentista maataloustuotteista luonnonmukaisiksi vuoteen 2030 mennessä sekä 30 prosentin säästötavoitteeseen, mutta sanoi, että strategiat on muutettava EU: n lainsäädäntö ja pannaan täytäntöön.

Lue lisää biologisen monimuotoisuuden merkityksestä.

Mitä on tehty biologisen monimuotoisuuden ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi Euroopassa?

EU: n toimet biologisen monimuotoisuuden parantamiseksi jatkuvat EU: n puitteissa Biologista monimuotoisuutta koskeva strategia 2020, joka otettiin käyttöön vuonna 2010.

EU: n vuoden 2020 biologista monimuotoisuutta koskeva strategia

  • Lintudirektiivi Tavoitteena on suojella kaikkia EU: ssa luonnossa esiintyviä 500 luonnonvaraista lintulajia
  • Luontodirektiivi varmistaa laajan valikoiman harvinaisia, uhanalaisia ​​tai endeemisiä eläin- ja kasvilajeja, mukaan lukien noin 200 harvinaista ja tyypillistä luontotyyppiä
  • Natura 2000 on maailman suurin suojelualueiden verkosto, jossa on harvinaisia ​​ja uhanalaisia ​​lajeja sekä harvinaisia ​​luontotyyppejä.
  • - EU: n pölyttäjien aloite Tavoitteena on puuttua pölyttäjien vähenemiseen EU: ssa ja myötävaikuttaa maailmanlaajuisiin suojelutoimiin keskittymällä taantuman tuntemuksen parantamiseen, syiden torjumiseen ja tietoisuuden lisäämiseen

Lisäksi, European Life -ohjelma toi esimerkiksi Iberian Lynxin ja bulgarialaisen pikkuhiljan takaisin melkein sukupuuttoon.

Tutustu uhanalaisiin lajeihin Euroopassa.

Vuoden 2020 strategian lopullinen arviointi on vielä kesken, mutta väliarviointi, parlamentin hyväksymäTavoitteena oli suojella lajeja ja luontotyyppejä, ylläpitää ja palauttaa ekosysteemejä ja tehdä meristä terveellisempiä, mutta niiden oli nopeuduttava.

Tavoite vieraiden lajien hyökkäyksen torjumiseksi oli hyvällä tasolla. Maatalouden ja metsätalouden osuus biologisen monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja lisäämisessä ei sitä vastoin ole edistynyt juurikaan.

Euroopan suojelualueiden Natura 2000 -verkosto on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenen aikana ja kattaa nyt yli 18% EU: n maa-alasta.

Vuosina 2008--2018 merellinen Natura 2000 -verkosto kasvoi yli nelinkertaiseksi ja kattoi 360,000 2 kmXNUMX. Monien lintulajien populaatio on lisääntynyt, ja monien muiden lajien ja elinympäristöjen tila on parantunut merkittävästi.

Menestyksistään huolimatta näiden aloitteiden laajuus ei riitä kompensoimaan negatiivista kehitystä. Biologisen monimuotoisuuden häviämisen pääasialliset tekijät - elinympäristön häviäminen ja huonontuminen, saastuminen, ilmastonmuutos ja vieraslajiset vieraslajit - ovat edelleen olemassa, ja monet niistä ovat lisääntymässä, mikä vaatii paljon enemmän ponnisteluja.

EU: n vuoden 2030 biologista monimuotoisuutta koskeva strategia

Tärkeä osa komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vihreän sopimuksen sitoumuksia komissio käynnisti Biologista monimuotoisuutta koskeva strategia 2030, kulkea käsi kädessä Maatilahaarista strategia.

Seuraavien 10 vuoden aikana EU keskittyy EU: n laajuiseen maalla ja merellä sijaitsevien suojelualueiden verkostoon, konkreettisiin sitoumuksiin heikentyneiden järjestelmien palauttamiseksi, muutoksen mahdollistamiseksi tekemällä toimenpiteistä toimivia ja sitovia ja ottamalla johtoaseman biologisen monimuotoisuuden torjunnassa globaalilla tasolla.

Uusi strategia, jossa hahmotellaan EU: n tavoitteet vuoden 2020 jälkeiselle maailmanlaajuiselle biologisen monimuotoisuuden kehykselle, oli tarkoitus hyväksyä lokakuussa 15 pidetyssä 2020. biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksessa Kiinassa, joka on lykätty.

Hyväksyttyään komissio aikoo tehdä konkreettisia ehdotuksia vuoteen 2021 mennessä.

Continue Reading

Luonnon monimuotoisuus

Tietämyksen yhdistäminen alueellisiin toimiin kohti kestävää biotaloutta Euroopalle

Julkaistu

on

Uraauurtavat alueet Espanjassa, Suomessa ja Saksassa ottavat johtoaseman kestävän kehityksen edistämisessä ja taloutemme hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä käynnistämällä uuden eurooppalaisen bioalueiden rahoitusvälineen.

Bioregions Facility yhdistää ennakoivia alueita kaikkialla Euroopassa työskentelemään yhdessä avatakseen alueelliset potentiaalinsa kansainvälisen metsäkierron biotaloutta koskevan vaihdon avulla. Tässä aloitteessa, jota koordinoi Euroopan metsäinstituutti (EFI), kolme pioneerialuetta ovat Baskimaa (Espanja), Pohjois-Karjala (Suomi) ja Nordrhein-Westfalen (Saksa).

Bioregions-rahoituslaitos käynnistyy 9. maaliskuuta pidettävässä käynnistystapahtumassa, joka pidetään Bilbaossa, Espanjassa. Sen avaa Baskimaan hallituksen presidentti Iñigo Urkullu. EFI: n johtaja Marc Palahí sekä korkean tason edustajat Euroopan unionista ja kolmesta edelläkävijäalueesta tulevat johtamaan puhujia liiketoiminnan, rahoituksen ja tutkimuksen aloilta.

Biotalouden ja elintarvikejärjestelmien yksikön päällikkö Peter Wehrheim edustaa Euroopan komission tutkimuksen ja innovaatioiden pääosastoa, kun taas biopohjaisen teollisuuden yhteisyrityksen (BBI JU) johtaja Philippe Mengal puhuu julkisen ja yksityisen sektorin biotalouden kumppanuuksista. . Euroopan investointipankin metsäsektorin ja maaseudun kehittämisen asiantuntija Adrian Enache keskustelee kiertotalouteen sijoittamisesta ja Green Angel Syndicateen toimitusjohtaja Nick Lyth esittelee sijoittajan näkökulman biotalouteen. Euroopan alueiden komitean luonnonvaratoimikunnan (NAT) puheenjohtaja Ulrika Landergren puhuu alueiden roolista kiertävän biotalouden saavuttamisessa.

Tapahtuma on lähtökohta käytännön toiminnan ja yhteistyön käynnistämiselle siirtymisessä kohti metsäpohjaista pyöreää biotaloutta. Vaihtoehtoja korkean hiilidioksidin, energiaintensiivisille ja uusiutumattomille tuotteille, kuten muoveille, betonille tai teräkselle, tarvitaan kiireellisesti ilmaston kriisin aikana, jossa hallintoon kohdistuu yhä enemmän paineita saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet ja löytää todellisia ratkaisuja hiilen neutraalisuuteen.

Ekosysteemien ja biomassan älykäs, tehokas ja kestävä käyttö voi tuottaa biomateriaaleja, tuotteita ja palveluita, jotka voivat korvata hiiliriippuvuuden, mutta niiden on oltava merkityksellisiä paikallisissa tilanteissa. Tällaisia ​​alueellisia eroja ovat luonnolliset ekosysteemit, metsien ja muiden biovarojen saatavuus sekä olemassa olevat teknologiset ja sosioekonomiset olosuhteet. Menestyäkseen ja laajentaakseen alueellisten toimien olisi kuitenkin perustuttava kansainväliseen yhteistyöhön yhteisessä eurooppalaisessa visiossa, jota bioregionit tarjoavat.

Käynnistystapahtuman jälkeen ehdotuspyyntö on avoin muille alueille, ja useat muut alueet ovat jo kiinnostuneita siitä, jotkut lähettävät edustajia käynnistystapahtumaan oppimaan lisää.

"Alueet tarjoavat ensimmäisen tarkoituksenmukaisen asteikon, jolla yhdistetään kaikki asiaankuuluvat toimijat, maaseutu- ja kaupunkialueiden, alkutuottajat ja teollisuus, innovaatiokeskukset ja poliittiset instituutiot", kommentoi EFI: n johtaja Marc Palahí. ”Kaikkia niitä tarvitaan onnistuneeseen ja kestävään biotalouteen. Siksi alueet ovat avaintekijöitä biotalouden potentiaalin vapauttamiseksi, ja olen iloinen, että EFI käynnistää tämän aloitteen, jolla tuetaan alueiden välistä tieteelliseen tietoon perustuvaa yhteistyötä biotalouden toteuttamiseksi Euroopassa. "

Käynnistystapahtumaa seuraa operatiivinen päivä, jolloin kolme pioneerialuetta aloittavat yhteisten strategioiden ja toimintasuunnitelmien suunnittelun, valmiuksien kehittämisen, kumppanuuden ja kokemusten vaihdon.

Bioregions Facility -tapahtuma järjestetään 9. maaliskuuta 2020 Palacio Euskadunassa, Bilbaossa, Espanjassa.

Lisätietoja

Lehdistötiedote (PDF - EN)

Nota de prensa (PDF - ES)

https://efi.int/bioregionsfacilitylaunch2020

Continue Reading

Luonnon monimuotoisuus

# Monimuotoisuuden menetys: Mikä sitä aiheuttaa ja miksi se on huolestuttava?

Julkaistu

on

Kaunis metsäbluebellimetsä keväällä.© Shutterstock.com/Simon Bratt

Kasvi- ja eläinlajit katoavat yhä nopeammin ihmisen toiminnan takia. Mitkä ovat syyt ja miksi biologisella monimuotoisuudella on merkitystä?

Biologinen monimuotoisuus tai kaikkien planeettamme elävien asioiden monimuotoisuus on vähentynyt huolestuttavalla nopeudella viime vuosina lähinnä ihmisen toiminnan, kuten maankäytön muutosten, pilaantumisen ja ilmastonmuutos.

Euroopan parlamentin jäsenet vaativat 16. tammikuuta oikeudellisesti sitovat tavoitteet biologisen monimuotoisuuden häviämisen lopettamiseksi sovitaan YK: n biologista monimuotoisuutta käsittelevässä konferenssissa (COP15) Kiinassa lokakuussa. Konferenssi kokoaa osapuolet vuodelle 1993 YK: n biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus päättää vuoden 2020 jälkeisestä strategiasta. Parlamentti haluaa EU: n johtavan aseman varmistamalla, että 30 prosenttia EU: n pinta-alasta koostuu luonnonalueista vuoteen 2030 mennessä, ja ottamalla biologinen monimuotoisuus huomioon kaikissa EU: n politiikoissa.

Mikä on biologinen monimuotoisuus?

Biologinen monimuotoisuus on perinteisesti määritelty maapallon elämän monimuotoisuudeksi kaikissa muodoissaan. Se käsittää lajien lukumäärän, niiden geneettisen vaihtelun ja näiden elämämuotojen vuorovaikutuksen monimutkaisissa ekosysteemeissä.

Jonkin sisällä YK: n raportti julkaistiin vuonna 2019, tutkijat varoittivat, että miljoona lajia - arviolta kahdeksasta miljoonasta - uhkaa sukupuutto, monet vuosikymmenien kuluessa. Jotkut tutkijat katsovat jopa, että olemme keskellä maapallon historian kuudetta massasammutustapahtumaa. Aikaisemmin tunnetut massasammutukset hävittivät 60-95% kaikista lajeista. Ekosysteemien palautuminen tällaisesta tapahtumasta vie miljoonia vuosia.

Miksi biologinen monimuotoisuus on tärkeää?

Terveet ekosysteemit tarjoavat meille monia välttämättömiä asioita, joita pidämme itsestäänselvyytenä. Kasvit muuntavat auringon energiaa tekemällä sen käytettäväksi muihin elämän muotoihin. Bakteerit ja muut elävät organismit hajottavat orgaanisen aineen ravinteiksi tarjoamalla kasveille terveellisen maaperän kasvaakseen. pölyttäjiä ovat välttämättömiä kasvien lisääntymisessä, mikä takaa elintarviketuotantomme. Kasvit ja valtameret toimivat tärkeinä hiilinielut.

Lyhyesti sanottuna, biologinen monimuotoisuus tarjoaa meille puhdasta ilmaa, makeaa vettä, hyvälaatuista maaperää ja satojen pölytystä. Se auttaa meitä torjumaan ilmastomuutosta ja sopeutumaan siihen sekä vähentämään luonnonvarojen vaikutuksia.

Koska elävät organismit ovat vuorovaikutuksessa dynaamisissa ekosysteemeissä, yhden lajin katoamisella voi olla kauaskantoinen vaikutus ravintoketjuun. On mahdotonta tietää tarkalleen, mitä seurauksia massalla tapahtuvalta sukupuutolta olisi ihmisille, mutta tiedämme, että toistaiseksi luonnon monimuotoisuus antaa meille mahdollisuuden menestyä.

Tärkeimmät syyt biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen
  • Maankäytön muutokset (esim. Metsien häviäminen, voimakas monokulttuuri, kaupungistuminen)
  • Suora hyväksikäyttö, kuten metsästys ja liikakalastus
  • Ilmastonmuutos
  • Saastuminen
  • Invasiiviset vieraslajit

Mitä toimia parlamentti ehdottaa?

Parlamentti vaatii oikeudellisesti sitovia tavoitteita sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti kunnianhimoisempien toimenpiteiden edistämiseksi biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja palauttamisen varmistamiseksi. Luonnollisten alueiden olisi katettava 30 prosenttia EU: n alueesta vuoteen 2030 mennessä, ja pilaantuneet ekosysteemit olisi palautettava. Riittävän rahoituksen takaamiseksi parlamentti ehdottaa, että 10 prosenttia EU: n seuraavasta pitkän aikavälin talousarviosta käytetään biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen

Continue Reading
Mainos

Facebook

Twitter

Nousussa