Liity verkostomme!

Talous

Varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin puhe energiayhteisön 10-vuotisjuhlan juhlallisissa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

2014-09-25-02Pääministerit ja ministerit, huippuyksiköt,

Johtaja Kopač,

Minulla on suuri ilo puhua tässä virstanpylvään tapahtumassa, joka merkitsee kymmenenth energiayhteisön vuosipäivä.

Mainos

Pelkästään katsomalla täällä tänään istuvia ihmisiä voimme nähdä, kuinka tämä organisaatio on laajentunut, kehittynyt ja sopeutunut tänä aikana vastaamaan edessämme oleviin uusiin energiahaasteisiin.

Aiemmat saavutukset

Kymmenen vuotta sitten energiayhteisö perustettiin yhteistyön parantamiseksi ja Balkanin maiden energiamarkkinoiden integroimiseksi keskenään ja naapurimaidensa kanssa.

Mainos

Ajan myötä energiayhteisö on kehittynyt alueellisesta liittymistä valmistelevasta välineestä merkittäväksi välineeksi yhteiselle toimitusvarmuudellemme, mikä jatkaa yhteistyötämme energia-alalla.

Se on auttanut meitä edistämään turvallista, varmaa ja ennakoitavaa energian tuotantoa ja kuljetusta lähimmällä EU: n naapurialueella.

Sellaisena energiayhteisöllä on keskeinen rooli energiaunionin ulkoisessa ulottuvuudessa - EU: n kattavassa energiastrategiassa tulevina vuosina.

Haasteet ja mahdollisuudet

Viime vuosien geopoliittiset muutokset ovat kuitenkin pakottaneet myös energiayhteisön sopeutumaan. Bulgarian, Romanian ja Kroatian liittyessä EU: hun sekä Moldovan ja Ukrainan liittyessä energiayhteisöön organisaation luonne on muuttunut.

Yhteisön jäsenyydestä on tullut entistä monipuolisempaa, ja yhteistyöhön EU: n jäsenvaltioiden kanssa on enemmän kannustimia. Jos voin sanoa niin, energiayhteisö on kypsynyt.

Lähes kaikki sopimuspuolet[1] rajoittuvat nyt EU: n jäsenvaltioihin, mutta sopimusosapuolten välillä sekä sopimuspuolten ja EU: n jäsenvaltioiden välillä on vain vähän yhteyksiä.

Saattamalla energiasäännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä luot tarvittavat ohjelmistot. Silti tarvitaan myös lisälaitteita markkinoiden yhdentymisen ja toimitusvarmuuden edistämiseksi.

Länsi-Balkanin huippukokouksen tämän päivän liitäntäohjelmalla EU osoitti olevansa valmis tukemaan tämän kaivatun laitteiston kehittämistä.

Muuttunut ei ole vain poliittinen tilanne, vaan myös "energiailmasto", jossa elämme, ja energian vaikutus ilmastoon. Kestävyys on mielessämme erittäin korkealla, varsinkin kun valmistaudumme Pariisin COP21-huippukokoukseen muutaman kuukauden kuluttua.

Päivän keskeisin haaste on ns. Holly-kolmio: varmistaa turvallinen energian toimitus, joka on toisaalta kilpailukykyinen ja toisaalta kestävä.

Kaiken tämän saavuttamiseksi ja siitä, että siitä tulee vahvoja kumppaneita EU: n jäsenvaltioille, energiayhteisön on puhuttava samaa "kieltä" kuin EU: n infrastruktuurinsa ja energiansaanninsa suhteen.

Tulevaisuudessa tämä yhteinen "kieli" koostuu - paitsi kolmannesta paketista ja "toimitusvarmuutta" koskevista säännöistä - myös kolmion kolmannesta kulmasta, nimittäin: yhteisistä ympäristöstandardeista.

Prosessi voi olla haastava, mutta olen erittäin vaikuttunut erityisesti Ukrainassa ja Serbiassa toteutettavista uudistuksista. Olen myös iloinen yhteisestä lausunnosta ja uudesta poliittisesta sitoutumisesta, jonka kuuden Länsi-Balkanin maan pääministerit ilmaisivat tänä aamuna.

 

Katse eteenpäin

Aiemmista menestyksistä huolimatta tai sen takia energiayhteisöä on päivitettävä. Tämä tunnustetaan myös energiaunionin puitestrategiassa.

Yhteisön haasteisiin vastaamiseksi meidän on tarkasteltava, kuinka voimme vahvistaa energiayhteisöä niin, että sopimuspuolet pystyvät tekemään parempaa yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden kanssa ja integroimaan energiaverkostomme paremmin koko Euroopan mantereelle.

Jotta voidaan varmistaa, että yhteisön säännöstön täytäntöönpano on perusteellisempaa ja tehokkaampaa, meidän on päivitettävä olemassa olevia instituutioita ja menettelyjä. Aivan kuten energiaunionissa, hallintojärjestelmä saa aikaan muutoksen.

Energiayhteisön uudistus on pitkä prosessi, joka on tehtävä asteittain. Nykyisten puutteiden analyysit ja konkreettiset ehdotukset ovat olemassa, nyt on aika toteuttaa ne.

Olemme aloittamassa ennennäkemättömiä yhteistyövaiheita EU: n ja sen jäsenvaltioiden sekä energiayhteisön välillä.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

  • Komissio ehdottaa energiayhteisön talousarvion lisäämistä vuosille 2016--2017 30 prosentilla.
  • Vuonna 2014 komissio oli ottanut sopimuspuolet mukaan stressitestien harjoituksiin, ja tänään se ehdottaa niiden sitoutumista tulevan toimitusvarmuutta koskevan yhteisen lain valmisteluun.
  • Komission ehdotuksella TEN-E-asetukseksi energiayhteisössä meillä on mahdollisuus luoda yhteistä etua koskevien hankkeiden (PCI) ja energiayhteisön edun mukaisten hankkeiden (PECI) yhteensovittamisprosessi sekä nopeuttaa ja viimeistellä. tärkeimmät hankkeet.
  • Ehdotus energiatehokkuusdirektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä sitouttaa sopimuspuolet prosessiin, joka kannustaa investointeihin ja vähentää energiankulutusta - ensisijainen tavoite toimitusvarmuuden lisäämisessä.
  • Energiayhteisön sihteeristö ehdotti neljää täydentävää säädöstä. Nämä koskevat ministerineuvoston ja pysyvän korkean tason ryhmän (PHLG) työtä, riitojenratkaisuprosessin toimintaa ja yhteistyötä parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajien kanssa.

Olen erittäin iloinen siitä, että ystäväni professori Jerzy Buzek toimi korkean tason pohdintaryhmän puheenjohtajana, mikä antoi ratkaisevan sysäyksen juuri kuvailemalleni kehitykselle. Monet mainitsemistani toimista kohdistuvat suoraan ongelmiin, jotka näitte ja tunnistitte viime vuonna saamassamme raportissa.

Yhdessä seuraavien vuosien uudistusten etenemissuunnitelman kanssa nämä ehdotukset varmistavat, että energiayhteisön hallinto pysyy mukana tulevissa haasteissa, erityisesti täytäntöönpanon kannalta keskeisessä kysymyksessä.

Energiayhteisön "päälliköiden" - EU: n neuvoston ja sopimuspuolten hallitusten - on nyt tehtävä päätökset. Koska jopa parhaat ideat pysyvät paperilla, kunnes niitä ei tueta vahva enemmistö.

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien osapuolten ja sihteeristön kanssa tavoitteenaan aloittaa näiden uudistusten toteuttaminen jo ensi vuonna.

 

Tämä työ ei olisi mahdollista, jos se ei olisi toimielimen miesten ja naisten erinomaista työtä.

Haluan kiittää lämpimästi Janez Kopačin johdolla toimivaa sihteeristöä omistautumisesta ja ammattitaidosta tässä harjoituksessa ja energiayhteisön säännöstön täytäntöönpanon tarkastelussa.

Pienenä mutta voimakkaana joukkueena, joka koostuu noin 25 ihmisestä 17 eri kansallisuudesta, työsi tuottaa hedelmiä, joista kansalaisemme jo nauttivat!

Olen vakuuttunut siitä, että tämä on paras resepti energiayhteisön seuraavalle kymmenelle vuodelle.

Painopisteen tulisi olla myös vahvojen kansallisten instituutioiden kehittämisessä ja sopimuspuolten organisaation suuremmassa omistuksessa - tarvitsemme sinua, tarvitsemme vahvoja kumppaneita laajemmassa Euroopassa.

Seuraava mahdollisuus todistaa niin vahva hyväksyntä ja tuki on tuleva energiayhteisön ministerineuvosto, joka pidetään lokakuussa Tiranassa. Toivotan teille menestystä!

Paljon kiitoksia.

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa